Roma İmparatoru Alexander sikkeleri

Bronzdan, 3.4 cm çapında 0.5 kalınlığında 24.65 gr ağırlığında Roma imparatoru Severus Alexander (M.S.222-235) Döneminde M.S.224 yılındaAmasya'da başlamıştır (Darp Edilmiştir).1995 yılında satın alma yoluyla Müdürlüğümüze kazandırılan eser,Müzemiz Müdürlüğü sikke seksiyonunda kayıtlıdır.Sikkenin ön yüzünde;en dışta noktalarda oluşan yuvarlak bir kuşak ondan sonra Grek harfleri ile yazılmışAVTK:CEOVIP A?EXAN ? POC Kitabe ve içerisinde sağa profilden Roma imparatoru Severus Alexander'in dalgalı,alnına doğru taranmış saçlı,altın defne yaprağı taçlı,kısa sakallı ve gövde omuz üstünden itibaren gökümlü,kıvrımlı manto tipli giysili ve zırhı ile birlikte kabartma olarak tasvir (resmedilmiş) büstlügörünümü bulunmaktadır.
Sikkenin arka yüzünde ise; yine en dışta noktalardan oluşan yuvarlak bir bordür içerisinde olarak Grekçe harflerle A?IC EYA ET AMACIAC MITNE ??..ET CKH,yazı kuşağı içerisinde Harşena Dağının Kızlar Sarayına bakan yüzü kabartma olarak resmedilmiştir. Etrafı yüksek sur ve kulelerle çevrili,yukarıya zirveye doğru yükselerek son bulan bir kale panoraması,tasviri bulunmaktadır. Bugünkü Kızlar Sarayı'nın sol düzlükteki hamamın bulunduğu alanı gösterenve bir podyum üzerinde cepheden,üçgen alınlıklı,semerdam çatılı,çatı köşe uçları antefix bezeli ön yüzde cephe girişi dört adet Korent tipi sütun başlıklı bir tapınak kabartma olarak resimlenmiştir. Sikkenin üst kısmında ise;Amasya Kalesi'nin yukarı tepe bölümü Harşena Kalesi gösterilmiştir.Kalenin yukarısında sağ merkezde,üçgen alınlıklıalınlık içerisi rozet motifli,ön cephe girişi 2 adet Korent tipi sütunlu İn Antis tipli bir tapınak kabartma olarak tasvir edilmiştir. Tapınağın sol yanında,kaide üzerinde yuvarlak formlu silindir şeklinde kesme taşlarla örülmüş,gövdesi üzerinde ince uzun dikdörtgen pencere açıklığı bulunan ve üzerindealevler yükselmiş şeklinde tasvir edilmiş bir ateş sunağı (Mabedi) bulunmaktadır.