1. #1
  Lejyoner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  244
  Tecrübe Puanı
  10
  Rep Derecesi: **

  İONİA SİKKELERİ (Arkaik ve Klasik Çağlar)

  İonia Bölgesi’nde sikke darbı M.Ö. VII. yy.ın son çeyreğinde başlamıştır. İlk sikkeler elektrondu. Elektron sikke basan kentler arasında Ephesos, Miletos, Phokaia, Erythrai, Klazomenai, Khios ve Samos’u sayabiliriz.

  Ephesos

  Ephesos’un elektron sikkelerinin ön yüzlerinde arı betimi, arka yüzlerinde ise kare incus vardır.

  M.Ö. V. yy. ortalarından itibaren basılan gümüş drahmilerde de ön yüzde arı betimi, arka yüzde kare incus bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ön yüzlerde ethnikonun ilk harfleri olan ΕΦ, daha sonra da tamamı ΕΦΕΣΙΩΝ şeklinde görülmeye başlar.

  M.Ö. IV. yy.da çok sayıda basılan ve Rhodos ağırlık siteminde olan gümüş tetradrahmilerin ön yüzünde arı betimi sürmekle birlikte arka yüzde kare incusun yerini başını geriye doğru çevirmiş olan geyik protomu ve bir palmiye ağacı bulunur. Arka yüzde bulunan isimler magistratlara aittirler


  B. M. C., İonia, Pl. IX. 8.

  Miletos

  [align=justify]M.Ö. VII. yy.ın sonlarında sikke basmaya başlamış olan Miletos’un elektron starterlerinden birinin ön yüzünde yatan ve başını geriye çevirmiş bir aslan, arka yüzünde ise üç incus yer alır. İncuslardan en üsttekinde keçi başı, ortadakinde fok balığı, alttakinde yıldız benzeri bir rozet yer almaktadır.

  M.Ö. VI. yy. sonarında bastığı gümüş straterlerin ön yüzünde bir aslan protomu, arka yüzünde kare incus bulunmaktadır. Başını geriye çevirmiş olan aslan tipi M.Ö. IV. yy. sikkelerinde hem gümüş hem bronz sikkelerin arka yüz tipi olarak kullanılmıştır.[/align]


  SNGuk_0102_0275
  Phokaia

  İonia’da sikke darbeden ilk kentlerden biri olan Phokaia’nın M.Ö. VII. yy. sonlarında Phokaia ağırlık sisteminde bastığı elektron sikkelerin ön yüzünde fok balığı, arka yüzünde iki incus vardır. Ön yüzündeki fok balığının altında Θ harfi görülür ki bu, kentin adının ilk harfi olan Φ’nin Phokaia dilindeki karşılığıdır.

  Phokaia, M.Ö. VI. yy.ın ikinci yarısında bir dizi elektron hekte (straterin altıda biri) basmaya başlamıştır. Bunların da arka yüzünde incus, ön yüzünde grifon başı ve fok balığının yanı sıra tanrı başları yer alır


  Phocaea EL Hekte. 625/600–522 BC

  M.Ö. VI. yy. ortalarına doğru basmaya başladığı gümüş sikkelerinde ön yüzde ya fok balığı, fok balığı başı ya da grifon protomu vardır; arka yüzde dörde bölünmüş bir kare incus bulunur.

  M.Ö. VI. yy.ın ikinci yarısında hekte ve ufak birimlerin darbında gözle görülür bir artış vardır. Bunların ön yüzünde önceleri kartal başı, grifon başı, fok balığı, aslan başı, koç başı gibi hayvan tipleri, daha sonra ise bu tiplerin yanı sıra tanrı ve tanrıça başları görülmeye başlar.[/align]  Phokaia. Circa 625/600-522 BC. EL Hekte. Ram kneeling left, seal above / Quadripartite incuse square.


  Phokaia EL Hekte. Circa 625/600-522 BC.
  Forepart of a bull kneeling right, head turned left; seal (fokh) left / quadripartite incuse square.


  Phokaia EL Hekte. ca 521-478 BC. Helmeted head of Athena left; seal to right / Quadripartite incuse square.

  Phokaia sikkelerinde görülen fok balığı (Φωκη/phoke) kentin adı ile özdeştir, dolayısıyla burada “konuşan tip” söz konusudur.

  Küçük Asya’daki pek çok kent M.Ö. VI. yy.ın ikinci yarısında elektron sikke basmayı bırakarak gümüş sikke basmaya başlamıştır. Anca Phokaia, M.Ö. V. ve IV. yy.da gümüş sikkelerin yanı sıra elektron sikke darbeden birkaç kentten biridir.


  Erythrai

  M.Ö. VII. yy. sonlarına ya da VI. yy. başlarına tarihlenen Erythrai elektron sikkelerinin (çoğu yarım strater) ön yüzünde yıldız benzeri bir çiçek arka yüzünde incus vardır.

  Erythrai, M.Ö. 500 civarında gümüş sikke darbına başlamıştır. Bunların ön yüzünde çıplak bir adam, bazen atın üzerinde bazen de atın yanında dizginleri tutarken gösterilmiştir. Sikkelerin arka yüzünde yer alan kare incusun içi bazen dörde bölünmüş bazen de çiçek motifi ile doldurulmuştur. Kentin adı ΕΡΥ veya ΕΡΥΘ şeklinde kısaltılmıştır.


  Didrachm, AR, ca 480 BC. Rider (Erythros?) on horseback galloping right / quadripartite incuse squar

  M.Ö. 400 civarında basmaya başladığı tunç sikkelerin ön yüzünde başında aslan postu olan Herakles başı, arka yüzde yuvarlak incus içinde boğa protomu ve ΕΡΥ harfleri yer alır. Herakles başı M.Ö. IV. yy.dan itibaren basmaya başladığı gümüş darhmi ve tetradrahmilerinde de kullanılmıştır. Ancak bu sikkelerin arka yüzlerinde ΕΡΥ harflerinin yanı sıra Herakles’in sopası ve kılıfı içinde duran bir yay yer alır. Ayrıca arka yüzde magistrat adları yer alır.[/align]


  ca 400 BC. Æ12mm. Head of Herakles right in lion's skin headdress / Quiver, club & bow; A left]


  Klazomenai

  M.Ö. VI. yy.da bastığı elektron sikkelerin ön yüzünde kanatlı yabandomuzu, arka yüzünde dört parçalı kare incus yer alır. M.Ö. VI. ve V. yy.da bastığı gümüş sikkelerin ön yüzünde yine kanatlı yabandomuzu tipi vardır. Klazomenai’in bu sikkelerinde kentin adı görülmez, ancak M.Ö. IV. yy.da Attika ağırlığında bastığı gümüş tetradrahmilerinde arka yüzde ΚΛΑ veya ΚΛΑΙΟ şeklinde kent adının kısaltmaları görülür. Bu tetradrahmilerin ön yüzünde cepheden Apollon başı, arka yüzünde ise bir kuğu kuşu yer alır. Magistrat adları yine arka yüzdedir. Kent bu dönemde Apollon başı ve kuğu tipi taşıyan altın sikke de basmıştır]


  ]
  Drachm, AR, ca 520-480 BC. Forepart of winged boar left / quadripartite incuse square.


  Drachm, AR, Obv: Three-quarter facing head of Apollo. Rev: Swan r. with wings spread.
  SNGuk_0101a0185
  M.Ö. IV. yy. tunç sikkelerinde ön yüzde Athena başı, arka yüzde koç veya koç başı vardır.


  ]
  ca 375-340 BC. Æ 12mm.
  Head of Athena left, in crested Attic helmet & necklace / Recumbent ram left; magistrate.

  M.Ö. yaklaşık 380’e tarihlenen, ön yüzünde Apollon başı arka yüzde ise bir kuğunun yer aldığı bir Klazomenai tetradrahmisi üzerinde sikke kalıpçısının adı yazılıdır “Theodotos yaptı.
  Teos

  M.Ö. VI. yy.ın ikinci yarısında gümüş sikke basmaya başlayan Teos, Aigina ağırlık ölçüsünü kullanıyordu. Kent, drahmi, triobol ve trihemiobol basmıştır. Sikkeleri ön yüzünde oturan bir grifon, arka yüzünde kare incus vardır.

  Resim 92 olarak küçültüldü. Gerçek boyutları [ 543 x 260 ]

  Stater, AR, Obv: Griffin r.; to r., apple and club. Rev: Incuse square.]


  ]İlk sikkelerinde yazı yoktur, ancak giderek ön yüzde ΤΗΙΟΝ yazısı görülmeye başlar. Teos M.Ö. IV. yy.da az sayıda altın sikke de basmıştır.[

  Kolophon

  ]M.Ö. V. yy. başında sikke basmaya başlamış olan kentin asıl sikkesi drahmidir. Ön yüzde Apollon başı arka yüzde kare incus vardır. M.Ö. 480-470’lerden itibaren ön yüzdeki Apollon başının çevresinde ΚΟΛΟΦΩΝΙΩΝ yazısı ile arka yüzdeki kare incusun içinde ön yüzdeki Apollon kültü ile ilişkili olarak bir lir yer almaya başlar.]
  Resim 92 olarak küçültüldü. Gerçek boyutları [ 543 x 260 ]

  Siglos, AR, Obv: Apollo r., laur. Rev: Lyre.
  SNGuk_0300_2798

  M.Ö. IV. yy.da bastığı drahmilerin ön yüzünde yine Apollon başı, arka yüzde lir (yarım drahmilerde üç ayaklı kazan) vardır. Yazı ise ΚΟΛΟΦ şeklinde artık ön yüzde değil arka yüzde görülür. Ayrıca arka yüzde magistrat adları da bulunur. M.Ö. IV. yy.a ait bronz sikkelerinde tipler aynıdır.[/align]


  Magnesia

  [align=justify]Thessalia’dan gelen Magnetlerce kurulan kent, Atina’dan sürgün edilen devlet adamı Themistokles’in bir süre yaşadığı yer olarak da bilinir. Themistokles burada kendi adına Attika ağırlık ölçünde gümüş drahmiler bastırmıştır. Bunlardan birinin ön yüzünde ayakta Apollon ve ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΣ lejandı, arka yüzde kartal ve kentin adını belirten M-A harfleri vardır. Sikkeler Themistokles’in Magnesia’ya geldiği M.Ö. 460 yıllarına tarihlendirmektedir


  Khios

  M.Ö. VI. yy. ortalarından itibaren hem elektron straterler hem de gümüş didrahmiler üzerinde basmaya başlamıştır. Sikkelerin ön yüzünde kentin simgesi olan ve bazen önünde bir amphora ile görülebilen oturan sphenks, arka yüzünde dörtlü kare incus bulunur. Sphenks M.Ö. III. yy.a dek Khios sikkeleri üzerinde görülür. Elektron sikkelerini Miletos sisteminde basmış, buna karşın gümüş sikkelerini Khios sisteminde basmıştır.[/align]  Didrachm, AR, Obv: Sphinx seated l.; to l., amphora. Rev: Quadripartite incuse square.
  SNGuk_0102_0283

  M.Ö. V. yy. ortalarından itibaren amphoranın yukarısında üzüm salkımı betimlenmeye başlanır. M.Ö. V. yy. sonlarına tarihlenen tetradrahmilerin ön yüzünde sphenks tipi devam ederken, bazı emisyonların üzerinde kare incusun içinde magistrat adı görülür.  Samos

  Samos M.Ö. VI. yy.da daha çok elektron sikkeler basmıştır ancak gümüş sikkeler de vardır. Sikkelerin ön yüz tipi aslan başı postudur. Arka yüzde ise biri dikdörtgen, diğer kare iki incus bulunmaktadır. Bazen ön yüz tipi olarak boğa protomu da kullanılmıştır.

  M.Ö. V. yy.da bastığı gümüş tetradrahmilerin ön yüzünde yine aslan başı postu, arka yüzünde ise incus içinde boğa protomu veya savaş gemisi pruvası yer alır. Bu serinin geç örneklerinde arka yüzde ΣΑ harfleri ve çeşitli darplarda değişen bir sembol görülür.]  Didrachm, AR, Obv: Forepart of bull r. Rev: Lion's head r., with open jaws. All in incuse square.
  SNGuk_0102_0286 ]

  [align=justify]Samos M.Ö. IV. yy.ın başlarında bir birliğin üyesi olarak da sikkeler basmıştır (Bu birliğin varlığını yalnızca sikkelerden öğrenmekteyiz. Bu birliğe üye ve aynı ön yüz tipiyle sikke basan kentler: Rhodos, Knidos, Iasos, Ephesos, Byzantium ve Kyzikos’tur. Bu sikkelerin arka yüzlerinde kentlerin kendine özgü tipleri ve kentlerin adına işaret eden yazı yer almaktadır). Bu sikkelerin ön yüzünde iki yılanla boğuşan çocuk Herakles ve ΣΥΝ harfleri (ΣΥΝΜΑΧΩΝ = müttefiklerin veya ΣΥΝΜΑΧΙΚΟΝ = müttefiklerin sikkesi), arka yüzde aslan başı postu ve kentin adına işaret eden ΣΑ harfleri vardır]


  Resim 90 olarak küçültüldü. Gerçek boyutları [ 552 x 242 ]

  Tridrachm, AR,
  Obv: Infant Herakles r., strangling two serpents; around his body, crepundia; plain border. Rev: Lion's scalp in incuse circle.
  SNGuk_0101b0037 ]

  [align=justify]M.Ö. IV. yy.da bastığı tetradrahmilerinde ön yüzde aslan başı postu devam eder. Arka yüzde öküz protomu, bir sembol, ΣΑ ve magistrat adı yer alır. Samos bu yüzyılda bronz sikke darbına da başlamıştır...


 2. #2
  Lejyoner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  244
  Tecrübe Puanı
  10
  Rep Derecesi: **
  iona sikke resimleri  This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 729x358 and weights 58KB.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş