çeşitli greek sikkeleri


greek sikke resimleri


Sinope
3. Gordiyanus
Greek sikkesi M.Ö. 2.yy.
Helenistik Sikke- önyüzünde Zeus un yanyana başları
Amfipolis M.Ö.315-294
Makedonya da basılmış Greek sikkesi ,M.Ö 336-323