Bes Roma Cumhuriyeti dönemin de basılan bronze bir Antik Roma sikkesidir. Bes, 2/3 as (sikke)|as (8 unciae) değerinde olup, sadece İ.Ö.126 `da C. Cassius tarafından 3/4 as (sikke)|as değerinde bir sikke olan dodrans` la bir kombinasyon içinde basılmıştır.