1. #1
  nik - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  nik
  Super Moderator
  Durumu
  evrimd

  Mesajlar
  3.469
  Tecrbe Puan
  54
  Rep Derecesi: **

  Sarann ve Cinli Hastalarn Hakikat ve lac

  Sarann ve Cinli Hastalarn Hakikat ve lac
  BLM 1
  1- Sarann Hakikati

  Sara, insann aklnn gitmesi ile hasl olur ki; baylan veya kendini kaybeden insan ne konutuunu, ne yaptn bilmez. Bu da iki trldr:

  1- Beyin damarlarnda veya beyinde olan herhangi bir rahatszlk sebebi iledir ki; bu tbbdir. Hastaln ekli yledir: Hasta baylr, azndan kpk gelir, vcudu kaslr, bazen dilini srr, yznn rengi deiir, gzleri bir noktaya taklp kalr. Bu hal, iki veya dakika, en fazla be dakika srer. Beyindeki rahatszln fazla olmas sebebi ile kaslma ve dilerini skma olay olmadan bu hastalk bir veya iki saatte srebilir. Maalesef hastalk tbb olduu halde doktorlar bu hastal tedavi etmekten acizdirler.

  2- Bu baylma trne yakn bir cinn baylma, yani cinlerin insann vcuduna girerek bayltmas da vardr ki, aynen beyinden gelen bir rahatszlk gibi olur. Onu gren doktor, hastaln beyinden olduunu syler. Fakat beyin filmi veya elektrosu ekildiinde, beyinde herhangi bir ey gzkmez.
  Cinlerin, insanlarn vcutlarna girerek baka bayltma usulleri de vardr ki, hasta bu baylma trnde ya l gibi yatar yahut da lklar atar. Bunlara ilerde misaller vereceiz. nce sarann baz ksmnn cinlerden olduuna Kur'an ve hadisten delil verelim:

  سورة البقرة (2) ص 47.

  الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ

  مِثْلُ الرِّبَا وَأَ*َلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ*َرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْ*َابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {275}

  "Faiz yiyenler, ancak eytann dokunup arpt kimsenin kalkt gibi kalkarlar." (Bakara: 275) mam Kurtub, "bu ayet, cinin insan arpp saralattna iarettir." buyuruyor.

  Cinin insann cesedine girmesi Allah'n Kitab', Rasulullah'n snneti, sahabeden bazlar ile mslmanlarn imamlar tarafndan sabit olmu, kabul edilmi bir gerektir.
  mm Eban, binti Elvazia'dan, o da babasndan rivayet ediyor; "Babam, mecnun olan olunu veya kz kardeinin olunu Rasulllah'n yanna gtrd ve "Ey Allah'n Rasul, yanmda olum veya kz kardeimin olu var, size dua buyurmanz iin getirdim" dedi. Bir eyin zerine binili olarak (deve veya at) elleri de bal olduu halde getirdiler. Rasulllah, "Onu bana iyice yaklatrn, arkas benden tarafa olsun." buyurdu, dediini yaptm. Rasulllah elbisesinin arkasn yukar kaldrd ve onu vurmaa balad. Elini o kadar kaldryordu ki, koltuunun alt gzkyordu. Bu esnada "k ey Allah'n dman" diyordu. Baktm ocuun baklar deiti, dzgn bir ekilde bakyordu. Sonra Rasulllah onu nne oturttu, biraz su ile yzn mesh etti ve ona dua etti. Sonra ben ondan daha iyisini grmedim." (Ahmed, Ebu Davud)

  Bu hadiste, ihtiya ve zaruret esnasnda cinn olan hastann dvlmesine iaret vardr.

  mam- Ahmet'in Msned'inde Yaleb, Mrre'den rivayet ediyor; "Rasulllah ile bir seferde idik. Yolda bir ocuk ile oturan bir kadna rastladk. Kadn, Peygamberimize, "bu ocuuma bir bela isabet etti, gnde ka defa oluyor bilmiyorum." dedi. Peygamberimiz, "Onu bana ver." buyurdu. Ben de onu Rasulllah'a verdim. ocuun azn at ve onun azna defa nefes etti ve hakaretvari bir ekilde, "Ben Allah'n kulu ve Rasulym, sus ey Allah'n dman!" dedi. Sonra ocuu annesine verdi ve biz sefere devam edip gittik. Sonra geri dndmzde kadn koyun ile duruyordu. Efendimiz ocuun durumunu sordu. Kadn, "Seni hak olarak gnderen Allah'a yemin ederim ki ocuun hibir eyi kalmad. imdi bu koyunlar otlatyor. Koyunlarn bir tanesini Rasulllah'a hediye etti. Efendimiz de kabul buyurdular."

  bni Abbas (r.a.) rivayet ediyor: "Bir kadn olu ile Rasulllah'n yanna geldi ve "Ya Rasulllah olumda cinlerden rahatszlk var. Sabah akam bizi rahatsz ediyor" dedi. Peygamberimiz ocuu eli ile mesh etti ve ona dua etti. ocuk kustu ve ocuun azndan bir kpek yavrusu kt ve kap gitti."
  Ata bin Ebiy Rebah'dan mervidir. "bni Abbas bana dedi ki, "sana cennetlik bir kadn gstereyim mi?" Ben de "Evet" dedim. u siyah kadndr. Rasulllah'a geldi, "Ya Rasulllah beni sara tutuyor ve alyorum, bana dua et." Rasulllah "istersen dua edeyim, Allah sana afiyet versin, istersen sabr et karlnda cenneti kazan." Kadn, "Ben sabrediyorum, dua edin stm almasn." dedi. Efendimiz dua etti. (Mslim bi erhi Nevevi) Bu kadnn saras cinlerdendi.

  Abdurrahman b. Ebu Leyla'dan o da babasndan rivayet ediyor: "Biz Rasulllah ile beraber oturuyorduk, bir Arabi geldi ve "Ya Rasulllah benim kardeim rahatsz" dedi. Efendimiz "rahatszl nedir?" buyurdu. "Cinlendi" dedi. Efendimiz "git onu bana getir" dedi. Gitti getirdi ve Peygamberimizin elleri arasn?, oturttu. Ben Peygamberimizin u duay okuduunu iittim. Fatiha, Sre-i Bakara'nn evvelinden drt ayet, Sre-i Bakara'nn 163-164. ayetleri, Ayet-el Krsi, Sre-i Bakara'nn 285-286. ayetleri, Ali mran'n 18. ayeti, Araf Sresi'nin 54. ayeti, Sre-i Sarfat'n 1'den 10'a kadar ayetleri, Sre-i Har'n sonu, Sre-i Cin'in ilk ayeti, Ihlas, Felak ve Nas. Arab bir eyi kalmad iyileti" dedi. (Snen-i bni Mace)

  mam- E'ari, ehli snnet vel cemaat makalelerinde dediler ki, "Cin saralnn bedenine girer." Allah'u Tel'nn da ayette buyurduu gibi; "Faiz yiyenler ancak eytann dokunup arpt kimsenin kalkt gibi kalkarlar. " (Bakara: 275)

  Ahmed bni Hanbel'in olu bir gn babasna, bazlarnn cinin insan bedenine girdiini inkr ettiini syledi. Ahmed Ibni Hanbel, "Ey olum, onlar dillerinin konutuunu yalanlyorlar." dedi.

  Taberi tefsirinde, Sre-i Bakara'nn 275. ayeti iin "sara ve cin arpmas" demektedir.

  mam Kurtub ise sarann cinlerden olduunu inkr edip doktorluk olduunu iddia edenler delidir demektedir.

  Tabakal Ashab- mam-i Ahmed'de olduu gibi, cin saral olan kadnn dilinden Imam- Ahmed'in gnderdii tehditli habere "ba stne Ahmed isterse Irak' terk ederiz" dedi. Ahmet Ibni Hanbel'in arkada Ebu Bekr'in naln ile cariyenin yanna gittiinde ise ona,"Ben bu cariyeden kmyorum, sana itaat etmiyorum. O bni Hanbel idi ki, Allah ve Rasulne itaat ederdi, biz de ona itaat ile emr olunduk" sz ak bir delildir ki, cin insann iine girer.
  Yukarda verdiimiz delillerden de anlald gibi, cin insann iine girer ve onu sara tutmasna sebep olur. Cinin baka bir ekilde daha insana musallat oluu vardr ki, bu bazen ok ak alamet ile bilinir ki, sapasalam bir insann bir anda akl gider mecnun oiur. Bunu bir misal ile aklayalm:

  18-19 yalarnda bir kz bana getirdiler. O gn hibir eyi yokken mecnun olmu. Ne konutuunu nerede olduunu bilmiyor. zerine okudum. Cin iinden kar kmaz kz Allah (c.c.)'n izni ile uykudan uyanr gibi kendine geldi.

  Bir baka ekli daha vard ki, cin insann herhangi bir uzvuna girer ve oras devaml ar ve sanc iinde olur. Doktorlara giderler doktorlar senin hibir eyin yok deyip gnderir. Hatta bazen insann ayaklarna girerler ve yrmez hale sokarlar. Byle bir kz geldi, okuyunca cin iinden kt ve kz yrmeye balad.

  Sara hakknda tabibler ne diyor?
  SARA (EPLEPS)

  Genellikle uur kayb ile birlikte olan ve nbetlerle giden bir sinir sistemi hastaldr. Tpta, "epilepsi" olarak bilinir. Bir sara nbeti beyin fonksiyonunda ksa sreli bir bozukluk olarak tarif edilebilir. Bir grup beyin hcresi ani olarak elektrik dearj gstermekte ve nbet ortaya kmaktadr. Nbeti balatan asl sebebin sinir hcreleri aras akm geiiyle vazifeli maddeleraras (nrotransmitterler) dengesizlik olduu sanlmaktadr.

  Sara, yaygn, (byk nbet ve kk nbet) veya fokal (ksm nbetler) olabilir. Yaygn nbetlerde uur kayb vardr. Fokal nbetlerde uur, sinir sisteminin baz mesafelerinde kalabilir. Anormal elektrik dearj beynin belli bir blgesindedir. Ancak komu blgelere yaylp, yaygn nbete dnebilir.

  Sarann bir ksmnn sebebi bilinmez. Bunlar bilhassa ocuklukta balar. bni Sina, Kanun ismindeki tp kitabnda; sara hastaln anlatrken cinden bahsetmektedir. Burada diyor ki; hastalklara birok maddeler sebep olduu gibi, cinnin hsl ettii hastalklar da vardr ve mehurdur. Sara hastalnn bir ksm kafa ii hastalklarndan dolaydr (kafa yaralanmalar, beyin tmrleri ve beyin damarlar hastalklar). Dier bir ksm vakalar beyin d hastalklara baldr (kan ekeri azl, kanda re art, kalb sektesi, baz illar ve alkol alm). Sara vakalarnn % 6 kadarnda da sebep titrek ktr. Bunlarn ouna da televizyon seyretmek sebep olur.

  Byk nbet (Grand Mal):

  Tonik-klonik nbet de denen bu nbet, halk arasnda sara denince akla gelen nbettir, herhangi bir yata balayabilir. Byk nbet birok safhadan meydana gelir. Aura denen ilk safhada hasta kant, koku, tat, mide ars gibi bir his duyar. Bylece hasta nbet geleceini hissedebilir. Her zaman olmayabilir.Bundan sonra tonik safha balar, hasta uurunu kaybeder ve ayakta ise der. Bu dmenin tedbirsiz olmas, yni derken kendini civarndaki ate, su, uurum gibi tehlikelerden veya hafif kazadan korunmaya kalkmamas, ok mhim bir hususiyettir. Hastann btn kaslar ayn anda kaslr. Bu sebeple nce, bir lk duyulur. Hasta nefes alp, veremez ve morarr. Ayrca idrar ve dksn karabilir, dilini srabilir. 30 saniye sonra derin bir nefes alr ve klonik safha balar. Bu safhada kaslar bir kaslp bir gevediinden vcutta silkinti hareketleri ortaya kar. ene ve dil hareketleri sonucu tkrk kpk haline gelir. Bu safha da 30 saniye srer ve sonra geveme safhas balar ve hasta derin bir uykuya dalar. Grn komaya benzer ama hasta her an uyandrlabilir.

  Kk nbet (Petit Mal):

  Daha ok ocukluk anda balar. Ancak erikinlikte de srebilir, byk nbetlere yerini brakabilir. Nbete ksa sreli uur kayb elik eder. Bunlarn bir ksmnda hasta tutulduunda dik dik anlamszca karya bakar. 10-15 saniye srer ve gzden kaabilir. 6-12 yanda balar. Bir ksm daha ndirdir ve kollarda ani hareketle belirli ksa sreli uur kaybyla kendini gsterir. Daha ok delikanllk dneminde grlr. En az grlen tipinde hasta aniden uursuz olarak yere der; fakat, hemen uur yerine gelir geri kalkar. Bu da 2-6 yalarnda balar.

  Fokal (Parsiyel) nbetler:

  Genellikle hastaln yeri, beynin temporal lobudur. Koku, tat, iitme, grme halusinasyonlar, hafza bozukluu gibi belirtiler olur. Genellikle ruhi deiiklikler elik eder. Nbet srasnda uur genellikle bozulur ama kaybolmaz, irde d az hareketleri, yalanma, yutkunma sk grlr. Psikiyatrik hastalklar taklit eder grnmnde olabilir.

  Fokal nbetlerin bir ksm da adm adm ilerler tarzdadr (Jacksonian Epilepsi). Bunda dearj bir yerde balamakta ve komu yerlere yaylmaktadr. Mesel, bu nbet bir el parmandan balar ve omuzda sona erer; hasta son vaziyette asker selm verir gibidir. Bu nbette uur kayb olabilir de olmayabilir de. Bu hastalarn bir ksmnda nbetin olduu ksm felli kalr (Tedd felci).

  Tehis: Kesin tehis, nbetin grlmesi ile konur. Ancak bu her zaman mmkn olmaz. Nbetin tarifi yardmc olabilir. Byin eletrosu (Bkz. Elekroense falografi) tehis koydurursa da bazen nbetler arasnda normal olabilir. Tehisten sonra sebebin ne olduu nemlidir. Gen erikinlerde aniden balayan tipi, genellikle beyin tmrne baldr. Yallarda ise beyin damarlar hastalna baldr. Ayrm iin kafa filmleri ve bilgisayarl kesitli beyin tomografisi (AT, BBT) gibi tetkikler yaplr.

  Tedavi: Sosyal, psikolojik tedavi ve illarla yaplr. ocuksa okula devam etmelidir. Erikinler, ar ilerde almaktan kanmaldr. Adl adan hastalar ara kullanamaz. Nbeti tevik eden faktrlere (mesel bir ksmnda televizyon seyretmek bir ksmnda ruh sknt tetik ekebilir) dikkat etmelidir. Nbet srasnda hasta yaralanmaktan korunmal ve genel olarak ateli, keskin, sivri ve sert cisimlerden uzak tutulmaldr.
  Balca sara illar; fenitoin, fenobartial, karba-mazepin, sksinitin ve diazepam gibi illardr. Hiltit veya eytan tersi adndaki zamk, sara hastas koklarsa iyi olur. Asa foetide denilen bu zamk, esmer, pis kokulu reine olup, antspasmodik olarak, yni sinirleri teskin edici olarak Avrupa'da.toz, hap ve ihtikan eklinde adele ve sinir gerginliini gidermek iin kullanlmaktadr.

  Status epileptikus (Bitmeyen nbet): Hibir iyileme zaman olmayan devaml birnbettir. abuk kontrol edilmezse hasta lebilir. Tedavisi Gcil olup, ncelikle solunum yollar ak tutulur. En iyi ilc klonazepam'dr. (Salk ansiklopedisi)
  2- Cin arpan nsanda Uykuda Olan Rahatszlklar

  1. Uzun zaman saa sola dner uyuyamaz, iyice dinlendikten sonra uyur.
  2. Sebepsiz yere devaml zlr ve gece boyu devaml sklr.
  3. Baz insanlar grr onlardan ok sklr, korkar bir yerden yardm bekler yardm da gremez.
  4. ok korkun ryalar grr.
  5. Ryasnda kedi, kpek, kurt, tilki, aslan, inek, fare gibi hayvanlar grr.
  6. Dilerini skar.
  7. Uykuda ok alar veya gler veya lk atar.
  8. Uykuda ah vah eder.
  9. Uykuda uursuz olur, kalkp yrr.
  10. Yksek bir yerden dyormu gibi olur.
  11. Kendisini kabirde, pis yerlerde, korkun yollarda grr.
  12. Garip insanlar grr, siyah, ok ksa boylu, ok uzun boylu.
  13. izgi gibi ok garip eyler grr.
  3. Cin arpan nsanda Uyank ken Olan Rahatszlklar

  1. Sebepsiz yere ba arr.
  2. ibadet etmekte, Allah' zikr etmekte ok zorlanr.
  3. Beyin yorgunluu.
  4. Kaslma ve sinirlenmek.
  5. Tembellik
  6. Herhangi bir uzvunda doktorlarn sebep bulamad bir ar ve sanc.
  4- Cin arpmas (Bedenin iine Girmesi)

  1. Cin bedenin tamamna girer. Bedende ar, sanc ve titreme olur.
  2. Herhangi bir uzva girer. Kol, ayak ve dil gibi.
  3. Uzun zamandr cesettedir.
  4. Gelir, vurur ve gider, daima cesedde kalmaz.

  Bu uykuda ve uyank iken olan sebeplerin hi birisi olmadan cinin varln, cesedde olduunu u ekilde anlarz.

  Hastann kulana okumaya balaynca cin ieride ise ak alametler gzkmeye balar. Hastann baylmas, lk atmas, titremesi, elini gzlerine kapatmas gibi.
  5. HASTAYI TEDAV ETME PROGRAMI

  1. TEDAV EDECEK KNN SIFATLARI
  1. Ehli snnet akidesi olan, itikadnda yanllk olmayan ve ehli snnet akidesini iyi bilen birisi olmas.
  2. Yaantsna da ona gre olmas.
  3. Allah (c.c.)'n ayetlerinin cinlere tesir edeceine inanmas.
  4. Cin ve eytann hallerini bilmesi.
  5. eytann insan nereden vuracan iyi bilmek. Hastann iindeki, cin'e "k bunun iinden" dediinde, "sana itaat ediyorum ve senin kerametin olarak kyorum" dediinde, "Allah'a ve Rasulne itaat etmi olduun halde k" demek.
  6. Okuyann evli olmas iyidir.
  7. Allah (c.c)'dan korkmak ve takva sahibi olmak, ayak kaymas olunca hemen tevbe ile telafi edip bir daha o hataya dmemek.
  8. Haramlardan son derece saknmak.
  9. Allah (c.c.)' ok zikredenlerden olmak. (Kmil bir eyhden vird alm ise onu ara vermeden yapmak.) Rasulllah (s.a.v.)'in gsterdii ller ile ki, bu bir kale misalidir. O kaleye girince Allah (c.c.)'n izni ile dmandan emin olunur.
  10. Halis niyetli olup, Allah (c.c.) iin yapp, hret ve mal sevgisinden uzak olmak.
  11. insan, Allah (c.c.)'a yakn, eytandan uzak olursa, edep, ahlak ve zikrini ziyade ederse, Allah (c.c.)'n izni ile eytann malub eder, dolays ile hastann eytanna da da tesiri olur. insan bunlardan aciz olur, zikr, ahlak, ilim sahibi olmazsa zaten kendi nefsine ve eytanna malub olur, kendi eytanna malub olan bakasna nasl galib olur?
  12. Kmil bir veliden izin alrsa iyi olur.
  2. Hasta
  1. hasta huzurda olacak, arkasndan kendi olmadan okunma olmaz. eer kadn ise beraberinde mahremi veya baka kadnlar olacak, gzel kapanm olacak, almamaya ok dikkat edecek.
  2. hasta allah (c.c.)' ok zikir edecek, be vakit namazlarn klacak, ark trk dinlemeyecek, televizyon seyretmeyecek. dier haramlardan da elinden geldii kadar kaacak.
  3. okunma esnasnda, evde resim (canl resmi) olmayacak. hasta deli veya baygn deilse abdestli olacak.
  4. zerinde ayet ve Resulllah (s.a.v.)'den gelen dualar haricinde karalamasyon muskalar yakacak.
  5. okuma usul u ekilde yaplacak?

  Peygamberimiz (s.a.v.)'in ilerde anlattmz bir hastay okuduu tertip zere okuyacak ki, o da yledir.

  hafif sesle;

  1. Fatiha,

  سورة الفات*ة (1) ص 1

  بِسْمِ اللهِ الرَّ*ْمنِ الرَّ*ِيمِِ {1} الْ*َمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ {2} الرَّ*ْمـنِ الرَّ*ِيمِ {3} مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ {4}

  إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ {5} اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ {6} صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ

  عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ{7}

  2. Sre-i Bakara'nn ilk drt ayeti,

  سورة البقرة (2) ص 2.

  بِسْمِ اللهِ الرَّ*ْمنِ الرَّ*ِيمِِ

  الم {1} ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ {2} الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ

  وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ {3} والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ{4}

  3. sre-i bakara'nn 163-164. ayetleri,

  وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَا*ِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّ*ْمَنُ الرَّ*ِيمُ {163} إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَ*ْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَ*ْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَا*ِ وَالسَّ*َابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ {164}

  4. Ayet-el krsi,

  اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْ*َيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُ*ِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ *ِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ {255}

  5. Sre-i Bakara'nn 285-286. ayetleri,

  آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَ*َدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ {285} لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَ*ْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا *َمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُ*َمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْ*َمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ {286}

  6. Ali mran'n 18. ayeti,

  سورة آل عمران (3) ص 52

  شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْ*َكِيمُ {18}

  7. Araf sresi'nin 54. ayeti,

  سورة الأعراف (7) ص 157

  إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ *َثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ {54}

  8. Sre-i M'minun'un son ayeti

  سورة المؤمنون (23) ص 349

  فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْ*َقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ {116} وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا *ِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِ*ُ الْكَافِرُونَ {117} وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْ*َمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّا*ِمِينَ{118}

  9. Saffat 1'den 10'a kadar,

  سورة الصافات (37) ص 446

  وَالصَّافَّاتِ صَفّاً {1} فَالزَّاجِرَاتِ زَجْراً {2} فَالتَّالِيَاتِ ذِكْراً {3} إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَا*ِدٌ {4} رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ {5} إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ {6} وَ*ِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ {7} لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ {8} دُ*ُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ {9} إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ {10}

  10. Sre-i Har'n sonu,

  سورة ال*شر (59) ص 548

  لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ{21} هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّ*ْمَنُ الرَّ*ِيمُ {22} هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْ*َانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ{23} هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْ*ُسْنَى يُسَبِّ*ُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْ*َكِيمُ {24}

  11. Sre-i Cin'in ilk ayeti,

  سورة الجن (72) ص 572

  قُلْ أُو*ِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً {1} يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَ*َداً {2} وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَا*ِبَةً وَلَا وَلَداً {3}

  12. hlas, Felak ve Nas sreleri okuyup, hastann sa kulana flenir.

  سورة الإخلاص (112) ص 604

  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَ*َدٌ {1} اللَّهُ الصَّمَدُ {2} لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ {3} وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَ*َدٌ {4}

  سورة الفلق (113) ص 604

  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ {1} مِن شَرِّ مَا خَلَقَ {2} وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ {3} وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي

  الْعُقَدِ {4} وَمِن شَرِّ *َاسِدٍ إِذَا *َسَدَ {5}

  سورة الناس (114) ص 604

  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ {1} مَلِكِ النَّاسِ {2} إِلَهِ النَّاسِ {3} مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ {4} الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ {5} مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ {6}
  Sonraki Sayfa >>
  Sarann ve Cinli Hastalarn Hakikat ve lac
  BLM 2

  Ahmed b. Salih (R.A.) yle buyurdular: Bir cariye satn aldm. Cinler tarafndan rahatsz edildi. Hastaland. Ben de onu azat ettim. Sonra baka bir cariye satn aldm. O da evvelki gibi rahatszland. Birgn seccademin zerinde otururken birden bir ses iittim. Bam kaldrdm. Baktm; bir ku hayali bana selam verdi. Selamn aldm ve ona "Sen kimsin? Allah, senden merhametini esirgemesin!" dedim. O da cevaben; "Ben cinlerdenim, ismim Ebu Zekeriyya. Senin cariyelerine isabet eden hastalklarn ifa bulmas iin dua retmeye geldim. o duay okursan Allah (c.c.) ifa verir ve cariyelerin iyileir." kalemi aradm bulamadm. Cin, bana hitaben "Kalem serr'in altnda" dedi. Ben de kalemi ve kad aldm sylediklerini yazdm. Sonra cariyelerime okudum. Ertesi hafta iyiletiler. Hangi hastaya bu duay okudumsa Allah'n izni ile iyiletiler."

  ال*َمْدُ للهِ الذي رَفَعَ السَّماَءَ وَوَضَعَ الأرْضَ وَنَصَبَ الجِباَلَ وَأرْسَلَ الرِياَ*َ وَأظْلَمَ اللَيلَ وأضَاءَ النَّهَارَ وَخَلَقَ مَا يُرىَ وَمَا لاَ يُرَى وَلَمْ يَ*ْتَج فيهِ إلى عَوْنِ أ*َدَ مِنْ خَلْقِهِ سُبْ*َانَكَ مَا أعْظَمَ شَأنَكَ لِمَن تُفَكِّرُ في قُدْرَتِكَ عَلَوْتَ بِعُلُوِّكَ وَدَنَوْتَ بِدُنُوِّكَ وَقَهَرْتَ خَلْقَكَ بِسُلْطاَنِكَ فالمَعَادى لَكَ مِنْهُمْ النّاَرِ وَالمُذِلُّ لَكَ نَفْسَهَ فِي الجَنَّةِ أمَرْتَ بالدُعَاءِ وَتَكَفَّلْتَ بالإجَابَةِ رَدَّ قَضَائِكَ دُعَاءَنَا اِسْتَجِبْ لَنَا أنتَ القَوِىُّ فَلَيسَ أ*دٌ أقْوىَ مِنكَ أنتَ الرَ*يمُ فَلَيسَ أرْ*َم مِنكَ رَ*ِمْتَ يَعْقُوبَ فَرَدَدْتَ عَلَيهِ بَصَرَهُ وَرَ*ِمْتَ يُوسُفَ فَنَجَّيتَهُ عَنِ الجُبِّ وَرَ*ِمتَ أيُّوبَ فَكَشَفْتَ عَنهُ البَلاَءَ اللهُمَّ إنِي أَسأَلُكَ وَأرْغَبُ إلَيكَ فإنَّكَ خَيرُ مَسئوُلٍ بِهِ كَمَنْ سَألَهُ مِنْكَ ياَ قاَصِم الجَبَابِرَةِ ياَ دَيَّانَ يَوْمَ الدِينُ يَا مَنْ يُ*ْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ {يس78} نَصَبْتَ لخَلْقِكَ أن يَمُرُّوا على أ*َدْ من السَّيفِ وَأَدَقٍّ مِنَ الشَّعْرِ على جِسْرِ جَهَنَّمِ أنتَ اَبْتَلَيْتَ {فُلانً أو فُلانَة ابن أو بنت فُلانٍ أو فُلانَة} بِهَذِهِ الأوْجَاعِ وهذهِ الرِيَا*ِ وهذهِ الأمْرَاضِ والأسْقَامِ وأنتَ القَدِيرُ على الذِّهاَبِ بِهاَ يَا أر*َمَ الرَ*ِمينَ {وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ{171البقرة}

  - mam- Gazali (R.A.), "Havassul Kuran" isimli kitabnda baz salihlerden naklederek buyuruyor ki; Bir gece bir cariye kalkar ve bevl dilmeyecek bir yere bevleder. Sonra onu sara tutar. Ve ona u duay okurlar. Sonra o cariye o hastalktan kurtulur, bir daha hasta olmaz.

  سورة يونس (10) ص 215.

  قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ *َرَاماً وَ*َلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ {59}

  - Fakih ve Allah dostlarndan olan Ahmed b. Musa b. Aciyl, sarallar'a u ayeti okurdu ve hasta iyileirdi. Bir daha hastalanmazd.

  سورة يونس (10) ص 215.

  قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ *َرَاماً وَ*َلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ {59}

  - mam- Suyt hazretleri, yle buyuruyor: Ulemadan bazlarnn kitaplarnda grdm ki insann iine girmi olan cinni yakmak istediin zaman sa kulana 7 defa Ezan, 1 Fatiha, Felak ve Nas surelerini okursan cin atete yanyormu gibi yanar.

  - Cinlenmi bir hastaya; bir bardak temiz suya Fatiha, Ayet-el Krsi, 4 ayet s. cinn'in evvelinden okunur ve su hastann yzne serpilirse Allah (c.c.)'n izni ile ifa bulur. bu su bir mekana serpilir ise oradaki cinler kar bir daha gelmez.
  4. CN HAZIRSA NASIL ANLARIZ?

  Cin eer hastann iinde ise u ekilde anlarz;
  1. Cin barmaya balar, szlanr, hatta cinin durumuna gre hastann dilinden konuur.
  2. Bazen cin ismini syler.
  3. Hasta saa sola sert bir ekilde bakmaya balar yahut elini gzlerine koyar.
  4. Vcudu titremeye balar, saa sola dner.
  5. Hasta baylr ve cin hastann dilinden konuur.
  5. CNE U SORULAR SORULUR:

  1. Adn ne? Hangi dindensin?
  2. Hastaya niin girdin?
  3. Senden baka cin var m? Varsa ka kiisiniz ve cesedin neresindesiniz?
  4. Herhangi bir sihirbazn hadimi misiniz?
  6. CN MSLMAN SE NASIL HAREKET EDLR?

  1. Hastaya musallat oluunun sebebi ak ise, o cin Allah (c.c.)'in azabyla korkutularak, bunun haram olduuna inandrlr.
  2. Zulmden ise yani zerine bevledilmi veya scak su dklm ise insanlarn cinleri gremedii dolaysyla bunu kastl olarak yapmad hatrlatlr.
  3. Sebepsiz yere zulmetmek iin girmi ise bu da haramdr.
  Eer karsa Allah (c.c.)'n fazlna hamdedilir.
  7. CESEDDEN U EKLDE IKARILIR

  1. karken el ve ayak parmaklarndan, yahut burun veya azndan karlr.
  2. kmadan evvel "Esselamu Aleykm" demesini isteriz.
  3. Kesinlikle gz, karn gibi yerlerden kmamasn tembih ederiz.
  4. Hasta kendine geldii zaman, tekrar Kuran- Kerim okuyarak hakikaten kp kmadn anlarz.
  5. Cin ktktan sonra hasta uykudan uyanm ve bayldktan sonra kendisine gelmi gibi olur. Arkadalarmzdan ok kii bu olaya ahit oldular.
  8. CN GAYRMSLM SE NE YAPILIR?

  1. Ona Mslman olmas telkin edilir, Mslman olursa tvbe etmesini ve hastann iinden kmasn isteriz. nk hastann iinde durmak hastaya zulmdr, zulm ise haramdr.
  2. slam' kabul etmezse hastadan kmas sert bir eklide istenir. Allah (c.c.)'n fazl keremi ile karsa kar, kmazsa hakaretvari bir ekilde dvlr ve karlr. Eer dvmek icap etmezse dvlmez.
  3. Tedavi edenin dvme usuln veya hastadan cini karma usuln iyi bilmesi gerekir, aksi takdirde cin hastaya eziyet eder.
  4. Cin kmamakta srar ederse, hastaya Yasin, Ayet-el Krsi, Sre-i Cin, Saffat, Duhan, Sre-i Har'n sonu,Sre-i Hmeze, hlas, Felak ve Nas Sreleri okunur. kmak isterse (dnmek veya okumak suretiyle) braklr. Cin zayf veya tecrbesiz olduu iin kamyorsa Yasin okunur.
  9. HASTAYI TEDAV EDERKEN RAYET EDLMES LAZIM OLAN EYLER

  1. Hastann sa kulana Kuran- Kerm okunur. ifa niyetiyle, cin ile konumak niyetiyle deil.
  2. Okuma esnasnda hastann ba dner, boaz sklr. Daralr fakat cin konumaz. Dualar, birka defa okunur, cin hazr olmazsa hastaya u talimat verilir:
  a) Be vakit namaz klmas, uyumadan nce ab-destli yatmas tembih edilir.
  b) Sabah akam "La havle vela kuvvete illa billah" okunur.
  c) Her yapt ite Besmele okunur.
  d) Sabah, akam, Yasin, Duhan, Cin sreleri okunur, okuma bilmiyorsa okuyandan dinlenir.
  e) Hastada cin varsa iyice zayflayacaktr. Bir ay sonra zayf ve zelil olduu halde sana gelecektir.
  f) Hastay tedavi ederken evde Ezan okumann ok faydas vardr.
  u ayetler cine ok eziyet verir;

  1 - Ayet-el Krsi
  2- Sre-i Nisa: 167-173.
  3- Sre-i Maide: 23-24.
  4- Sre-i Enfal: 15,
  5- Sre-i Hicr: 16-17,
  6- Sre-i Isra: 110-111,
  7- Sre-i Enbiya: 70,
  8- Sre-i Hac: 19-20,
  9- Sre-i Furkan: 23,
  10- Sre-i Nur: 39,
  11-Sre-i Saffat: 98,
  12- Sre-i Gafir: 78,
  13- Sre-i Fussilet: 44,
  14- Sre-i Duhan: 43-50,
  15- Sre-i Ahkaf: 29-34,

  Cin ok kuvvetli ve inat ise bu ayetler tekrarlanr. Barmaya balar ve hastann iine niin girdiini haber verir.

  Bazen hastaya okumaya balaynca hasta alamaya balar. O zaman sihri zmekte olan ayetler yedi defa okunur. Alama iddetlenir ise hastalk sihirdendir. Sihri zmekte okunacak ayetler unladr:

  1. Araf: 117-122,
  2. Yusuf: 81-82.

  Konu nik tarafndan (02.08.16 Saat 23:46 ) deitirilmitir.
  HAYATTA EN DEERL HAZNE SEVGDIR.
  eski Bunu beendi

 2. #2
  nik - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  nik
  Super Moderator
  Durumu
  evrimd

  Mesajlar
  3.469
  Tecrbe Puan
  54
  Rep Derecesi: **
  Sarann ve Cinli Hastalarn Hakikat ve lac
  BLM 2

  Ahmed b. Salih (R.A.) yle buyurdular: Bir cariye satn aldm. Cinler tarafndan rahatsz edildi. Hastaland. Ben de onu azat ettim. Sonra baka bir cariye satn aldm. O da evvelki gibi rahatszland. Birgn seccademin zerinde otururken birden bir ses iittim. Bam kaldrdm. Baktm; bir ku hayali bana selam verdi. Selamn aldm ve ona "Sen kimsin? Allah, senden merhametini esirgemesin!" dedim. O da cevaben; "Ben cinlerdenim, ismim Ebu Zekeriyya. Senin cariyelerine isabet eden hastalklarn ifa bulmas iin dua retmeye geldim. o duay okursan Allah (c.c.) ifa verir ve cariyelerin iyileir." kalemi aradm bulamadm. Cin, bana hitaben "Kalem serr'in altnda" dedi. Ben de kalemi ve kad aldm sylediklerini yazdm. Sonra cariyelerime okudum. Ertesi hafta iyiletiler. Hangi hastaya bu duay okudumsa Allah'n izni ile iyiletiler."

  ال*َمْدُ للهِ الذي رَفَعَ السَّماَءَ وَوَضَعَ الأرْضَ وَنَصَبَ الجِباَلَ وَأرْسَلَ الرِياَ*َ وَأظْلَمَ اللَيلَ وأضَاءَ النَّهَارَ وَخَلَقَ مَا يُرىَ وَمَا لاَ يُرَى وَلَمْ يَ*ْتَج فيهِ إلى عَوْنِ أ*َدَ مِنْ خَلْقِهِ سُبْ*َانَكَ مَا أعْظَمَ شَأنَكَ لِمَن تُفَكِّرُ في قُدْرَتِكَ عَلَوْتَ بِعُلُوِّكَ وَدَنَوْتَ بِدُنُوِّكَ وَقَهَرْتَ خَلْقَكَ بِسُلْطاَنِكَ فالمَعَادى لَكَ مِنْهُمْ النّاَرِ وَالمُذِلُّ لَكَ نَفْسَهَ فِي الجَنَّةِ أمَرْتَ بالدُعَاءِ وَتَكَفَّلْتَ بالإجَابَةِ رَدَّ قَضَائِكَ دُعَاءَنَا اِسْتَجِبْ لَنَا أنتَ القَوِىُّ فَلَيسَ أ*دٌ أقْوىَ مِنكَ أنتَ الرَ*يمُ فَلَيسَ أرْ*َم مِنكَ رَ*ِمْتَ يَعْقُوبَ فَرَدَدْتَ عَلَيهِ بَصَرَهُ وَرَ*ِمْتَ يُوسُفَ فَنَجَّيتَهُ عَنِ الجُبِّ وَرَ*ِمتَ أيُّوبَ فَكَشَفْتَ عَنهُ البَلاَءَ اللهُمَّ إنِي أَسأَلُكَ وَأرْغَبُ إلَيكَ فإنَّكَ خَيرُ مَسئوُلٍ بِهِ كَمَنْ سَألَهُ مِنْكَ ياَ قاَصِم الجَبَابِرَةِ ياَ دَيَّانَ يَوْمَ الدِينُ يَا مَنْ يُ*ْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ {يس78} نَصَبْتَ لخَلْقِكَ أن يَمُرُّوا على أ*َدْ من السَّيفِ وَأَدَقٍّ مِنَ الشَّعْرِ على جِسْرِ جَهَنَّمِ أنتَ اَبْتَلَيْتَ {فُلانً أو فُلانَة ابن أو بنت فُلانٍ أو فُلانَة} بِهَذِهِ الأوْجَاعِ وهذهِ الرِيَا*ِ وهذهِ الأمْرَاضِ والأسْقَامِ وأنتَ القَدِيرُ على الذِّهاَبِ بِهاَ يَا أر*َمَ الرَ*ِمينَ {وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ{171البقرة}

  - mam- Gazali (R.A.), "Havassul Kuran" isimli kitabnda baz salihlerden naklederek buyuruyor ki; Bir gece bir cariye kalkar ve bevl dilmeyecek bir yere bevleder. Sonra onu sara tutar. Ve ona u duay okurlar. Sonra o cariye o hastalktan kurtulur, bir daha hasta olmaz.

  سورة يونس (10) ص 215.

  قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ *َرَاماً وَ*َلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ {59}

  - Fakih ve Allah dostlarndan olan Ahmed b. Musa b. Aciyl, sarallar'a u ayeti okurdu ve hasta iyileirdi. Bir daha hastalanmazd.

  سورة يونس (10) ص 215.

  قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ *َرَاماً وَ*َلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ {59}

  - mam- Suyt hazretleri, yle buyuruyor: Ulemadan bazlarnn kitaplarnda grdm ki insann iine girmi olan cinni yakmak istediin zaman sa kulana 7 defa Ezan, 1 Fatiha, Felak ve Nas surelerini okursan cin atete yanyormu gibi yanar.

  - Cinlenmi bir hastaya; bir bardak temiz suya Fatiha, Ayet-el Krsi, 4 ayet s. cinn'in evvelinden okunur ve su hastann yzne serpilirse Allah (c.c.)'n izni ile ifa bulur. bu su bir mekana serpilir ise oradaki cinler kar bir daha gelmez.
  4. CN HAZIRSA NASIL ANLARIZ?

  Cin eer hastann iinde ise u ekilde anlarz;
  1. Cin barmaya balar, szlanr, hatta cinin durumuna gre hastann dilinden konuur.
  2. Bazen cin ismini syler.
  3. Hasta saa sola sert bir ekilde bakmaya balar yahut elini gzlerine koyar.
  4. Vcudu titremeye balar, saa sola dner.
  5. Hasta baylr ve cin hastann dilinden konuur.
  5. CNE U SORULAR SORULUR:

  1. Adn ne? Hangi dindensin?
  2. Hastaya niin girdin?
  3. Senden baka cin var m? Varsa ka kiisiniz ve cesedin neresindesiniz?
  4. Herhangi bir sihirbazn hadimi misiniz?
  6. CN MSLMAN SE NASIL HAREKET EDLR?

  1. Hastaya musallat oluunun sebebi ak ise, o cin Allah (c.c.)'in azabyla korkutularak, bunun haram olduuna inandrlr.
  2. Zulmden ise yani zerine bevledilmi veya scak su dklm ise insanlarn cinleri gremedii dolaysyla bunu kastl olarak yapmad hatrlatlr.
  3. Sebepsiz yere zulmetmek iin girmi ise bu da haramdr.
  Eer karsa Allah (c.c.)'n fazlna hamdedilir.
  7. CESEDDEN U EKLDE IKARILIR

  1. karken el ve ayak parmaklarndan, yahut burun veya azndan karlr.
  2. kmadan evvel "Esselamu Aleykm" demesini isteriz.
  3. Kesinlikle gz, karn gibi yerlerden kmamasn tembih ederiz.
  4. Hasta kendine geldii zaman, tekrar Kuran- Kerim okuyarak hakikaten kp kmadn anlarz.
  5. Cin ktktan sonra hasta uykudan uyanm ve bayldktan sonra kendisine gelmi gibi olur. Arkadalarmzdan ok kii bu olaya ahit oldular.
  8. CN GAYRMSLM SE NE YAPILIR?

  1. Ona Mslman olmas telkin edilir, Mslman olursa tvbe etmesini ve hastann iinden kmasn isteriz. nk hastann iinde durmak hastaya zulmdr, zulm ise haramdr.
  2. slam' kabul etmezse hastadan kmas sert bir eklide istenir. Allah (c.c.)'n fazl keremi ile karsa kar, kmazsa hakaretvari bir ekilde dvlr ve karlr. Eer dvmek icap etmezse dvlmez.
  3. Tedavi edenin dvme usuln veya hastadan cini karma usuln iyi bilmesi gerekir, aksi takdirde cin hastaya eziyet eder.
  4. Cin kmamakta srar ederse, hastaya Yasin, Ayet-el Krsi, Sre-i Cin, Saffat, Duhan, Sre-i Har'n sonu,Sre-i Hmeze, hlas, Felak ve Nas Sreleri okunur. kmak isterse (dnmek veya okumak suretiyle) braklr. Cin zayf veya tecrbesiz olduu iin kamyorsa Yasin okunur.
  9. HASTAYI TEDAV EDERKEN RAYET EDLMES LAZIM OLAN EYLER

  1. Hastann sa kulana Kuran- Kerm okunur. ifa niyetiyle, cin ile konumak niyetiyle deil.
  2. Okuma esnasnda hastann ba dner, boaz sklr. Daralr fakat cin konumaz. Dualar, birka defa okunur, cin hazr olmazsa hastaya u talimat verilir:
  a) Be vakit namaz klmas, uyumadan nce ab-destli yatmas tembih edilir.
  b) Sabah akam "La havle vela kuvvete illa billah" okunur.
  c) Her yapt ite Besmele okunur.
  d) Sabah, akam, Yasin, Duhan, Cin sreleri okunur, okuma bilmiyorsa okuyandan dinlenir.
  e) Hastada cin varsa iyice zayflayacaktr. Bir ay sonra zayf ve zelil olduu halde sana gelecektir.
  f) Hastay tedavi ederken evde Ezan okumann ok faydas vardr.
  u ayetler cine ok eziyet verir;

  1 - Ayet-el Krsi
  2- Sre-i Nisa: 167-173.
  3- Sre-i Maide: 23-24.
  4- Sre-i Enfal: 15,
  5- Sre-i Hicr: 16-17,
  6- Sre-i Isra: 110-111,
  7- Sre-i Enbiya: 70,
  8- Sre-i Hac: 19-20,
  9- Sre-i Furkan: 23,
  10- Sre-i Nur: 39,
  11-Sre-i Saffat: 98,
  12- Sre-i Gafir: 78,
  13- Sre-i Fussilet: 44,
  14- Sre-i Duhan: 43-50,
  15- Sre-i Ahkaf: 29-34,

  Cin ok kuvvetli ve inat ise bu ayetler tekrarlanr. Barmaya balar ve hastann iine niin girdiini haber verir.

  Bazen hastaya okumaya balaynca hasta alamaya balar. O zaman sihri zmekte olan ayetler yedi defa okunur. Alama iddetlenir ise hastalk sihirdendir. Sihri zmekte okunacak ayetler unladr:

  1. Araf: 117-122,
  2. Yusuf: 81-82.
  HAYATTA EN DEERL HAZNE SEVGDIR.

 3. #3
  nik - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  nik
  Super Moderator
  Durumu
  evrimd

  Mesajlar
  3.469
  Tecrbe Puan
  54
  Rep Derecesi: **
  Sarann ve Cinli Hastalarn Hakikat ve lac
  BLM 3

  3. Taha: 69,

  Bazen cin "Senin kerametin olarak kyorum. Senin gibi bir insan grmedik" der. O zaman cine "Ben Allah (c.c.)'n zaif bir kuluyum. Allah (c.c.)'a ve Rasul (s.a.v.)'e itaat edici olduun halde k" denir.

  Bazen cin hastay okuyan tehdit eder veya ona sver. Tedavi eden nefsi iin kzmayacak. Bu hal fazlalarsa hastaya birka tane vurabilir. Allah (c.c.)'n izni ile sakinleir. O zaman u ayet okunur. "Muhakkak eytann hilesi zaiftir." (Nisa: 76)

  Bazen cin kmak ister, fakat kk olmas ve tecrbesiz olmas dolaysyla kamaz. Tedavi edenden Yasin veya baka bir sre okumasn ister yahut da ezan okumasn isterse istedii yaplr.

  Bazen hastann altn yzk takmasn, kendisine horoz, tavuk kesilmesini veya buna benzer eyler isterse kabul edilmez.

  Ramazan aynda bir insana cin musallat olursa bu cin Mslmandr. "Ramazan aynda rahmet kaplar alr, cehennem kaplar kapanr, eytanlar balanr." (Mslim)
  Cin arpm Hastay Tedavi ve indeki Cin'ni karma Konusundaki Tecrbelerim

  1- u bir gerektir ki, Cin arpm, ona musallat olmu veya iine girmi olan hastay, cinlerin tasallutundan kurtarmakta en te'sirli yol ve dua Ayetel Krsi'dir. Bu defalarca tecrbe edilmitir.

  سورة البقرة (2) ص 42

  "اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْ*َيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُ*ِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ *ِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ {255}"

  Ayetel Krsi'yi hangi Mslman samimi olarak okursa muhakkak tesirini grr. Okuyann "iman, takva, yakin ve slam' yaama seviyesine gre" bazen, insan 1 defa okuyunca hemen te'sir mahade edilir. Bazen 7, bazen 17 bazen daha fazla, ihlas ve samimiyeti en dk olan insan, cin musallat olan bir hastaya 313 defa Ayetel Krsi okusa muhakkak ve muhakkak te'sir eder. Eer hastada bir deime olmam ise Ayetel Krsi'yi okuyan insan ya yanl okuyordur yahut o hasta cinli deildir. Aksi takdirde muhakkak tesiri grlecektir.

  Acizane tecrbelerimden biri de udur ki, 1 tane Ayetel Krsi okunur. Ayetin sonu ise 70 defa tekrarlanr. Bu minval zere okumaya devam edilir. Te'sir bunda daha sratlidir.

  Hastalar zerinde yaplm ok tecrbeler var ki burada misal vermeyi uygun grmedim. nemli olan okuma usuln ve eklini bilmektir.

  - Cin arpm olan hastann alametlerini vermitim. Bir hastada cin arpmasnda olan alametlerin tamam var ise 313 defa Ayetel Krsi mtaddid defalar da ayetin sonu okundu ise ve buna ramen hastada deime yok ise hasta Mslman bir doktora gsterilir. Nasl ki bir insanda eker hastalndaki belirtilerin tamam olmasna ramen hastal deiik olabilirse, cin arpm olan hastadaki tm alametler olduu halde hastalk sebebi baka olabilir. "Hazinetl Esrar" isimli kitaptan menkuldr ki; Hac brahim Efendi bir k gn arkadalar ile beraber sefere karlar. Kar yaar ve iddetli rzgar eser, yolu kaybederler ve yrmekten aciz kalrlar, brahim Efendi arkadalarna 1 Ayetel-Krsi ve ayetin sonunu 70 defa tekrarlamalar iin emir verir. Arkadalar da bu minval zere okumaya devam ederler. Her defasnda ayetin sonuna gelince 70 defa tekrarlarlar arkadalarndan birisi hadiseyi yle anlatyor:

  "Allah (c.c.)'n yardm ile kar ve frtna olduu halde gne at etrafmza yayor zerimize dmyor ne zaman ki kye vasl olduk. Kyl bizi grnce ard. Karl ve frtnal bir havada uzak mesafeden geldiimiz halde zerimizde slaklk yok."

  eyh Efendi (Hz.) yle dedi:

  Herhangi bir isteinizin husul veya herhangi bir errin defi hakknda aciz kaldnz zaman bu minval zere Ayetel Krsi okuyun o zaman matlup hasl olur.

  Bu verdiim saylar insann ihlas ve samimiyeti nisbetinde te'siri muhakkaktr.

  1 defa ok ihlas sahip olanlara mahsustur. 17 defa, 170 defa sradan bir m'min bu ayeti okursa muhakkak te'sirini grr. 313 defa Allah'n izni ile kesindir bilhassa 3 gn bu sayya dikkat edilerek fazla noksan olmadan devam edilirse yzde yz tesir gzkr...

  Ayetel Krsi'yi yazmak ta te'sirlidir. Fakat okumak gibi elbette olmaz. Bir temiz kda temiz mrekkeb ile 50 defa yazlrsa te'siri gzkr.

  2- Cin zerinde te'sirini mahade ettiim bir baka nokta sre balarndaki kesik harflerdir ki 29 yerde vardr. Sras ile okunur. Elif, Lam, Mim'den balanr. Nn da bitirilir. Nun'a gelince tekrar, tekrar okunur. Eer hastada cin varsa muhakkak tesiri gzkr. Kendini belli edecek bir alamet gsterir.

  3- Hastaya musallat olan in'in hastann zerine gelmesi ve helak olmas hususunda Sure-i Cin de de kafi tesir gzkmektedir. u saylara gre okunursa te'sirin gzkmemesi imkanszdr. 41, 82, 103 Bu saylar mcerrabatmzdandr.

  (12)

  4- Sure-i M'minn'un son ayeti de sar'alnn veya cinli herhangi bir hastann cinninin helaki hususunda ok te'sirlidir. Hastaya bir saat tekrar, tekrar bu ayetler okunur ve biiznillah Cin helak olur. Abdullah b. Mesud (r.a.) saral bir hastaya bu ayetleri okudu. Hasta kendine geldi. Efendimiz (s.a.v.) ne okudun diye sorunca Sure-i M'minn'un son ayetlerini diye cevap verdi. Efendimiz (s.a.v.), "Bir insan phesiz inanarak bu ayetleri bir daa okusa da paralanr" buyurdu.

  5- Sre-i Zilzal.

  Bu srenin bir mahaldeki cinni ve hasta zerindeki cinni uzaklatrma ve helak hususunda te'siri azim'dir.

  Kafuru buhur yapp hastaya koklatarak ve bu sure-i suratla okuyarak cin karlr. Bir defa okumakla maksad hasl olmazsa tekrarlanr.

  Bir hastann iine cin girmi Hoca Efendi cinnin kmasn rica ederse de cin "mslman bir cinnim beni dmanlarm kovaladlar, ben onlardan korktuum iin bunun iine girdim" demi.

  Hoca Cinne sormu.

  "Bir insann iine cin girse o cinni karmak iin ne yapmak lazmdr?"

  Cin cevap vermi; kafur buhur yaplr ve Sure-i Zilzal sratle okunur, o zaman cin tehamml edemez ve kaar."

  Hoca kafur buhur ederek bu hasta zerinde denemi ve o cin iinden kap gitmi. Bu da tecrbe ettiklerimizdendir.

  6- Yasin-i erif okunmas, tabaa yazlp suyunun iilmesi ve yazlarak tanmas da tesirlidir. 41 defa okunursa muhakkak te'sir gzkr.

  7- Es-Saffat suresinin de cinnin yanmas hususundaki te'siri byktr, ilk on ayeti okunur. Ve 70 defa tekrarlanr, ilk gn hasta iyi olmazsa 3 gn devam edilir.

  8- Sre-i Buruc da yine cinnin yanmas hususunda tesirlidir. Tamam 21 defa okunur.

  9- Tilkinin d, sar'as tutup yatmakta olan bir kimsenin burnuna frlse daimi olarak hastal geer. (Hayat-l hayvan)

  10- Tavuun kursandan kan ta, sar'al bir kimsenin zerine aslsa hasta ifa bulur. (Hayat-l hayvan) Bu ikisi tarafmdan tecrbe edilmedi.
  10. Hastay Tedavi Ettikten Sonra Yaplacak lemler

  1. Hastann iinden cin ktktan sonra hastaya elden geldii kadar dini bilgiler verilir. Allah (c.c.)'dan korkmas tavsiye edilir.

  2. Cinin bir mddet sonra hastann zerine dnmesi muhtemel olduu iin dikkatli olmas gerekmektedir.

  3. Be vakit namaz klmas ve Kur'an okumas tavsiye edilir.

  4. Yatmadan evvel abdestli olarak, Ayet-el Krsi, Sre-i Bakara'nn sonu ve Yasin okumas, okuma bilmiyorsa bilenden dinlemesi istenir.

  5. Evinde canl resmi bulundurmamas ikaz edilir.

  6. Sabah namazndan sonra, Yasin, Duhan ve Mearic srelerini okumas istenir.

  7. Hasta kadn ise er'i bir ekilde rtnmeye ok dikkat etmesi, giyebilirse araf giymesi tavsiye edilir, nk araf rtlerin en gzelidir.

  8. Her ite besmele ekmelidir.

  9. Sahih haberlerde gelen dualar da ihmal etmemelidir.

  10. Kt meclislerden ve kt arkadalardan uzak durmal.

  11. Tek bana evde yatmamaldr.

  12. Sabah namazndan sonra
  "لا إلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ*ْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ ال*َمْدُ وَهُوَ على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"

  (100 defa) okumas istenir.

  Hastann tam bir ekilde Allah (c.c.)'a ynelmesi ve verilen tavsiyeleri yerine getirmesi lazmdr.

  nemli bir husus ise, cinli olan hastaya dman olan cine kar bir silah bir de o tetii ekecek el lazmdr. Bunlar ise bir tanesi olmazsa maksat hasl olmaz. Silah Rasulllah (s.a.v.)den gelen dualardr. El, hastay tedavi eden ahsn vasflarn geride saydmz insan olmas lazmdr.
  nsann Cinlerden Kendini Korumas

  1. Her zaman Allah (c.c.)'a snp, Allah'a ynelmek, zellikle helaya, hamama ve benzeri yerlere girince "besmele" ekmek (cinlerin hasedinden korunmada geecek)

  2. Ylan, akrep, siyah kpek ve siyah kediye zarar vermemek. (Ylan, akrep, siyah kpek ldrlebilir, yaral brakmamak lazmdr.)

  3. Krlarda deliklere iememek.

  4, Herde gelecek olan er'i okuma usulleri ile insann manevi kalenin iine girmesi.

  eyhim Mahmud Efendi hazretlerinin bu fakire, hasta okumakta izin verirken sylemi olduu sz de, cinlerden korunmak, onlarn hile ve arpmalarndan emin olmak iin temel esastr ki, o sz de udur: "Sen slam muhafaza edersen slamda seni muhafaza eder."

  Layk olmadm halde efendimin yardm ve bereketi ile Allah'u Tel muhafaza etti ve ediyor. Allah (c.c.)'a sonsuz hamd' senalar olsun. Ayam ve btn Mslmanlarn ayan slam yolunda sabit klsn. (Amin)
  Hasta Tedavi Eden ile lgili Meseleler

  1- Hasta tedavi eden insan slam bilir ve yaar ise cin ona zarar veremez. Cinlere tazim ederek arkadalk kurmu olup kendisine tedavi iin gelen hastalarn cinini ldrtp veya cinlere hapsettirip eziyet edince, o cin veya annesi veya babas veya akrabas muhakkak ondan intikam almak isteyeceklerdir.

  slam bilip o izgide hareket edenlere gelince onlarn maksad ne cin ldrmek ne de onlara eziyet verip zulmetmektir. Onlarn maksad hastay tedavidir. Hastay tedavi ise Rasulllah (s.a.v.)'n snnetlerindendir. Bu sebepledir ki, cinler bu tr insanlara zarar veremezler. Onlar bilir ki o insan adildir. Yahut da o insana zarar vermekten acizdirler.

  slm llerde olmayp, hastay tedavi edene cinlerin verdikleri zarar, bazen anlalmaz. Gren ona cinlerin zarar vermediini zanneder. nk onda bir delilik yoktur, cin arpm insana da benzemez.Cinlerin onlarn dinine verdii zarar aklna verdii zarardan daha mhimdir. Cinler bu tr insanlarn ekserisini kfre, bir takmn da gnah bataklna srklemilerdir. Onlardaki para ve hret sevgisi bu bataklktan kmalarna mani olmaktadr. Cinler ifritlerden olup karsndaki zayf olunca ona eziyet edebilirler. O zaman tam bir tevazu ile Allah (c.c.)'a ynelip gnahlardan tevbe ederek, Ayet-el Krsi, hlas, Felak ve Nas Sreleri okuyarak Allah (c.c.)'a dua edip, Allah (c.c.)'dan yardm istenir. Bu da bir cihaddr. Hatta byk bir cihad. nk kardeini Allah (c.c.)'n dmanlarnn zulmnden kurtaryorsun. Uraman sonucu yine de baar salanamyorsa Allah (c.c.) kimseye gcnn yetmeyecei yk yklemez.

  2- Cini hastadan uzaklatrmak ve o rahatszlktan kurtarmak iin hastaya vurmak caizdir. Hadisi erifte de anlatld gibi Rasulllah (s.a.v.) efendimiz bir hastaya iddetli ekilde defa vurmutur. Bu vuruun cinler zerinde ok tesiri grlmektedir. Hatta baz alimler cin kmazsa ayaklarna yz, drtyz defa vurulur demilerdir. Vurann vurma usuln iyi bilmesi lazmdr. Hatta cin iinde mi, cine mi vuruyor, yoksa insana m eziyet ediyor, onu iyi bilmesi lazm. Aksi takdirde insana eziyet etmi olur. Cin insann iinden ktnda bu hastalar hibir ar ve sanc duymazlar.

  Hasky'den yal bir kadn geldi, iinde cin vard, iinden kmasn istediim halde kmad. Onu dvdm, hasta kendine geldiinde ar ve sanc gibi bir ey hatrlamyordu.

  3- Cinlerden lenler de olsa, kendisini cinler arpm olan adam cinlerin o zararndan kurtarmak caizdir. Cinler hastann iinden tehdit ile veya nasihat ile karsa karlar, kmazlarsa o hastaya zulmetmi olurlar, insann o mazlumu cinlerin zulmnden kurtarmas mstehabtr. Allah (c.c.)'n ve Rasulnn gsterdii ller dahilinde okumak veya tabaa yazarak suyunu iirmek sonucu cinler lseler de bu yaplr. Sebepsiz yere cinler vastasyla cinleri ldrtmek caiz deildir. Cinlere tazim gsterenlerin yapt gibi. Bu cin ister Mslman ister kafir olsun, kiinin cinlerin leceini bilse bile kendini mdafaa edip meru okumay ya kendisi yapp yada bakasna yaptrmas lazmdr. Efendimiz (s.a.v.) "Kim mal, can veya dini iin ldrlrse, o ehittir" buyurmutur. Mal uruna len ehid olursa, akl ve dini urunda o cin ile uramak bunun gibidir, insan elinden geldii kadaryla bu konuda gayret gsterecektir.

  4- Cin arpm olan insan o tasalluttan kurtarmak, farz' kifayedir. insann gc yettii kadaryla nasl "bu meru mudur" denilebilir? Hatta bazlar "meayh byle ilerle uramaz" diyorlar. Bu sz hatadr. Hem de cahilane bir hata. Hi ilim sahibi olan bir insan bu sz syler mi? insan Mslman kardeini akl gitmi mecnun olduu halde nasl yalnz brakabilir? Hem de Allah (c.c.)'n dman olan eytann eline.

  Efendimiz (s.a.v.) sahih bir hadiste, "Mslman Mslmann kardeidir. Onu dmanna teslim etmez, ona zulm de etmez" buyurmutur. Eer bu iten aciz ise veya yapamyorsa ehil olan baka bir insana gnderir veya gtrr. Eer onu tedavi etmeye gc yetiyorsa, onun iin ondan daha mhim bir i yoktur. Bu i meru mudur? Bu amellerin en faziletlisidir, hatta enbiyann ve evliyaullah'n iidir. sa (a.s.) ve Efendimiz (s.a.v.)'in hastalar tedavi ettii gibi.
  - Kerm ile la

  (Allah (c.c.) yle buyuruyor.
  De ki: "O, (Kur'an) inananlar iin doru yolu gsteren bir klavuz ve

  (gslerdeki hastalklara) ifadr." (Fussilet: 44)

  Allah (c.c.) yle buyuruyor:

  "Biz Kur'an'dan mminlere ifa ve rahmet olan eyler indiriyoruz."

  (sra: 82)

  Hz. Peygamber (s.a.v.) yle buyurmutur;

  "ilalarn en hayrls Kur'an'dr." (bni Mace).

  Hz. Peygamber (s.a.v.) yle buyurmutur;

  "Sizin iin iki eyde ifa vardr. Onlar da Kur'an ve baldr." (bni Mace).)

  Allah-u Tel yle buyuruyor, "Biz Kur'an'dan m'minlere ifa ve rahmet olan eyler indiriyoruz." Kur'an- Kerim btn dertlere ve hastalklara devadr, ilatr. Bu hastalk ister kalb, ister beden olsun btn dnya ve ahiret hastalklarnn ve dertlerin devas ve ilacdr. Hasta olan insan tedaviye niyet ettii zaman tam bir kabul, sdk-u sadakat ve Kur'an'n kendisine ifa vereceine ve tesirli olacana inanarak tedaviye balayacaktr.

  Allah-u Tel (c.c.), Kur'an- Kerim'inde: "Biz Kur'an- bir daa indirseydik, onu ba emi, para para olmu grrdn" buyurmaktadr. Kimin madd ve manev bir hastal varsa, o hastalktan kurtulmas, ifas veya hasta olmamas iin Kur'an ona yol gstermi, onu doruya delalet etmitir. "Kime Kur'an ifa olmadysa (!) onun iin ifa yoktur.

  Hastann tam itikad ile Kur'an ve Rasulllah (s.a.v.)'den gelen dualarn Allah (c.c.)'n izni ile kendisine faide salayacana ve ifa greceine inanmas lazmdr. Okuyan ve okunan unu iyi bilecek ki, okunan Kur'an ve dualar birer sebeptir. afie ifay yaratan Allah'tr. Kur'an nurdur, kalplere ifadr, m'minlerin hayatta ve kabirde olanlarna rahmettir. Allah (c.c.) manalarn hakk ile anlamay, emirlerine smsk sarlmay ve yasaklarndan kamay hepimize nasib etsin.

  Kur'an'n ifa olduunu hemen hemen btn Mslmanlar biliyor. ou da Kur'an'n ifasna ahid olmulardr
  Cinin nsan arpmas ve ine Girmesinin Sebepleri

  1- Cin insanlardan herhangi bir erkek veya kadna ak olmutur.
  2- nsan cine eziyet etmitir. Ya bilmeyerek onlarn zerine iemitir, yahut scak su ile bir ekilde eziyet etmitir.
  3- Cinlerin zalimliindendir. Hi sebepsiz yere insanda u zayf halleri grnce musallat olurlar.
  a) ok iddetli bir ekilde kzmak.
  b) ok iddetli bir ekilde korkmak.
  c) ok iddetli bir eklide Allah (c.c.)'dan gafil olmak.
  d) ok ehvetli olmak.
  Cin, nsann Bedenine Nasl Girer ve Neresinde Durur?

  bni Abbas (r.a.) "Cinler atein duman tarafndan yaratlmlardr" buyuruyor. Duman da insann vcuduna rahatlkla girebilmektedir. Sigara dumannn girdii gibi. Ekseriyetle beyinde karar klarlar ve oradan dier uzuvlara kolay etki edebilir. Hastann dilinden konuan baz cinler de beyinde olduklarn haber verirler. Beyne girip yerletii gibi, vcudun herhangi bir yerine de girip yerleebilirler. Ar ve sanc yapabilirler. Bu ar ve sanc tbb de olabilir, cinn de.
  Sihrin Tedavisi

  ncelikle belirtmek gerekir ki, sihrin tedavisi caiz, hatta sevaptr. Sahih-i Buhari'de Katade (r.a.) buyuruyor ki: Said b. Museyyib'e "adamn birine sihir yaplm, hanm ile birlikte olamyor, buna ila caiz midir?" diye sordum. "Bunda bir saknca yok, siz iyi bir i yapmak istiyorsunuz" dedi.

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e sihir yapldnda, Felak ve Nas srelerinin nazil olmas ve Cebrail'in (a.s.) Rasulullah'a okumas da, sihrin okunarak tedavi edrileceinin delilidir.

  Okumann da mutlaka Kur'an- Kerim'den veya Rasulullah (s.a.v.)'den mervi dualarla olmas gerekir. Ayrca, bu dualarn temiz bir mrekkep ile tabaa yazlp suyunun iilmesi de caizdir. Nitekim, Said b. Cbeyr, Ibni Abbas'dan rivayet ediyor; "Bir kadn doumda zorluk ekiyorsa, u duay yazarak iirilmelidir.

  ِسْمِ اللهِ ال*َلِيمُ الكَرِيمُ سُبْ*انَ اللَّهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، ال*َمْدُ لِلَّهِ رَبّ العالَمِين"

  سورة النازعات (79) ص 584.

  كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُ*َاهَا {46}

  سورة الأ*قاف (46) ص 506.

  فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ {35}

  Sihrin tedavisi iin okunacak 19 FARKLI tertip aaya alnmtr. Bunlarn herhangi biri ile tedavi, biiznillah mmkndr.

  1) Hastaya 21 Yasin okunur. Her "mbin"de Yunus Sresi'nin 81. ayeti okunur nefes edilir.

  2) Fatiha, Ayet-el Krsi, hlas, Felak ve Nas Sreleri 70 adet okunur. Gerekirse buna gn devam olunur.

  3) Tark Sresi tabaa yazlp suyu iirilir.

  4) Bir bardak suya 7 Fatiha, 7 Ayet-el Krsi, 11 hlas sresi, 11 Felak, 11 Nas okunur. Hastaya iirilir.

  5) Hasta zerine 7 Fatiha, 7 Ayet-el Krsi, 7 kere Tevbe Sresinin 126 ve 129. ayetleri, 7 kere Yunus Sresi'nin 81. ayeti, 7 kere Kurey Sresi okunur.

  6) Yunus Sresinin 81. ayeti 70 kere hasta zerine okunur. Defne yapra buhur edilir. Gerekirse birka defa tekrarlanr.

  7) hlas, Felak, Nas Sreleri bir tabaa yazlr. Bu yaz, yamur suyu ile silinip hastaya iirilir.

  8 ) Defne yapra birka gn tts olarak kullanlr. Bu ekilde de sihrin zld vakidir.

  9) 41 karabiber alnr, her biri zerine 7 hlas sresi okunur. Bu biberler hastaya ttslenir.

  10) zlmesinden aciz kalnm sihirler iin, byk bir sahana Yasin temiz bir mrekkep ile yazlr. yle ki;
  a) Mbin'den sonra Fatiha
  b) Mbin'den sonra Ayet-el Krsi
  c) Mbin'den sonra Hvellahllezi la ilahe illa h, aliml gaybi ve-ehadeti
  d) Mbin'den sonra Kfirun Sresi
  e) Mbin'den sonra hlas Sresi
  f) Mbin'den sonra Felak Sresi
  g) Mbin'den sonra Nas sresi, eklenecektir. Bu yaz bol miktarda su ile silinir. Hasta yudum iip gerisi ile banyo yapar. Sihir yedi yllk olsa da bozulur.
  11) Beyyine Sresi tabaa yazlp, suyu iilir.

  12) Hasta zerine 33 defa Fetih Sresi okunur.

  13) 7 Adet defne yapra alnp, her birinin zerine 1 Yasin okunur. Bu yapraklar bir bardak suda bir gn bekletilip hastaya iirilir.

  14) Bir adet Yasin okunur. Her mbin'den sonra baa dnlerek ikmal edilir. Bu ilem 9 defa yaplp hastaya nefes edilir.

  15) Bir avu zerlik tohumu alnp, suda iyice kaynatlr. Su szlr. Bir tabaa Ayet-el Krsi ile Felak ve Nas Sreleri yazlr. Yaz bu su ile silinip hastaya iirilir.

  16) Bir avu nohut suya konularak 24 saat bekletilir. Byk bir tabaa 25 Fatiha ve 25 Kadir Sresi yazlr. Yazlar, bu su ile silinir, hastaya iirilir.

  17) Bakara Sresi'nin tamam hastaya 1 veya 3 defa okunur.

  18 ) Ayet-el Krsi ile hlas, Felak ve Nas Sreleri bir tabaa yazlr. Bu yaz sedef otunun yeilinin suyu ile silinir ve hastaya iirilir.

  19) Bunlarn hibirinden fayda bulmayan hasta iin, 10 tane Kuran- Kerm'i iyi okuyan ocuk bulunur. u ayetleri ve sreleri aralarnda paylaarak hasta zerine ve bir miktar suya okurlar. Bu hastaya iirilirse, sr biiznillah zlr, cin de helak olur.

  789 kere Besmele,

  70 kere Fatiha,

  41 kere Yasin,

  2200-kere Felak ve Nas,

  41 kere Cin Sresi,

  1 kere Fetih Sresi,

  1 kere Taha Sresi.
  HAYATTA EN DEERL HAZNE SEVGDIR.
  eski Bunu beendi

 4. #4
  nik - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  nik
  Super Moderator
  Durumu
  evrimd

  Mesajlar
  3.469
  Tecrbe Puan
  54
  Rep Derecesi: **
  Site arapa yazilari kabul etmiyor?.
  HAYATTA EN DEERL HAZNE SEVGDIR.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

u an 1 kullanc var. (0 ye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •  

Giri