Quadrans

Quadrans (Tam anlamı "çeyrek") 1/4 as değerinde düşük kıymetli, bronz bir Roma sikkesidir. Quadrans'lar bronz döküm sikkeler olarak Roma Cumhuriyeti tarihi boyunca değerlerini belirten 3 nokta (3 [[uncia]'yı ifade etmek için]) ile basılmışlardır. Ön yüz figürü başlangıçtaki birkaç farklı varyasyondan sonra herkül başına dönüşmüş arka yüze ise gemi pruvası işlenmiştir. Bu sikkeler döküm tekniği kullanılarak Orta İtalya'nın diğer şehirlerinde aynı değerle basılmışlardır.


Circa İ.Ö. 275-270


M.Ö. 90'larda, bronz sikkeler semuncial (bir tür işaretle değerleme sistemi) standartlara indirilince, quadrans'lar tedavüldeki en düşük değerli sikke haline geldi. Zaman zaman da olsa Antoninus Pius (M.Ö. 138-161) dönemine kadar basılmaya devam edildi. Roma İmparatorluğunda diğer sikklerden farklı olarak çok nadir İmparatorun figürünü taşırlar.


Döküm Sikke ön: Hercules Başı 3 nokta. arka: gemi pruvası 3 nokta.Augustus QuadransDomitian QuadransThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x395 and weights 195KB.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x380 and weights 93KB.