1. #1
  Koray Kor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator
  Durumu
  Çevrimiçi

  Mesajlar
  551
  Tecrübe Puanı
  10
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **

  Define İşaretleri ve Anlamları güncel

  İstavroz - Aile Putu

  Topluca yapılan yemin işaretidir İstavroz da denilir, işaretin tüm kolları eşitse Gömü bulunduğu kayanın altındadır, eşit değilse farklı olan kolun baktığı yönde araştırma yapmalı.

  -istavroz-define-isaretipng

  Asil aile mezarı da çıkabilmektedir. Çevresinde doğal yapıya aykırı unsurlar aranmalıdır.

  -aileputujpg

  İstavrozun altındaki bağlı yuvarlak onun mezar amaçlı değil saklı olan amaçlı olduğunu uçlarının ikisinin kapalı birinin açık olması gidilmesi gereken yönü, noktalar ise 4 parça halinde gömüldüğünü gösterir. 10 metreden uzakta değil, 2 metreden derin değildir. Cihazla kolayca tespit edilip hepsi çıkarılabilir.

  Diğer yorum: Topluca yapılan yemin işaretidir Istavroz da denilir, işaretin tüm kolları eşitse Gömü bulunduğu kayanın altındadır, eşit değilse farklı olan kolun baktığı yönde araştırma yapmalı. Asil aile mezarı da çıkabilmektedir. Çevresinde doğal yapıya aykırı unsurlar aranmalıdır. Aile mezarını anlatığı için Aile Putu kavramı kullanılmıştır. Çoğunlukla yuvarlak içerisinde görülür. İşaretin çevresinde dikili kayalara oyulmuş mezarlar ile zemin altına yapılmış mezarlar aranmalıdır. Mucir yükseklikler, çukurlar veya tas-çakıl yığmaları iyice araştırılmalıdır. Ölen kişilere ait kişisel eşyalar bulunabilir. Ayrıca gözyaşı şişeleri ve kandillerde bulunabilir.

  İbrik İşareti

  -ibrikjpg

  Birinci Yorum; Genel defineci yaklaşımını sergilemek gerekirse ibrik su taşıma amacıyla kullanıldığından; kabın su ile dolu olması durumunda taşan suyun nereye döküleceğini tahmin etmek ve bu istikamette çalışma yapmak gerektiği söylenir.

  İkinci Yorum; Su veya gölet kenarlarındaki taşlara çizilmiş İbrik figürü, su kenarında ve genelde çizilen taş çevresinde para olduğunu ifade eder. Ama bu para çok büyük değildir.

  Üçüncü Yorum; Kesinlikle su veya göletin varlığını müjdeler.

  -İbrik dik vaziyette ise yakınlarda su kuyusu vardır. İbriğin üzerindeki bezemeler çevre veya ulaşım için bir harita niteliğinge olabilir. Çok dikkatli incelemek gerekir.

  -İbriğin ağzında bir kapak var ise bu kapalı bir su kuyusunu anlatır.

  -Ağzı açık bir ibrik açık kuyu anlamındadır. İbriğin boyun kısmı çok iyi incelenmeli ve kuyudaki emanetin takriben hangi noktaya saklandığı tespit edilmeli.

  -Şayet ibrik titiz olmayan bir çalışma ürünü ise, özentisiz ise veya karnı çok dışarı çıkık ise bu durumda tümülüs var demektir. Tümülüs olabilecek yapılar araştırılmalıdır.

  -Bütün bu durumların hepsinde ibriğin “ibik” kısmı yön göstermede çok önemlidir. İbriğin her cm. ni 72 cm. olarak alıp çalışmanın bu şekilde yürütülmesi gerekir. Bu kesin olmayan bir ölçüdür.

  -Eğer yazıldığı gibi tümülüs bulunursa ibik kısmı giriş konusunda önemli ipuçları içeriyor olabilir.

  İç İçe Daire İşareti

  -icicedairelerjpg

  Birinci Görüş: Genelde Tehlikeyi tuzakları ifade eder. Kazı esnasında dikkat edilmelidir.

  İkinci Görüş: Bu sembol yüksek statüyü, en güzeli yani kralı betimler. Belli bir alanı sarıp sarmalama, kucaklama anlamında da kullanılmıştır. Diğer daire sembolleri gibi gücü, kudreti anlatmaktadır.

  Üçüncü Görüş: Birinci statüye ait gömüdür. Karşında kaya varsa kayanın altına bakılır yoksa bu kayanın altına bakılır. Tam karşısında tümsek, çukur gibi bir alan varsa oralarda araştırma yapılmalıdır.

  Dördüncü Görüş: 8 Parçaya ayrılmış daire genellikle Urartular'da görülen halk mezarı olup fakirlere ait olduğundan değersizdir.

  Zincir İşareti Zincir Halka:

  -zincir2jpg

  Define İşareti zincirde geçirilmiş halkaların her biri bir adım ifade eder. Adım ölçüsü burada 78 cm. olarak alınız. Emanetin yönü iki uçtan birinde farklı yapıdaki halkadır.

  -zincirjpg

  Yılan Define İşareti

  -define-isaretleri-yilanjpg

  -Yeryüzündeki hemen hemen tüm tradisyonlarda yer etmiş bir semboldür. Yılan sembolizminin işlendiği tüm inanışları ve mitleri tek tek saymak olanaklı değilse de, bu sembolün kullanıldığı tradisyonlara birkaç örnek verilebilir:

  -Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam tradisyonları. (Şeytanın ve kimi zaman aklın sembolü olarak kullanılır.)

  -Sümer tradisyonları. (Yer ve gök ilahlarını yaratanlar biri erkek biri dişi olan iki yılandır.)

  -Eleusis misterleri, İsis misterleri ve Mitraizm inisiyasyonları. (Eleusis inisiyasyonunda kozmozun oluşumu Kibele ile Orion adlı yılanın sevişme vibrasyonlarıyla açıklanır. Orfik inisiyasyon merkezi Delf Tapınağı’nda birbirine helisler çizerek dolanmış üç yılandan oluşan bir bronz sütun bulunuyordu ki, bu sonradan İstanbul’daki Sultanahmet Meydanı’na getirilmiştir.)

  -Eski Yunan tradisyonları. (Hermes’in ünlü, “kadüse” denilen çift yılanlı asası ve Asklepios’un Bergama’da da görülen, başları aynı dairesel kapta, süt içen iki yılan sembolü.)

  -Mu tradisyonları. [J. Churchward’a göre Mu kolonilerinde, yedi başlı yılan, yılanlı ağaç, yumurtalarının çevresinde spiral biçimde çöreklenmiş yılan, iki ”S” biçiminde çift yılan, iki noktalı (yıldızlı) yılan, veya içinde noktalar (yıldız konumları) olan “S” biçimli yılan sembollerine rastlanmıştır.]

  -Doğu ezoterizmi. (Reenkarnasyon ve kozmik gelişimin devri-hareketini ifade eden, kuyruğunu ısıran yılan sembolü.)

  -Mezopotamya ve Hint ezoterizmi. (Kadüse benzeri çift yılanlı asa.)

  -Budist ezoterizm ve tantrizm. (Dünya’nın ve insan bedeninin enerjetik ekseninin çevresinde dolanan iki akımı temsil eden iki yılan sembolü)

  -Hinduizm. (Gelişimi ve devri-hareketi temsil eden “Ananta” yılanı ve süt denizinde çift rotasyon hareketleri yapan “Vasuki” yılanı)

  -Eski Mısır tradisyonları. (Uç başlı yılan, kanatlı iki yılan, başında iki boynuz ve bir disk taşıyan yılan, yaratıcı yılan “Kneph” ve “Apofis” yılanı)
  -Quiche (Kişe) ve Maya tradisyonları. (Dünya insanını meydana getiren mavi-yeşil tüylerle kaplı uçan yılan)

  -Minos tradisyonları. (Yılan tanrıça)

  -Hitit tradisyonları. (Göktanrı ile mücadele halinde tasvir edilen yılan)

  -Selçuklu tradisyonları. (Kabartmalarda çift yılan)

  -Çin, Japon ve Batı tradisyonları. (Ejder biçimine sokulmuş tüylü ve tüysüz yılan)

  -Kimi Afrika kabileleri tradisyonları. (Yaratıcının imajını, yaşamın devri-hareketini ve reankarnasyonu temsil eden çöreklenmiş piton yılanı)

  Ezoterik bilgilere göre, yılan sembolü, her sembol gibi, farklı anlamlarda kullanılmakta olup, sembolün anlamı kullanıldığı yere göre değişmektedir. Bununla birlikte, ezoterik bilgiler biraraya getirildiğinde bu sembolün başlıca yedi anlamda kullanıldığı görülmektedir:

  1- Yeryüzündeki tradisyonların çoğunda, bilindiği gibi, şeytanı yani menfi tesiri ya da nefsaniyeti temsil eder.

  2-
  Rüyalarda, kötülüğü, nefsaniyeti, ahlak bakımından geri fakat kurnaz varlıkları temsil eder.

  3-
  Kimi tradisyonlarda spiral galaksiyi ve spiral bir galaksi olan Samanyolu Galaksisi’ne ait bir uygarlığı ve ırkı (genetik bakımdan) temsil eder. Kimi araştırmacılara göre, Aztek, Maya ve İnka tradisyonlarındaki, insanlara uygarlığı öğrettikten sonra göklere geri dönen yeşiltüylü yılan ilah Quetzalkoatl inanışında, Attikalılar’ın ilk kralları yılan-ilah inanışında, Slav tradisyonlarındaki kahraman yılan-oğlu Vseslaviç inanışında, İskandinav tradisyonlarındaki yılan kılıklı ilah Votan inanışında ve benzeri birçok inanışta, Tevrat’ta Elohim adıyla belirtilen kozmik biyokimyacılar tarafından imal edilmiş bu galaktik insan tipi yada galaktik ırk sözkonusu edilmektedir.

  4-
  Yılan sembolü kimi biçimsel kullanımlarında çiftyıldız Sirius’un yörüngesini temsil eder. Örneğin, Mayalar, yeşil tüylü yılan ilah Kukulkan’ı, bir çiftyıldız olduğundan “S”ler çizecek şekilde dolanan Sirius’un yörüngesini gösterecek şekilde “S”ler çizen bir yılanla temsil eder ve yıldızın yörüngedeki konumlarını, yılan içine yerleştirilen yuvarlak yeşim taşları ile gösterirlerdi. Eski Mısır’da bu yörünge, her gün güneşi taşıyan Ra’nın -ki Ra, ezoterik bilgilerde fiziksel güneşle değil, spiritüel bir güneş olan Sirius ile ilişkilendirilir- peşinde dolaşan Apofis yılanıyla sembolize edilirdi. Aslında iki yıldız sözkonusu olduğundan iki yörünge, kimi sembolizmlerde birbirine dolanan iki yılanla temsil edilmektedir.

  5-
  Yılan sembolü, kimi kullanımlarında, özellikle “uroboros” (ouroboros) adı verilen, kuyruğunu ısıran yılan biçiminde çizildiğinde, kozmik gelişimin devri-hareketini ve doğum-ölüm çemberi de denilen reenkarnasyonu ifade etmektedir. (Reenkarnasyon, yılanın deri değiştirmesi sembolizmiyle de ifade edilir.)

  6-
  Yılan sembolü tantrizm ve yogada kundalini enerjisini temsil etmek üzere kullanılır.

  7-
  Yılan, kimi zaman da, kozmik güçler, dualite, “akışkanlar” , kozmik oluşumların, spiral galaksilerin meydana getirilmesi, Sirius’un yörüngesi, ruhsal tekamüller ve kozmik devri-hareketler, kozmik nesnelerin periyodik dolanımlarını belirtmek üzere zaman ile ilgili çeşitli anlamlara gelen spiral sembolünün somut olarak temsil edilmesinde kullanılmaktadır.

  -yilan-define-isareti-anlamijpg

  Define işaretleri yılanlar o arazideki dereyi ya da su kanalını ya da namlı at arabası yolunu verir. Yılanlar çizim olarak, bazen kabartma bazenda hafif oyma yapılmışlardır. Kabartma yılan o bölgedeki suyu bol dereyi simgeler gömü dereye yakındır. Yılanlar önce alanı verir sonra para noktasını. Yılanların şifresi ya noktalanmış olan noktada, ya da çatal dildeki V de ya da V yapan kuyrukta olur. Bazen da boğumunda olur. 3 boğum, 5 boğumlu olması 3 dere kıvrımında da parayı müjdeler, 5 ise beş dere kıvrımında para müjdeler. Paranın arazideki tam noktası ise şayet boğumda sağa ya da sola kayık nokta yoksa derenin kıvrıldığı yerde orta merkezdedir. Yılanlar bazen başı kesik bazen da kuyruğu kesik çıkar karşımıza bunun anlamı ise; dere boyu ya da su kanalı boyu daha aşağıya gitmemeyi şifreler.

  Olay yerini cevrelemiştir yani kesmiştir alanı zaten başı ya da kuyruğu kesik yılan gördüğünüz de bakın dereye ya da kanala aynen yılan gibi derenin arazinin bombeli oluşundan dolayı bir noktadan sonra devamının görünemez olduğunu göreceksiniz yani yılanda görünmeyen baş ya da kuyruk gibi. Kısacası işareti görünce arkadaşlar onun o bölgedeki belirli bir arazi ya da derenin krokisi olduğunu unutmayın. Ayrıca yılan daire yaparsa parası kendisindedir. Yani bulunduğu kaya da ya da o kayanın 3 metre güney tarafındadır.

  Başka Bir Bakış: Yılanda kıvrımlar derin ise dereyi işaret eder. Çok derin değilse yolu işaret eder. Yılanın yönü çök önemlidir. Yılanın şekline benzeyen dereyi dolaşın. Kıvrımlı noktalarda dikkatinizi çeken birşey var mı? V, + , O işaretlerinden birini arayınız. Dikkatli olunmasında fayda var.

  Başka Bir Görüş: Bu işaret kabartma ise roma dönemine aittir. Eğer ağzı açık ve dili dışarıda ise tehlike işaretidir. Altın gömüsünün üzerine zehir dökülmüştür. Yani çıplak elle dokunmayınız. Malı ise kayanın kendisindedir. Kayayı yokladığınızda boşluk sesi gelen yeri sert bir cisimle kırarak malzemesini alabilirsiniz.

  Yengeç İşareti

  -yengec-define-isaretijpg
  Yengeç bir idogram olarak pek çok uygarlıkta farklı amaçlar için kullanılmıştır. Ancak bu çeşitlilikte tek ortak yön tehlike ve dikkat noktasıdır.

  Aynı zamanda tılsım ve büyü kullanılan bir alanı da temsil eder. Eski kabalistlerin birçoğunda bu durum çok açıktır.
  Büyü yapılmış bir alan içerisinde bir suyun bulunması akrep ve yengecin doğasıyla özdeştir. Bu itibarla işaret çözümlenirken akarsu, göl, bataklık veya havuzun araştırılması kaçınılmazdır.

  Teklikenin çok yakın olduğu imajı da verilmiş olabilir. Yengeç sembolü ile gömü – define – saklantının değirmen arkları içinde olabileceği bilinmektedir. İşaret büyük ise ve üzerinde istavroz (aile putu) varsa bu durumda işaret bir kapak olabilir.

  Terazi İşareti

  -terazi-define-isaretijpg

  Esnaf ya da tüccar gömüsüdür. Gömü değerlidir. Her iki kefesi eşit değildir, gömü kefesinin ağır olan kefenin bulunduğu taraftadır.

  Kefeler eşit gibi görünse dikkat edilecek nokta terazinin ibresi (dili) size fikir kazandırır. Dil hangi tarafa meyilli ise o tarafta araştırma yapılmalıdır.

  Başka bir yaklaşıma göre işaretin bulunduğu kaya çok önemlidir. Yanında başka işaretler de olabilir.

  -define-terazi-isaretijpg

  Terazi İşaretinin Çözümü: Definede terazi işaretinde dikkat etmeniz gereken en önemli şey terazinin kollarıdır biri muhakkak ağır gelmektedir, yani bir taraf daha aşağıdadır bunu anlamak için varsa terazi diline bakın hangisi biraz daha aşağıdaysa o taraf ağırdır demektir işte o taraf yani ağır gelen taraf malın olduğu yerdir ana paranın desek daha doğru olur hafif gelen tarafta da bir miktar para vardır, o yönü de araştırmayı ihmal etmeyiniz. ağır gelen taraf yönünde ilerleyerek sonuca ulaştıracak işareti arayınız gerekirse, milim milim inceleyin ama size bir tüyo olarak vereyim kefe ile terazi arasındaki ip yani bağlantı kadar bir mesafe yol almalısınız, yani ölçün kaç cm geldi ise o kadar metre ilerleyin vardığınız noktada işareti bulun o işaret size ana paranın yerini verecektir bu işaret bazen köprü veya o civarda bir yerlere götürür, iyice inceleyin.

  Dediğim gibi zor bir gömüdür, ama parası yüklüdür uğraşmaya değer. ayrıca eğer ki terazi işaretinin yanında herhangi bir başka işaret varsa onuda dikkate alın çalışmalarınızı ona göre yapın. bu arada hafif kalan kefe tarafındaki parayı bulmayı eslemeyin o daha kolaydadır muhtemelen son nokta işaretinin oradadır

  Başka Bir Görüş: Terazi işareti genellikle kayaların kuzey tarafına yapılır. Yosun tutması ve üstünün kapanması daha kolay olsun diye. Bulunduğu kayada malı vardır. Kayanın yukarısında su kaynağı olabilir. Su kaynağı kıvrım yapa yapa aşağı iniyor olabilir. İşaretin karşısında nehir veya köprü mevcut olabilir. Yakınlarda değirmen yoksa define yok demektir.


  Kanal-Kaya Kanalı


  -kanal-define-isaretijpg
  Kayaya veya taşa oyulmuş su kanalları 4 şekilde yorumlanır.

  -kanal-define-isareti-2jpg

  1- Çevresinde su kaynağı olduğunu haber verir.

  2- Gömüyü haber verir. Bu tür figürlerin gömüsü kapalı bir mağara içinde yer alır. Bu kanalın içine su konulduğundan suyun döküldüğü alan içinde araştırma yapılmalıdır.

  3- Gömünün mağara içinde olma ihtimalini de göz önünde tuttuğumuzda çevrede mağara işareti aramak ve bu işaret ile bir bütün oluşturmak faydalı olabilir. Mağaralar ile ilgili başlığımıza bakmanızda fayda vardır.

  4- Bu tür kanallar genelde gömü kaya mezar girişi gibi yerleri işaret eder. Mezarsa paralel önü, gömü ise uç yanlarını gösterir.

  Hamile Kadın İşareti

  -define-hamile-kadinjpg

  Bu işaret, defineciler tarafından çok aranan ve çok sevilen bir işarettir. Fakat söylentilerdeki gibi malı karnında değildir. Bazen çok büyük bir yanlış yapılıp kamile kadın şekli göbeğinden kırılmaktadır. Bu çok büyük bir yanılgıdır. Yapıyı, eseri tahrip etmekten başka işe yaramaz.

  Hamile Kadının baktığı yerde, bir çocuğun doğumunda ölümüne kadar yetecek kadar define vardır. Hamile kadının eli karnında ise, gömüsü işaretin düz karşısında aranmalıdır. Elinin karnında olması gömünün taş blokla kapatılmış olduğunu ifade etmektedir. Kadının baktığı yön çok önemlidir. Kadının baktığı yönde işaretli kaya, tümsek ya da çukur gibi yapılar aranmalıdır. Genellikle bir pınarın başında olur. Bazen çok büyük bir yanlış yapılıp kamile kadın şekli göbeğinden kırılmaktadır. Bu çok büyük bir yanılgıdır. Yapıyı, eseri tahrip etmekten başka işe yaramaz.

  Halka İşareti

  -halka-define-isaretijpg

  Define işareti değildir. Genellikle iç içe halkalar ya da tek halka define işareti olmayıp tuzak işaretidir. O bölgede çalışırken dikkatli olunuz.

  1- Tek halka, gömünün düz arazide toprak altına saklanıldığını ifade edebilir. İşarete göre düzlük alanda araştırma yapmalısınız. Birbirine geçmiş halkalar ise, tehlike anlamını taşıyabilir ve 1 km alana kadar olan yığmalarıda ifade edebilmektedir. Toprak altında halka sayısınca oda veya mahsen olabilir. Birbirine geçmiş halkalar,odalardan birbirlerine geçiş olduğunu anlamını da ifade edebilir.

  2- Duvarlarda veya herhangi bir taş üstüne çizilen halka işaretleri veya halkanın kendisi burada birden fazla ve çok büyük tuzakların olduğunu anlatır. Halka figürleri tekte çizilmiş olabilir bir kaç figürün arasında da olabilir. Tuzakların biri aşılırken veya bertaraf edilirken diğer tuzakların çalışabileceğini unutmamak gerekir. Halkanın anlam ve çeşitlerini o yerin önemi ile eşleştirebilirsiniz.

  3-
  Duvarlarda veya herhangi bir taş üstüne çizilen halka işaretleri veya halkanın kendisi burada birden fazla ve çok büyük tuzakların olduğunu anlatır. Halka figürleri tekte çizilmiş olabilir bir kaç figürün arasında da olabilir. Tuzakların biri aşılırken veya bertaraf edilirken diğer tuzakların çalışabileceğini unutmamak gerekir. Halkanın anlam ve çeşitlerini o yerin önemi ile eşleştirebilirsiniz.

  4- Tek başına halka bazen kuyu olduğunu işaret etmektedir.

  Haç İşareti


  -hac-isareti-15-300x240-minjpg

  Haçlar uygarlıkların mezarlarını,mezarlık alanlarını ifade ettiği gibi, bu uygarlıklara ait ibadet yerlerini de ifade edebilir. Yabancı medeniyetlere ait haç ve istavrozlar çok farklı şekillerde yapılmıştır. Mezarı ifade ettiği için gömü anlamına gelmez. Fakat eşkiya, ermeni ve yahudilerin haç işaretleri ise kesinlikle gömüyü ifade etmektedir. İşaretin kısa veya uzun kolları istikametinde, bulunduğu yerde araştırma yapılması şarttır.

  -hac-isaretijpg
  Basit ve çok yaygın kullanılan haçtır. Karşıdan karşıya geç anlamındadır.


  -hac-isareti-2jpg
  Yunanlılarda kullanılan haç çeşididir. Kolları ölçülmeli, farklı olan kolun baktığı yöne doğru aştırma yapılmalıdır.


  -hac-isareti-3jpg
  Sırtımızı haça dayarız, gözümüzün gördüğü alanı tarayıp farklı bir yapı bulmaya çalışırız. Bazen üç adım ilerle anlamındadır.

  -hac-isareti-4jpg
  Karmaşık bir olaydır. Çevresinde değişik yönlerde araştırma yapmak gerekir.

  -hac-isareti-5jpg
  En alttaki çizginin meyilli olduğu yöne doğru araştırma yapılır. Kubbeye benzer bir yapı aranır.

  -hac-isareti-6jpg
  Papalık haçıdır. Otoriteyi ifade eder. Çevresindeki hakim tepe üstünde araştırma yapılmalıdır.


  -hac-isareti-7jpg
  Günah çıkarma haçıdır. Bulunduğu yerde harita olma ihtimali yüksektir. Kayanın altına bakılabilir.

  -hac-isareti-8jpg
  Hacın ayağının baktığı tarafa doğru gitmek gerekir. Farklı bir yapı bulmaya çalışılmalı. (tümsek,çukur,işaretli bir kaya gibi…)

  -hac-isareti-9jpg
  Eski Yunan haçıdır. Altında harita olma ihtimali yüksek olup kayanın altına bakılmalıdır.

  -hac-isareti-10jpg
  Üstünlük ifade eder. Hakim tepenin üstüne bakılmalı.

  Haç işareti çok eski zamanlardan bu güne kadar kullanılmış bir işarettir hristiyanlık öncesinde de olan bir işarettir ama en yaygın kullanım hristiyanlıkla birlikte gelmiştir. Temel olarak haç işareti mezarları ve kutsal mekanlar için kullanılmıştır yani kilise manastır gibi yerler için kullanılmıştır ayrıca mezarlık alanlar içinde kullanılmıştır. Çok farklı çeşitlerde haç işareti bulunmaktadır çatallı haçlar, aile putları, normal bildiğiniz haçlar gibi çeşidi oldukça boldur.

  Haçın çözümünde işi kolaylaştıracak olan haçın mahiyetini anlamaktadır bazen haça baktığınızda neyi ifade ettiğini anlarken bazen yanında herhangi bir yardımcı işaret yardımı ile neyi ifade ettiğini anlarsınız. Haçın kalitesi çoğu zaman mezarında statüsünü vermektedir. Bizans işi haçlarda belirgin olan dönemliğidir geç dönem bizans işçiliğine sahip haçların mezarları pekte değerli olmamakta haç işaretini ermeniler gömü işlemlerinde kullanmışlardır yine eşkiya gömülerinde de sıkça kullanılmıştır bunun haricinde din adamlarının mezarları içinde istavrozlar kullanılmıştır.


  Haç İşaretinin Çözümü
  Haç işaretleri çok farklılık göstermekte ama çoğunlukla mantıkları aynıdır. Haç işaretinin iyi incelenmesi gerekir eğer bir kolu uzun ise bu yönde bir araştırma yapılmalı mezar o yöndedir.çatallı haçlar var bunlarda sadece bir tarafında çatal yapılmış ise o yönlü araştırma yapılmalı yalnız çatalın içemi yoksa dışamı yapıldığını dikkat etmeli yani haçın sağ kolu çatallıdır ama çatalı ” > ” bu şekilde ise o zaman sol tarafta inceleme yapılmalıdır çünkü V işareti kullanılarak yön verilmiştir V işareti çözümününe de bakmanız gerekir, onun haricinde haç işaretinin 4 kolu da çatallı ise muhakkak bir kolu uzundur yada yanında yardımcı bir işaret vardır yine uzun kolun olduğu yönde araştırma yapıyoruz.

  -hac-definelerijpg


  Birde Bizans aile putları vardır bunlarda geneli itibari ile mezar işaretidir aile putu adı üstünde aile mezarını temsil eder genelde oda mezarlardır toprak altına yada dikey kayalara oyularak yapılan kaya mezarlarındadır aslında bizans kaya ve oda mezarlarında tek sedirli olur daha çok roma mezarları 3 sedirli yada daha fazlasını barındırır ne ise aile putunun olduğu yerde mezarı çok uzakta değildir hemen oralarda biryerlerdedir en üstte vermiş olduğumuz resim bir aile putudur aile putlarındada girişi ele veren emareler olabilir aile putunda haçların uç kısımları üçgenimsi şekilde kapatılmıştır bu üçgenlere dikkat edin biri yüksek ihtimal diğerlerinden biraz farklıdır o yönde girişi arayın yada yardımcı bir işareti vardır. verilen işarete göre değerlendirmede bulunmanız gerekir ama genel olarak Bir kayada aile putunu görürseniz mezarı ve girişi çok yakınlarındadır.

  mesela yine en üstteki aile putuna bakın haçın bir üçgen kısmı daha büyük ve aşağı biraz eğimli açıyı koruyarak göz hizasında bakarsanız girişi sizde görebilirsiniz. Buradan anladığımız eğer diğer iki kalitesiz haç işareti sahte değilse yakında sonradan iki adet daha mezar olduğunu gösterir.


  Bir diğeri de çoklu haçlar bazen 10 - 15 adet haç bir arada bazen 100 tane haçı bile bir arada görebilirsiniz, bu haçlar kesinlikle mezarlığı temsil etmektedir yani bu işaretlerin bulunduğu alan mezarlık alanıdır bazen bu mezarlık alanlar kilise mezarlığı da olabilmekte ama genel anlamda Hristiyan mezarlığıdır çokta değerli bir şey çıkmaz kendinizi yormayın ama tabi profeyonel tespitte bulunabiliyorsanız mezarlık alanda değerli mezar olup olmadığını tespit etmeden de geçmeyin derim aşağıda çoklu haç işaretlerinin olduğu bir kayanın resmi.

  -halkali-hacjpg


  Birde haç işareti ve yanında küçük oyma veya oymalar olabilir burda oyma mezarın yerini temsil eder haçın merkezi ile oyma arası ölçülür ve oyma yönünde ilerlenir vardığınız noktada mezar aranır. Bunların haricinde bir çok farklı haç çeşidi mevcut ama bu haçların çözümü için her zaman haçın uç kollarının uç kısımlarını kol uzunluklarına vede yardımcı işaretleri olup olmadığına bakmak gerekir. ben burada en sık karşılaşılan haç çeşitlerini ve çözümünü size aktardım yoksa daha fazla haç çeşidi var ama çok nadir rastlanmakta.

  örneğin mağara içerisinde rastlanan çok nadir olan üçgen içerisinde haç var içerisinde aynı zamanda bir veya bir kaç tane murç oyması olan buda mağara içerisinde oda mezarlar olduğunu kaç oyma varsa o kadar oda mezar olduğunu ve girişlerinin kapalı olduğunu söyler ama dediğim gibi böyle bir işareti çok ama çok nadir görürsünüz.


 2. #2
  Koray Kor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator
  Durumu
  Çevrimiçi

  Mesajlar
  551
  Tecrübe Puanı
  10
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **

  Define işaretleri ve anlamları devamı

  Tavuk-Civcivli Tavuk İşareti

  -5-civcivli-tavukjpg

  İşaret çözümünde en önemli unsurlardan biri, yapılan figürün özellikleridir. Tek tavuğun baktığı yön önemlidir. Baktığı yönde işaretli kaya varsa kayanın altına bakılır. Tümsek varsa burası kazılır. Çukur varsa çukur kazılır.

  Bazı insanlar müjdesi tavuğun içindedir deseler inanmayın sakın kırmayın bu tür hatayı işlemeyiniz. Aslında defineye ait bölge belirleme işaretleridir. Ve kesin definedir. Tavuk yalnız başına ya da yanında civcivleriyle birlikte en çok kullanılan define motiflerinden biridir. Gerek yalnız başına tek tavuk ve gerekse beraberindeki yavruları mutlak definenin işaretidir. Bizans ve Ermeni kültürleri tarafından sıkça kullanılmıştır. Anlamları kavimlere göre değişmekle beraber genel manadaki anlamları arayıcıyı büyük ölçüde yanıltmadan emanete ulaştıracaktır. Yeter ki daha önceden açılmış, içindekiler alınmamış olsun.

  Tavuk ve yanındaki civcivlerle ilgili figürlerin hangi anlamları taşıdıklarını şimdi maddeler halinde sıralayalım:

  Öncelikle şunun bilinmesinde fayda vardır: Genellikle tek rakamlı gruplar duvarda, çift rakamlı gruplar yerde, kayada olur. Örneğin bir tavuk ve yanında 5 yavrusu varsa bu çift gruptur, yerde olur. Ya da bir tavuk yanında 6 yavrusu varsa bu toplam 7 eder ve duvar kayadadır. Ancak bu işin istisnası şudur: 1 tavuk ve yanında 7 civcivin olduğu durumlar çoğu kez duvar kayalarda bulunduğu gibi, yere sabit yatay (yer) kayalarda da bulunabilmektedir. Tabii ki bu durumlarda definenin yeri ve şekli de farklı noktalarda aranması gerekmektedir. Şimdi bu genel bakıştan sonra, tavuk ve civciv konusunun detaylarına girmeye çalışalım:

  * Yerde tek tavuk başı var ve başkaca hiçbir motif yoksa; bu kesinlikle yer altında mahzen var demektir. Ve genelde resim yerde ise resmin altıdır. Duvarda tek tavuk başı varsa ibik sayısı sayılır. Her ibik 72 cm ya da 120 cm olarak gagası değil de tam tersi istikamette sayılır. Bu iki ayrı ölçünün sebebi farklı medeniyetlerin bu ölçüleri kullanmasıdır. Örnek vermek gerekirse 3 ibikli bir tavuk resmi önce 72 cm ile ölçülür. Bu mesafede çukur veya tümsek ya da taş, tuğla, kapak aranır. Bu mesafe 2.16 m yapar.

  Şayet burada bir boşluk tespiti yapılamazsa bu kez 3 x 120 hesabıyla 3.60 m. mesafede bir işaret aranır. Bu tip boşlukları dedektör ve çubuklar rahatlıkla bulabildiği gibi, üzerinde zıplayarak da çoğu kez ses ve sarsıntıdan da boşluk tespiti yapılabilir.

  *Duvar kayada tavuk bir bütün halde resmedilmiş ve şekillendirilmiş ise resmin bulunduğu kaya, uzaktan bakıldığında tamamen bir tavuk heykelini andırır. Bunun için iyi bir gözlem yapmak gerekir. Başka yerde tavuk aranmaz. Kayanın kendisi zaten tavuktur. Bu taktirde tavuğun kaya biçiminde gagası tespit edilir ve baktığı istikamette altında define olabilecek taş aranır. Bu taşlar küçük ve büyük olabilir.

  * Tek kabartma tavuk bazen, boynunda çan taşıyan inek gibi müjde ile beslenmiş olabilir. Bazen de tek tavuk içinden harita çıkabilmektedir.

  * Tavuk ve çevresine serpiştirilmiş muhtelif sayıdaki civcivler kesinlikle aile mezarıdır. Civciv sayısınca orada mezar aramak gerekir. Yine tavuk resminin ya da tavuk şekli verilmiş büyük kayanın etrafında civciv sayısı kadar irili ufaklı taş kayalar vardır ve çevrede bu kayalar yatmaktadır. Emanetler parça halinde bu taşların altında bulunmaktadır. Bu tip defineler çok derinde olmaz ve kaya taşların tam altında bulundurulur.

  -7-civcivli-tavukjpg

  * Tavuğun bulunduğu yerde yedi dizili civciv bazen yokmuş gibi görünebilir. Ancak bunlar ışık oyunuyla ya da güneşin yansıtacağı ışığın belirlenmiş saatine hesaplanarak yapılmış olabilir. Bu tip gizlemeler Anadolu’da çok yerde bulunmaktadır. Örneğin Niğde’de bulunan Sungur Bey Camiinin cümle kapısının iki yanında ve sütun başlığı motifiyle işlenen kapı lambasında saçları örgülü iki adet genç kız resmi vardır. Bu iki kabartmalı resim ancak sabah güneş doğması esnasında ve belli bir saat dilimi içinde görülür.

  Güneşin yön kaybetmesiyle birlikte bir siluet halinde daha sonra silikleşir. Bu tip durumlarda civcivlerin ortaya çıkması için tavuğun işlendiği kayaya güneşin dik vurduğu an tespit edilerek bir saat öncesi ve sonrasında kaya üzerinde gözlem yapılır. Ya da mümkün oluyorsa tek tavuğun etrafı su ile ıslatılır. Bu işlem sonucunda ortaya civcivler ya da değişik bir başka işaret veya işaretler çıkabilir. Bu takdirde çıkan işaretin ölçüleri çok önemlidir. Arama buna göre yapılmalıdır.

  -3-civcivli-tavuk-define-isaretijpg

  * Tavuk peşinde sıra ile dizili civcivler varsa burası kapalı mezar olabilir. Bu tip kapalı mezarlar bir tünel ya da dehlizin girişi olarak düşünülebilir. Dehlizin devamında civciv sayısı kadar mezar ya da dağıtılıp serpiştirilmiş emanet vardır.

  * Tek civciv tavuğun sol kanadı altında ise; motifli kayanın hemen altında mutlak mezar bulunmaktadır. Bu tür mezarlar boş değildir.

  * Tek civciv tavuğun sağ kanadı altında ise; kayanın motifli yüzüne bakılmaz. Diğer (arka) yüzünde yine kayanın dibinde ya da altında bir mezar bulunmaktadır. Bunun müjdesi olmaz. Yalnızca mezara bakılacaktır.

  * Civciv var; tavuk yoksa tavuk aranmaz. Çünkü kayanın kendisi tavuktur. Serpiştirilmiş sabit gibi görünen ama sabit olmayan, bir iki kişinin zorlamasıyla kaldırılabilecek taşların altı doludur. Bunlara dikkat edilmesi gerekir.

  -3-civcivli-tavukjpg

  * Yemlenen tavukta tavuğa yem veren insan aslında motif olarak resmin hemen yakınında üstü sivri alt tarafı genişleyen kayadır. Dikkatli bir bakış; bu kayanın adeta bir tavuğa yem atmakta olduğunu görecektir. Burada çok iyi bir gözlem gerekir. Adamın yemlediği yüzde civciv sayısı kadar küçük yapılı, yerde yatan taşlar vardır. Bunlar civcive benzetilir. Para bu taşların altındadır.

  * Mağara içindeki civcivli tavuk ayrı anlam taşır. Bu tür mağaranın girişi dışarıdadır. Tavuğun giriş kapısı günümüzdeki kümeslerde görüleceği üzere kümese insan girişi için yapılan büyük kapının altına ya da yanına yapılan küçücük bir kapıdır. Öyleyse mağara içinde de tavuk ve civciv bulunursa bu mantık akıldan çıkarılmayacaktır. Bu emanet mağaranın içindedir. Çünkü tavuğun folluğu kümes içinde ve köşededir. Buradaki para da böyledir. Ancak derinlik fazla olabilir. (2 m. civarıdır.)

  * Mağara içindeki tavukla beraber bir veya birkaç civciv varsa ve bunlardan birisi kafasını arkaya çevirmişse bu yüzde yüz ikinci bir mağara girişinin varlığına işarettir. Tavuğun yönüne bu durumda kesinlikle bakılmaz. Girişi bulmak için bir su kanalı oyması bulunabilir. Mağara duvarlarında çok dikkatli bir gözlem yapılmalı. En ufak bir detay bile gözden uzak tutulmamalıdır.

  Bu şekil girişler iki şekilde kapatılmıştır: birincisi horasan uygulamasıdır. Eğer böyleyse burada bir açıklama ile okuyucuya bir kolaylık gösterelim; Sabit ve yerli duvarlardan horasanlı duvarı ayırt etmek için bazen tokmak ve çekiç kullanırız. Kullanılacak çekiç asla demir olmamalı tahta çekiç (küçük balyoz) kullanılmalıdır. Çünkü horasanlı ve sabit kaya üzerine yapılacak vurgularda ikisinin çıkaracağı ses çok farklıdır. En ideal olanı tahtadan mamul bir çekiç ya da balyozun kullanılmasıdır.

  İkincisi de yumruk büyüklüğünde taşlar, bildiğimiz harç benzeri karışımla örülmüş ve üstü Horasanlaşmış, mağara duvarlarının tabii haline uydurulmuştur. Burada da yine işaretlerinden yola çıkılarak horasanlı girişin bulunması gerekir. Bu da genellikle bir su kanalı gibi 1-2 parmak genişliğinde oyulmuş şeridin başlangıç ya da bitiş noktasıdır.

  Bu, mağara içindeki arayış içindir. Dışarıdaki girişin bulunması içinde yine aynı yolla hareket edilir. İçine su döküldüğünce akacak gibi olan mağaranın dışındaki bir su yolu bu giriş kapısını bize verecektir. Bu oymalar bazen çatallı olabilir. En sağlıklı yol, böyle bir su yolu bulunursa bunu en yüksek noktasından çok yavaş bir biçimde yeteri kadar su dökülerek suyun takip ettiği yolun bulunmasıdır. Gözle takip yanıltabilir. Çünkü oyulan su yolu alt eteklere inerken bilinçli olarak çatallandırılmış ve aldatıcı görünüm kazandırılmıştır. Su ise buradaki gerçek yolu takip edecek ve girişi gösterecektir.

  -tek-civcivli-tavukjpg

  * Sırtında civciv taşıyan tavuk varsa; civcivde kafasının dönüklüğünün olup olmadığına bakılır. Yoksa 50 metreyi geçmeden ileri istikamette kafa ya da bütün tavuk şekli verilmiş bir kaya aranacaktır.

  Başı geriye ya da yana çevrilmişse o istikamette aynı şekilde bakılır.

  Tavuk ve civciv konusunda şu bilgileri de göz önünde tutunuz:

  • Sırttaki tek civcivde müjde olabilir.

  • Sırttaki tek civcivde harita olabilir.

  • Sırttaki tek civcivli tavuğun çevresi ıslatılırsa kuru iken görülmeyen ek işaretler meydana çıkabilir.

  • 7 civcivli tavuğun ibiği varsa 2-2,5 metre civarında müjdesi olabilir.

  • 7 civcivli tavuğun anaparası 7 adettir. Ya da çevredeki 3-5 kişinin ancak devirebileceği kadar büyük çaptaki yerde yatan kayaların altına serpiştirilmiştir. Bu mantık kavimlere göre değişmektedir.

  • Tavuk ve civciv sembolleri düz tarla kenarlarında kaya üzerindedir.
  • Define Sembolünde tavuğun üst gagası uzun, alt gaga kısa ise emanet tavuğun baktığı istikamette (50m den az) dir. Şayet alt gaga uzun, üst gaga kısa ise o takdirde yine 50 m.den az bir mesafede ve geri tarafındadır.

  -Kafası kesik tavuk için kesilen kafanın 15 metre içinde bulunması ve o bölgenin araştırılması önerilir.

  Tabanca Define İşareti

  -tabanca3jpg

  1- 25 adım ön tarafından doğal yapıya aykırı nesneler aranmalıdır. Patlamamış tabanca: Osmanlı dönemi gömüsüdür. Yaklaşık ölçüyle namlu istikametinde 26 – 27 metredir. Patlamış tabanca ise 44 – 45 adım ölçüsüdür.

  2- Namlu istikametinde araştırma yapılır. Patlamış tabanca resmi varsa gömü daha ileri mesafelerde, patlamamış tabanca resmi varsa ise gömü daha yakın mesafelerde olabilir.

  3- Eğer tabancadan mermiler çıkmış halde resmedilmişse mermi adeti ve mermiler arası mesafe önemlidir. Son mermi çok önemli olmakla birlikte eşkiya işareti olma ve definenin birkaç parça halinde gömülmüş olma ihtimali vardır.

  4- Tabanca üzerinde haç veya çarpı işareti varsa gömü 4 adım çevresinde cihaz ile tespit edilebilir.

  Sayısal İşaretler

  -sayisal-define-isaretleri-1jpg
  -sayisal-define-isaretleri-2jpg

  Define işaretlerinin hemen yanlarında bir işaret daha varsa, bunlar mutlaka sayısal değerlerdir.

  Defineye ne kadar mesafe içinde ulaşılacağını ne kadar derinlikte olduğunu gösterir.

  Salyangoz Define İşareti anlamı

  -salyangoz-define-isaretijpg

  Mevsimsel yenilenmenin, yani yeniden doğuşun bütün devirlerde simgesi olmuştur.

  Daidalos tarihte ilk defa sarmal özellikler taşıyan ve labirent biçimli bir sarayı plan halinde kralına sunan kişidir. Kral bu plandan çok memnun olur ve hemen inşasını ister. Esrarlı yaşamlarıyla ya da devlet gücünün korunmasıyla alakalı olan insanlar arasında daha sonraki dönemlerde labirentli yerleşimlerin yapılması büyük ölçüde yaygınlaşmıştı. Bu yapılar bazen yer altında labirentler biçiminde, bazen de yer üstünde sarmal odalar ve dönemeçli biçimlerde yapılıyordu. Labirent yapılara günümüzde definecilik yapanlar tünel veya yeraltı şehri de demektedirler.

  Evlerde bu sembolün görülmesi yaygın değildir. Sadece arazi ortamlarında salyangoz işaretiyle karşılaşmak mümkündür. Bu durumda işaretin bulunduğu mekânın hemen yakınlarında doğal görünümlü bir kaya, bir su kuyusu veya yükseltili ya da çökük bir alan yeraltına inen giriş noktasının başlangıcı olacaktır. Bunun aranması gerekir.

  Başka Bir Görüş: Anakayada veya duvarda görülen salyangoz şekli çift girişli tünele işarettir. Aynı zamanda başka bir hayvan resmine de rastlanırsa malzemesi dehliz içinde veya divan şeklindeki sedirin altında toprak içindedir. Malzemenin inci olma olasılığı vardır.Muhtelif mücevheratla birliktedir. Bu idogram beyinlerde altın düşüncesini canlandırmalıdır.

  Papaz İşareti

  -papaz-define-isaretijpg

  Örnek resimde papazın boynundaki madalya ve baktığı ya da işaret ettiği yön önemlidir. İtinalı bir çalışma yapılmalıdır.

  Adam resminin başı etrafında daire varsa, haç varsa Hıristiyan azizi resmidir. Kilise resmidir. Gömü ifade etmez. Hristiyanlık dönemi tarihi eserlerde çokça vardır. Lütfen tahrip etmeyiniz. Bazende baktığı yön hedef saptırma amaçlıdır.

  Ok İşareti

  -ok-define-isaretijpg

  Oklar dört çeşitte görülebilir. Ancak Türk Boyları da bu okları damga şeklinde kullanmışlardır. Okların define olup olmadığına dair bölgenin tarihinin iyi bilinmesi gerekir. Ok savaş silahı ve yön belirtme işaretidir. Türklere ait değilse kesin definedir.

  Ok kısa ise ok yönünde yakın bölgeler, ok uzunsa ok yönünde uzak bölgeler araştırılır. Bazen de yardımcı işaret olarak kullanılmış olup, bazende yanıltmak için kullanılmıştır. Anca genel anlamda yön ve uzaklık bildirdiklerini söylersek yerinde olur.

  Başka Bir Yorum:
  Ok yönüne veya aksi yönde 20 adım atılmalıdır. (Yaklaşık 12 mt. 40 cm.)

  1- Okun kanatları ölçülür. Kısa olanı uzun olanında çıkartıp, fark kadar uzun kanadın baktığı yöne doğru adımlanır. Son adımda araştırma yapılır.

  2- Sol kanat ölçülür. Bir cm bir adım olarak değerlendir. Açık kanadın bulunduğu yönde araştırma yapılır.

  3- Sağ kanat ölçülür. Bir cm bir adım olarak değerlendir. Açık kanadın bulunduğu yönde araştırma yapılır.

  4- Kanatları Eşitse 70 adım geriye doğru gidilir ve ilgili alan içinde araştırma yapılır.

  Nal İşareti

  -ok-ve-nal-isareti-minjpg

  - Nal işareti genellikle Ermeni halkı tarafından kullanılan bir işarettir. Ermeniler bu işareti kullanırken kesinlikle işaretin hemen yanına defineyi gömmemişlerdir.

  – Nal atın ayağına çakılan bir materyal olduğundan atın geçtiği güzergahta bir mühür anlamı taşır. Nal işaretinden en az iki adet bulunmalıdır.

  - Nal şekli Yunan Alfabesinde Omega adlı harfi çağrıştırdığı gibi birçok simyacı tarafından altın simgesi olarak kullanılagelmiştir. Bundan dolayı nallar da çivi de aramak ve nalları omega veya mağara girişi işareti ile karıştırmamak gerekir.

  - Nal işareti ile Ay’ı da karıştırmamak lazım. Gerçek nal sembolünde küçük bir nal işareti daha aranmalı ve bulunduktan sonra yakın çevresinde dar bir mağara girişi aranmalıdır. Büyük bir ihtimalle define bu mağarada gizlidir. Ancak küçük nalın açık ağzı yönünde girişin aranması kolaylık sağlayabilir.

  -Nal İşareti çok ender rastlanan bir işarettir. Üzerinde çivi işaretleri mutlaka olmalıdır. Genellikle 6 veya 12 çivili olurlar. Buradaki çivilerin her biri oradaki hazine miktarını belirtmektedir. Örneğin 6 çivili nal 60 kg. hazineyi ifade eder. Bu işaret iki farklı kısımdan oluşur. Büyük At Nalı ve Küçük Tay ayağı. Büyük işaret at nalının 10 metre çevresinde küçük tay ayağı bulunmalıdır. Tay ayağının bulunduğu kayanın altı kazılmalıdır. Yaklaşık 80 cm. derinlikte hazineye ulaşabilirsiniz. Hepsi altın paradır. Birde büyük nalın bulunduğu kayaya müjde denilen birkaç altın para konulmuş olabilir.

  -nal-define-isareti-1jpg

  Bu işaretin yakınlarındaki kayalarda ikinci işaretli kayayı bulup, bu kaya etrafında araştırma yapmak gerekir.

  -nal-define-isareti-2jpg

  Bu işaretin yakınlarındaki kayalarda üzerinde ağaç işaretli kayayı bulup, bu kaya etrafında araştırma yapmak gerekir.

  -nal-define-isareti-3jpg

  Bu işaretin yakınlarındaki kayalarda üzerinde üçgen işaretli kayayı bulup, bu kaya etrafında araştırma yapmak gerekir.

  -nal-define-isareti-4jpg

  Bu işaretin yakınlarındaki kayalarda üzerinde şekildeki işaretli kayayı bulup, bu kaya üzerinde araştırma yapmak gerekir.

  -nal-define-isareti-5jpg

  Bu işaret mağara olduğu noktasında iyi bir uyarıdır. Mağarayı bulup araştırmayı bu noktada derinleştirmekte fayda vardır.

  -nal-define-isareti-6jpg

  Bu işaretin yakınlarındaki kayalarda farklı işaretli kayayı bulup, bu kayanın dört yanında da araştırma yapmak gerekir.

  Murçlu Kaya

  -murc2-300x181-minjpg

  Bu tür düzenekler Frig ve Roma Bizans medeniyetlerine aittir. Sayma sistemidir. Her bir murç izi bir adımdır.


  Unutmamak gerekir ki define işaretleri tek başına olmaz, mutlaka ikinci ya da üçüncü işareti de bulmamız gerekir. işaret yönlerine doğru adımla ve değişik bir kaya bulmanız gerekir. Ya da bölgede mezarlık alanı vardır iyi bir yüzey araştırması yapılmalıdır.

  Merdiven

  -merdiven-definesijpg
  Birinci Görüş: Defineye merdivenle inilerek veya çıkılarak bulunur anlamına gelir. Basamaklardan küçük olanının veya farklı olanının bulunduğu yönünde iyi bir araştırma yapmak gerekir.

  İkinci Görüş: Önemli bir işarettir. Şekil değiştirmenin de bir sembolüdür. İniş ve çıkış olmasından dolayı anlamlıdır. Merdiven define işareti olarak mevcut basamaklarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Merdivendeki basamak sayıları mitolojik bazı inançları yansıtır. Uğurlu sayılan rakamlarla eşdeğerdir. (3-5-7-9-11-40-70) Genel olarak tapınaklarda tek sayı basamak vardır. Tapınağa sağ ayak ile başlayıp sağ ayak ile girmeyi sağlar.

  Merdiven bir sembol olarak algılandıktan sonra eğer işareti yukarıyı gösteriyorsa tanrısallık ifade eder. Ölmüş bir kişiye ait mekanla ilgilidir. Yok eğer aşağıya ve yere doğru bir işaretleme varsa oradaki bilinmeyenleri ve ileri noktada bir olayın olduğunun habercisidir. Gizli ve önem arz eden bir şeyler var demektir.

  Yükselen merdiven yücelmeyi simgelediğinden en yüceye ulaşmayı hedefler. Yoldaki işaretler çok dikkatli incelenmelidir. Bu arada küçük işaretlere kanmamalı ve küçük hediyelere kanmamalıdır. Bunlar yanıltıcı olabilir. Definenin ilk üç basamakta olduğu söylemide vardır. Eşik diye adlandırılan basamak dikkate alınmalıdır.

  Merdivenlerin 1-3-5 inci basamaklarına yandan murç işareti bırakılması da önemli bir emaredir. Bu da bir aldatmaca olabilir. Ayrıca define merdivenin dışında bir yerde de olabilir. Bu arada ev ve yerleşim yerlerinde metal kullanımından dolayı arama cihazları yanılabilmektedir. Birde merdiven sembolü vardır ki 3 basamaktan oluşan bu sembol üç kişini mezarına işaret eder.

  -merdivenlerde-definejpg

  Üçüncü Görüş: Ana kaya üzerinde olan merdiven genelde mezarlık ve kaya üstlerinde mabed olan yerlerde bulunur. Nadiren kral mezarlarını ulaşılmaz kılmak için yüksekteki mezara defin yapıldıktan sonra kırılarak aşağı inilmiş ve 5 yada yedi basamak bırakılmıştır. Üstü yada devamında mezar oyması aranmalıdır.

  Dördüncü Görüş: Kayaya oyulmuş merdiven işlek bir yolda değilse değerlidir. Basamak sayısı genelde tek sayılıdır. Merdiven çıkıldıktan sonra düzlük bir alan varsa burası adak yeri veya mezarlık alanı olabilir. Yok çıkıldığında ana kayaya ulaşılıyorsa burası mezar steli olabilir. Özellikle sol tarafı önemli birinin mezarı olabilir. Basamak sayısı 5 ten fazlaysa ilk basamağın altını kontrol etmekte fayda vardır.

  Geyik İşareti

  -geyik3jpg

  Bu tip işaretlerden geyik, genellikle zirve dağ veya tepelerin başlangıç noktasına yapılmıştır. Yapıldığı kayanın bulunduğu zirveye çıkış istikametinde her yer çok iyi gözlenmelidir. Geyiğin başı, boynuzları veya ayakları yön verebilmektedir.

  1- Tarih öncesi ve tarih döneminde geyik hep insanoğlunun yaşamında önemli bir yer tutmuştur.
  Geyik boynuzlarıyla bilinir. Bu işaret bir mahzene, sığınağa göstergedir. Bazen labirent de ifade edebilir. Geyik resimleri bir mezar stelinin üstünde de olabilir. Bazen de bereketi simgeler.
  Eğer geyik resmi veya kazıntısı veya yontusu boynuzlu ise bir Ermeni veya eşkiya gömüsünü anlatıyor olabilir. Baktığı yön ve ayaklarının şekli çok önemli olup, elekrtonik bir dedektöre ihtiyaç duyabilirsiniz.

  2- Dindarlığı sembolize eder. Önderliği, zaferi, eğlenceyi ve erkekliği betimler. Geyik resimleri vaya yapıları kadın mezarına da işarettir. Define anlamında ise yeraltı mağarasını veya labirentini işaret ettiği söylenir. Direk parayı göstermeyebilir. Ama kadın mezarı olma ihtimalinden dolayı lahit mezarı işaret edebilir. Mezarın içine veya yanına bırakılmış armağanları olabilir.


  Güneş İşareti


  -gunes-isaretijpg

  Sembol olarak Hitit medeniyetine ait, Mitolojik semboldür, tapınak ya da kral veya kral ailesine ait mezarı yansıtır. Diğer medeniyetlerde yine mitolojik olarak kullanılmıştır.


  1- Yarım güneş figürü varsa güneşin ilk doğduğunda görüneceği alana odaklan.


  2- Güneş ışınlarının vurduğu noktaya odaklanmalı. Kapalı bir yer ya da kayalık yerde, güneş ışıklarının az olduğu alanlarda (yoğun gölge) güneş ışığının vurduğu yerde araştırma yapılacak.


  3- Güneş şekli çizilirken ışınlar çok aralıklı çizilmişse yani ara ara ışın çizilmiş ise gölge olan, güneş görmeyen yerde araştırma yapılmalıdır.

  4- Güneş sonsuzluğu simgeler, tek tanrılığın sembolüdür. Mısır da Ra. Güç, işlerlik, faal olma ve gündüz anlamındadır. Altın gömüsüne işarettir. Gömü ifade ediyorsa doğuya bakması beklenir. Kayalardaki göz ile güneşi karıştırmamak lazım. Yarım güneş Taç sembolüdür. Ayrıca kraliçeye işarettir. Bu sembulün sırt tarafında yani batı yönünde bir mağara girişi aranmalıdır. Tencere büyüklüğünde bir taşın tıkaç olarak kullanılması muhtemeldir. Bu taşın bulunması girişin bulunması demektir.


  Göz İşareti

  -goz1-300x103jpg

  Bakmak anlamına gelir. Karşıya bakıp yüzeyde orijinali bozulmuş nesneler aranmalıdır. Mağara içindeyse tehlike olarak da yorumlanır.


  1- Göz işareti çizilirken kullanılan figürlerde önemlidir. Yılan varsa ölümsüzlüğü simgeler. Mezar var demektir. Çevrede tümülüs olabilir. Göz çevresinde balık veya havuz Roma Helenistik dönemine işaret eder. Eğer yengeç veya kaplumbağa figürleri de gözün içinde veya çevresinde mevcut ise sürünerek geçilecek bir tüneli işaret eder.


  Eyer İşareti

  -eyer1jpg

  Eyere binip karşımıza bakmalıyız. Dikkatimizi çeken yüksek bir kaya olacak bu kayanın tepesine çıkmalıyız. Balyoz ve murçla kapağı kaldırırsak güzel bir define bizi bekliyor.


  Binek taşı olarak ta bilinir. Binek taşına oturup karşıda görünen kayalıklarda 2. bir işaret daha bulmaya çalışmalıyız.

  1- Ermeni ve eşkiya saklantısını işaret eder. Eyere binilir. Ön istikamette dikkatlice bakılır. 3 adım veya 11 adım civarında bulunması gereken bir taş veya tümsekli yığıntı bir nokta aranır.


  2- Eyere binilir karşıya değil arkaya bakılır. Veya at resmi varsa atın dışkısının düşeceği yerde kazı yapılır.
  DİVANE, ragıp, saftilki Bunu beğendi

 3. #3
  Koray Kor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator
  Durumu
  Çevrimiçi

  Mesajlar
  551
  Tecrübe Puanı
  10
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **

  Define işaretleri ve anlamları devamı

  Melek İşareti
  -melek-bayan-define-isaretijpg
  Melek kilise işareti veya mitolojik bir yapıdır. Define ifade emez. Burada meleklerin mitolojideki adlarını da vermek istersek :

  Akatriel (Akatreil) : Melek bildirilerinin ve tanrısal gizemlerin göstericisidir.

  Anafiel : Merkabah’ın taçlandırılmış yargı meleklerinin başıdır.

  Azbuga (h) : 8 büyük saltanat meleklerinden biridir.

  Barakiel (Barkiel, Barbiel) : Şubat ayının yöneticisi, Seraphim hiyerarşisinin düzenleyicisi ve 7 Archangel’dan biridir.
  Camael (Kemuel) : Power hiyerarşisinin düzenleyicisi; ilahi adaletin kişileştirilmiş hali olarak Tanrı’nın huzurunda bulunan 7 kutsal sefiroth’dan biridir.

  Chayyiel : Kutsal Cheribum’ların başıdır.

  Gabriel : Bildiri, diriliş, merhamet ve intikam meleği; Cennet’in ilk katının baş prensi; Cennet’teki meleksi gardiyanların başıdır.

  Galgaliel : Galgalim (Merkabah’ın savaş arabaları) düzeninin yöneticisi; güneş meleklerinin başıdır.

  Haniel (Anael) : Enoch’u Cennet’e taşımakla ün kazanmış; Principalites ve Virtues’in düzenleyicisi; 7 Archangel’dan biri ve Thrones hiyerarşisinin yöneticisidir. Jehoel (Jaoel) : İsmi bile koyulmamış şeylerin düşünürü, huzur prensidir.

  Metatron : Cennetin baş yöneticisi, yetkili meleklerin prensi, insanlığın yaşamının devamlılığını sağlayan melektir.

  Michael : Lord’ların başmeleği, sadakatin dağıtıcısı, İsrail’in varisi, tövbe meleğidir (vb.)

  Phanuel (Raguel) : Ramiel ve Uriel ile tanımlanmış, huzur prensi ve ceza başmeleğidir.

  Redueriel (Vretil) : Kayıt tutan melek, kutsal koronun lideri, daha küçük meleklerin yaratıcısıdır.

  Raphael : Şifa, ilim ve bilgi meleği; huzur prenslerinden biri ve güneşin kral naibidir.

  Raziel (Galizur) : Büyük gizemlerin başı; Bratik dünyasının başmeleğimsi yöneticilerinden biri; Adem’in yönlendiricisi ve ölümün habercisidir.

  Rikbiel : Merkabah meleklerinin prensidir.

  Sopheriel Mehayye ve Sopheriel Memeth : Ölüm ve hayat kitaplarının koruyucusu, Merkabah’ın 2 yüce melekleridir. (8 taneden 2’si)

  Soqued Hozi : Tanrı tarafından kılıç olarak belirlenen ilahi dengelerin koruyucusu 8 yüce Merkabah meleklerinden biridir.

  Sandalphon (orjinali Elijah) : Görkem ve gücün meleği; Metatron’un ikiz kardeşidir.

  Suriel : Ölümün yardımsever meleği, ilham perilerinin eğitmeni, huzurun prensidir.

  The Irin : İkiz Quaddisinlerle birlikte cennete özgü adalet mahkemelerini oluşturan ikiz meleklerdir.

  The Quaddisin : İkiz Irinlerle birlikte cennete özgü adalet mahkemelerini oluşturan ikiz meleklerdir.

  Tzadkiel : İlahi adaletin meleğidir.

  Uriel : Kurtarıcı Archangel; güneşin kral naibi; Tartarusların başıdır.

  Yefefiah (Dina) : Cabala’nın gizemlerindeki ilham perilerini eğiten Torah meleğidir.

  Zagzagel : Bilgelik meleği; cennetin dördüncü katının baş koruyucusudur.

  Mağara İşareti


  -magarada-definejpg

  Birinci Görüş: Mağara anlamına gelen define işareti veya sembolü :
  Çevresinde mağara var. Yüzey araştırması yapılmalıdır. Eğer çevrede açık mağara varsa önceden açılmıştır uğraşmayın. Açık mağara yoksa araştırmaya devam edin.

  Şekiller C ya da U şeklindedir. Bu işaretlerin yanında bir de yuvarlak varsa, o dolunay anlamına gelir. Bunun anlamı burada bir mağara var ve içi dolu demektir. Dört köşe bir oyuk, boş bir oda anlamına gelir. Ama onun yanında mutlaka dolu bir oda daha vardır ve onun bulunması gerekir.

  Mağaranın içine girildiğinde karanlıksa aydınlatılmalı ve tavan veya duvarlardan özenle kesilmiş taş olup olmadığı incelenmelidir. Kesme yolu ile taş çıkarılmışsa bu mağarada bir şeylerin olabileceğine işaret eder. Ancak bunun tuzak veya aldatmaca olup olmadığını iyi öğrenmek incelemek gerekir. Taş çıkarılmış mağaranın dolu olma olasılığı çok yüksektir. Ancak tehlike oranının da çok yüksek olduğu unutulmamalıdır. Acemice davranarak iz, işaret ve semboller yok edilmemelidir.

  -magara-definesijpg

  Yer altında ulaşılması güç olan mağaralara girildiğinde ilk dikkat edilmesi gereken mağaranın zehirli gazla dolu olup olmadığıdır. Mağara tavanında yarasa yuvaları varsa veya mağarada canlı hayvan yaşadığına dair izler varsa mağarada gaz olayı yoktur. Genelde zehirlenmeler çok yavaş gerçekleşir. Canlı hayvan yaşamamışsa mutlaka gaz maskesi ile girilmelidir. Genelde defineciler bu gazla yavaş yavaş zehirlendiği için hiçbir şey anlamadan ölürler. Gaz olasılığı yüksek mağaraları havalandırarak ve gaz maskesi ile girilmelidir.

  Taş veya üzerine çizilmiş büyük yarım ‘O’ harfi şeklinde veya biraz daha oval çizgi çok yakın bölgede bir mağara olduğunu işaret eder. Ancak bu mağaranın figürlerin çizildiği dönemde hiçbir giriş ve çıkışın olmadığını ifade eder. Bu tür mağaralara ilk giriş mutlaka tuzaklıdır, gazlıdır ve çok tehlikelidir.

  İkinci Görüş: Mitolojide toprak ananın rahmi olarak bilinen mağaralar definecilikte önemli bir yer tutar. Banka, kasa, sandık, saklama yeri görevi gören mağaralar çok sık kullanılmıştır. bazı ölülerin mağaralara gömüldüklerini de biliyoruz. Bundan dolayı mağaralarda gördüğümüz her işareti veya sembolü define diye algılamak yanlış olur.

  -Mağaranın üst kısmı 1-3 metre kadar kalın ise define tabanda değil tavanda saklanmış olabilir. Gömü sayısı birden fazla olabilir. İçten veya dıştan oyulduktan sonra saklantı yerleştirilip horasan ile sıvanmıştır. Genelde mağara girişinin sol yanında ve 10-30 cm. toprağın altında bir işaret olmalıdır.
  -Mağaralar bazen darphane bazen de maden ocağı olarak kullanılmıştır. Bu durumda yakınlarda antik kent olabilir.
  -İçinde oturan insanların daima gözetleme yapmaları için mağaranın tam karşısı da dikkate değerdir.

  Üçüncü Görüş: Mağara veya mahzen işareti mağaranın veya mahsenin hep batısında durur. Yani mağara işaret batıda mağara doğudadır.

  Makas İşareti

  -makas-define-isareti-anlamijpg

  -Kesişen yol ya da kesişen akarsu veya vadi (iki dağ arası) anlamına gelir. Çevresinde kesişen yol veya akarsu varsa bunların çevresinde yüzey araştırması yapılmalıdır.

  -Kırık makas şeklinin malı kesişen yolların veya derelerin kesişme noktalarındadır.

  -makas-define-isareti-anlamijpg

  -Kerpeten de aynı mantığa sahiptir. Kesişen yol veya nehri gösterir. Dağınık olan emanetin göstergesi olabilir.

  Kuş İşareti

  -guvercin-define-isaretijpg

  Kadın ziynet eşyasını simgeler. Gömü güvercinin içinde deyip bu eseri tahrip etmeyiniz. Defineci arkadaşlar lütfen biraz bilinçli olmaya çalışalım hiç bir işaretin kırılmasına izin vermeyelim ve kırmayalım hiç bir işaretin içinde define olmaz sizi öyle yönlendirenler sizi aldatıyorlar.

  Uçan Gürecinin uçtuğu yönde hemen önünde araştırma yap, istavroz varsa gömü mağara içindedir, mağarayı bulmak için yakınlarında ikinci bir istavroz daha bulunmalıdır, ikinci istavrozun bulunduğu kaya mağaradadır.

  Başka Bir Görüş: Ördek ile beraber bir ok işareti varsa ve ördek ok ile aynı istikamette bakıyorsa o yönde, ördek ile ok birbirine bakıyorsa okun aksi yönünde araştırma yapılır. Ördek kafasını geriye doğru çevirmiş ise gerisinde araştırma yapılır. Dere kenarında farklı bir taş aranabilir. İki dere varsa bunların birleşim noktalarında suyun içinde veya dışında farklı özellikte bir taş veya sabit kaya aranabilir.

  Başka Bir Görüş: Güvercin, kuş, tavuk gibi işaretlerde hayvanın yumurtlama özelliğinden dolayı çevrede yumurta şekli aranmalı, üstü beyaz veya kırmızı olabilir. Yumurtanın içinin sarı olduğu da dikkate alınarak altın çağrışımı yapmalıdır.

  Başka Bir Görüş: Leylek benzeri bir kuş ise genelde Osmanlı döneminde zorunlu göçe tabi olanlarda denk gelinmiş bir işarettir. Gömüsü 5 mt. çevresindedir. Ancak nihai hedefe ulaşmak için “başka bir emaresi olmadığından” cihaz tespiti gerekir.

  -tavus-kusu-define-isaretijpg

  Tavuskuşu : Tavus kuşu kuyruğunu açtığında göz göz olan şekillerinin her biri arkeolojide mezarları temsil eder. Çürümemeyi ve ölümsüzlüğü sembolize eder.Sürekli hayatın imajını sergiler. Genel olarak Hristiyan sembolizmin bir uygulaması olarak bilinir. Tek başına bir mezar veya bir nekropol girişinde bulunabilir.

  Tavus Kuşu ile ilgili olarak şu söylence de vardır. Hiç evlenmemiş bakire bir prensesin mezarıdır. Mücevherat ve çeyizi vardır. Mal mahzenin içindedir.

  Ayrıca Yunan Mitolojisinde Hera’yı simgelediği de görülür. Heranın gözleri Tavus Kuşu kuyuğundaki gözlere benzetilmiştir. Zeus Mitolojisinde 25-30 yaşındaki gençlik durumunu simgeler.

  Kuyu

  -kuyu-isaretijpg

  Birinci Görüş: Tarih önceleri yapılan muhtelif kuyuların duvarlarında bir giriş yapılarak acele olarak define saklanmıştır. Bu nedenle rast geldiğiniz kuyuların duvarlarını iyice kontrol ediniz.

  Kuyunun duvarlarına iyice bakınız. Define kuyu duvarında bir giriş yapılarak saklanmıştır.

  İkinci Görüş: Çok önemli bir define işaretidir. En dibe kimse define malı bırakmaz. Ama yinede sürekli su içinde olan bir yer taş duvar ile örülmüş ve emanet içine bırakılmış olabilir. Kuyuların iç çeperi çeşitli şekillerde inşa edilmiş olabilir. Kuyu horasan ile yapılmışsa elektronik cihazlardan faydalanmaya çalışılır. Bu durumda 1,5 metre ile 5 metre arasında bir derinlikte duvarlarda bir emare aranır.

  Ancak kuyu iç çeperi örme taş ise yine aynı derinlikler arasında diğer taşlardan tamamen farklı olabilecek ve göze batan bir taş veya kapak benzeri birşey aranmalıdır. Bu farklı taş söküldükten sonra define yerine ham toprak veya kemik veya kırık tuğla parçaları çıkabilir. Araştırmaya devam edilir. Aynı yönde 3-7 adım arasında bir mesafede gömü dışarıdan gömülmüştür. Duvardaki taş sadece gömünün yönünü vermiştir. Kapak değildir.

  Kuyular bazen ibrik sembolü ile de gösterilebilmektedir. Ayrıca 3 adet kuyu tespit edilmesi durumunda en küçüğü üzerine yoğunlaşılmalıdır. En küçük mezarın “Çocuk Mezarı” daha önemli olması gibi.

  Birde son olarak kuyudan su çekme mekanizmasının toprakla temas ettiği noktada da araştırma yapmakta fayda vardır.

  Koltuk Taşı

  -koltuk-define-isaretijpg

  Birinci Yorum: Bu görüşe göre Koltuk Taşı dört şekilde bulunur. Her dört şekilde kesin define işaretidir.

  1- Kol konulacak sağ ve sollu olarak 2 yeri var: koltuk taşına oturulduğunda ve karşıya bakıldığında karşıda bir tümsek görmek gerekir. Define tümseğin içinde ana kaya içindedir.

  2- Koltuğun sadece sol kol konulacak yeri varsa o zaman koltuğa oturulur. Sol kol kolçağa koyulur. Sağ tarafa bakılır. Birbirine yaslanmış kayalar olmalı. Bu kayaların altında giriş vardır.

  3- Koltuğun sadece sağ kol konulacak yeri varsa o zaman koltuğa oturulur. Sağ kol koyulur ve sol tarafa bakılır. Birbirine yaslanmış kayalar olmalı. Bu kayaların altında giriş vardır.

  4- Eğer kol konulacak yerleri yoksa koltuğun arkasındaki tepenin üstünde bir yığma tümsek bulmaya çalışılmalı. Define bu tümseğin içindedir.

  -koltuk-2jpg

  İkinci Yorum: Çok eskiye dayanmalarına karşın Frigya inanç sisteminin tanrıçası olan Kybele (kibele)’nin kayalıklarda ve dağlarda gezdiği inancı ile onun oturması için yapılmış yapılardır. Ancak aynı yapı define saklayıcıları tarafından da kullanılagelmiştir. Buna göre ;

  1- Öncelikle koltuğun ön kısmı aşağıda bir dere gibi vahaya bakıyor olmalıdır.
  2- Koltuğa oturunca ayaklar yere değecek biçimde bir yapı varsa para veya mal oracıkta aranmalıdır.
  3- Her iki kolu yaslamak için kolçaklar mevcutsa para karşı istikamette ve bir kuyunun içindedir.
  4- Tek kol yaslama yeri varsa define boş olan tarafta aranmalıdır.
  5- Koltuk iki kişinin oturacağı kadar geniş ise, oturulan kısımda horasan ile kaplı bir alandadır.
  6- Koltuğun alt kısmında kayadan aşağı bakılmalı, horasan ile kaplanmış biryer varsa bu mağara kapağıdır. İçinde heykelcik çıkma ihtimali vardır.

  Üçüncü Yorum: Üzerinde haç yada çarpı varsa koltuk taşının altı incelenmeli, içinde müjdesi yoksa yakınlarda tümülüs yada kaya içinde yönetici mezarı vardır. Oturduğunuzda baktığınız yönde 70 metre içinde araştırma yapınız.

  Koç-Koyun Define İşareti

  -koc-define-isaretijpg

  Birinci Görüş: Romalılara ait bir işarettir. Kabartma olması şarttır. Koçun yanında 43 adet basamak varsa koçun baktığı yönde üç yığma bulunmalı bu yığmalardan birinin dolu olduğu söylenir.

  Araştırmaya değişik yapıda olan yığma ile başlanmalıdır. Eğer değişik yapıda olan tespit edilemiyorsa ilk önce ortadaki yığmadan başlanmalıdır. Bilindiği gibi ortadan başlamak kaybedilecek zamanı azaltacaktır.

  İkinci Görüş: Özellikle ve öncelikle bir erkek sembolüdür. Önderliği ve gücü simgeler. Birçok sistemde ve kültürde kullanılan bu popüler işaret aynı zamanda azmi ve itibarı da simgeler. Sağlığında lider ve reis konumunda yaşamış olan erkek kişilerin mezar yakınlarında veya mezar stellerinde çok sık görülebilmektedir.

  -koc-kafasijpg

  Üçüncü Görüş: Statüsü yüksek bir kadının mezarıdır. Çok ciddi bir araştırmayı gerektirir.

  Dördüncü Görüş: Koç Kafası işareti kayadan size bakar olmalıdır. Bu işaretin bulunduğu kaya genelde sıra kayalardır. Koç Kafasına sırtınızı veriniz. Sağ tarafa doğru 15-20 metre gidiniz. Yeni bir kapalı mağara aramalısınız. Bu mağarayı bulmanız halinde çok miktarda ziynet eşyası buldunuz demektir.


  Kılıç İşareti

  -kili-c-define-isareti-anlamijpg

  Kılıç’ın boyuna göre araştırma yapılır. Aynı zamanda yön verici işarettir. Gömüsü oldukça güzel olan eşkiya işaretlerindendir. Kılıcın sivri ucundaki kıvrım ve kılıcın sapı yön verebilmektedir. Definecinin çok iyi gözlemlemesi şart.

  -kilic-isaretijpg

  1- Kılıcın boyu kısa ise yakın mesafe araştırılır. Eğer kılıcın boyu uzun ise daha uzak mesafe araştırılır.

  2- Bazen mezar işareti olup, bazende yardımcı işaret konumundadır.

  3- Genellikle savaşçı erkek kişiyi simgeler. Mezar işaretidir. Kahramanlığı ve yiğitliği anlatmak için kullanılır. Ancak medeniyetler yönetim bazında el değiştirdikçe eski kalıntıları ortadan kaldırmaya yöneldikleri için birçok kılıç işareti harap olabilmiştir. Mezar bulunsa bile içinden önemli bir şeyin çıkacağı garanti değildir. Bu arada haç işaretleri ile kılıç şeklini kesinlikle birbirinden ayırmamız gerekir. Kılıcın tutacak yeri (kabza) ölçülür. Kılıcın tersi istikametinde adımlama yapılır. Her cm yi 68-72 cm ile çarpıp ilerlemeliyiz.

  4- Kabza (tutulan yer) hariç kılıç cm olarak ölçülür. Ölçüm sonucu 78 ile çarpılır. Çıkan sonuç kadar adım kılıcın ucuna doğru adımlanır.

  Kertenkele İşareti

  Korku sembolü olarak kullanılmıştır. Kertenkelenin vücut dili bize definenin nerede olduğu konusunda önemli ip uçları verecektir. Baş ve kuyruk çok önemlidir.

  -kertenkele-define-isaretijpg

  Oyma veya kabartma şeklinde görülebilirler. Figürlerin kafasından müjdelerinin alındığı olmuştur. Müjdesi tek paradır. Kertenkelenin başının hareket alanı ile taradığı 90 derecelik açı çok önemlidir. Bu açı arasında kalan saha kontrol edilmelidir. Bu sahada yuvarlak ve belirgin kaya aranmalıdır. Bu kayada dolgu da olabilir.

  -kertenkele-isareti-anlamijpg

  Köpek İşareti

  Yunan figürlerinden birisidir. Genellikle mezarlarda ve stellerde bulunmazlar. Köpeğin işlenişi mermer üzerinde ve duvarda pek nadirdir.

  -kurt-kopek-definejpg

  Daha ziyade yerde yatan sabit kayalarda oyma ya da kabartmadır. Oyma işlenişi daha sık rastlanan olup, Yunan kültüründen Bizans kültürüne doğru sarkan bir simgedir. Gözleriyle ya da bu belirlenemiyorsa kafasıyla baktığı istikamet mezarın olduğu yöndür. Çoğunlukla 3 ila 7 adım arasıdır. Eğer köpek tamamen dört ayağı açık sere serpe yatıyorsa burası mezardır. İçinde armağan olup olmadığı bilinemez. Zira bu motif sadece dini inanıştan kaynaklanan bir uygulamadır. Çevrede sevilip sayılan yaşlı insanlar için ölümlerinin ardından işlenir.

  Kazma İşareti
  -kazmajpg


  Kazma ilk anlamıyla kazmak anlamındadır. Hedefe kazarak ulaşılır.

  Kazma Mağara ve dehlizlerde devam eden tüneli de ifade ettiği de bilinmektedir. Balta şekli ise tehlikeli tuzağı işaret eder. Kapatılmış mahzen, oda olabilir.

  Kartal-Şahin-Atmaca

  -dogan-sahin-kartaljpg

  Doğan ya da şahin yırtıcıdır, görme kabiliyeti gelişmiştir. Avını yakalar ve ayakları arasına alır öyle yer. Büyük ihtimalle eşkıya ya da savaş gömüleridir. Gömüsü genelde kapalı mekanlar içinde olur.

  Baktığı istikamet önemlidir. Şahin ya da doğan avını nasıl yiyorsa bizim de o şekilde gömüyü aramamız gerekir. Yani ayakların altına bakacağız. Sonuç alamazsak baktığı yönde araştırma yapacağız. Kesin define işaretidir. Bu arada tuzakları göz ardı etmemek gerekir.
  -kartal-define-isaretijpg

  1- Kartalın kafası üzerinde istavroz varsa Bizans gömüsüne işaret eder. Kral mezarı olabilir.
  2- Kartalın kanadı açıksa ölen kişinin anısına yapılan gömüdür. Mezar hediyesi vardır. Mezar güçlü birine ait ise kişisel eşyalarına ulaşılabilir. Ama bununla birlikte çevresindeki mezar boş da olabilir.
  3- Kanatları kapalı ise tünemiş şekilde ise gömüsü kapalı bir mağara içindedir.
  4- Kartal sembolünün olduğu yerde gömü kaya içinde aranmalıdır.
  5- Kartalın ayaklarının altındaki kaya önemlidir.
  6- Çevredeki kayalar itina ile araştırılmalı değişik yapıdaki kayalarda araştırma yapılmalı.
  7- Kartalın baktığı istikamette veya kuyruğunun gösterdiği istikamette araştırma yapılmalıdır.
  8- Başının üzerinde olan haç işareti yemin veya teyit anlamındadır.
  9- Oyma kartal çok anlamlı değildir.
  10- İkinci bir işaret olarak yılan da mevcut olabilir.

  Kare ve Dikdörtgen Oyma
  -kare-oymajpg

  Kare oyma tek veya çoklu olabilir.Kare veya dikdörtgen oyma işaretinin bulunduğu kaya üzerinde ki murç izleri olup olmadığına önemle dikkat etmenizi öneriyoruz.
  -kare-oyma-define-isaretijpg

  Bırakılan murç izleri yön verebilmektedir ve murç sayısıda mesafe verebilmektedir. Her biri kapalı daha önceden toprak veya kaya arkasına kapatılmış odacık, oda, odalar (mahzeni) ifade etmektedir. Kare oymanın bulunduğu yerde kayalık bölge varsa, araştırmanızı boşluk alacak şekilde yapmalısınız. Bulunduğunuz bölgede topraklık alanda ise, toprak üzerindeki çökmelere, tümseklere ve yığmalara çok dikkat etmelisiniz.

  1: Oymalar genellikle oda işaretidir. Boş odaya rastlanılırsa da mutlaka dolu olanı yanındadır. Boş odanın duvarlarını iyi kontrol etmek ve giriş boşluk sesi aramak gerekir. İkinci dolu oda girişi boş olan odanın duvarlarındadır. Yanında ikinci yön ve derinlik veren işaret varsa bu işaretleri dikkate almalı, yoksa meyline doğru araştırma yapılmalıdır. Yani bu oymanın içini su ile doldurduğumuzda nereye akar? Suyun aktığı yerde kayanın altına doğru çalışılmalıdır.

  2: Kare ve Dikdötrgen her ikisi de kesin define işaretidir. Çevresi uzman biri tarafından iyice aranmalıdır. Planlı ve tuzaklı ve zor bir gömüdür.

  3: İki adet oda anlamına gelir. Güney batı yönünde araştırma yoğunlaştırılmalıdır. Odalar oymaya eşit mesafede olmayabilir.

  4: Yakınlarda tepe, tümsek, çorak toprak veya çukur aranmalı ve bu bölgede araştırma yapılmalıdır. Zengin insanların mezarlarına da denk gelebilmektedir.

  5: Oyma kareler genelde çevreye hakim yerlerde olur. O civarın kaya mezarlığı bölgesi olduğuna işaret eder. İşaretin karşısında sıra kayalık olması gerekir. Define orada aranmalıdır. Mezarlardan biri açılırsa diğerleri kolayca bulunur.

  6: Kare-Dikdörtgen oyma ile yuvarlak oymalar bir arada ise “Yuvarlak sayısı kadar mezar kare veya dikdörtgen ile işaret edilen oda içerisindedir.” tarzında bir görüşte yaygındır. Bu arada kare veya dikdörtgen oyma duvarda ve karşıda büyük kayada (karşıda) ayrıca sıralı ise Lidya mezarlığına işaret olarak bilinir.

  -2-kare-oymajpg

  Kare oyma Diğer görüşler

  – Zemine paralel kayada küçük oymalar tek başlarına ise tek mezar anlamı verir. Eğer bir ok işareti de varsa bu mezarın yönünü verir.
  – Yanında X veya + işareti varsa kesin mezardır.
  Büyük oymalar 1-3-5-7 gibi tek sayılardadır. Mezar işareti olarak yorumlanır. Kuyu anlamındadır.
  – Hem büyük hem küçük oyuklar bir arada ise aile mezarlığı veya genel mezarlıktır.
  – Zemine dik oymalarda küçük oyuklar mağara işaretidir. 1-2 metre yakınlarda mağara olabilir.
  – Kare oyma mahzen işaretidir. Boşluk tespit eden cihazdan faydalanılır.
  – Zemine dik kare oyma kral mezarına işarettir.

  Kaplumbağa Define İşareti

  -kaplumbaga-define-isaretipng

  İster oyma ve isterse kabartma resim olsun; kaplumbağanın şekil olarak ifade ettiği görüntü çok önemlidir. Hayvanlara ait resimler kullanılırken, hayvana ait özellikler ön planda tutulur ve çözümler o mantıkla yapılır.

  Kaplumbağa, bize hazinenin olduğu yeri, yönü hakkında bilgi verir. Kaplumbağanın üzerindeki işaretler, etrafındaki işaretler, kaplumbağanın yönü, ayaklarının yönleri çok dikkatli incelenmelidir. Aşağıda verilen kaplumbağa çizimleri de birbirinden farklı olup hepsinin anlamları değişik olayları ifade eder. Etraftaki düz bir taşın altında gömü olabilir.

  Kaplumbağa dinsel bir öğe olup sırtınına ltıgen oluşu ile sonsuzluğu vurgulamaktadır. Kaplumbağanın gösterildiği her alanda mutlaka bir tünel, dehliz veya uzun giden bir mağara vardır.

  Kaplumbağa çok büyükse malı altındadır. Taş yığma mezar olup Lidyalılara aittir.

  Kafası kabuğunun altında ise sert bir cisimle kırılması önerilir. İçinden çıkması muhtemel 3 adet yumurtaya benzer cisim atılmamalı. Değerlidir.

  -kaplumbaga-definesipng

  Kafa ölçülür, kafanın baktığı yöne doğru araştırma yapılır.

  Gömü işaretin olduğu yerdedir. Başka yerde aranmamalıdır.

  Kuyruk ölçülür. Kuyruğun baktığı yöne doğru araştırma yapılır.

  Kabukları sayılır. Üst kısımlara doğru araştırma yapın.

  Kıvrık olan ayak ölçülür. Kıvrık ayağın baktığı yöne doğru araştırma yapılır.

  Kafası kesilmiş kaplumbağanın definesi bir engelin arkasındadır. Karşısında duvarı andıran bir yamaç veya engel varsa arkasını araştırın.

  Hazinesi bulunduğu kayanın içine saklanmıştır.
  saftilki, Şirvan Bunu beğendi

 4. #4
  Koray Kor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator
  Durumu
  Çevrimiçi

  Mesajlar
  551
  Tecrübe Puanı
  10
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **
  El Define İşareti Anlamı

  -el-define-isareti-anlamijpg

  El hakkında söylenenlerin çoğu doğru değildir. Elin yapılım tarihi 957 yıllarıdır. O yıllarda Anadolu Grek kültürü hakimdi. Eski yunanlara ait bir işarettir. El yemin etme işaretidir.

  Gömü yapanların topluca yemin ettiklerini ifade eder. Onlarca insan günlerce çalışarak yaptıkları bir gömüdür bu. Zor bir gömüdür. Hakkında çeşitli yorumlar yapılmaktadır. Sebebi elin yanında bulunan muhtelif işaretlerdir. Elin yanındaki işaretler size yön ve derinliği gösterir. Elin yanında bulunan işaretler çözümü verir. Bu elin yanında hac varsa ve ok varsa, ok yön verir, kanatları ölçmek gerekir.

  Kanatlar farklı ise farklı olan tarafa fark kadar git anlamıdadır. Eğer eşitse 70 adım kadar geriye doğru say, hac varsa mezar vardır. O zaman kaya mezarı aramak gerekir. Ya da bu elin baktığı yönde tepe üstünde büyük bir tümülüs de olabilir. Gömüsü kolay alınacak bir elin üstünde istavroz varsa gömü elin bulunduğu kayanın altındadır. Elin yanında hiç bir işaret yoksa Elin 65 adım alt tarafında kaya mezarı aranmalıdır. El boş bir arazide dikili bir kayada ise kapak var demektir. O zaman bu kayanın altında bir kapak taş aramak gerekir.

  -el-define-isareti-1jpg

  Başka Bir Yorum: Tarihin birçok döneminde el şekli sürekli kullanılagelmiştir. Arazi, mağara ve yerleşim yerlerinde yapılan el figürlerinin paraya işaret olduğu ifade edilir. Sağ veya sol hangisi olursa olsun parmak sayısının tam olmasına özen gösterilir. Elin parmakları kadar işaret çevrede yerleştirilmiş olabilir. Mesela sağ elin baş parmağının yanında veya ucunda küçük bir oyuk defineciler için çok anlamlıdır. Parmak hizasında 21 adım ileride düzgün bir taş aranır. Eğer el şeklinin içinde bir istavroz varsa çalışmanın el işaretinin hemen altında yapılması tavsiye edilir. İstavroz olan el yemin veya teyit anlamında olabilir.

  Başka Bir Yorum: Beş parmaktan dolayı önemlidir. Eski mağara yerleşimlerinde veya yaşantı mekanlarında beş parmak izi görülebilir. El işareti 5 adım, 5 evre veya 5 ayrı nokta anlamında kullanılmıştır.


  Ejderha İşareti

  -ejderha-define-isaretijpg

  Gömü işareti olarak sıkça kullanılmamıştır. Tarihte ki uygarlıkların tanrı olarak taptığı bir sembol olarakda kullanılmıştır. Bazı uygarlıklarda ejderhayı duvar, mağara süslemelerinde kullanmışlardır.

  Gömü işareti olarak kullanılan ejderha işaretleri genellikle çizim değil kabartma olarak yapılmıştır. Kuvvetli ve tehlikeli bir hayvan olduğu için, gömüsü büyüktür, işçiliği çok zordur ve tehlikeler içermektedir. Araştırmalarımızda ejderha işaretinin bulunduğu alanlarda, ağzı kapatılmış mağaralar ve mağaraların dar tünelleri tespit edilmiştir. Ejderha işaretleri birkaç tünelide ifade edebilir.

  Dirgen İşareti

  -define-dirgen-isaretijpg

  Dirgen bir tarım aletidir. Harman gibi düz bir alan yerde araştırma yapılmalı, düz bir kaya varsa tam o noktaya yönelmek gerekir. Unutmayın gömüler neredeyse hepsi kaya içine saklanmıştır.

  Önce kaya ve kaya altlarını kontrol ediniz. Eğer böyle bir kaya yoksa o zaman toprak üstünde ya çukur bir yer ya da tümsek gibi bir yer arayınız, tümsek ufak çakıl yığını olacaktır. Dirgen derecesi kral gibi olmayan bir idarecinin gömüsü ya da mezarıdır. Sap kısmını ölçünüz 1 cm bir adımdır. Sapın baktığı yöne doğru gidiniz ve bu alan içinde araştırma yapınız.

  Başka Bir Yorum: Şimşek işaretidir. Kül olmayı temsil eder. Yakılarak gömülme anlamında ipucu olabilir.

  Not: Dirgen işaretinin yunanlılar zamanında 5 veya 50 anlamını da içerdiği araştırmalarımız sonucu bulunmuştur. Bu bilgide definecilik için önem teşkil edebilir.

  Domuz İşareti

  -demiz-define-isareti-yenijpg
  Definecilik te en çok önem verilen işaretlerden biri domuz ve yavrularıdır. Ayrıca dinsel tema olarak ta kullanılmıştır. Domuz doğurganlığı ile bilinmektedir. Bereketi de simgeler. Beyaz domuzun gümüşü simgelediği söylenegelen rivayetlerdendir.

  1- Domuzun yavrulaır resmedilmiş ise ve yavrular ana domuzun etrafında dağınık olarak duruyor iseler büyük domuzun baktığı yönde 30 adım sayılmalıdır. Define genellikle mirastır. Ya aile reisinin yada bir yöneticinin altınlarıdır.

  2- Domuz önde yavrular peş peşe sıralı ise tümünün baktığı yöne doğru araştırma yoğunlaşmalı.

  3- Yavrulardan bir tanesi diğerlerinden farklı olarak arkaya bakıyorsa gömü sürünün gittiği istikametin tersi istikametinde her yavru için bir veya on adım mesafede olup, genelde kayanın altına denk düşmektedir. Mesela dört yavru varsa gömü ya dört adım ileride yada kırk adım ileride olup, derin mesafededir. Bazen bu figür geriye doğru 30 metre mesafede kayanın altında şeklinde de ifade edilir.

  4- Roma iktidarı döneminde ölümsüzlük ile bütünleştirilmiş olup, kanatlı olarak görülebilmektedir.

  5- Domuz gömüsü zor ve derindedir. Bir bakıma tavuk ve civcivler konusu ile benzerlik gösterir.

  -domuz-isareti-yenijpg

  Başka Bir Yorum: Baktığı yön çok önemlidir. İkinci bir işaret aranır. Yavrusu veya ona ait bir uzvu aranır. İşaret küçük olup gözden kaçabilir. 1 metre altına bakılmalıdır. Buradan çok ciddi bir hazine çıkar. Altın paralar çok değerli olup onların da üzerinde domuz resmi vardır.

  Başka Bir Yorum: İşaretin karşısında bir dere olması beklenir. İşaretin güney-batı istikametinde ilerleyip dereye 5-10 metre yakınlıkta ve suyun çatallaştığı noktalarda araştırmayı arttırmalıyız. Bu yakınlarda yerden çıkma su varsa bu noktada ilk işarete denk gelme ihtimali vardır. Domuzların çamur banyosu yaptığı bilgisi de işimize yarayabilir.

  Değirmen Taşı

  -degirmen-tasi-3jpg

  Gömüyü simgeleyen değirmen taşları, toprak altında olup son nokta işarettir. Değirmen taşının olduğu yeri gösteren tamamlayıcı işareti çözmek bunun için çok önemlidir. Toprak üstünde olan değirmen taşları genellikle gömüyü ifade etmemektedir.

  Birinci Görüş: Genellikle taşın altı araştırılır. Taşın 2 metre kadar altına bakılır.
  Ancak “Taşın yakın çevrede yuvarlak bir kayanın altında Doğuya bakan kısımda para veya altın saklıdır.” şeklinde yorumlandığı da görülmektedir.

  -degirmen-tasijpg


  Başka Bir Görüş: Toprak altında bulunurlar ve altında mutlaka müjdesi olup, ağzı aşağı küpler ile aynı şifrededirler. Ana parası güney batı yönünde 7-9 metre mesafededir.

  Diğer Görüş: Delikli Değirmen taşının 2,5 – 3 metre altına cihaz ile bakılarak gömü bulunabilir. Genelde gömü altın paradır.

  Deve İşareti

  -devepng

  Develer para anlamı taşıdığı gibi deve ile taşınabilecek eşyaları da simgeler. Çok iyi incelenmeli diğer figürlerle bir çözümlenmelidir. Deve belli bir hazine veya değerli eşyaları simgeler. Devenin üzerinde yük varsa yakında gömü olduğu ısrarla iddia edilmektedir.

  Birinci Yorum: Oyma ya da kabartma deve resimleri kesin define olarak yorumlanır. İleri doğru git anlamına gelir, üstte bulunan murç işareti zaten yönü vermektedir. Genelde ortalama 40 ila 50 adım ilerisinde ikinci bir işaret daha aranmalı.

  -deve1-300x200jpg

  1- Duran Deve: Gömüsü olduğu yerdedir. Kalın ve büyük olan ayağın baktığı yön dikkate alınır. Deve yüklü ise konaklama yeri ara (pınar, çeşme han gibi). Mağara içinde deve varsa definesi mağara içindedir.

  2- Oturan Deve:
  Gömüsü bataklık, kayaya ya da mağaraya gömülmüştür.

  3- Yürüyen Deve:
  Gömünün daha ilerde, duran deve gömünün hemen orada olduğu şeklinde bir yorumla açıklanmaktadır. Devenin üzerinde yük varsa yakında gömü olduğu iddia edilmektedir.

  Deve resim veya figürleri çok çeşitlidir. Yürüyen, duran, ayağı havada, kafası havada, hörgüçlü, hörgüçsüz, tek hörgüçlü, çift hörgüçlü vs.dir. Deve belli bir hazineyi veya değerli eşyaları simgeler. Çok iyi incelenmeli diğer figürlerle birlikte düşünülmeli ve çözümlenmelidir. Develer para anlamı taşıdığı gibi deve ile taşınabilecek eşyaları da simgeler.

  -deve-isareti-2-300x225jpg

  İkinci Yorum:

  1- Deve oturuyor ise Bu durumda define saklantısı kesinlikle işarete yakın bir yerdedir. İkinci bir işareti bulmak kaçınılmaz olmuştur. Bu işaret bir taş, bir çukur, bir yükselti veya bir ağaç yanı olabilir.


  2- Deve yürür halde ise Takip edilmesi gereken bir mesafeden söz edebiliriz. Devenin yürüyüş yönünde düz bir çizgi üzerinde araştırma yapılmalıdır. İkinci bir işaret aranmalı. Bu işaret devenin oturuyor hali olabileceği gibi haç (istavroz),mezar oyması, kayaya monte edilmiş oyuk, yemin işareti olan çarpı veya nal benzeri bir işaret olan omega işareti olabilir.
  Bahsi geçen ikinci işaret arazi şartlarına göre 11, 21 veya 40 adımda bulunabilir.


  3- Deveyi çeken bir çoban veya merkep işareti varsa Zincir halkaları sayılabilir durumda ve zincir gergin ise bu zincir halkaları kadar adım mesafede iyi bir araştırma gerektirir.


  4- Çoban veya merkeple deve arasındaki zincir gergin değil U harfi biçimindeyse Çevrede bir yer gömüsü vardır. Üzeri çakıl veya molozla kaplanmıştır.


  5-Çobanın veya devenin üzerindeki işaretler Çobanın veya devenin üzerinde bazı işaretler bir rakam sistemini işaret ediyor olabilir.


  6- Devenin hörgücü çok özenli yapılmışsa Bu bir tümülüsü ifade ediyor olabilir. Burada küçük tümülüslerden bahsediyoruz. Hörgüç tekli ise tek tümülüs vardır. İki tane ise iki tümülüs vardır. Bunlardan biri sahtedir. Hörgücün yapısı küçük tümülüsün yapısı hakkında çok öenmli bilgiler içeriyor olabilir.


  7- Devenin üzerinde yük varsa Mutlaka defineye işarettir. Burada han, çeşme, pınar, yol ayırımı vb. şeyler aranmalısır.


  8- Mağara içindeki deve figürü Mağaradaki definenin varlığına işarettir.


  Üçüncü Yorum Devenin kulağı gömüyü işaret eder.


  Delikli Kaya Definecilikte delikli kaya iyi incelenmelidir. Çünkü kesinlikle define olduğu söylenemez. Bunun araştırması iyi yapılmalıdır. Hatta çevreyi ve işaretlerin anlamını bilen biriyle araştırma yapılmalıdır. Çünkü delikli kayaların farklı şekilleri olduğundan, farklı anlamları da vardır.

  Birinci Görüş: Güzel bir nişane olup rahat bulunabilecek bir gömüdür. Bakmak anlamına gelir. Bakarsan bulursun demek istiyor. Kendisinden sonra mutlaka bir ya da iki işaret daha bulunması gerekir. Göz deliğin büyük tarafına yaslanır. Yani geniş olan tarafıntan bakılır. Türbinden bakıyormuşsun gibi bir durumdur. Gözün gördüğü alan iyice incelenmeli işaretli bir kaya, çukurlaşmış bir yer ya da tümsek gibi bir yer bulmaya çalışılmalı. Bulacağınız herhangi bir nişane definenin saklandığı noktadır.

  İkinci Görüş: Eğer yerinden oynatılamayacak ana bir kaya üzerinde ise dikkate değerdir. Tek mezar ve deliğin dar tarafından bak anlamına gelir. En fazla 70 metre civarında yığma dik kayalık yahut çöküntüler incelenmelidir.

  Dama Taşı

  -damatasijpg

  Dama taşı kendi başına define işareti sayılmaz.Ancak bu tür yerlerdeki yaşamın bir parçasının yeraltında geçtiğinin de şaşmaz işaretidir.

  Tünel veya yeraltı geçidi olarak tabir ettiğimiz bu mekanların tespitiyle gerek eski eşya ve gerekse sonraki dönem kaçak veya eşkıya gruplarının mal ve para gömüsüne rastlanabilir.

  Birinci Yorum: Dama taşları olarak bilinen bu figür Matematiksel bir hesaplama gerektirir. Kesin çözülmüş bir sistem değildir. Başka bir yardımcı işaret ile daha anlamlıdır. Genellikle yer altındaki tünel veya geçit noktalarının değişmez simgesidir. Eşkiya gömülerine yakın duruluyor olabilir. Her halükarda insanların yaşadığı bölgeleri işaret ettiğinden dikkate alınmalıdır.

  İkinci Yorum: Serüvenli ve dolambaçlı bir yolun ifadesidir. Bu işaret yer altı labirent veya geçit noktalarının değişmez simgesidir. Yer altındaki yaşamı da müjdeler. Ancak bu işaret tek başına defineye ulaşmak için yeterli olmayıp, farklı bir nişane daha aramak gerekir.

  Binek Taşı

  -binek-tasijpg


  Binek taşının genel anlamı, taşa otur karşına bak ve ikinci işareti aramalısın olarak bilinmektedir.


  Yaptığımız araştırmalara göre, binek taşı zirve bir noktada yapılmış ise, işaretin yapılmış olduğu zirve tepeden daha yüksek zirve tepede araştırma sürdürülmelidir. Bilinen eşkiya işaretlerindendir. Eğer binek taşı işareti, engebeli bir arazide yapılmış ise, kesinlikle cihaz yardımı almalısınız. Doğal görünen etraftaki kayaların altında gömü saklanmış olabilir. İşaretin etrafı da kontrol edilmeli ve binek taşı işaretinin yakınlarında düz bir taş varsa gömü bu taşın altında da olabilir.


  Boş Küpler
  -bos-kup-kup-mezarjpg


  Boş küpler ağızları aşağı veya yukarı gelecek şekilde bulunur. Başka bir bulunma şekli ise küpün yatay olması halidir.


  Yatay durumundaki küplerde ağız kısmı defineyi gösterir. Bu yön genellikle güney-batı istikametidir.
  Küp aşağı doğru bakıyorsa küpün alt kısmı araştırlılmalıdır. Müjdesi bulunup asıl gömü 7-9 metre çevrede aranmalıdır. İkinci bir hedefte civardaki eski ağaçları göz önüne alın.


  Boş küp defineciyi yıldırmamalı, çünkü bazen yanıltmak amaçıyla kullanılmıştır. Bazen şarap gömmek amaçlı bazende ölü gömmek amaçlı kullanılan küpler de mevcuttur.


  Boğa-Öküz-Koç İşareti

  -okuz-basijpg

  Birçok uygarlığın güç sembolü olarak kullandığı figürlerin başında gelir. Sanatsal olarak oldukça büyük ölçülerde yapılmış bu süslemelerin bulunduğu yerde tarihin izleri olan uygarlıkların yaşantı yeri olduğunu anlarız.


  Bunların dışında, küçük ebatta yapılmış koç, boğa veya boynuzlarının işlendiği işaretler kesinlikle gömüyü ifade etmektedir. Aslan ve kartal işaretlerinde olduğu gibi güç, kuvvet anlamındadır. Bu anlamdan yine liderlik vasfı taşıyan üst düzey bir insanın gömüsü olduğunu çıkarabiliriz. Boynuz işaretinde, işaretin tam karşısında ki kayalık bölge çok iyi derecede araştırmalı. Koç veya boğa işaretinin tam yapıldığı yerlerde ise, civarda yürüme mesafesinde önü doğal kayalarla kapatılmış olabilecek delik,mağara gibi yerlere çok dikkat edilmelidir.


  -boga-okuzjpg


  1- Hititlerde boğa kadını sembolize eder. Gücü simgeler. Bu işaret ilk etapta defineyi değil öncelikle ibadet yerlerini, tapınakları, güçlü ve statüsü yüksek insan mezarlarını simgeler.
  Ancak define veya saklantı malzemelerinin bulunduğu yere ait bir işaret olarak da kullanıldığı görülmektedir. Romalılar tarafından çeşitli şekillerde kullanılmıştır.


  2- Birbirine bakan iki öküz (buzağı) kesin define işareti olarak görülür. Gömü işaretin bulunduğu yerde ayakların baktığı – yani ayak altı- yerdedir. Ayrıca çok değerli bir gömü olduğu söylenir. Ayrıca inek şeklinde memelerin kırılması önerilir. Öküzün küçük su döktüğü alan gözden geçirilmeli.


  Balık İşareti

  -balikjpg

  İşaret çözümünde ifade olarak kullanılan figürlerin özellikleri çok önemlidir. Bu işaret Akarsu ve yada göl kenarlarındaki kayalarda bulunur. En çok dikkat edilecek hususlardan biri de zaman içinde göl ya da akarsu kurumuş olabilir.


  Balık su içinde yaşar tehlike anında suya dalar. Balık işareti kesin define işareti olarak bilinir. Yakınlarda mahzen içinde harita olabilir. Baktığı yön ve uzunluğu da çok önemlidir. Uzunluğunu ölçmek ve bir santimi bir adım olarak kullanmak gerekir. Balığın baktığı yöne doğru gidip adımlarınızın bittiği yerde mahzen girişi aramalıyız.


  Balık ile ifade edilen hazinenin yerini bulmak hem kolay hem de çok zordur. Balığın büyüklüğü-küçüklüğü, eğimi, yönü, pozisyonu, tek-çift olup olmadığı, yanında başka sembollerin olup olmadığı gibi konular da önemlidir.


  Balık ile ifade edilen hazinenin yerini çok kolay da bulabilirsiniz çok zor da bulabilirsiniz. Balığın büyüklüğü küçüklüğü, eğimi, yönü, pozisyonu, tek-çift olup olmadığı, yanında başka sembollerin olup olmadığı gibi konular tecrübe isteyen işlerdir. Civarda bir mağara veya mahzen vardır, burada saklanmış para olabilir. Balık aynı zamanda bir Hıristiyanlık sembolüdür (Hz. İsa’nın sembolü), balıkla beraber haç işareti varsa, insan tasviri varsa yakında kilise veya ayin yeri vardır. Böyle ise burada define var demektir. Tahrip etmeyiniz. Şelale yakınlarına yapılmış balık işaretlerinde ise, şelalenin döküldüğü yerde araştımalarınızı sürdürmelisiniz. Kaya farklılıklarına mutlaka dikkat etmelisiniz.


  -balik-define-isaretijpg

  Başka Bir Yorum : Balık bolluğu, vaftizi, yenilenme gücünü ve kurbanı betimler. Hz. İsanın 5000 insanı mucizevi şekilde balık ve ekmek ile doyurması Hristiyanlar için balığı anlamlı hale getirmektedir. İlk Hristiyanlar balık işaretini bir tanışma – dayanışma işareti olarak görmüşlerdir. Pisagor’a göre balık 153 rakamına tekabül ediyordu. Hz. İsa balık tutmayı öğretirken 153 balık tutmuştu. 153 rakamı 153 cm veya 153 mt. yi anlatıyor olabilir.


  Başka Bir Yorum : Balık işareti için 7 ve 50 rakamlarının önemli olduğu yönünde bir inanış da mevcuttur.


  Başka Bir Yorum : Genellikle düz kayada bulunur. Tüm hatları ile balığa benzediğinde önemlli hale gelir. Sudan çıkan balığın kuyruk tarafına doğru 90 cm. geri zıplayacağı varsayımı ile geriye doğru 90 cm. ilerisinin kırılması önerilir.


  Genel Ortak Kanı : Su ve suyla ilgili bir mekan kurgulanmıştır. Balık işaretinin olduğu bölgenin bir mezar olma ihtimali güçlüdür.
  Hristiyanlıktan önce de balık bereketi simgelemekteydi.


  Baklava Dilimi  -baklava1-minjpg

  Baklava dilimi gördüğünüzde şeklin köşe açılarına dikkat edilmeli. Ayrıca bulunduğu kayanın hangi yöndeki ucuna yapıldığına da.


  -baklava-dilimijpg

  Baklava dilimi şekli bir bayan mezarına işarettir. Çevresinde özenti ile bir araştırma yapmakta fayda var. Resimde görünen Baklava Dilimi M.Ö. 2. yüzyıl, hellenistik döneme ait bu işaretin gösterdiği yerde sadece çok küçük bir yığma var. O gördüğünüz küçük yığmanın altında ise aşağıdaki resimde gördüğünüz mükemmel mezarlar var. Mezarlar işaretin güney tarafında bulunmuş.

  Üzüm define işareti

  -uzum-define-isaretijpg

  Üzüm işaretini es geçmemek gerek. Bu işaret görüldüğünde işaret görüldüğü yer ve civarına dikkat etmek gerekir. Üzüm işareti ile ilgili birkaç görüş vardır. Bunlar:
  Birinci Yorum: Üzüm elmas, mücevher ve değerli taşları simgeler. Kadın mezarı anlamında da kullanılır.
  İkinci Yorum : Çok ilgi çeken bir define işaretidir. Bizans ve daha eski kültürlere aittir. Üzüm salkımı zenginliği işaret eder. Bu işaretler tahrip edilmemeli. Yakınlarda zengin veya önemli bir insanın mezarı bulunmaktadır. Üzüm salkımında her üzümün bir altını işaret ettiği veya bir adım işaret ettiği söylense de çok kayda değer bir görüş değildir.


  Üçüncü Yorum : Yunan Mitolojisinde Dionysos tanrısını simgeler. Bereket sembolüdür. Hristiyanlık döneminde de bu inanışlar devam etmiştir. Çok geniş bir kullanım alanı vardır. Define olacak diye bir kural yoktur. Çoğu zaman süsleme sanatında kullanılmıştır. Mezar stelleri ve sabit kayada olanlar define anlamında değerlidir.

  Üçgen

  -ucgen-define-isaretijpg

  Üçgenler karşımıza tek başına oyulmuş, etrafında diğer şekiller oyulmuş, üçgen veya üçgenler oyulmuş şekilde olabilir. Üçgenle ilgili görüşlerimiz şunlardır.


  Birinci Görüş : Üçgenin açıları birbirinden farklı olabilir. Açılar ölçülmeli farklı olan açı yönünde araştırma derinleştirilmeli.


  İkinci Görüş : Allah, Cebrail ve Hz.İsa ya emanet edilen birşeydir. Bir defineye işaret ediyor olabileceği gibi bir mezara da işaret ediyor olabilir. Üçgen üç adet farklı malı değil üç adet farklı mezarı işaret eder. Eğer lahit mezar üzeri yapılmışsa dini bir anlamı vardır. Yada eşkiya veya Ermeni gömüsü ifade eder. Çoğunlukla şaşırtıcı bir işaret olup iki sahte bir hakiki defineyi gösterir.
  Üçgenin üç nokrası illede mezar anlatmayabilir. Üç kaya, üç ağaç da şifre olarak kullanılmış olabilir.


  Üçüncü Görüş : Üçgen işareti malın kapalı bir mekanda olguğunu anlatır. Zor bir gömüdür. Eğer üçgenin dar olan bir açısı varsa onun istikametinde araştırma yapılır. Değilse çevrede farklı yapılar aranmalı veya yardımcı işaretlere başvurulmalıdır. Ayrıca üçgen şeklinde bir kapak bulunma olasılığıda yüksektir. 50 cm. büyüklüğünde horasan kapaklar define açısından önemlidir. Bazı uygarlıklarda üçgen giriş kapısı olarak kullanılmıştır. Sivri uç yönünde araştırma yapmakta fayda vardır.


  Dördüncü Görüş : Birkaç üçgen yan yana sıralı ise her üçgen bir odayı temsil eder.


  Çiçek

  -cicek-papatyajpg

  Definecilikte çiçek değişik şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. Çiçeği duruma göre şu şekillerde değerlendirebiliriz


  -cicek-papatya-define-isaretijpg


  -Saksılı Çiçek : İşaretin altına bakılması şeklinde yorumlanır.
  -Çiçek : Çiçeğin eksik olan bölümünün bulunması ve eksik bölümün bulunduğu yerde dikkatlice araştırma yapılması önerilir.
  -Papatya : Asil bir bayan mezarıdır. Dikkat edilirse sert figürler erkek, yumuşak ve süslü çiçekli figürler bayan mezarını izah eder. İşaretin çevresinde yığma aranmalıdır. İşaret yerde olmalıdır. 15-20 metre içinde küçük bir yığma olmalıdır. İyi bir hazinesi vardır.


  -4 Yapraklı Gonca : 4 Rakamı mezara işaret eder. Muhtemelen 4 kadın mezarını işaret ediyor. Yakınlarda tümülüs veya mezar odası aranmalıdır. Önemli bir mezardır.


  Çoban

  -coban-koyunlarijpg

  Birinci Yorum: Semboller dünyasının bir öğesi olarak çoban; Sevgi yüklü, yumuşak huylu ve gezdiği yerleri dikkatle takip eden, uyanık ve sürüsüne şefkatle muamelede bulunan.”koruyan” bir imajın insanıdır. Sırtında heybesi ve elindeki asası (değnek) ile kendisine teslim edilen emanetin/sürünün mutlak anlamda koruyuculuğunu yapmaktadır.


  Definecilik ya da geçmiş zamanların saklama mantığı penceresinden bakılınca çoban motifinde iki ana özellik bulunacaktır. Bunların birincisi çobanın asası, diğeri ise onun sırtındaki heybesidir. Bu iki ana unsurdan anlaşılacaktır ki çobanın heybesi gömü, asası ise yön ve mesafe verecek olan figürlerdir. Bununla beraber; bazen de sürüsünü gütmekte olan heybeli heybesiz bir çoban motifi, elindeki asasıyla baktığı noktalarda bir veya birkaç koyunu korumaktadır. Bu bakımdan çobanın baktığı, yöneldiği ya da asası ile işaretlediği yön önemlidir.


  İkinci Yorum: Önemli bir işarettir. Bu işaretteki mantık yaklaşık tavuk ve civcivleri veya domuz ve yavruları konularındaki ile benzerlik gösterir. Çoban sürüsüne merhamet eden fiziki bir varlıktır. Çobanı asası ve heybesi ile tanımlamak mümkündür. Bundan dolayı asanın yönü çok ama çok önemlidir. Heybe ise gömüye veya defineye işarettir. Çobanın dinlendiği veya yemek yediği anda koyunları da dinleniyor olması lazım. Koyunun herbirinin yatan bir ölüyü temsil ettiği söylenir. Yani çobanın sürüsü bir aile mezarına işarettir.


  Bu işarete yakın biryerde yine koyun gibi yatan taşlar vardır. Fakat bu taşlar doğal değildir. Elektronik cihazlarla bu taşların iyice incelenmesi gerekir.
  Çoban şayet oturur vaziyette kayaya resmedilmiş ise saklı malzeme çoban resminin altındadır. Fakat bu kayanın arka tarafona da bakılmalıdır.
  Çoban motifi daha çok Ermeni Halkı tarafından kullanıldığı için asası cm. olarak ölçülüp 68-72 cm ile çarpılıp araştırma yapılmalısır.


  Örnek : 80 cm. olan bir çoban asası yaklaşık 5-6 metre ilerisini işaret eder.

 5. #5
  Koray Kor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator
  Durumu
  Çevrimiçi

  Mesajlar
  551
  Tecrübe Puanı
  10
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **

  Define İşaretleri anlamı devamı

  Çıplak Kadın

  -ciplak-kadin-definejpg


  Bir resim topluluğu içinde bulunan çıplak kadın resmi kesin definedir. Dikkat edilecek unsurlar, kadının baktığı yer ile ellerinin şeklidir duruşudur. Kraliçe yada statüsü yüksek bayanın mezarıdır, takıları ayrı bir oda içinde bulunabilir mezar bulunduktan sonra takılar yoksa mutlaka mezar odasının yan duvarları iyice kontrol edilmeli.

  -ciplak-kadin-define-isaretijpg

  Bazı yorumlarda hamile kadının göbeğinden kırın derler. Sakın bu işlemi yapmayın. Çünkü yanlıştır. İşaret yönlerini ve de definenin yerini belirsiz hale getirirsiniz. Böyle bir hata yapmayınız. Anlamı şudur; Kadının baktığı yerde, bir çocuğun doğumunda ölümüne kadar yetecek kadar define vardır. Kadının baktığı yön çok önemlidir. Kadının baktığı yönde işaretli kaya, tümsek ya da çukur gibi bir şeyler ara.


  Resim ve figürler arasında veya tek başına çıplak kadın resmi ve bir yılanın kadının belinden başlayıp omuz başına çıkması veya hareket edip omuz başında başının olması bu bölgede çok önemli bir kral veya kraliçe mezarları olduğunu simgeler. Bu figürler diğer figürlerle tamamlanıp mezarın yönünü veya yerini işaret eder.  Çekiç

  -cegicjpg

  Bu işaret taş oymacılığı ile uğraşanların el aletlerini simgeler. Genellikle döv, vur, kır anlamına gelir. Bazen bu işaret için kırılacak bir işaret denilse de sakın bunlara inanmayınız ve işareti yok etmeyiniz.
  Siz defineyi bulamazsanız dahi mutlaka bir başkası gelip bulacaktır. Bu nedenle nişaneleri yok etmekten kaçınınız. Bencilliğe kapılmayınız. Çekicin sap kısmını ölçünüz ve aynı istikamete doğru adımla 1 santim bir adım, bir adım ise 72 ya da 78 cm.ye isabet eder. Buna göre ölçümünüzü yapınız.


  Çarık İşareti

  -carikjpg  Definecilikte Çarıkla ilgili bir kaç görüş vardır. Bunlar aşagıda verilmiştir.
  Birinci Görüş: Çarık veya ayakkabı şekli. Ayak üçünün baktığı yönde 10 – 20 metre kare kadar bir alan içinde ikinci bir işaret daha aranır. Eğer yoksa çarığın bulunduğu kayanın altında ucun baktığı yönde çalışınız.


  İkinci Görüş: Bilindiği gibi eskiden ayakkabıya çarık denilirdi. Bazen ayakkabılı ayak olarak da tabir edilir. Yani beş parmak belli değildir. Hazinesi işaretin bulunduğu kayanın altındadır. Kayanın 60 cm. önünü kırınız. Genellikle definesi vardır. Ancak boş olma ihtimali de vardır.


  Çarıklı Ayak İzi : Çarıklı ayak izi derin oymadır. Arka taraf daha da derin olabileceği gibi bazen uc kısmı ile de aynı derinlikte olabilmektedir. Çarıklı ayak izi arazide yine çarıklı ayak izinin şekli benzeri düz arazide hafif tümsek arazi de tek mezar vermektedir. Şayet ayak izinin içinde herhangi bir yerinde nokta yoksa orta merkez de nokta varsa; nokta olan yer ölçülmeli bir köşe ya da orta merkez esas alınarak noktaya mesafe alınır ve yapılan hesaplamalar arazide tatbik edilir.


  -carik-definesijpg


  Şayet topuk kısmı daha derinse arazinin işaretten itiberen noktaya kadar katedilecek yolun biraz rampa olduğunu ve para noktasının işaret noktasından rakım itibarı ile yüksekte olduğunu şifrelemektedir.


  Çakıl Yığını

  -cakil-yiginlarijpg  Genelde mezardır. Gömü olma ihtimali neredeyse yoktur. Büyük çakıl yığınları Roma dönemine ait tümülüslerdir, ufak olanları yine mezarlardır, bir çoğunda mezar hediyesi bulunmamaktadır.


  Önerilen bu tür mezarlara karışmamanızdır. Ancak bir kısmı göçler sırasında çok acele ile yapılan gömülerdir. Bunlara bazen Roma Tümülüsü de denir. Derinlik önemlidir.


  Ayı - Topal Ayı

  -topal-ayi-defineleri-nerede-olurjpg


  Eşkiya işareti olarak bilinmektedir. Aslında bu işaret net olarak çözülmemiştir. Aşağıda yazacaklarımız net yorumlar değildir. Define mağaranın içindedir. Önce ayının topal olan ayağını bulunuz ayak yakınlarından mağara mahzen işareti arayınız. Tüm uzuvları varsa ayının bulunduğu kaya giriştir.
  Eksik uzuv varsa eksik uzuv aranmalıdır. Hedef kapalı mağaradır ve 50 mt. den uzak olamaz. Malzemesi içeride açıktadır. Uzuvlar eksikse ayının eksik uzvu aranmalıdır. Civarda 50 metrelik bir alanda mağara arayınız. Bulursanız zaten parayı da buldunuz demektir. Eğer ayı tam ise resmin olduğu kayada çalışmalısınız. Ayının baktığı yön de önemli. Mağarayı bulmanız yeterli olup hazinesi ise mağaranın duvarında kabartma olan taşların arasındadır. Topal ayının ayağını dereye yakın kayalık yerlerde arayın ayrıca karşı taraf ve hizalarına bakmanız tavsiye edilir.


  -topal-ayi-isaretijpg


  Başka Bir Yorum : Ayı pençesi orman muhafızı veya orman gözetleyici kavramlarıyla ilişkilendirilir. Bu motif cesurluğu, bilgeliği, gücü ve bereketi de simgeler. Bu pençe bulunduğunda çevrede topal bir ayı aramak gerektiği söylemi defineciler arasında sürekli konuluşagelen bir söylemdir.


  -topal-ayi-anlamijpg


  Başka Bir Söylem : Çok değerli ve çok aranılan bir işarettir. Size bakan bir kayada ve normal ayı büyüklüğünde tasarlanmış olmalıdır. İki hazinesi olduğu söylenir. Birincisi eksik sağ ayağın bulunduğu kayanın altında. İkincisi ise yakınlarda 7-8 basamaklı bir merdiven varsa üzerinde ok işareti olan basamağın altında.

  Ayak İşareti

  -2-ayak-izi-define-isaretijpg  Ayak durmak ya da yürümek anlamına gelir. Durmak ve olduğun istikamete bakmak anlamına da delir. Ayağın parmak uçları yön verir. Yerde sabit kayada ise, ayağımızı bu işaretin içine koyarız. Sağ ayak ise sağımıza, sol ise solumuza bakarız, ufak bir yığma yada çukurlaşmış bir yer bulmaya çalışırız.  Çift ayak : Varsa ön işaret bitmiş, okunacak son işaret bitmiştir, okunacak son işaret budur. Durulur 26-27 adımdan daha yakın ayak yönünde emanet aranır.


  Sağ ayak resmi ise ayak parmakları istikametinde sağ taraf araştırılır. Sol ayak resmi ise ayak parmakları istikametinde sol taraf araştırılır. Hem sağ hem sol ayak izi yan yana ise ayak izlerinin istikametinde bakılır, ileride farklılık gösteren yerler araştırılır. İddiaya göre tek ayak resmi varsa gömü yakında, iki ayak izi varsa gömü uzaktadır.


  Mağara taban, tavan veya duvarındaki oyulmuş veya çizilmiş ayak izinin herhangi bir yere basıldığında mekanik olarak çalışan bir tuzağın olduğunu ve çalıştıktan sonra durdurulamayacağını simgeler. Basılan yer tuzakları bir tane olabileceği gibi bir kaç tane değişik tuzakta olabilir.

  Başka Bir Yorum : Tek ayağın olduğu istikamette hemen 3-7 veya 10 adım mesafede define olabilir. Ancak 111 adım diyenler de vardır. Başparmak üzerinde küçük bir kabartma varsa bu 40-70 veya 111 metredeki gömüye işarettir.

  Ayak işareti aynı zamanda genelev anlamında da kullanılmıştır.

  Mermer üzerinde ise veya kabartma ise ölüye ait bir bilgidir. Defineyi anlatmaz.


  Başka Bir Yorum : Tek ayak yön gösterir. Tek ayak yerdeki sabit kayada ise durulur. Ayak parmakları istikametinde dikkatlice çukur veya tümsek bir yer aranır. Tamamlayıcı ikinci bir işaret vardır. Tamamlayıcı işarete Sani denir. Bu işaret 3 adımdan daha yakın değildir.Tek ayak hassas ölçülür. Her santimetresi 72-78 ile çarpılır.

  Başka bir ölçüme göre 12 metre ileri bakılır.

  -ayak-izi-i-areti3-minjpg


  Ayak İşaretleri: Ayak işaretleri (insan Ayakları) parmaklı, parmaksız, tek parmak, parmaklı veya 5 parmaklı, çarıklı ya da çıplak ayak ne anlama gelir anlatmaya çalışalım. Bu arada bu konuyu okuyan arkadaşlarımızın arazide ya da herhangi bir site de gördüğü ayaz izlerini göz önüne aldığında neyin ne olduğunu daha kolay anlayacağını ümit ediyorum. Arkadaşlar imla hatası olabilir, düşük cümle yapısı olabilir. Burada yazdıklarım kitap bilgisi değil tamamen tecrübe ve tespitlerime dayalı şahsi fikirlerim olup, doğruluğu her zaman tartışılabilir.

  Ayak işaretleri : her şeyden önce yol verir ve yürümeyi tavsiye eder. Ayak işaretlerinin olduğu yerde define aramak anlamsızdır. Ayak işaretleri topuk yapısı yapısını, uzaklığı verir.


  Parmak yapısı, şayet 3 ya da 5 parmak var ise; mutlaka merdivenleri verir.Parmaksız ya da tek parmaklı ayak bizi yine hedefe götürür ama öncelikli aranacak noktanın merdiven olmadığını bilmemiz gerekir.


  1- Topuk kısmı 2 cm. sert ve oyuk parmak kısmı (Ön bölümü) 5 mm. Olan 5 parmaklı ayak işareti; Arazinin tatlı rampa yukarı olduğunu ve ayağın istikameti yönünde (Bu yönde bir, iki istisnası hariç güney ya da güney batıdır) mutlaka kayadan kesme merdiveni olan bir mevkiye geleceğimizin işaretidir. Merdivenli alana geldiğimizde ise nihai işarette merdivendir. Merdiven genelde yapı yerlerinde olmakla beraber bazen da çok anlamsız yerlerde de olabiliyo bunun örnekleri de olmakla beraber istisna olduğunu unutmamak gerekir.


  5 parmaklı ayak olduğundan bulunan merdivende 3 basamağa bakılmalıdır. Bu basamakta mutlaka bir ayrıcalık fark bulunacaktır. Belki diğer basamaklara göre biraz daha kaba traşlanmış, çatlak, uçlarda kırıklık vb. para bu basamağın altında olup, volcan çete parasıdır. Ve en az paralardan birisidir. Hatta yakın yerlerdeki farklı işarete bağlı büyük paranın müjdesi gibidir. Zaten merdivenler genelde ya değirmenlerde ya da kale yerlerinde bulunmaktadır.


  2- 3 Parmaklı Ayak : Topuk kısmı derin ön kısım normal olan ayak: yine rampa araziye merdivenli alama götürür ne var ki; merdiven basamak sayısı 3 olup, ortadaki merdiven basamağında işlem vardır.


  3- Tek parmaklı Ayak : Topuk kısmı derin ayak işareti yine topuğun yaptığı (U) açısı istikametine yine (U) açısından alacağımız ölçüden de bulacağımız metre cinsinden veriye göre gidildiğinde arazide hafif uzunlamasına yığma bir alan aramalıyız. Yığma derken höyük, Tümülüs ya da küçük tepeler algılanmasın. Üzerinden traktörün rahatlıkla geçebileceği kabartılmış bir arazi diyelim tabii şekil parmak gibi uzunlamasına bi arazi olacaktır. Bu tür arazi bulunduğunda orta merkezinde mezar aramalıyız. Mezar Normal mezar olup 2. katlı olduğunu unutmamak gerekir.Üstte ceset altında kapak taşı ve altında mal.


  4- Parmaksız Ayak İzi: – P Bunda sadece topuk kısmının verdiği açı ve ölçü iskametinde gidilir ve gidilen yerde nihai işaret aranmalıdır. Bu tür ayak bizi direk noktaya götürmez.


  5- Mağara İçinde Parmaklı Ayak İzi ; Bir tarafı 4 cm. bir tarafı 2 cm. oyulmuş topuklu ve 5 parmaklı bir ayak izinin topuğunun mağara içinde aşağıya zemine açı yaptığını ve (U) olarak verilen açının istikametine yere bakıldığında bir altta da mağara (Oda) olabileceğini ve merdivenle inileceğini unutmamak gerekir. Tabii bu şekilde olan ayak izinde parmakların olduğu ön kısımda aşağıya yön ve istikamet verebilmesi için parmakların olduğu yerde en az 5-6 metre oyulmuş durumdadır. Arkadaşlar konuları birleştirirseniz Volçanın işaretlerini çözememek elde değil. Farkındaysanız hep aynı sistem de birini anladınız mı şifreyi çözdünüz mü tabiri caizse çorap söküğü gibi değer işaretlerde çözülür.


  6 – Çarıklı Ayak İzi : Çarıklı ayak izi derin oymadır. Arka taraf daha da derin olabileceği gibi bazen uc kısmı ile de aynı derinlikte olabilmektedir. Çarıklı ayak izi arazide yine çarıklı ayak izinin şekli benzeri düz arazide hafif tümsek arazi de tek mezar vermektedir. Şayet ayak izinin içinde herhangi bir yerinde nokta yoksa orta merkez de nokta varsa; nokta olan yer ölçülmeli bir köşe ya da orta merkez esas alınarak noktaya mesafe alınır ve yapılan hesaplamalar arazide tatbik edilir.


  Şayet topuk kısmı daha derinse arazinin işaretten itiberen noktaya kadar katedilecek yolun biraz rampa olduğunu ve para noktasının işaret noktasından rakım itibarı ile yüksekte olduğunu şifrelemektedir.


  Başka Bir Yorum : Ayak işareti define anlamındadır. Sağ-Sol farketmemektedir. Yani define mesafeleri aynıdır. Sol ayakta çarpı işareti olabilir. Bu durumda 9,10 veya 12 metre ön tarafta define ihtimali vardır. Karşınıza mezar veya dikili taş çıkabilir. Mağaranın taban, tavan veya herhangi bir yerine çizilmiş veya oyulmuş ayak işaretiHerhangi bir yere basıldığında mekanik olarak çalışan bir tuzağın olduğunu ve çalışyıktan sonra durdurulamayacağını simgeler. Bir veya birkaç tuzak aynı anda olabilir.


  Kaya üzerinde ÇIPLAK İNSAN AYAĞI figürü gördüğünüz zaman yapmanız gereken ilk şey bu ayağın sol ayak mı yoksa sağ ayak mı olduğunu saptamaktır. Tespit ettikten sonra bu ayak sol ayak ise sağ tarafa doğru 9-12 adım, sağ ayak ise sol tarafa doğru 9-12 adım gidiniz. Bu mesafede bir tümsek yada bir çukur yada düzgün yapılmış bir taş bulacaksınız. Bundan sonrada orayı kazmak kalıyor sizlere. Çıplak ayak işaretinin hazinesi 55Kg. altın olarak bildirilmektedir. Bu işaretin bir tuzağı yada tehlikesi yoktur. Fakat hedefe ulaştığınız zaman hemen hazineye el sürmeyiniz, bir müddet bekleyiniz.


  At - Binilmiş At


  -binilmis-atjpg

  Atın ya da binicinin baktığı yön önemlidir. Binenin elinde bulunan malzemenin yönü de önemlidir. Bakılan yönde binek taşı aranmalıdır. Define taşın altındadır. Atın kuyruğu kalkık ise kuyruk yönüne doğru değişik bir şey aranmalı, müjdesi kolay bir yerdedir.
  Ata binmiş insan figürün elindeki eşya define için bir nişanedir dikkatlice incelenmesi gerekir. Çevresinde mezar olma ihtimali vardır. Atın baktığı yönde at binmeye yarayan bir taş, bu taşın yanında da gömü olabilir. Yakınlarında at eyeri varsa gömü ve tuzak bir arada olabilir.


  Başka Bir Yorum : At sembolü güneşin tarihi bir imi olarak görülür. Bu motif zenginliği, refahı, bolluğu ve hızı simgeler. Atın sadakat yönünü de vurgulamak gerekir. Yakınında bir mezar olma olasılığı vardır.

  -at-definesijpg


  Başka Bir Yorum : Arazide at çizimi oyma ya da kabartma olabilir. Fakat bugüne kadar görülen at çizimleri hep büyükçe işlenmiş olarak görülmüştür. Dikkat edilecek husus at paraya işaret midir, değil midir?

  Yer yüzeyinde bir taşa yatay olarak çizilmiş ve başka ilave hiçbir figürü yoksa bu, yakındaki bir mezarın simgesidir. Para olarak da mezarda ne varsa odur.


  Başka Bir Yorum : At eğerli ise ve üzerinde haç, çarpı veya murç izi aranır. Ayrıca çevresinde at nalı veya tay ayağı da aranır. Eğer bir gömü varsa bu 10 metreden uzak olamaz. Eğer ikincil olarak bir işaret bulunmuşsa bu işaretin çözümü araştırılır.

  Arslan İşareti Anlamı

  -define-aslan-isaretijpg
  Birinci Görüş : Ortaçağ Sembolizminin bir öğesidir. Aslan Hz. İsa’yı simgeleyen bir sembol olarak karşımıza çıkar. İsa peygamber sık sık resim ve heykel sanatında soylu aslan, aslan gibi insan düşüncesi ile betimlenirdi. Tanrının oğlu olarak nitelendirildiği için cesaret, güç ve krallık anlayışlarına dayalı bir düşünce ile betimleme yapılırdı.


  Aslan heykeli antik dönemin saray benzeri yapılarda giriş veya yürüme bantlarında görülmektedir. Böyle bir işaret görürseniz (Aslanlı yol) sarayın giriş kapısındasınız demektir. Ayrıca genellikle karşı karşıya olmak üzere iki adet olurlar. Buradan da eğer birini bulduysanız diğerini de arayıp bulabileceğiniz sonucunu çıkartabiliriz.

  -aslan-define-isaretijpg


  İkinci Görüş: Aslan figürü ilk çağlardan beri, her kültürde ve bu arada Orta Asya ve Anadolu Türk Mitolojisinde kuvvet, kudret, hükümdarlık sembolü olarak kullanılmıştır. Anadolu’da taş, mermer, ahşap, halı, kilim, minyatür vb. her tür malzeme üzerinde görülür. Günümüzde de hemen hemen aynı amaçlarla kullanılmaya devam etmektedir. Ancak, çift gövdeli aslan figürü, kaynakların da işaret ettiği gibi, kuvvetin iki katına çıkışını ifade ediyor. Ayrıca Ermeni kültürünün önemli bir bileşenidir.


  Üçüncü Görüş: Aslan kaya heykel halinde olanlar mutlaka kral mezarlarında kullanılmştır. Çitf olanları höyük önlerinde tek olanları yüksek kaya mezarlarının altı veya üstündedir. Define 30 metreden uzak değildir. Saklantı çok değerlidir.
  Akrep İşareti

  -akrep-define-isareti-anlami-minjpg

  İşaret çözümünde yapılan figüranın özelliklerini iyi tespit etmemiz gerekir. Akrebin özelliklerinden biri zehirli ve tehlikeli oluşudur. Bu nedenle bulacağımız definede ya tuzak var ya da gömünün üstüne zehir dökülmüştür.  Bu tür kazılarda dikkatli olmak gerekir. Çok zor ve büyük iş gücü ile bulunabilecek definelerdendir. Definesi yakınlarında bulunan gölet, su kuyularının veya yeraltı mahzenlerin içindedir. Eğer akrep mağara içinde ise gömüsü mağaranın en kuytu ve dip yerlerinde olur. Akrep yuvası olabilecek bir taş aranır, bu taşın altında gömü olabilir. Civarda yerin altında bir odacık ta olabilir. Akrep resimleri veya figürleri çok çeşitli anlamlarda kullanıldığı görülmüştür. Zor ve zahmetli işlerde görülen akrep resmi burada çok büyük bir tehlikenin varlığına işaret eder. Özellikle değirmen, havuz, mağara, kuyu, yeraltı mahzenlerinde çok sık karşılaşılır. Bütün olaylar iz, işaret ve semboller bir bütün halinde incelenmeli tuzak mutlaka bertaraf edildikten sonra aramalar yapılmalıdır. Akrep tek başına yapılmışsa hem tehlikeyi hem hazineyi işaret eder.

  Yuvarlak Oymalar

  -yuvarlak-oymajpg

  Yuvarlak oymalar %90 ihtimalle mezarı temsil etmektedir çeşitli boyutlarda ve derinliklerde olabilirler elbetteki farklı işçiliklere de sahiptirler ve bu işçilikler mezarın zenginliğini verirler yani bi nevi günümüze uyarla mezar taşlarının işçiliği nasıl ki varlıklı bir aile ile fakir bir ailenin mezar taşları farklı ise sunu çukurlarının’da işçiliği mezarın kime ait olduğu hakkında sizlere fikir vermektedir.


  Sunu Çukurunun Çözümü: Sunu çukurları yani yuvarlak oymalarda ilk öncelikle genişlik ebatına bakılması ve yanında ufak yardımcı bir murç izi olup olmadığına yada çukura herhangi bir kanal uygulanıp uygulanmadığına bakılır. Üstteki resimdeki gibi büyük sunu çukurunun mezarı yüksek ihtimal ile mezarının aynı ana kayada olduğuna işarettir eğer ki yanında yardımcı bir oyma yoksa ve bilinmelidir ki sunu oyması en son noktadır tek sunuya mezarı en fazla 10 metre içerindedir. büyük sunu çukurunun mezar girişi eğer kayada görünen yüzeyde yoksa muhtemelen 1.5 -2 metreyi geçmeyecek şekilde giriş toprak altına gizlenmiştir. ve sunu çukurunda yardımcı bir yön ve mesafe verici bulunmuyorsa yine giriş istikameti batı veya güney batı tarafındadır.

  -yuvarlak-kanalli-oymajpg

  Kanallı sunu çukuru varsa bunun çözümü nedir; eğer sunu çukurunda aşağıdaki gibi bir kanal belirtilmişse bununda çözümü oldukça basittir kanal yönü mezarı ve girişini vermektedir kanal uzunluğunu ölçüp kanal yönünde adımlayınız muhtemelen kaya bitimine denk geleceksinizdir toprak kısımda girişi bulabilirsiniz bunun haricinde uçurum yada yar gibi kayalık alana varıyorsa giriş uçurum olan kısımdadır dikkatlice incelemeniz icap eder.

  Sunu oymasının yanında küçük bir murç oyması varsa bunun çözümü nedir? bunun çözümüde yine kanallı yuvarlak oyma ile oldukça benzerdir ama dikkat edin sunu oymasının yanındaki ufak bir murc oyması olması lazım yani ikinci bir sunu oyması değil burdada sunu çukuru ile murc oyması arasındaki mesafe ölçülür ve murc oyması yönünde adımlanır vardığınız nokta büyük ihtimal mezardır bu tip oymalar genelde toprak kısıma götürür ve oda mezar olma ihtimalleri yüksektir.

  Şimdi tabiki dediniz eminim görmüşsünüzdürde sunu çukurunda hem kanal var hemde murç oyması peki bu durumda ne yapacağız ozaman bunlardan biri yönü biride mesafeyi vermektedir fakat dönemlere yada yapan ustaya göre değiştiği için bazen murç oyması mesafeyi verirken bazen yönü vermektedir bu durumda her iki alternatifide uygulayarak doğru sonuca ulaşabilirsiniz.

  Çoklu oymalar nedir peki aşağıdaki resimdeki gibi yada farklı türevleri olabilir aslında en karmaşıkları ve çözümlemesi oldukça zor olanları bu çoklu yuvarlak oymalardır çünkü oldukça farklı anlamlar taşımaktadırlar bu çoklu oymalar gördüğünüzde ilk önce genişçe bir alanı izlemleyiniz çünkü bunlar taş yığma mezarları verebilir yada çoklu mezarları verebilir yada çok odalı mezarları verebilir ayrıca mehzenleride verebilmektedir. Örneğin 5 adet yuvarlak oyma olduğunu farz edelim biri diğerlerinden büyükse etrafta bir çakıl yığma taş yığma yada toprak yığma mezar varsa bilin ki o büyük olan o büyük sunu çukurunun şimdi buna göre diğerleri de etrafındaki diğer mezarlar olmakta bazen sadece birinde ana mezarın hediyeleri bulunmaktadır.

  fakat sistemi ana mezara göre çözüleceği için mesafe ve yön tekniği ile diğer mezarların tespitini yapabilirsiniz eğer etrafta bir yığma yoksa bu sefer oda mezar olmalı o zaman genelde gösterişli bir kayalık alan vardır yada bir kaya oda muhtemelen mezardır bu seferde ona göre diğer mezarların tespitinde bulunabilirsiniz yani temel olarak çoklu sunular bir nevi harita görevi görmektedirler oldukça fazla sunu çukurlarının üzerilerinde kanalları murçları gibi daha karmaşık olanlarıda vardır burada çoklu mezarlar temsil edilmiştir fakat geneli değersizdir o işaretin bulunduğu yerde kuzey yönünde dere geçmekte ise o bölgeye yönelip değerli mezar işareti aranmalıdır.

  Önemli olan şunu unutmamaktır, sunu var murç var yada kanal var ama verdiği yönde çalışma yaptım mezar falan derseniz eğer verilen işaretler çoğunlukla mezarı belirtir ana kaya dışına çıkmışsanız girişi değil mezarı bulursunuz ve iyi tespit yapamadığınız için odanın üst kayasına yada giriş olmayan yönlerine işlem yapıyorsunuzdur, mezar oradadır. Bu sebeple incelemenizi ve tespitinizi yaparken bunları göz önünde bulundurursanız aradığınız bulmanız kolay olacaktır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 2 kullanıcı var. (0 üye ve 2 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş