1. #1
  Koray Kor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  524
  Tecrübe Puanı
  10
  Rep Derecesi: **

  Lahit, Lahit Çeşitleri, Lahit İşaretleri, Lahit fiyatları

  Lahit; Taş veya mermerin tabut gibi oyularak ölülerini muhafaza ettikleri mezar tipine denir. Çoğunlukla mermer taştan oyulan, sandık şeklinde yapılır, Pişmiş toprak lahitler ve granit lahitlerde vardır.


  Lahit’in kelime anlamı eski Yunancada sarkophagos yani et yiyici anlamına gelmektedir. Lahitler, ölü gömme geleneklerine paralel olarak gelişmiş bir mezar tipidir. Küçük mezar evler olarak da bilinmekte olup genelde 2-3 metre uzunluğundaki bütün ceset koruyucu kaplar lahit olarak adlandırılabilmektedir. Antik çağda içine ölünün yatırıldığı ahşap, pişmiş toprak, taş, kireç taşı ve Mermerden yapılmış özel sanduka olarak bilinen lahit; Antik Yunan ve Roma’da en yaygın gömüt malzemesi olarak kullanılmıştır.


  Lahitler, hem ekonomik nedenler hem de malzemenin temini nedeni ile antik dönemlerde en fazla karşılaşılan gömü biçimidir. Magnesia antik kenti nekropollerinde de lahitler oldukça yoğun şekilde karşımıza çıkmaktadır ve çıkması beklenmektedir. Aşağıda bu nedenle lahit tiplerinden kısaca bahsedilmiştir.


  İsim: 1200px-Sarcophagus_Portonaccio_Massimo.jpg
Görüntüleme: 5488
Büyüklük: 264.4 KB (Kilobyte)


  Lahit Çeşitleri


  A Levhalı Lahitler: Genellikle uzun yanlarında bir, seyrek olarak da bazen sadece yan yüzlerinde bir levha bulunur, bunun çoğu zaman üç köşe ya da sarkaç biçimi bir kulpu (Lat.: ansa) olur. O zaman levhaya kulplu levha anlamında ‘tabula ansata’ denilir. Oteki yüzlerde başka süsler bulunduğu olur. Bu çeşit Roma’ da seyrek rastlanan bir çeşit olup Atina ve Dokimeion’da hiç görülmez. Eyaletlerdeyse en sade süsleme olarak- çok sık rastlanır.


  B Sandık-Lahitler (keskin köşeli, profilli bir çerçevesi olan, dikdörtgen prizma, sandık biçiminde, alçak sandık ya da bayük görünümünde lahitler, Bu örneklere Roma’da yalnız 1. yy.’dan kalma ilk üretim içinde rastlanır. Atina ve Dokimeion’ da ise hiç yoktur. Bazı eyaletlerde, özellikle Yukarı İtalya’da, Selanik’te ve Anadolu’da, hele Bithynia, Pisidia, Lykaonia ve Isauria’da pek çoktur.


  C Yivli Lahitler: Bir ya da birden çok yüzü süsleyen yivler genellikle “S” harfi biçimindedir. Yivlerin yukarıdan aşağıya inen oluk biçimi gösterdiği de olur. Latince büklümlü lif (örneğin keselenmekte kullanılan hamam lifi) anlamındaki strigilis sözcüğünden ‘strigilis-sarcophagus’ da denilir. Roma’ da pek çok görülen yivli lahitlerin pek çok da değişkesi vardır. Bazılarında uzun yanlar tümüyle bu yivlerle bezenmiştir. Çoğu zamansa yanlarda birer ya da ortada bir ayna veya boş bölge bulunur. Yivli süslemenin beş parçaya bölündüğü, bir orta ayna, iki tane yan ayna olup bunların arasının yivlcrle doldurulduğu da çok görülür. Atina’da bu çeşitle ilgili olarak sözü edilebilecek sadece kline’li-yivli lahitler diye bir grup vardır, bunun örnekleride azdır Bu çeşidin Dokimeion’da da yapılıp yapılmadığı kesin olarak söylenememektedir Eyaletlerdeyse yivlerin bir süsleme ögesi olarak kullanılmasına son derecede seyrek rastlanmıştır.


  D Girland’lı (askı-çelenkli) Lahitler: Üç büyük merkezde pek sık rastlanan bu çeşidin örnekleri eyaletlerde, özellikle Anadolu ve Suriye’ de de görülür.


  E. Frizli Lahitler: Bunlara da üç merkezde sık rastlanır. Eldeki az sayıda eyalet kökenli parçanın hemen hepsinin Üzerlerindeki resimler merkezlerden alınmıştır, hiçbir yerde özgün örnek yoktur.


  F Siitunlu Lahitler: Sütunlar, kesik sütunlar, direkler ya da dönüşümlü olarak bunların hepsini bir arada sunan bir görünümleri vardır. Roma’ da sütunlu lahit çok sayıdadır ve çeşitli değişkeler (varyantlar) gösterirler. Bir alınlık, bir kemer olarak dönüşümlü dizilmiş beş sütun aralı örneklere sık rastlanır. Üç sütun aralı örnekler de oldukça çoktur. Altı ve dört sütun aralılar sıra dışı kalır. Arşitrav’lı (baş tabanlı) yani yatay kirişli olanlarsa tam birer ayrık örnektir.


  Pişmiş Toprak Lahitler: Klazomenai adı verilen pişmiş toprak lahitler. M.ö. 7. Yüzyıldan 5. Yüzyılın son dörtlüğüne kadar yoğun bir şekilde üretilmiştir. Bu lahitler genelde dikdörtgen bir kutu şeklindedir.


  Normal tip” ve “Özenli tip olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Lahitlerin pervazları üzerinde rezerve teknikte ve siyah figür tekniğinde yapılmış çeşitli bezemeler ve figürlü kompozisyonlar bulunmaktadır. Lahit üretim sırasında önce kaba kilden şekillendirilir, sonra ince bir kil tabakası ile kaplanarak pürüzsüz bir yüzey elde edilir.


  Normal tipteki lahitler, Özenli tipe göre oldukça fazla üretilmiştir. Bu tip, dikdörtgen kutu formundadır ve pervaz üstleri bezelidir. Lahdin formu, bezeme alanlarının sayısını ve niteliğini belirtmektedir. Form basit ise bezeme alanları az ve bezemeler de basit olmakta, form geliştikçe bezeme alanlarının sayısı ve işçiliğinin kalitesi de artmaktadır. Özenli tip olarak sınıflandırılan grubun ise, sadece pervaz üstü değil aynı zamanda iç ve dış duvarları da bezemelidir. Normal tipteki lahitler, dört gruba ayrılır. Kısa kenarları ile uzun kenarlarının pervaz genişliği yaklaşık aynı olan en basit formdaki lahitler, Form 1 olarak sınıflandırılmış ve “Monastirakia Grubu” olarak adlandırılmıştır.

  İsim: bulunan lahit.jpg
Görüntüleme: 4470
Büyüklük: 102.1 KB (Kilobyte)


  Lahit Mezar İşareti


  Definecilikte şu işaret lahit şu işaret kaya mezarıdır diye kesin bir veri yoktur, normal yuvarlak oyma bile lahit mezar işareti olabilir ayırabildiğimiz tek mezar türleri oda ve normal toprak mezar türüdür. kare, dik dörtgen ve üçgenler oda mezarı verir diğerleri toprak mezarı sadece bunu ayırabiliriz bunun dışında şu lahit mezarıdır diye ayırabileceğimiz net bir işaretimiz yoktur.


  İsim: lahit-mezar-işareti.jpeg
Görüntüleme: 4233
Büyüklük: 35.7 KB (Kilobyte)


  Biz yinede ihtimal olarak en yüksekleri verelim, örnek üzüm işareti lahit mezar olma şansımızı arttırır. koç ve koç başı yine lahit olma ihtimalleri arasındadır, insan başı, yele, geyik, karaca gibi semboller yine lahite biraz daha yatkın işaretlerdir, gemi çapası, balık, güvercin, P işareti bunlarda zaman zaman lahit işareti olarak kullanılmıştır. şimdilik aklımıza gelenler bunlar, aklımıza gelmeyenler mutlaka vardır ama dediğim gibi hiç birinde al bu kesin lahit diyebileceğimiz işaret yoktur.


  İsim: gemi-çapası-hac.jpg
Görüntüleme: 4249
Büyüklük: 91.0 KB (Kilobyte)


  Haç, kelebek, istavroz gibi bir çok mezar işareti daha vardır bunlarda mezarın ne tür bir mezar olduğu hakkında çok bir bilgi vermez sadece statü yüksek yada gelir düzeyi düşük gibi ayrımlar yapabiliriz. mezar işareti bulunur yer tespiti yapılır içeriden oda mezarda çıkabilir lahitte zemin altı kaya mezarda bunu kestirmek zordur. normal büyüklükteki bir yuvarlak oymanın mezarı orta gelir düzeyine sahip kişilerin mezarı diye adlandırırız, haç ve üçgen varsa bunu gelir düzeyi yüksek kişilerin mezarı deriz bu tür mezarlardan değerli eşyalar çıkar lakin mezar türü hiç belli değildir bi bakarsın oda bi bakarsın lahit orası şansa kalmıştır.


  Lahit Mezar Fyatı


  Lahiti görmeden fiyat verenlere inanmayın, lahit kaç para eder diye sormak definecinin bulduğu sikkeye kaç para eder diye sormasıyla aynı şeydir. Mesela Bizans yakın tarih bakır paraları 50 TL civarındayken arkaik dönem yunan ve lidya paraları 10 bin TL civarlarındadır. Lahitler içinde durum aynıdır, yakın tarih sade tasarıma sahip lahitler 1-2 milyon dolarken genç roma dönemindeki işlemeli lahitler 20 milyon dolara kadar çıkmaktadır.


  Yine sikkeden örnek verelim: Bir sikkenin fiyatını belirleyen en önemli faktörler arasında sikkenin basım tarihi ve nadirliği gelir. Daha sonra kondisyonu, birim, ağırlık sistemleri ve metal çeşitleri şeklinde sıralanır.


  Sikke Birimleri Örnek: Drahmi, Stater, Dareikos


  Ortalama Ağırlık Örnek: Drahmi 6,1 gr. Stater 13,6 gr. Dareikos 8,35 gr. gibi.


  Maden Cinsi: Altın, gümüş, elektron ve bronz (bakır) olması gibi.


  Lahitlerdede durum benzer şekildedir. Bir lahit-in değerini öncelik tarih, mermer yapısı ve üzerindeki süslemeler belirler. Özellikle süslemeler lahit-in dönemi ve ait olduğu kişi hakkında önemli ip uçları verir. Eğer bir kral lahit bulursanız buna değer biçmek oldukça zordur.


  Nasıl yukarıda sikke sınıflandırması yaptıysak lahitlerde kendi içlerinde belirli sınıflara ayrılmaktadır.


  En yaygın lahit modelleri: Frizli Lahitler, Yarım İşlenmiş Lahitler, Kline lahitler, Sütunlu Lahitler, Girlandlı Lahitler, Yivli Lahitler, Tabula Ansatalı Lahitler, Klazomenai Lahitler, Sandık Lahitler, gibi bir çok lahit çeşidi bulunmaktadır. Ağırlık birimi olarak 200 kilodan 2 tona kadar yine farklı lahit modelleri vardır. bu saydıklarımızın hepsi lahit fiyatlarını belirlemede en belirgin özelliklerdir.


  Burada anlamanız gereken lahit fiyatları sabit değildir, saydığımız özellikler fiyatı belirleyen özelliklerdir.


  Lahiti Açmayın


  Her ne şekilde olursa olsun bulunan lahit kesinlikle açılmamalıdır, açılan lahit ciddi değer kaybeder, alıcı lahit-in içindekilerden çok bizzat açmaya para öder, önemli olan köşedeki kurşun kilitleri kendisi kırması ve içine ilk bakan kendisi olmasıdır. Tabi bunu ülke zenginlerini bir araya toplayarak yapar, bu o koleksiyon-er için tarihi andır. Hatta bazı alıcılar lahiti açmasınlar diye esas para eden içindeki gazdır diyerek açılmasını engellemeye çalışır, halbuki gaz ne işe yarar bu lahiti açmasınlar diye ortaya atılmış düp düz yalandır.


  İsim: granit lahit.jpg
Görüntüleme: 4267
Büyüklük: 49.7 KB (Kilobyte)

  İsim: mermer kahit.jpg
Görüntüleme: 4286
Büyüklük: 74.7 KB (Kilobyte)

  İsim: roma lahit.jpg
Görüntüleme: 4429
Büyüklük: 77.1 KB (Kilobyte)


 2. #2
  Mal bulanındır - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Operatör
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  6.013
  Tecrübe Puanı
  104
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **
  Aynen ustam katılıyorum. O. Hazzı yaşamak için milyon dolar veren çok. Zaten adamın maddiyat var ucbes altın emare ye değil bakirliğine tav oluyor millet..

 3. #3
  The Thing - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Super Moderator
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  2.967
  Tecrübe Puanı
  39
  Rep Derecesi: **
  Her definecinin rüyası
  Bilgi için teşekkürler.
  Ülkene sahip çık başka TÜRKİYE yok

  Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi.
  Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi.
  Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed Nâmın,
  Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın.

 4. #4
  timur964 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Super Moderator
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  8.808
  Tecrübe Puanı
  152
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **
  BAŞLIK ENTERESAN ALMAYANI DÖVUYORLSR GİBİ ELİNE EMEĞİNE SAĞLIKSAĞLIK : Resiİsim: LAHİTTTTTTTTTTTT.jpg
Görüntüleme: 4292
Büyüklük: 1.30 MB (Megabyte)


 5. #5
  Mal bulanındır - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Operatör
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  6.013
  Tecrübe Puanı
  104
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **

  Parayla alınamayan lahit.

  İsim: 217.jpg
Görüntüleme: 4311
Büyüklük: 23.4 KB (Kilobyte)buda. 3.80 e. 2.20.cm.olan.kendisi.beşbuçuk ton olan lahtin kapağı

 6. #6
  Mal bulanındır - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Operatör
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  6.013
  Tecrübe Puanı
  104
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **
  guzel gizemli konuydu

 7. #7
  Cann - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Operatör
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  1.527
  Tecrübe Puanı
  27
  Rep Derecesi: **
  Din adamlarının lahitinde kutsanmış yağ vardır papaz efendi yani; )
  Mal bulanındır Bunu beğendi

 8. #8
  uçanhollandalı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Uzman
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  920
  Tecrübe Puanı
  31
  Rep Derecesi: **
  Lahiti bulsak yeterli mi? İlgili arkadaşlar gelip yerinden çıkarır herhalde bir zahmet
  Bende boyun fıtığı var.Ağır işlerle uğraşamam.Çıkarma parasını verecekleri paradan düşeriz.10 milyon $ yerine 9.5 milyon $ versinler önemli değil.
  APOLLONUS, Mal bulanındır Bunu beğendi

 9. #9
  APOLLONUS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Moderator
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  1.925
  Tecrübe Puanı
  47
  Rep Derecesi: **
  Alıntı uçanhollandalı Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Lahiti bulsak yeterli mi? İlgili arkadaşlar gelip yerinden çıkarır herhalde bir zahmet
  Bende boyun fıtığı var.Ağır işlerle uğraşamam.Çıkarma parasını verecekleri paradan düşeriz.10 milyon $ yerine 9.5 milyon $ versinler önemli değil.
  zaten onlarda o şekilde olmasını istiyorlar
  Yapılan yorumlar izinli ön araştırma içindir!

 10. #10
  Mal bulanındır - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Operatör
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  6.013
  Tecrübe Puanı
  104
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **
  Alıntı uçanhollandalı Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Lahiti bulsak yeterli mi? İlgili arkadaşlar gelip yerinden çıkarır herhalde bir zahmet
  Bende boyun fıtığı var.Ağır işlerle uğraşamam.Çıkarma parasını verecekleri paradan düşeriz.10 milyon $ yerine 9.5 milyon $ versinler önemli değil.
  Hee dur helikopteri gonderiyim.benzinini sen koyarsın ama
  APOLLONUS, uçanhollandalı Bunu beğendi

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş