Sayfa 1/5 1234 ... Son
 1. #1
  ÜstaD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Engellendi
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  1.672
  Tecrübe Puanı
  0
  Rep Derecesi: **

  Arrow Sivas Çevresi Eski Tarihi ve Ulaşım Yolları

  Doç.Dr. A. Tuba ÖKSE Makalesi Alıntısıdır, önemli bilgiler arz etmektedir.

  1. Giriş
  Kervan yolları binyıllar boyunca toplumlar arasındaki ilişkileri sağlayan
  bağlantılar olmuştur. Bu yolları ticaret kervanları ve ordular kullanmış,insanlar bu yollar üzerinden başka ülkelere yürüyerek ya da binek ve yük
  hayvanları kullanarak ulaşmışlardır. Eski yollar, aşılan bölgenin coğrafi
  koşullarının olanak verdiği güzergahları ve doğal geçitleri izlemiştir. Hayvanların
  çektiği tekerlekli arabaların kullanıldığı dönemlerde arazinin
  düzgün olduğu kesimler yol güzergahı olarak tercih edilmiş, güzergahın
  bu tür arabalara uygun olmayan bölümleri insan gücü ile düzeltilmiş ve
  prülerle geçilmesi kolay hale getirilmiştir.

  Bir bölgeden geçen eski kervan
  yollarının belirlenmesi, özellikle yolların taş gibi kalıcı kaplama
  maddeleri ile döşenmemiş olduğu durumlarda güçtür. Anadolu’da halen
  kullanılan eski köy yolları ile geçen yüzyıllarda inşa edilmiş demiryollarının
  büyük bölümü topoğrafik yapı değiştirilmeden yapıldığından,
  çoğunlukla eski yol güzergahlarını izlemektedirler.

  Doğal yollar ve geçitler üzerinde yer alan eski yerleşim birimlerine ait
  kalıntılar, bu yolların hangi çağlarda kullanılmış olabileceklerinin anlaşılmasında
  anahtar rolü taşırlar. Eski yerleşim birimleri yüzeyinden toplanan
  buluntular arasında bölgeye yabancı kültürlerin malzemelerine rastlanması,
  bir yolun ticari amaçlı kullanılmış olabileceğini gösterir. Yerleşim
  birimlerinin stratejik mevkilerde yer almaları ve surlu olmaları ya da birbirini
  izleyen kalelerin yolun tamamını görecek biçimde yerleştirilmiş olmaları,
  yolun bir tür kaleler dizisiyle korunduğunu gösterir.

  Bir doğal yol güzergahında yerleşim birimlerinin yoldan kolay ulaşılabilecek
  mevkilerde yer almaları ve aralarında bir günlük mesafe bulunması,
  bu yolu kullanan kervanların buralarda konaklayabildiklerini düşündürür.

  Yük taşıyan bir insanın yürüyerek bir günde ortalama 20 km’lik bir
  mesafeyi kat edebileceği ve bu mesafenin at sırtında ya da atların çektiği
  arabalarla ortalama iki katı olabileceği temel alındığında, aynı döneme
  ait konaklama yerlerinin aralarında en fazla 40-50 km mesafe bulunması
  gerekir. İki merkez arasında aşılması güç dağlar bulunduğu taktirde, her
  iki merkezin en yakın doğal geçide uzaklığı hesaplanırken, engebeli arazide
  bir günde aşılabilecek mesafe göz önünde tutulmalıdır.

  İki merkez arasında geniş bir nehir yatağının bulunması durumunda nehrin bir yayanın ya da atlının geçmesine olanak tanıdığı noktaların en yakın merkeze
  olan uzaklığı ölçülerek eski yol güzergahı tahmin edilebilir. Mesafenin
  gereğinden uzun olduğu durumlarda kervanın açık alanda konaklaması
  gerekeceğinden, yol üzerinde konaklamaya uygun koşullar sunan korunaklı
  bir alanın bulunabileceği göz önüne alınmalıdır.

  2. Bölgenin Coğrafi Yapısı
  Sivas il sınırları içerisine giren bölge, Orta Anadolu yaylası ile
  dağlık Doğu Anadolu arasında bir coğrafi geçiş bölgesidir ve oldukça
  engebeli bir topoğrafik yapıya sahiptir. Kulmaç-Tecer dağ silsilesi
  coğrafi olarak Kızılırmak ve Fırat havzalarını birbirinden ayırır.
  Kızılırmak, bölgenin kuzeydoğusundaki Kızıldağ’dan doğan derelerle
  batı-güneybatıya doğru dar bir vadi içinden akar. Vadi kuzeyden ve
  güneyden 2500-3000 m yükseklikte dağ sıralarıyla çevrelenmiştir. Yukarı
  Kızılırmak havzasını kuzeyden Tekeli Dağı, Dumanlı Dağ, Yıldız Dağı,
  Çamlıbel Dağı ve Akdağlar, güneyden Beydağ, Karababa Dağı, Gürlevik
  Dağı, Tecer Dağı, Kulmaç Dağları, Sekidede Dağı ve Hınzır Dağı çevreler.
  Kızılırmak havzasının kuzeyden sınırlayan dağlar, Doğu Karadeniz
  dağlık kesimi ve Kelkit havzasını bakır, gümüş, kurşun ve çinko yataklarının
  güney uzantılarıdır ve buralardaki bazı maden yatakları MÖ. 3. binden
  itibaren kullanılmıştır (De Jesus 1980: 253-254, 275; Kaptan 1995:
  191-195). Kızılırmak havzasını güneyden sınırlayan dağlar da Divriği-
  Kangal-Gürün demir yataklarının kuzey uzantılarıdır.

  Bu dağlardan doğan dereler Kızılırmak vadisine ulaşmak için platoları
  yararak küçük ovalar ve doğal geçitler meydana getirmişlerdir. Akdağlar
  ile Çamlıbel dağları arasından akan Yıldızeli ırmağının oluşturduğu ova,
  Kalınırmak ile Yıldız Dağından doğan Yıldızırmak ve kollarının oluşturduğu
  Yıldız Ovasına bağlanır. Sivas kentinin yer aldığı dar ovayı Kızılırmak
  ile Nısmılırmak’ın kolları besler.

  Vadinin doğu kesimindeki Hafik ve Zara ovaları da Kızılırmak’ı besleyen küçük dereler ve karstik göllere sahiptir.

  Kızılırmak vadisinin güney kenarındaki İncebel Dağları Kızılırmak’ın
  kolları ile bölünmüştür. Bunlardan batıdaki Acısu Sekidede Dağı’ndan
  doğan derelerden, Üçgülüç Deresi Kulmaç Dağları ve
  Altınyayla’dan doğan derelerden oluşmuştur. Bu kesim ile Tecer ve
  Gürlevik dağlarının oluşturduğu silsileyi birbirinden ayıran Tecerırmak
  vadisi ise Tecer ve Kulmaç Dağlarından doğan derelerle birleşerek Ulaş
  ovasını suladıktan sonra dar bir kanyon, vadiden (Taşlıdere) geçerek
  Sivas kenti yakınlarında Kızılırmak’a kavuşur. Kayseri ile Sivas arasındaki
  dar ovalar dizisi yer alır. Bunlar Kızılırmak vadisinin güneyindeki ovalar
  ile İncebel ve Kulmaç dağları arasında yer alan Gemerek, Şarkışla ve
  Hanlı ovalarıdır.

  Kulmaç, Tecer ve Gürlevik dağlarının oluşturduğu silsilenin güney yamaçlarından
  doğan dereler, Akdeniz ve Basra Körfezine akan büyük
  nehirleri besler. Sekidede ve Kulmaç dağlarından doğan dereler Uzunyayla’yı geçtikten sonra Seyhan Nehrinin önemli kollarından Zamantı (Yenice) Irmağına birleşir. Kulmaç Dağlarından doğan çeşitli pınarların oluşturduğu Balıklıtohma Deresi, güneyde Gürün Ovasını sulayan Tohmaçay’a, Eskiköprü Çayı Kuruçay’a birleşerek, Yılanlıdağ’dan doğan Kavak ve Kangal çaylarının beslediği Çaltı Çayı da Karasu ile birleşerek Fırat Nehrine karışır.

  kıraçlı, MendereS Bunu beğendi

 2. #2
  ÜstaD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Engellendi
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  1.672
  Tecrübe Puanı
  0
  Rep Derecesi: **

  Arrow Devamı

  3. Bölgenin Tarihi Gelişimi
  Sivas il sınırları içerisinde kalan bölgenin Eskiçağ tarihi, yakın zamana
  kadar, 1930’lu yıllardan beri çeşitli bilim adamlarının ana yol güzergahlarında
  yaptığı bilimsel geziler, yüzey araştırmaları ve sondaj niteliğindeki
  küçük çaplı kazıların verdiği bilgilere dayanmaktaydı. Bölgede 1992-
  2000 yılları arasında yaptığımız yüzey araştırmaları, burada Kalkolitik
  Çağdan itibaren yoğun bir yerleşim dokusunun varlığını ortaya çıkartmıştır.
  Kalkolitik Çağda Kulmaç-Tecer dağ silsilesinin kuzeyinde Orta Anadolu
  Kalkolitik Çağ kültürlerinin, bu silsilenin güneyinde ise Güneydoğu
  Anadolu ve Kuzey Suriye kültürünün egemen olduğunu ortaya çıkartmıştır
  (Ökse 2003a). Güney kesimde bulunan Obeid Çağı boyalı kaplarına
  ait parçaların bu dağ silsilesinin kuzeyinde görülmemesi, Yukarı Kızılırmak
  ve Yukarı Fırat havzalarında yaşayan insanların birbirleriyle ticari
  ilişki kurmadıklarını göstermektedir.

  Orta Anadolu ile Yukarı Fırat havzası arasında bağlantı sağlayan, Kulmaç
  ve Tecer dağ silsilesinin geçit verdiği doğal yolların kullanıldığına ilişkin
  en eski kanıt, Orta Anadolu kökenli Intermediate boyalılar (Orthmann
  1963: 21-22) ve Malatya Ovasında üretilen boyalı kap parçalarıdır. Bu
  seramiklerin ele geçtiği merkezlerin konumu, bu doğal yolların MÖ. 3.
  binin ortalarından itibaren ticari amaçlı olarak kullanıldıklarına işaret
  etmektedir. Bu merkezler arasında büyük mesafeler bulunmakla
  birlikte, ithal kaplara ait parçalar yerleşim birimlerinde az sayıda bulunduklarından, bunlar her merkezde yüzeye çıkmamış olmalıdırlar. Doğal yolların bu dönemde kullanılmaya başlaması, MÖ. 2400’lerde Önasya
  ticaretini yönlendiren Ebla Krallığı ile Kayseri’deki Kültepe (Kaneša) arasındaki
  ticaret (Pettinato 1981: 106, 226; Kontani 1995) ile ilişkili görünmektedir.
  MÖ. 2. bin başlarında Eski Assur krallığının kontrolüne geçen Anadolu-
  Suriye ticaret ağının Anadolu’daki merkezi Kayseri yakınlarındaki
  Kültepe-Kaneš’dir (Özgüç 1972; Mellaart 1982; Nashef 1987; Oguchi
  1999; Marro 2004). Çeşitli bilim adamlarının Sivas il sınırları içerisine
  giren bölge için önerdikleri ticaret yollarının varlığı, bölgede yaptığımız yüzey araştırmaları ile doğrulanmıştır (Ökse 2003b). Bu yolların üzerindeki
  merkezlerin birbirine olan yakınlığı, kervanların geceleri konaklayabilecekleri
  yerleşim birimlerinin oldukça yoğun olduklarını göstermiştir.
  Bu yoğun ticaret ağının bölgenin zengin gümüş ve kurşun yatakları ile de
  ilgili olabileceği ve büyük boyutlu merkezlerin yazılı kaynaklarda geçen
  karum ve wabartumlara aday olabileceği düşünülmektedir.
  Hitit İmparatorluk Çağında genellikle plato kenarlarında yer alan yerleşim
  birimleri arasında 20-35 km arasında değişen mesafeler bulunmaktadır
  (Ökse 2000; 2001).

  Genellikle doğal yol güzergahları üzerinde bulunan
  surlu merkezlerin aralarında bir günlük yol mesafesinin bulunması,
  Hitit Çağında kervanların ve ordunun (Faist 2001: 57-63) yol üzerinde
  konaklayabilecekleri yerleşim birimlerinin varlığına işaret etmektedir.
  Yolun Divriği-Gürün demir yataklarına olan yakınlığı, Hitit demircilerinin
  Kizzuwatna ülkesinde demir ergitmeleri (Muhly ve diğ. 1985) ile ilişkili
  görünmektedir. Hitit yol güzergahlarının Sivas il sınırları içerisine giren
  kesimi için çeşitli bilim adamlarınca yapılan öneriler (Garstang 1943;
  Cornelius 1955; Forlanini 1992), yüzey araştırmaları ile kısmen doğrulanmıştır.
  MÖ. 9.-5. yüzyıllara tarihlenen merkezlerde üretilen boyalı kap parçalarının
  Kulmaç-Tecer Dağ silsilesi güneyinde sadece ithal birkaç parça ile
  temsil edilmeleri (Ökse 1999), MÖ. 9. yüzyılda Assur kralı III.
  Salmanasar'ın Anadolu devletlerine karşı savaşması ve 8. yüzyıl sonlarına
  doğru Anadolu devletlerinin II. Sargon’a karşı koalisyon kurmaları, bu
  yolların Demirçağda kullanılmış olabileceklerini düşündürmektedir.
  Demirçağda Batı Anadolu’yu doğuya, Orta Anadolu’yu güneye bağlayan
  yol güzergahlarının Sivas’tan geçtiği önerilmiştir (Birmingham 1961).
  Pers döneminde Sardes’den başlayan “Kral Yolu”, Kayseri-Sivas güzergahından
  geçip güneye dönerek Melitene (Malatya) üzerinden Susa’ya
  yönelmiştir (Edens 2003: 130-131).

  Hellenistik ve Roma dönemlerine tarihlenen merkezlerin gösterdiği dağılım
  ve bazı kesimlerde yolun birbirini gören sık kaleler zinciriyle korunması,
  bu güzergahların kullanılmaya devam ettiğini göstermiştir. Bu
  dönemlere ait kervan yollarının bölgeden geçtiği bilinmektedir (Gill 2003:
  102-103). Roma ve Bizans yolları da aynı güzergahtan geçmiştir (Hild
  1977: Harita 5.8.9.13). Bölgenin Selçuklu döneminde (13. yüzyıl) parlak
  bir ticaret merkezi olduğu, yollar üzerindeki köprü, kale ve han kalıntılarından
  anlaşılmaktadır (Erdmann 1961; İlter, İ. 1969; İlter, F. 1978: 27;
  Ünal 1978) (Şekil 4). Bu dönemde batıyı doğuya bağlayan “İpek Yolu”
  bu güzergahtan geçmekteydi. Yeni keşiflerden sonra bu ticaretin okyanuslar
  üzerinden yapılmaya başlaması nedeniyle bölge, önemini yitirmiştir
  (Acun 2003). Osmanlı döneminde (16. yüzyıl) Tokat-Sivas-
  Malatya güzergahından “Anadolu Orta Yolu” (Sefer Yolu) geçmiş
  (Täschner 1924; 1926; Acun 1994; Müderrisoğlu 1995) ve güzergah
  üzerine hanlar inşa edilmiştir (Erdmann 1961; İlter 1978: 27; Acun
  1994). 19. yüzyılda onarılan ve genişletilen karayolu ağı ile doğal güzergahlara
  inşa edilen demiryolu, halen ulaşımı sağlamaktadır.

  4. Doğal Yol Güzergahları
  Araştırılan bölgede halen kullanılan kara ve demiryollarının geçtiği beş
  ana yol güzergahı bulunmaktadır. Orta Anadolu’yu Doğu Anadolu’ya
  bağlayan iki yol, doğu-batı yönünde uzanır. Bunlardan birisi Orta Anadolu’nun
  kuzey kesimini, diğeri güney kesimini Sivas’a bağlar ve burada
  birleşerek Doğu Anadolu’ya yönelir. Orta Anadolu’yu Yukarı Fırat havzasına
  bağlayan iki yol, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanır. Bunlardan
  batıdaki Yıldızeli, Şarkışla ve Altınyayla üzerinden, doğudaki ise
  Sivas, Ulaş, Kangal ve Alacahan üzerinden Malatya’ya ulaşır.

  Tokat-Sivas Güzergahı
  Çekerek’e güneyden kavuşan vadiler ile Kızılırmak’a kuzeyden kavuşan
  Yıldızeli vadisi, bu iki dağ silsilesi arasından geçen bir doğal yol oluşturur.
  Bu güzergah Orta Anadolu’nun kuzeyini Yukarı Kızılırmak Havzasına
  bağlar. Intermediate boyalılarının Yıldız Ovasında ve Tavra Boğazında
  ele geçmesi, bu güzergahın Erken Tunç Çağında da kullanıldığını göstermektedir.

  Yıldızeli ve Yıldız ovalarındaki küçük boyutlu merkezlerin bu
  güzergahda yer almaları ve Kalkankaya’da büyük boyutlu bir yerleşimin
  varlığı, bu yolun Assur Ticaret Kolonileri Çağında kullanıldığına işaret
  etmektedir. Yıldızeli ovasına hakim konumdaki Gerdekkaya, Yıldız ovasına
  hakim Kalkankaya ile Kızılırmak’ın kuzey kıyısındaki Kayalıpınar
  Harabesi, bu güzergahın Hitit İmparatorluk Çağında önemli bir yol olduğuna
  işaret etmektedir. Kalkankaya ile Kayalıpınar Harabesinin büyük
  boyutlu merkezler oluşları ve Kayalıpınar yakınında Kızılırmak’tan atlıların
  geçebilmesi, bu yolun Hititlerce önemsendiğini göstermektedir.
  Erken Demirçağda üretilen el yapımı, boyalı kaplara ait parçaların Yıldızeli
  ve Kalınırmak vadilerine bakan plato yamaçlarında birbirine yakın
  mesafelerde bulunan altı merkezde ele geçmesi, bu güzergahın Hitit İmparatorluğunun yıkılışından sonra da kullanılmaya devam ettiğini göstermektedir.

  MÖ. 9.-5. yüzyıllara tarihlenen boyalı seramiklerin yoğun
  olarak ele geçtiği Çekerek-Yıldızeli-Kalınırmak havzalarındaki merkezler,
  bu güzergahın kullanıldığını göstermektedir.
  Hellenistik ve Roma dönemlerine tarihlenen merkezlerin gösterdiği dağılım,
  bu güzergahın yoğun olarak kullanıldığını göstermiştir. Bizans Döneminde
  de Orta Anadolu’yu Sebastia’ya (Sivas) bağlayan yol,
  Bathyrryax (Yıldızeli) üzerinden geçmekteydi. Osmanlı döneminde Tokat
  ve Sungurlu’dan gelen yol Yıldızeli’ne 18. yüzyılda yapılan Yeni
  Han’dan geçerek Kızılırmak vadisine ulaşmaktaydı. Yol, Yıldızırmak üzerindeki,
  temelleri Roma döneminden kalma, Selçuklu döneminde tekrar
  inşa edilmiş bir köprüden geçer. Köprünün yanındaki Saray Han, l8.
  yüzyıla aittir. Bu güzergahtan halen Yozgat-Sivas karayolu ile Samsun-
  Sivas demiryolu geçmektedir. Sivas’ın 15 km kuzeydoğusunda, Tavra
  Suyu kenarında yer alan Paşa Han ile Yıldızırmak kenarındaki Porsuk
  Han, Sivas’ı kuzeye bağlayan ikinci bir kervan yoluna aittir.
  kıraçlı Bunu beğendi

 3. #3
  ÜstaD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Engellendi
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  1.672
  Tecrübe Puanı
  0
  Rep Derecesi: **

  Devamı

  Kayseri-Sivas-Erzincan Güzergahı
  Kızılırmak vadisini güneyden sınırlayan İncebel Dağları’nın güneyindeki
  Gemerek-Şarkışla-Hanlı ovaları, Kayseri-Sivas kara ve demiryolu güzergahının
  geçtiği doğal bir yol oluşturur. Bu güzergah Orta Anadolu’nun
  güneyini Yukarı Kızılırmak havzasına bağlar. Bu kesimde Intermediate
  boyalıları Gemerek Ovası’nda, saptanmıştır. Assur Ticaret Kolonileri Çağında
  bu yolun Gemerek Ovasından Zara’ya kadar uzandığı anlaşılmaktadır.
  Orta boyutlu Hitit İmparatorluk Çağı merkezleri arasında yer alan
  Kızılcakışla Kalesi ile Sur Tepesinin ve Sivas Kalesi’nin konumlarına göre
  bu güzergah, Hitit Çağında da kullanılmıştır. Güzergahın doğu kesiminde
  Hitit merkezlerine rastlanmaması, Sivas’ın Hitit İmparatorluğu’nun doğu
  sınırında yer aldığını göstermektedir.

  Erken Demirçağda üretilen el yapımı, boyalı kaplara ait parçaların Kızılırmak
  vadisi boyunca Gemerek'ten Zara'ya kadar uzanan bölgede ele
  geçmesi ve MÖ. 9.-5. yüzyıllara tarihlenen boyalı seramiklerin Çekerek-
  Yıldızeli-Kalınırmak havzalarında yoğun olarak bulunması, bu güzergahın
  Hitit İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra da kullanılmaya devam ettiğini
  göstermektedir. Kral yolunun da geçtiği bu güzergahın Hellenistik ve
  Roma dönemlerinde yoğun olarak kullanılmaya devam ettiği anlaşılmıştır.
  Bizans döneminde de Kaisareia’dan (Kayseri) Sebastia’ya (Sivas)
  giden yol, Malandara (Şarkışla) üzerinden geçmektedir.

  Kayseri’den Kelkit vadisine giden Osmanlı yolu da Kayseri yönünden
  gelerek İncebel Dağları’nın güneyinde Gemerek Ovası’nda Lisanlı Köyü
  yakınındaki Hanyeri mevkinden geçmektedir. Hanyeri mevkiinde 120 x
  80 m boyutlardaki han kalıntısına ait temeller ile bunların batısında taş
  döşeli bir yol yüzeyden görülebilmektedir. Yıkıntılarından Osmanlı
  dönemine ait seramik parçaları toplanan bu yapının bir han olduğu
  düşünülmektedir. Yol buradan 16. yüzyılda Kızılırmak üzerine kurulan
  Şahruh köprüsü ile Akdağ çevresine bağlanıyordu. Köprü yakınında
  küçük bir Osmanlı hanına ait kalıntılar bulunmaktadır. Yolun doğuya
  devamında Acısu üzerinde Şarkışla’daki Gedik Han, günümüze kalmamıştır.
  Üçgülüç Vadisi geçildikten sonra yolun kuzeydoğuya yöneldiği
  kesimde Tatlıcak Köyü yakınına 18. yüzyılda inşa edilmiş Latif Han yer
  alır. Yol 19. yüzyılın ikinci yarısında Kızılırmak üzerine inşa edilen Kesik
  prü üzerinden Sivas’a ulaşır. Sivas kenti içinde 16. yüzyıl Behram
  Paşa Hanı ve Geç Osmanlı döneminde inşa edilen Taşhan gibi yapılar,
  kentin önemine işaret etmektedir. Buradan Zara’ya giden yol güzergahı
  Kızılırmak üzerine 16. yüzyılda inşa edilen Eğri Köprü ve Boğaz Köprüsü
  ile Acısu üzerine Geç Osmanlı döneminde inşa edilen köprü geçilerek
  ulaşılır. Orta Anadolu’yu Sivas üzerinden Doğu Anadolu’ya bağlayan
  modern karayolu da Kızılırmak vadisini doğuya doğru izleyerek Hafik ve
  Zara ovalarından geçer ve Kızıldağ geçidini aşarak Erzincan’a yönelir.

  Tokat-Şarkışla-Malatya Güzergahı
  Kızılırmak’ın önemli kollarından Yıldız Nehri’nin oluşturduğu ova ile
  Akdağ arasındaki platolar arasından geçen dağ yolu Çekerek Ovasını
  Yukarı Kızılırmak vadisine bağlar. Bu kesimde Kızılırmak’ın yaya ve atlı
  geçişine izin verdiği noktalar vardır. İncebel Dağı’nı aşan Sulakdere geçidi
  üzerinden Şarkışla Ovasına ulaşan yol, Acısu vadisi ve plato üzerinden
  Altınyayla’ya ulaşır. Yol buradan Kulmaç Dağları’nın geçit verdiği
  Cücükşar tepesini aşarak güneye iner ve Balıklıtohma vadisi üzerinden
  Tohmaçay vadisine ve Malatya Ovası’na ulaşır. Bu güzergah Orta Anadolu’yu
  Yukarı Fırat havzasına bağlayan ana yoldur.

  Bu güzergahta MÖ. 3. bine tarihlenen Intermediate boyalıları sadece
  Kızılırmak’ın kuzey kıyısındaki Kayalıpınar Harabesi ve Altınyayla’nın
  doğusundaki Kayanın Ucu mevkii’nde ele geçmiştir. Aralarında çok mesafe
  olan bu iki merkezin arasındaki güzergahta başka parçaya rastlanamamış
  olmasına karşın, bu yolun MÖ. 3. binden beri kullanıldığı düşünülmektedir.
  Yıldızeli ile Kızılırmak arasındaki dağ yolu üzerinde yer alan
  bir küçük yerleşim birimi, büyük olasılıkla bu güzergahın MÖ. 2. binin ilk
  çeyreğine tarihlenen Assur Ticaret Kolonileri Çağında kullanıldığına işaret
  etmektedir. Bu yolun Kızılırmak vadisinin kuzey kenarındaki büyük boyutlu bir yerleşim olan Kayalıpınar Harabesindeki kente ulaştığı, Kızılırmak’ın
  bu kesimde at sırtında geçildiği anlaşılmaktadır. Şamadağ
  geçitindeki Kahvepınar’daki küçük kale, kervan yolunun buradan Şarkışla
  Ovası’na ulaştığını göstermektedir. Acısu vadisindeki iki yerleşim birimi
  ve Altınyayla’daki bir küçük merkez ile Balıklıtohma vadisi ve batısındaki
  yaylalarda bulunan küçük yerleşim birimleri, bu güzergahın Malatya
  Ovası’na kadar devam ettiğini kanıtlamaktadır.

  Kızılırmak’ın atla geçilebildiği Kayalıpınar Harabesi yakınlarından
  Şamadağ geçidini oluşturan Sulakdere vadisi üzerindeki Kahvepınar’da
  küçük bir surlu Hitit yerleşiminin yer alması, bu güzergaha Hitit Çağında
  önem verildiğine işaret etmektedir. Buradan Şarkışla ovasına inen bir
  kervan ya da askeri birlik, plato yolu ile Altınyayla’daki Kuşaklı (Sarissa)
  kentine varabilecektir. Buradan güneydeki Kulmaç Dağlarının geçit verdiği
  Cücükşar tepesinden geçilip Aşağı Kalaca üzerinden Karaseki Düzü’nün
  kuzey kenarında yer alan Havuzköy’e, oradan Balıklıtohma vadisi
  izlenerek Malatya Ovası’na ulaşılabilir.

  Orta Anadolu’da MÖ. 9.-5. yüzyıllara tarihlenen boyalı kap parçalarının
  bulunduğu çok sayıdaki merkez, bu güzergahın Yıldızeli ile Altınyayla
  arasındaki kesiminin Demirçağ boyunca yoğun olarak kullanıldığına
  işaret etmektedir. Kulmaç Dağları’nın güney kesiminde Orta ve Geç
  Demirçağa ait boyalı kap parçaların sadece Balıklıtohma havzasının batısındaki
  platolarda ve Tohma vadisinde bulunması, bu yolun Demirçağ
  boyunca kullanıldığını göstermektedir.

  Hellenistik ve Roma dönemlerinde de yoğun olarak kullanılmaya devam
  eden bu güzergah, Bizans Çağında Kızılırmak üzerindeki Karakuz köprüsü
  geçildikten sonra İncebel Dağları’ndaki Sulakdere vadisini izler. Vadinin
  orta kesimlerindeki Kahvepınar yakınlarında bulunan küçük bir Ortaçağ
  gözetleme kulesi, bu geçide verilen öneme işaret etmektedir. Yol
  buradan Malandara (Şarkışla) ve Tonosa (Altınyayla) üzerinden
  Çamurlusuyu vadisini izleyerek Deliktaş’a, oradan da Melitene’ye (Malatya)
  ulaşmaktaydı. Günümüzde halen bu güzergahtan ana yolları birbirine
  bağlayan yollar geçmektedir. Yıldız ovasından Kızılırmak vadisini
  izleyen karayolu, Bozkurt Köyü yakınındaki köprü ile Kızılırmak’ı geçer,
  Sulakdere vadisini izleyerek Şarkışla’ya, oradan aynı yolu izleyerek
  Altınyayla’ya ulaşır. Yol buradan Kulmaç Dağları’nı aşan köy yolları
  halinde Havuz’a, oradan da Malatya’ya ulaşım sağlamaktadır.
  kıraçlı Bunu beğendi

 4. #4
  ÜstaD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Engellendi
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  1.672
  Tecrübe Puanı
  0
  Rep Derecesi: **

  Arrow Devamı

  Sivas-Malatya Güzergahı
  Sivas’dan güneye giden, Taşlıdere geçidi üzerinden Ulaş’a yönelen karayolu
  ve demiryolunun yer aldığı güzergah Kulmaç Dağları ile Yılanlıdağ
  arasındaki Yağdonduran geçidi üzerinden Kangal ovasına ulaşır. Yol
  buradan güneye yönelerek Alacahan ve Hekimhan üzerinden Eskiköprü
  Çayını ve Kuruçay vadisini izleyerek Malatya ovasına ulaşır.
  Kızılırmak’ın güneyinde bulunan Intermediate ve Malatya boyalı kaplarına
  ait parçalar, Erken Tunç Çağında Yıldız Ovası’ndan Ulaş Ovası’na
  uzanan bir ticaret yolunun varlığına işaret etmektedir. Buna karşın, günümüzde
  ana ulaşım yolu olarak kullanılan Tecerırmak vadisinin bu
  çağda kullanılmadığı anlaşılmaktadır.

  Kavak ovasında ele geçen ve MÖ. 3. binde Malatya Ovası’nda üretilen bir boyalı kap parçası, bu güzergahın MÖ. 3. binde Yukarı Fırat havzasını Yukarı Kızılırmak havzasına bağladığını göstermektedir. Altınyayla’yı Ulaş Ovasına bağlayan, hafif engebeli platolar üzerinden geçen bir tali yolun Kayanın Ucu Mevkii’nde ele geçen Intermediate ve Alişar III boyalı parçalarına göre, MÖ. 3. binin ortalarından itibaren Kızılırmak’dan Malatya Ovası’na giden iki yolu birbirine
  bağladığı düşünülmektedir.

  Kavak Çayı’nın suladığı ovada Höyük Değirmeni ve Koçköprü Kalesi’nden toplanan çok sayıda kap parçası, güzergahın güney kesiminin Assur Ticaret Kolonileri Çağında kullanılmış olduğunu göstermektedir. Kavak ve Çaltı vadilerinde Orta ve Geç Demirçağlara ait boyalı parçaların bulunması, yolun bu dönemde büyük olasılıkla Kulmaç Dağları’ndan doğuya yöneldiğini düşündürmektedir.

  Kral yolunun da geçtiği bu güzergah, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde
  Sebastia’dan Komana’ya giden yol ile bugünkü yollar gibi,
  Taşlıdere geçidinden geçiyordu. Osmanlı döneminde Sivas’ı Malatya’ya
  bağlayan yol 18. yüzyılda Fadlım Irmağı üzerine kurulan köprüden geçtikten
  sonra, Tecerırmak’ın doğu kıyısındaki Selçuk Han üzerinden güneye
  yönelir. Bu yol Ulaş üzerinden Kangal’a, oradan da 17. yüzyılda inşa
  edilen Alacahan’dan ve Selçuklu döneminden kalma Hekimhan’dan
  geçerek güneye yönelir ve Kuruçay vadisini izleyerek Fırat vadisine ulaşır.
  Alacahan’dan sonra yol güzergahında Eskiköprü Çayı üzerine 17.
  yüzyılda bir köprü (Halil Rıfat Paşa köprüsü) inşa edilmiştir.

  5. Değerlendirme ve Sonuç
  Sivas bölgesi bazı dönemlerde kültürlerin sınır bölgelerini oluşturmasının
  yanı sıra bazı dönemlerde Orta Anadolu ile Doğu Anadolu arasında bir
  kültürel geçiş bölgesi olmuştur. Bölgenin topoğrafik yapısı Orta Anadolu yaylası ile Doğu Anadolu dağlık bölgesi arasında geçiş olanağı sağlamıştır.
  Çağlar boyunca Orta ve Doğu Anadolu kültürleri ile Yukarı Fırat Bölgesi
  üzerinden Kuzey Suriye kültürleri ile ilişkileri bulunan bu bölgede Selçuklu
  ve Osmanlı dönemlerinde yollar üzerine kurulan hanlar ve köprüler, bu
  yolların Ortaçağ ve sonrasında da kullanıldığını kanıtlamaktadır. Roma ve
  Bizans dönemlerinde de aynı güzergahların kullanıldığı bilinmekle birlikte,
  bu yolların daha önceki dönemlerde kullanılıp kullanılmadıklarına ilişkin
  bilgiler, yakın zamana kadar tahminden öteye gidememiştir.
  Bölgede yapılan yüzey araştırmaları, bu kesimdeki kervan yollarının
  MÖ. 3. binin ortalarından itibaren ticari ve askeri amaçlı olarak kullanıldığını
  ortaya koymuştur. MÖ. 3. binin ikinci yarısında Kuzey Suriye’li
  tüccarların Anadolu’ya mal getirip götürdükleri anlaşılan bu yollar
  MÖ. 2. binin ilk çeyreğinde Assurlu tüccarlar tarafından kullanılmaya
  devam edilmiş görünmektedir. Hititlerin de ticari ve askeri amaçlı
  olarak kullanmaya devam ettiği bu yollar MÖ. 1. binde de önemini
  korumuş görünmektedir. Orta ve Doğu Anadolu arasındaki
  bağlantıyı sağlayan iki güzergah ile Orta Anadolu ile Yukarı Fırat
  Havzası arasındaki bağlantıyı sağlayan iki güzergahtan da halen kara
  ve demir yollarının geçmesi, Yukarı Kızılırmak havzasının yol sisteminde
  önemli bir konumu olduğunu göstermiştir.
  bozoklu, kıraçlı, Sivaslı Bunu beğendi

 5. #5
  kıraçlı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  272
  Tecrübe Puanı
  26
  Rep Derecesi: **
  Çok kıymetli ve güzel bir paylaşım.Çok teşekkürler üstadım.
  ÜstaD Bunu beğendi

 6. #6
  Sivaslı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  217
  Tecrübe Puanı
  21
  Rep Derecesi: **
  Emeğe saygı tsk
  ÜstaD Bunu beğendi

 7. #7
  deniz_efe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  deniz_efe
  Guest
 8. #8
  Kristof34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  DogacıyıZ
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  5.886
  Tecrübe Puanı
  125
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **
  Emeğine sağlık.
  ÜstaD Bunu beğendi

 9. #9
  ÜstaD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Engellendi
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  1.672
  Tecrübe Puanı
  0
  Rep Derecesi: **
  Coğrafi olarak Türkiye'nin ikinci büyük ili olan Sivas ipek yolu dahil olmak üzere bir çok önemli noktayı üzerinde barındıran eski bir yerleşim yeridir. Tarihi detaylarına inildiğinde Efes, Aspendos, Çatal Höyük gibi batıda bulunan antik kentlerden farklı olmayan kendi coğrafyasında çok değerli hazineler barındırmaktadır. Osmanlı, selçuklu eserleri dahil, Tunç devri, Maden taş devri, Roma, Hitit, Pers yaşantılarına dair bir çok eserin burada bulunabileceği bir gerçektir. Gün yüzünde bulunan tarihi dokusu yanında toprak altında kalmış gün ışığına çıkmamış bir çok yeri hazine olarak saklamaktadır.
  kıraçlı Bunu beğendi

 10. #10
  HİTİTLİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Uzman
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  3.155
  Tecrübe Puanı
  52
  Rep Derecesi: **
  Alıntı gizemguzeldir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Coğrafi olarak Türkiye'nin ikinci büyük ili olan Sivas ipek yolu dahil olmak üzere bir çok önemli noktayı üzerinde barındıran eski bir yerleşim yeridir. Tarihi detaylarına inildiğinde Efes, Aspendos, Çatal Höyük gibi batıda bulunan antik kentlerden farklı olmayan kendi coğrafyasında çok değerli hazineler barındırmaktadır. Osmanlı, selçuklu eserleri dahil, Tunç devri, Maden taş devri, Roma, Hitit, Pers yaşantılarına dair bir çok eserin burada bulunabileceği bir gerçektir. Gün yüzünde bulunan tarihi dokusu yanında toprak altında kalmış gün ışığına çıkmamış bir çok yeri hazine olarak saklamaktadır.
  Eline sağlık.
  Daha bugün birkaç kişi ile bunun üzerine az biraz konuştuk.
  Herkes sivasa sultan şehir,tarih şehri vs demekte lakin işin faslı farklıdır.
  Sivasta ayakta duran durmayan tüm eserleri topladıgınız zaman bi nevşehirdeki veya diger bazı orta şeker önem arzeden şehirlerdki eserlerin 10da 1i kadar bile etmez.

  Sivası ilk adım olarak belkide HİTİT lere ithaf etmek icap eder.
  Sivasta özellikle merkezde merkeze yakın yerlerde define sitelerinde paylaşılan hiçbir ciddi güzel işçilikli işaret ve mezar ve vb şeyler yok.
  Varsada cok cok nadir.
  LAkin ulaş,kangal ve şarkışla gibi bölgeler merkeze göre cok daha kaliteli işçiligin oldugu yerler.

  Bunların elbette burada yaşayan insanların,buradaki hayatın,buranın konumsal vb öneminin belirtileri.
  PErsten HİTİTe,romaya kadar dönem haritalarına bakın genelde Sivas kıyı şerididir hep.Bugünki hakkari türkiye için ne ise sivasta o dönemki medeniyetler icin odur yani kıyı sınır bölgedir.
  O nedenle krallar yoktur beylik diyebilecegimiz veya kıyı eyaleti diyebilecegimiz gruplar topluluklar var olmuştur.
  Bunu destekler 2. bir sebep ise türkiyedeki encok köyü olan 2. il olmasıdır.
  Köyler mahalleler gibi dibdibedir cok yakındır.
  Bunun nedeni ticartet yoludur ve kıyı şeridi yani sınır bölgesi oldugu icin dısarıdan gelebilecek saldırılara karşın dibdibe cok sayıda mücadele noktası oluşturulması kaygısıdır.
  Yani sınıra çit çekmek gibi.
  Vesselam ipek yolunun ve kral yolunun geciş güzergahı oluşu nedeniyle biraz kıymet görmüştür sivas.
  Yoksa cok ufak ve gözardı edilecek bir bölge olurdu tarih sahnesinde muhtemelen.
  Cünkü cazip kılacak sebepler yok.
  Orman yok,büyük göller akarsular yok.
  Önemli bir noktada digil vs.

  Bizlerde bu nedenle cok kısıtlı olan basit işçilikli yerlerden fazlasını göremiyor bulamıyoruz maalesef.
  kıraçlı, star50, ÜstaD Bunu beğendi

 11. #11
  ÜstaD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Engellendi
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  1.672
  Tecrübe Puanı
  0
  Rep Derecesi: **
  Hocam aslında var ama farklı konularda sürekli bahsettiğim gibi, eski yerleşimleri, dini emareleri ve tarihi belgeleri iyi bulmak analiz etmek şart. Kiliseler, değirmenler, ermeni yerleşkeleri ve daha bir çok konuda bilgi sahibiyim ancak sivas merkezden dahi yakın zamanda çok gömü çıktı aynı zamanda merkezde bulunan bir çok ermeni evi gözetim ve koruma altında dışarısını hiç söylemiyorum bile.
  HİTİTLİ Bunu beğendi

 12. #12
  HİTİTLİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Uzman
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  3.155
  Tecrübe Puanı
  52
  Rep Derecesi: **
  Alıntı gizemguzeldir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Hocam aslında var ama farklı konularda sürekli bahsettiğim gibi, eski yerleşimleri, dini emareleri ve tarihi belgeleri iyi bulmak analiz etmek şart. Kiliseler, değirmenler, ermeni yerleşkeleri ve daha bir çok konuda bilgi sahibiyim ancak sivas merkezden dahi yakın zamanda çok gömü çıktı aynı zamanda merkezde bulunan bir çok ermeni evi gözetim ve koruma altında dışarısını hiç söylemiyorum bile.
  Bana sorarsan yok neden diceksin,
  Şöyle ; türkiyenin her bölgesinde emareler mevcut.Bunların hepsi bazı temel noktalarda aynı prensip üzerinde birleşiyor.PEki neden tek bir alternatif olsun ve bu sivastakiler olsun?
  Böyle bir ihtimali destekler tarihi husus ve efsanelerde yok.
  Yani sivasın adının gectigi efsaneler yok.
  Burası yolgeçen hanı konumunda bir nokta.Ben o nedenle sivastaki emare,cıkan malzeme ve işçiliklerin basit oluşunu yadsımıyorum,bu normal cünkü.

  Ha kastettigin ermeni eşkiya gömüsü ise onlar var lakin onlarda diger bölgelere göre yine cok az.

  Benim asıl kastettigim medeniyet izleri ve kalitesi.
  Yakın tarihe baktıgında bile beylikler dönemi anadolu selcukluları dönemi dahi şatafat görmemiş.
  Zaten o danişment ve mengücekler olmasa sivasta tarihi yapı dahi olmayacakmış düşün.
  Çifte minare,divrigi ve sivas ulu camii,kümbetler.
  Tüm bunlar o dönemde olanlar.
  Yukarı tekke diceksin orasıda peygamberimizin sancaktarına ait yerleşke ki tarihi bir yapı zaten yok.

  Kısacası ; bazı dostlarımız sivas dedigimizde sen orda bulamıyosan hiçbiryerde bulamazsın diyolar.
  Onları yazın buraya davet edicem tek tek makinalarıyla.
  Amisosoun erimiş deforme olmus bakır sikkelerinden fazlaını bulamadıklarında anlarlar işin aslını.

  Ve bugün tuhaftır sivas merkez ve merkeze yakın köy ve bölgelerden ilk defa birinde zeminaltı oda mezar oldugunu ögrendim.
  Bazı dostlarımız resim cekmiş.
  Yıllar evvel soyulmus bir zeminaltı.
  ŞAşırdım bir hayli.)))

  Demek istedigim ; her bilgi ve buluntu bunu kantlar nitelikte.
  star50 Bunu beğendi

 13. #13
  ÜstaD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Engellendi
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  1.672
  Tecrübe Puanı
  0
  Rep Derecesi: **
  Benim gördüğüm girdiğim ve tespit ettiklerimi görsen böyle demezdin emin ol @HİTİTLİ ustam, o kadar da değil. Divriği, Kangal, Gürün, Hafik başta ve Sivas çevresi ile merkez kısmında akla hayale gelmeyecek kadar yer var kimisi devlet korumasında ve gün ışığına henüz çıkmamış kimiside göz önünde olduğundan işlem yapılamayan yerler. Yapılabilecek yerlerde var elbette ama imkan zaman ve destek gerekiyor

 14. #14
  HİTİTLİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Uzman
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  3.155
  Tecrübe Puanı
  52
  Rep Derecesi: **
  Alıntı gizemguzeldir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Benim gördüğüm girdiğim ve tespit ettiklerimi görsen böyle demezdin emin ol @HİTİTLİ ustam, o kadar da değil. Divriği, Kangal, Gürün, Hafik başta ve Sivas çevresi ile merkez kısmında akla hayale gelmeyecek kadar yer var kimisi devlet korumasında ve gün ışığına henüz çıkmamış kimiside göz önünde olduğundan işlem yapılamayan yerler. Yapılabilecek yerlerde var elbette ama imkan zaman ve destek gerekiyor
  İşte senin benim muhteşem dedigimiz yerler yapılar mezarlar diger bölgeler için cok basit kalıyor diyorum.
  Burdaki bu basit yapılar bile bizi hyecanlandırıyoken bi ege bölgesine gitmiş olsak sende bende aklımızı kaybderiz.
  ORalarda mezar stelleri filan bizim yuvarlak oymalar gibi .)))
  Sivas merkezdeki en iyi yer emirhan olabilir.Sonra paşa fabrikası bölgesi ama orda ilerde köroglu magaraları denilen oda mezarlar olabiir.
  Hevük kalesi vb birkaç yapıda dahil edilebilir elbette.
  Fakat dedigim gibi muhteşem denilebilecek şeyler maalesef yok,keşke olsa.
  Bi işlemeli lahit vs görmeyi kim istemezki buralarda.
  Bunu beğendi

 15. #15
  ÜstaD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Engellendi
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  1.672
  Tecrübe Puanı
  0
  Rep Derecesi: **
  Sivasın altını kaz bakalım abi Ege bölgesi mi burası mı anlarsın, Kale duvarlarını sadece kalede sanan cahil Sivas halkı kale duvarlarını uzandığı ve Sivası çepeçevre saran eski yerleşim yerini bi bilseler. Sivas'ın altında başka bir Sivas var ama kazılması açılması tarihe değer katıp kazandırılması imkansız. Kale dahil Sivasın bir çok yeri bu konuda değerli ama üzerinde bulunan yerleşim bunu imkansız kılıyor. Selçuklu eserleri yine bu merkezde ve daha geçmiş 15 yıl içinde kazılan ev temel kazılarında ve vakıflar tadilat kazılarında bulunan defineler tamamen yurt dışına kaçırıldı. Kalenin etrafı ve altı ise nelerle dolu Allah bilir, merkez dışına çıkmadık daha henüz bak. Divriği Tümülüsleri, Zara Kaya Mağaraları ve 500'e yakın bilinen devlet tarafından tespit edilmiş yerler. Bence bu kadar düz ve basit değil.
  Bunu beğendi

Sayfa 1/5 1234 ... Son

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş