1. #1
  Koray Kor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  551
  Tecrübe Puanı
  10
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **

  Anadolu'da Kullanılan Sikkeler, Yunan, Roma, Bizans. Temel Bilgiler

  Sikkenin icadı tam anlamıyla kesinlik kazanmış bir olgu değildir. Fakat yine de gerek antik kaynaklar, gerekse ele geçirilen ilkel formdaki elektron sikkeler, sikkenin icadının Küçük Asya'nın batısıyla - Lidya Krallığı ve İyonya Bölgesi- ilişkili olduğunu göstermektedir. Sikkenin ilk kez ortaya çıkışı ile ilgili olarak antik kaynakların verdiği bilgiler, bu bölgede yapılan kazılarda ele geçen buluntularla da doğrulanmıştır. Sikkenin Lidyalılar tarafından icad edilmesinden kısa bir süre sonra, sikke darbı önce İyonya’ya ve giderek Küçük Asya'nın tüm batısına yayılmıştır.

  -lidiacoinpng

  Sikke resimlerindeki amaç  Sikke basımında üzerine resim koymadaki amaç sikkeyi basanı belli etmekle alakalıdır, burada gerekli olan arma'dır. armalar sadece o şehrin sikkelerinde değil bazende kölelerin vücutlarına basılır, bu arma sikke basılan kente özgü olmalıdır, seçilirken o kente özgü olan ne varsa onlar arasında elemeler yapılıp en çok benimsenen hangisiyse o seçilirdi, buna örnek verecek olursak kente özgü hayvan, bitki, ağaç, bazende bu kentte tapınılan şeklindedir. bazı sikkelere kentin adını yazma başlaması sonucu bu sikkelerdeki armanın sembol görüntüsü verdiği görülmektedir. bu yazdıklarım özellikle arkaik dönem sikkeleri için geçerlidir. saygılar dilerim.


  Kral sikkeleri hakkında


  Kral sikkelerini diğer sikkelerden ayırmanın bir kaç yolu var, kral sikkelerinin arka yüzünde oturur yada ayakta durur şekilde tanrı resmedilir, bunu ilk kez helenistik dönemde büyük iskender yapmış hemde kendi sikkesi üzerine, ondan sonraki makedon kralları onu takip etmiş, eğer sikkelerin bir yüzünde tanrı betimlemesi diğer yüzünde bitkiler, hayvanlar, aletler, ve benzeri şekiller betimlenmiş ise bu grek sikkesidir. özellikle bitki yapraklarından yapılmış çelenkler grek sikkelerinde çok görülür. saygılar.


  İlk grek (yunan) sikkeleri


  İlk sikkeyi basanlar lidyalılar, arkaik dönem dediğimiz dönem, m.ö. 7-8 yüz yıllarında basılmıştır, lidyalıları takiben yunanlılarda boş durmayıp kendi şehir devletlerinde sikkeler basmaya başlamış, yunanlılar ilk sikkelerini m.ö. yedinci yüz yıl sona ermeden basmaya başlamışlar. tabi diğer medeniyetler gibi onlarda sikkelerinin üzerine kendi armalarını betimlemiş. ilk yunan sikkelerindeki armalar, yatan aslan, arı, geyik, fok balığı, vardır. bu sikkeler kıyı ege bölgesinde basıldığı ve kullanıldığı için bulunma ihtimali en yüksek bölgelerden birisidir.


  Yunan; Arkaik, Klasik, Helenistik Dönem


  Yaklaşık 650 bc, kökenli olduğu sanılan para gurubunun Anadolu ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. İlk Yunan sikkeleri dönem hükümdarları ve onlara verilen şehir devletlerine ait rozetler taşıyordu. sikkeler üzerinde yunan tanrıları resmedilmiş daha sonrasında tanrıçalar olmak üzere dini semboller ve helenistik kralları takip etti.

  Arkaik Dönem


  Yunan arkaik dönemi ( M.Ö. 750 - M.Ö. 480 ) Antik Yunan Tarihinde Bir dönemdir. Bu dönemde sikke basan örgütlerin başında lidya Kralları gelir, Grek Şehir devletleri Ile Pers Kralları da onlari takip eder. Bütün bu sikkeler Devletin özerklik alameti Olarak, devlet Namına basilır,


  Bu dönem, 18. yüzyıldan Kabil edilmistir Günümüze. Sanatı incelemelerinde Ortaya çıkan bu Term Yunan, Geometrik Sanat A.Ş. Klasik Yunan Sanatı Arasındaki başlıca Yüzey Süslemesi ziyaretinde plastik sanatlardan söz eder. Arkaik Yunan Dönemin Karanlık Çağlarını takip Ettiği dönemden beri, politik teoride önemli Diğer ilerlemeler Görülmüş; Tiyatro ve (Karanlık Çağlarda yok Olan) Yazılı dilin Yeniden dirilişinin Yanı Sıra, demokrasi, felsefe, Şiirin yükselişiyle arkaik Dönem bu Alanlara yayılmıştır.


  Klasik Dönem Hakkında


  M.Ö. 480-330: Bu devrin başlıca özelliklerinden birisi Arkaik devirde sikke basmış Olan bölgenin genişlemiş OLMASIDIR. böylece Bir taraftan batı küçük asyada evvelce sikke basan Şehirlere yenileri eklenmiştir, Diğer taraftan Anadolunun kuzey kıyıları Ile kırım yarımadası ziyaretinde güney kıyıları Ile fenikede Bir çok Şehir kral sikke basmaya Başlamıştır ettik.
  bu DURUMDA küçük asyada sikke basan Şehirlerin Sayısı 48'den 118'e yükselmişdir. bu durum yunanistandada aynıdır arkaik devirde 41 Olan sehir Sayısı 157'e yükselmişdir.


  Helenistik Dönem Hakkında.


  M.Ö 330-30.Hellenistik devir deyimi Ile Büyük iskenderden sonra gelen kültür devri anlaşılır
  Büyük İskender pers kralını yendikten Sonra pers kralı Olduğu bizzat M.Ö. 330'da baslar. Helenizm krallıklarının sonuncusu Olan mısır'ın roma idaresi Altına girdiği M.Ö. 30 senesinde oğlu bulur. .Eski Yunan Sikkeleri Diğer antik türlerinde Bir öncüsü oldu. Helenistik Sikkeleri GENELLİKLE Kralların ziyaretinde arka yüzünde silah Şehir Devletin kat Portreleri tasvir edilir .. Helenistik devir Sanatının Bir Özelliği Olduğu Gibi, sikkelerinde Özelliği Vardır. bunlardan birincisi sikke basan memleketlerin sayısının artmış OLMASIDIR. ÇÜNKÜ iskenderin Doguya Yaptığı sefer neticesinde grek kültürü Ile Birlikte sikke basma sanatı'da yeni ülkelere götürülmüş ziyaretinde böylece Bağımsız krallıklar Haline gelmiş devletler Ile küçük asya krallıkları'da sikke basmaya Başlamıştır. Şehir devletleri icinde TAMAMI Ile özerk olanları eskiden Olduğu Gibi yine Büyük gümüş sikke basmaya devam etmişler, sonradan roma Ile helenistik devir Kralları Arasında Yapılan harplere oğlu Verilen 196 188 senesi Anlaşmaları Ile Roman Tarafindan Yunanistan A.Ş., küçük asya ziyaretinde grit'te Yeniden özerkliğe kavuşturulan 40 ' Bir close by grek şehri'de bunlar Arasında kalmistir. İtalya'da roma 269 Tarihinde bütün, orta güney italya hakimiyetini kurunca göster buradaki grek şehirlerine gümüş sikke basmaları yasak Edilmiş 89'dan sonrada bakır sikke basmaları yasak edilince bu BÖLGEDE sadece sadece roma Sikkeleri kullanılmıştır ettik.


  Roma Sikkeleri


  Roma imparatorluğu'nun ilk Sikke’leri İ.Ö. 3. yüzyıla dayanır ve bakır ya da bronzdan dökülmüştür. Yarım kilo ağırlığında büyük bakır parçalar (Aes Grave, Türkçesi “ağır bakır”) dökülmüştür. Önceleri üzerinde boğa, kalkan ya da silah motifleri bulunan Sikke’lerle ödeme yapılmıştır. İlk gümüş sikkeler Yunan örneklerine göre yapılmış ve öncülerinin (yaratıcılarının) isimlerini almışlardır. Bronz balyaları geçerliğini kaybettikten sonra bu para birimi bütününü takip eden tüm eski Roma Sikke’leri arka yüzlerinde, Antium donanmasının kuşatmasını anımsatan tekne motifine ve ön yüzlerinde farklı tanrı motifleri ile işlenmiştir. İlk Roma gümüş Sikke’si İ.Ö. 269 yılında tedavüle girer. Fakat gümüş Sikke’lere daha büyük boyutta kalıp çıkarılması işlemi İ.Ö. 210’lu yıllarda Denarius ile birlikte yapılır. Julius Iulius Caesar, Roma Sikkeleri üzerine motif olarak kullanılan ilk insandır (İ.Ö. 44).


  İmparatorluk döneminde altın (Aureus), gümüş (Denarius), pirinç (Sestertius ve Dupondius), bakır (As) Sikke’ler basılır. Asker imparatorlar döneminde Dinar’ın yerini yavaş yavaş gümüş Antoninianus alır. Diocletianus (İ.S. 284-305) imparatorluğu hâkimiyetinde Argentus ve Nummus ile Follis Sikkeleri gibi Sikke türleri eklenir. Roma Sikke’lerinin üretiminde imparatorlar döneminde bariz bir oranda azalma görülür. 4. yüzyılın başından itibaren kıymetli taşlarla bezeli Diadem, defne çelengi yerine Sikke’lerin ön yüzlerinde kullanılmaya başlanır. İmparatorların yüzleri bu dönemde genellikle daha kötü resmedilmekteydi. Bu imparatorların Diadem’lerinin, Sikke’leri üzerindeki normal bir betimlemeden daha önemli olduğunun bir göstergesidir. Batı Roma imparatorluğu Sikke’leri üzerinde zaman içinde yazım hataları da görülmeye başlanmıştır. Çünkü Sikke yapımcıları çok kötü Latince konuşuyor ve yazıyorlardır. Doğu Roma Sikkeleri Roma imparatorluk örneklerinden uzaklaşmış ve kendi resmi diline kavuşur (bkz. Bizans). Kavimler göçünün Alman devletleri, kısmen hem Doğu hem de Batı Roma’nın örneklerine bağlı Sikke’ler basıyorlardı.


  Ortaçağ


  Geç antik Çağdan erken ortaçağa kadar Sikkelerin Avrupa’da kullanımı hızlı şekilde gerilemiştir. Takas ticareti artınca büyük para işlerinde genellikle Sikke olmayan metaller ile ödeme yöntemini kullanıyordu. Standart para birimleri farklı gruplardaki Bizans Solidus’u ve Siliqua’sı idi. Yeni imparatorluğu batı Roma imparatorluğunun yerine kuran Alman hükümdarlar çoğunlukla Bizans hükümdarlarının döküm öncelik hakkını (kalıp şeklini) tanımışlar ve bunların kalıplarını taklit etmişlerdir. Sadece Sikke’lerin üzerine kendi isimlerini, amblemlerini ya da portrelerini tek tük bastırmışlardır. Büyük Karl 800 yılından önce altın ve gümüş para biriminden tek bir gümüş para birimine geçilen yeni bir Sikke sistemi oluşturmuştur. Sadece dinar ve fenik yeni kullanıma girmiştir. Fenik’in farklı türlerinin olması ve Sikkelerin gümüş içeriğinin azaltılmasının sonucu olarak, imparatorluk sikke ve demir para basma hakkı kutsal Roma imparatorluğunda, dünyevi ve dini anlamda önemli bir nesne olarak oldukça geniş çaplı yayılma göstermiştir.


  12. yüzyılın ortasından 14. yüzyıla doğru Brakteaten’ler, neredeyse tüm Almanca dilinin konuşulduğu (Ren nehri etrafındaki bölgeler ve Alplerin çevresi hariç) bölgelerde kullanılan Sikke çeşidi idi. Bu ince, tek tarafı basılmış gümüş fenik Sikke’ler, eski feniklerin büyük ölçüde hafiflemesini sağlamıştır. Brakteaten’ler zaman zaman “kötü anılmıştır”, bu da geçersiz sayıldığı anlamına gelmektedir ve sahipleri bunların az sayıdaki yeni Sikke’ler karşılığında değiştirilmesini talep etmişlerdir. % 25lere varan bir kesim bu Sikke’leri reddetmiştir. Bu uygulama, o dönemin çokça uygulanan bir vergi yükseltme yöntemi olmuştur.


  Altın Sikkeler Ortaçağ’da çok nadir dökülüyordu. İlk olarak 13. yüzyılda altın baskılar yapılmıştır. Bu gelişme İtalyan ticaret şehirlerinden başlamıştır. Fransa ve İngiltere’de altın Sikkelerin kullanımı yaygınlaşmaya devam etmiş ve Sikke parçalarının imparatorluk Sikkelerinden fark edilir şekilde daha büyük olduğu gözlemlenmiştir. 13. yüzyılın diğer gelişmelerinden biri de Almanya’da Groschen’ın daha büyük gümüş Sikke olarak kullanılmaya başlanmasıdır. Groschen’in Sikke resimleri, ilk defa o zamanki bölgenin emirliğinin (prenslik) izlerini de yansıtmaktaydı. Alman sikke ve demir para basma hakkı bağlamında 1356 yılı önemli bir tarihtir. Bu tarihte imparator bir “altın boğa” ile Kurfürsten’in söz konusu hakkı açık bir şekilde tanımış oldu. Daha önce, imparatorluğa bağlı olmayan Lübeck’e 1340 yılında ilk defa altın madeninden Gulden’lerin basımı konusunda taviz verilmişti. Bu tarihten 1871 yılına kadar Almanya’nın Sikke tarihi çok yönlü olarak değerlendirmektedir, çünkü çok sayıda devlet kendi paralarını tedavüle çıkarmıştı.


  Roma Para Birimi


  Roma Para Birimi dendiğinde, eski çağda Roma imparatorluğunda yaygın olan ödeme araçlarının bütünü akla gelmektedir. Ortak para biriminden önce ekonomi temel olarak iki değer formuna bağlıydı: Roma’da “para” yerine isim olarak türetilmiş ve düzensiz şekillerdeki bronz parçalar olan ve Aes rude olarak adlandırılan Rindern (lat. pecus). Bu sade sikkenin değeri ağırlığı ölçülerek belirleniyordu, çünkü bu dönemde tek bir birim mevcut değildi. Paranın hangi dönemden itibaren yaygın olduğu bugüne dek belirsizdi, bununla birlikte İ.Ö. 406 yılındaki Veji kuşatmasından beri Roma ordusu askerlerinin ödemelerinin Aes rude ile yapıldığı da yazılı olarak kanıtlanmıştır. Bu da Aes rude’nin önceden de oldukça sık kullanıldığını kanıtlamaktadır.


  Roma hükümetinin ilk parası İ.Ö. 4. yüzyıldandır. Aes signatum olarak adlandırılan dikdörtgen olarak dökülen “ROMANOM” yazısıyla işaretlenen Bronz külçeler vardı ve genellikle Roma’da dökülürdü. Bu külçelerin ağırlıkları aslında beş roma pfund’una (pfund: yarım kilo) denk gelmesine rağmen, külçelerin çok çeşit ağırlıkları vardı. Başlangıçta külçelerin yalnızca bir tarafı işleniyordu, daha sonra diğer tarafı da işlenmeye başlandı. Külçelerin asıl işlevlerinin farklı şekillerde yorumlanmaktadır; külçeler bir ödeme aracı olmalarına rağmen sikke değildiler, çünkü beş Roma Pfund’unun (beş yarım kilosu) ağırlık birimlerine uygun değillerdi. Külçeler tek bir para biriminin uygulamaya geçişinden sonra gitgide değer kaybetti, İ.Ö. 250 yıllarında basıma başlandı.


  Roma İlk Sikkeler


  İ.S. 2. yüzyıllarda yaşamış bir konsül olan Pomponius’a göre ilk sikke ustaları İ.Ö. 289 yılında ortaya çıkmışlar. Bu ustalar sikkeleri “triumviri aere argento auro flando feriundo”nun kısaltması olan ve “III. VIR. AAAFF“ işaretleriyle damgalamışlardır. Bu damga “Bu üçü (Sikke ustaları) bronz, gümüş ve altının eritilmesi ve damgalanmasından sorumludurlar” gibi önemli bir anlam içermektedirler.


  Suda’ya göre Roma sikkelerinin mevkii Kapitol’de Juno Moneta tapınağıdır. Bu dönemde Romalılar sikke damgalamayı çok iyi biliyorlardı, Yunan Kolonileri İtalya’da Metapont, Crotone ve Sybaris İ.Ö. 500lü yıllarda, Napoli de İ.Ö. 450li yıllarda sikke basmıştır. Roma İ.Ö. 4. yüzyılda orta İtalya’nın büyük bir bölümünü zapt etmişti. Sikke yerlerinde büyük miktarda bronz sikkeler basılmıştır, nispeten de az miktarda gümüş sikkelerin basıldığı görülmektedir.


  Bugün Aes grave adıyla tanınan bronz sikkeler için bir sistem yürütülmüştü. Farklı büyüklükte olmaları nedeniyle ve fazla dökülmelerine rağmen az damgalanıyor olmaları ve Akdeniz bölgesinde bu dönemde damgalanan diğer sikkelere göre daha fazla Roma özelliği taşımaları ve kısmen daha kaba ve barbar bir tarzda olmaları nedeniyle diğerlerinden kolayca ayırt edilebiliyorlardı. Başlangıçta para Fiat Money idi ve ticari sisteme bağlıydılar. Bu da As’nin bir Roma Pfund’u ağırlığında olduğu anlamına geliyordu. Bir Roma Pfund’u Unciae’lara ayrılıyordu. 12 Unciae bir Roma Pfund’unun bir araya gelmesinden oluşuyordu. Uncia 12 Roma Pfund’unu temsil ediyordu ve aynı zamanda bir sikke birimiydi. Bu durum İ.Ö. 270li yıllarda Aes grave’nin ağırlığına göre 10 Unciae’ye dönüşerek değişiklik gösterdi. Aynı zamanda ikinci Punya savaşı sırasında 5 Unciae ve İ.Ö. 211 yılında da 1 ila 1,5 Unciae’ya kadar düşüş yaşadı.


  Aes grave’ler, Roma sikke damgalamasının başlangıcına kadar işaretlenmemişlerdi, ilk olarak İ.Ö. 210 yılında sikke ustalarının ilk kısaltma damgası/simgesel motif ortaya çıkmıştır. İlk Roma sikkelerinin tümü arka taraflarında gemi iskeleti motifi bulunmaktaydı. Bu motif bize Antium donanmasının kuşatmasını hatırlatmaktadır. Sikkenin ön kısmında farklı tanrı motifleri bulunmaktadır. İ.Ö. 110lu yıllarda farklı sikke dizileri çıkarılmıştır. Her bir diziye ait tüm sikkeler başak motifi ya da onu yapan kişinin portresi gibi belirli işaretler taşıyorlardı. Her bir dizi, sıklıkla en büyük sikke birimi olarak Dinar içeriyordu. Ardından As (birli), Semis (çifte), Triens (üçlü), Quadrans (dörtlü), Sextans (altılı), Uncia ve bazen de Semuncia görülmektedir. İmparatorluğun son döneminde bu diziler neredeyse hiç damgalanmamıştır. Sextans ve Uncia gibi küçük birimlerin damgası yapılmıştır. Burada büyükten küçüğe sırasıyla Roma sikke türleri listelenmiştir:


  Bilinen Tüm Roma Sikke Türlerinin Listesi


  Altın Sikkeler


  Yarım Stater (İ.Ö. 215)
  Stater (İ.Ö. 215)
  20 Altın-Asse (İ.Ö. 3. yüzyılın sonu)
  40 Altın-Asse (İ.Ö. 3. yüzyılın sonu)
  60 Altın-Asse (İ.Ö. 3. yüzyılın sonu)
  Aureus (İ.Ö. 100–324)
  Quinarius aureus (İ.Ö. 45 324)
  Semissis (230–600)
  Solidus (307–1453)
  Tremissis (307–500)
  9 Siliquae ya da 1,5 Scripula (383-650)


  Gümüş Sikkeler


  Drachme (İ.Ö. 240- İ.Ö. 215)
  Didrachme (İ.Ö. 280- İ.Ö. 215)
  Yarım Litra (İ.Ö. 235- İ.Ö. 230)
  Litra (İ.Ö. 300- İ.Ö. 240)
  Çift Litra (Dilitron) (İ.Ö. 275- İ.Ö. 240)
  Quadrigatus (İ.Ö. 235– İ.Ö. 212)
  Denarius (İ.Ö. 211–6. yüzyıl)
  Serratus (İ.Ö. 150– İ.Ö. 50)
  Quinarius nummus (İ.Ö. 211– İ.Ö. 500 (?))
  Yarım Victoriatus (İ.Ö. 210- İ.Ö. 100)
  Victoriatus (İ.Ö. 210– İ.Ö. 100)
  Çift Victoriatus (İ.Ö. 210- İ.Ö. 100)
  Antoninian (214–294) (274 Aurelianus olarak?)
  Argenteus (294–320)
  Miliarense (320–620)
  Siliqua (320–7. yüzyıl)


  Bronz-, Bakır- ve Messing Sikkeleri


  As (İ.Ö. 300–270)
  Dupondius (İ.Ö. 300–280)
  Semis (İ.Ö. 300–6. yüzyıl (?))
  Sesterz (İ.Ö. 300–293)
  Triens (İ.Ö. 300– İ.Ö. 80)
  Quadrans (İ.Ö. 300–200)
  Sextans (İ.Ö. 300– İ.Ö. 90)
  Uncia (İ.Ö. 300– İ.Ö. 100)
  Semuncia (İ.Ö. 300– İ.Ö. 200)
  Quartuncia (İ.Ö. 215)
  Bes (İ.Ö. 130)
  Tressis (İ.Ö. 260– İ.Ö. 210)
  Quincussis (İ.Ö. 215)
  Decussis (İ.Ö. 215)
  Dextans (İ.Ö. 210)
  Dodrans (İ.Ö. 125)
  Quincunx (İ.Ö. 250– İ.Ö. 200)
  Follis (294–346)
  Centenionalis (340–?)
  Maiorina (346–395)


  Antik Bizans Paraları (Sikke)


  Bizans sikkeleri hakkında kısaca bilgi edinelim.


  Bizans İmparatorluğu’nda darp edilen sikkelerin betimlemeleri öncelikli olarak Hıristiyan inancını ve Roma devlet fikrini yansıtır. Nümizmatlar için Bizans dönemi para tarihi, o zamana değin Doğu ve Batı Roma’da (476’daki çöküşüne değin) geçerliliği olan eski Roma sikke sisteminin, hükümdarlığı zamanında köklü değişikliğe uğradığı İmparator I. Anastasios (hd. 491-518) ile başlar. İlk Bizans sikkeleri, Bizans imparatorlarının kendilerini varisleri saydıkları Roma’nın geç sikkelerine büyük ölçüde benzemektedir. Sikke tarihine genel bir bakış, altın sikke basmaya ilginin hiçbir zaman bu dönemdeki kadar fazla olmadığını göstermektedir.


  Ama, Bizans solidus’larının ağırlıkları Roma sikkelerininkiyle aynı kalmakla birlikte sikke yüzeylerinde bir takım değişiklikler görülmeye başlar. Örneğin Roma imparatorlarının ön yüzlerindeki profil betimlemelerin yerini, Bizans sikkelerinde cepheden betimlemeler almıştır. Sikkelerin üslubu da giderek gitgide değişir. Kent tanrıçası, at üstünde imparator ya da tutsak betimlemeli Geç Roma dönemi sikkelerinin arka yüzlerindeki tiplerin yerini de solidus’lar üzerinde uzun haçlı, ayakta Victoria(Nike), semissis’ler üstünde de kalkanlı ve haçlı, oturan Victoria almıştır. Büyük miktarda darp edilen bir başka altı sikke tremissis’tir. Bu sikkenin erken örneklerinin arka yüzünde, ellerinde çelenk ve haçlı küre bulanan ayakta Victoria betimlenmiştir. Daha geç örneklerin arka yüzlerindeyse yalnızca çelenk içinde bir haç ya da yazı bulunur. Semissis’ler ve tremissis’lerin MS 7.yy sonuna değin imparatorların profilden betimlemelerini korumaları ilginçtir. Tremissis, o zaman Avrupada ticarette kullanılan en önemli paraydı ve Kavimler Göçü sonunda kurulan birçok devletin çeşitli sikkeleri için örnek olmuştu.


  Bizans İmparatorluğu’nun geç dönemlerinde, 10.yy.ın sonundan başlayarak nomisma ya da nomismata diye adlandırılmış olan solidus’ların önce biçimi, daha sonraları da ayarları değişmiştir. İlk önceleri daha ince ve daha genişken 11.yy.ın başlangıcından itibaren çukurluğu giderek artan içbükey çanak biçiminde darp edilmişlerdir. Bu yüzden bunlara skyphate’ler de denmiştir. Giderek altınla gümüş o kadar fazla karıştırılmıştır ki, altın sikkeler elektron sikke haline gelmiştir. Bunun nedenleri imparatorluğun artan ekonomik sıkıntılarında, Selçuklular’la, Güneyde İtalya ve Sicilya’daki Normanlar’la yapılan savaşlarda, nihayet Haçlılar’la olan anlaşmazlıklarında aranabilir. Histamenon nomisma diye adlandırılan altın sikke, hemen hemen gümüşten bir sikkeye dönüştükten sonra 1092’de İmparator I. Aleksios Kemnenos döneminde, yine altından darp edilen hyperperon adında yeni bir tiple değiştirilmiştir.


  Altın sikkelerin kapsamlı darplarıyla karşılaştırılırsa Bizans’ın gümüş sikke darp çok mütevazıdır. Bunların en önemlisi I. Justinianos döneminde 12 tanesinin ancak bir solidus’u karşıladığında miliareion’du. Bu sikke zaman içinde giderek ağırlığından kaybetmiştir; büyük olasılıkla, 1000 tanesinin bir Roma-Bizans gümüş phund’una eşdeğer olması nedeniyle bu adı almıştır. 7.yy’dan 9.yy’a kadar dış biçim ve görünüşüyle İslami dirhemlerin üstüne tekrar darp edilmek suretiyle elde edilmiştir. Bir miliaresion üstünde betimlemesi tekrar görülen ilk hükümdar I. Romanos’tur. Büyük olasılıkla gümüş kıtlığı ve imparatorluğun müşkül durumda oluşu nedeniyle miliaresion 11.yy’da tedavülden kalkmıştır, bu gümüş sikkelerin yerini daha küçük, daha hafif gümüş sikkeler almıştır. I. Anastaios’tan Herakleios’a kadar yarım miliaresion olarak siliqua’lar tedavülde kalmıştır. Bu gümüş sikkelerin daha çok Batı Roma İmparatorluğu topraklarında kullanılan daha küçük birimlerine skrupel denmekteydi. Bir başka gümüş sikke olan beksagramon ise ilk olarak İmparator Herakleios döneminde tedavüle konulmuştur. İlk beksagramon 1/6 solidus’a eşdeğer olup 12 tanesi de bir solidus ediyordu. I. Anastaios’tan itibaren, bir önceki dönemin Roma etkili sikkelerinden belirgin bir şekilde farklı olan çok özel ve zengin bir Bizans bakır sikke darbı başlamıştır. Follis denen bu büyük sikkelerin en büyük birimi 40 nummion’du. Bunların yarım follis, deka, penta, follis’leri, ayrıca ender olarak 3 nummion 1 nummion gibi küçük birimleri de vardı.


  Hakiki Sikkenin Patini Nasıl Anlaşılır.?


  Sahte patin ıslak bezle dahi sikke üzerinden alınabilir. Haki'ki Patin ancak asitlerle limon ve sirke ile çıkartılabilir.
  Haki'ki patin çinko kaplarda'ki sır gibi parlak ve sert Sahte patin ise mat ve yumuşaktır.Bu durum sikkenin madeni ile değişir. Hakiki Patinler yosun yeşili ,duman rengi gridir. Gümüş sikkeleri gri ve duman rengi bronz ve bakır sikkeler yeşil ve koyu kahverengi patin bağlarlar.


 2. #2
  Trakyalı81 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Uzman
  Durumu
  Çevrimiçi

  Mesajlar
  550
  Tecrübe Puanı
  36
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **
  Detaylı güzel bilgiler. Elinize sağlık..
  Marco Bunu beğendi

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş