1. #1
  Koray Kor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator
  Durumu
  Çevrimiçi

  Mesajlar
  551
  Tecrübe Puanı
  10
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **

  Tüm Yılan İşaretleri ve Anlamları

  Kabartma yılan mezar taşında değilse kesin hazinedir.ancak kabartmalarda kafa ölçümü yapılır. açık yılanın malı özel hesaplama ile bulunur.burada gördüğümüz yılan tırmanan yılan.bununda boy ölçüsü gereklidir. yürümekte olduğu istikamet emanet yönüdür.diğer yılanlar kayada veya toprakta olabilir. bu ise sadece kaya içinde yada mağaraya konulan gömülerdir. işaretlerde ve özellikle yılanlarda tam yer belirlemesi yapamayız. bunun sebebi ise kesinlikle bilgiyi saklamak şeklinde algılanmamalıdır. yılan işaretlerinin o kadar çok geniş bir ifade yelpazesi vardır ki ezbere yapılacak her tarif okuyucuyu kesinlikle yanıltır. tabi ki şöyle diyelim yılan korkunca kaçan ve sürünen bir hayvandır. ayrıca yılan yuvası daima deliklerdir. öyleyse şöyle size bir ipucu vereyim.yılanın ağzı açık gibi görünüyor. emanetini arkasında ara.birde iyi bak derim eğer kapalıysa ön istikametinde bir delik mutlaka bulunur.


  -yilan-define-isaretijpeg


  1- Çöreklenmiş yılan: başı dışarıda ise iç sarımı baktığı yer önemlidir.ancak mıntıkanın ayrı bir yerindedir.çörek yılanın malı kaya kütlesi altında olur..


  2- Çöreklenmiş başı içinde olan yılan: emaneti içinde yada yanındadır.kuyruk kısmı önem arz eder. mutlak bir yön verilmiştir.baş kısmından yön bulabiliriz. 2 adet ise yerin burası olduğunu söyler.


  3- Birbirine sarılı öpüşen yılan: bu iki yılanın arasında bir istavroz veyahut başka işaretler bakınız.en planlı gömülen paralardır.gerçekten zordur kesinlikle malı yanında değildir. çevresinde bir yerdedir.takiple hazinenin en son işareti çevrede araştırılır…


  4- Direğe sarılı yılan: yukarıda yazdığım tüm yılan işaretleri uzmanlık isteyen bir alandır.buda son işaretini arayan bir nişandır.sarkan kuyruk yönü önemlidir.ölçülecek son noktayı tespit edilerek emanet orada aranacaktır.yani aranacak uzaklık 26-27 metre civarlarındadır.


  -opusen-yilan-ve-hacjpg


  Bir yorum daha: Yılan figürünü bir çok medeniyetler kullanmış.asıl urartulara aittir. sonradan roma İsken-der Bizans hatta son dönemde Ermenilerde kullanmışlar.oyma yılan Bizans ve ermeni dönemlerinde daha fazla yaygındır.fakat sonuç itibariyle b fark yoktur.yılan işareti olan yerde kuru yada akan dere gözlenir.yada patika yolları gösterir.yılanlar mezar bekçisi olarak figür edilmiştir. yani biz bir yılan gördüğümüzde tamam bunun malı bir küp bir teneke böyle bir şey düşünmeyin. mezardır .artık mezardan ne çıkarsa bahtınıza.tabi mezardan hariç kayalara parada koyuyorlardı.tabi bunların bazı hesapları da var.zaten yılan figürlerine baktığınızda bir çoğunda yanında ikinci ufak bir işarette olur. yılanlar ağzı kapalıysa mezar topraktadır. ağız açık ise kaya mezarıdır ve çatal dil varsa o zaman kapalı yada zamanla açılmış bir mağarayı gösterir.hatta bazı yılanlar timülüsleri gösterir.


  Başka bir yorum daha: yılan işaretleri ciddi tılsım işaretidir, gömüyü kötülüklerden korumak için yapılmış işarettir, çözüme başlamadan önce yılan iyi etüt edilmeli, yılanın kaç boğum olduğu, dili olup olmadığı, diğerlerine göre fazla bom-bey yapan kıvrımı, toplam boy uzunluğu, oyma veya kabartma olması, yakındaki akar suya bakıp bakmadığı, yanında başka işaretler olup olmadığı, ve buna benzer bir çok ince ayrıntılar dikkate alınıp çözüme başlanmalıdır, yılan ana kayaların bol olduğu yerde ise giriş aranmalı dereye sallanır şekilde aşağı doğru sarkıp giriş olup olmadığı kontrol edilmelidir, yılan karşısına iyi bakılmalı, karşı taraf rampa yapar şekildeyse 20 – 50 metre mesafe kat edip araştırma yapılmalıdır, yılan işareti çözümüne başlayan kimsenin yanında mutlaka pergel olmalıdır yanındaki yuvarlaklar ve yılanın kafası pergel ile bakılıp dışa taşkın olan taraflar dikkate alınmalıdır. öpüşen yılanlar eşlerin birlikte gömüldüğüne işarettir burada değerli 2 mezar olduğunu bu mezarlarda yüklü miktarda değerli eşya olduğunu anlatır. yanında ayak izi olan yılanın yönü doğuya bakar ise önün rampaya gelir şekilde olur ayak işareti sizi giriş yerini gösterir şekilde tasarlanmış olur çok fazla mesafe kat etmeden giriş yerine varılır derin aramalarda kullanılan dedektörlere burada gerek duyulur. yılan olan yerde haç ve balık olmaz bu işaret literatürüne aykırıdır yakınlarda bulursanız birbirine bağdaştırma yapmayınız, her işaret kendine öz anlamlarla donatılmış çözümü de bağımsız bir şekilde yapılmalıdır. kabartma yılan işaretleri nadir bulunan işaretlerdir burada çok fazla büyük olmamak kaydıyla kışın akar yazın kurur dere aranmalıdır, dere kenarına inip yine kışın suyun altında kalır yazın dışarıya çıkar farklı taş yapısı olan kayalara bakılmalıdır bu kayalarda işaret olmaz kayanın direk altına bakılır… yılan işareti çözüm yöntem ve tekniklerinde anlama, mantık yürütme, işaretle konuşma, kendini gömen kişinin yerine koyarak konuşma, gömüyü yapan medeniyet kurallarına uyarak konuşma gibi ince ayrıntılara da dikkat edilmesi gerekir. menderes.


  Diğer yorum: yılanın baktığı yönde bir dere yatağı var mı ? ikincisi dili dışardamı ? sonra üzerinde pulları var mı ? varsa pulu dolu olan var mı ? öncelikle yılanın boyunu tam olarak ölçün her cm ölçüyü 72-78 cm ile çarpın (ortalama) yani her cm bir adım, dili dışarıda ise dere yatağı varsa dere yatağını takip edin dereye yılanın baktığı istikamette bir dere daha birleşecek birleşen noktada taş yığınları olacak orayı kazın ve asıl malı değil ama hediyesini bulacaksınız . Yani dili istikametinde, dildeki çatal iki derenin birleşmesini de ifade ediyor .Üzerinde pul varmı varsa diyelim yılanın boyunu enine olarak 5 pul kesiyor pullardan biri dolu yılanın baktığı istikamette tümülüs ve yahut kayalarda mağara veya oda var sadece 1 tanesi dolu diğerleri boş ve tuzaklı , dolu odaya boş odadan sonra girebiliyorsunuz . dilinin uzunluğu bize iki derenin uzaklığını ve hediyesini anlatıyordu , yılanın boyu ise asıl gömüyü ama kesinlikle dikkatli olmalıyız. Bu işaret kabartma ise roma dönemine aittir. Eğer ağzı açık ve dili dışarıda ise tehlike işaretidir. Altın gömüsü olup üzerine zehir dökülmüştür. Yani çıplak elle dokunmayınız. Malı ise kayanın kendisindedir. Kayayı yokladığınızda boşluk sesi gelen yeri sert bir cisimle kırarak malzemesini alabilirsiniz.


  -yilan-isaretijpg


  YILAN İŞARETLERİ ÖNEMLİ NOKTALAR


  1- Yılan kayanın üzerine çöreklenmiş şekilde yapılan bir yılan varsa mal o yılanın altındadır.


  2- Yılan kayanın üzerinde iki büklüm olmuş ve ileri bakıyorsa para iki yerde vardır.


  3- Yılanın ağzı açıksa gömü arkasında aranır veya bir delik olmalı.

  4- yılan dere içindeyse giriş dere suyuna yakın yerde olur.


  5- Yılanın dili dışarıdaysa, kabartma ve sırtı pullu ise tehlikeli olup mal tuzaklı olur.


  6- Yılanın ağzı açık ve dili dışarıda ise tehlike işaretidir.Malın üzerine zehir dökülmüştür yani çıplak elle dokunmayın.Mal ise kayanın kendisindedir.Kayayı yokladığınızda boşluk gelen yeri sert bi cisim le kırıp malı alabilirsiniz.


  7- Yılan daire yaparsa parası kendisindedir.Yani bulunduğu kayaya o kayanın 3 metre güney tarafındadır.


  8- Yılan işaretlerinde değişik veya farklı yönler varsa bu kesin gömü ile birlikte mezarı da temsil eder. Bu alanda mezar ve içerisinde mal var anlamına gelir.


  9- Yılanın bir gözü kör ise kör olan gözün baktığı istikamette araştırma yapılır.


  10- Yılanın ağzı kapalıysa mezar toprakta olur.


  11- Yılan ağzı açık kabartma yılan iki yere yönlendirilir ilki V mantığıyla ağzın derin kısmı ile uç kısmı arası dik olarak ölçülür ve her cm 1 adım sayılarak gidilirse küçük bir emanetin olduğunu ikinci bir alternatif olarak yılanın boyu ölçülerek alınan sonuç her 1 cm 1 adım olarak sayılarak geride bir işaret yada malın olduğunun emaresidir.


  12- Yılanda çatal dil varsa o zaman kapalı yada zamanla açılmış bir mağarayı gösterir..
  Hatta bazı yılanlar tümülüsleri gösterir. Eğer dili dışarıdaysa ve 3cm civarı ise 100 metre civarında mal araştırması yapılır. Dili dışarıda değilse kuyruk tarafından ölçülerek gidilecek
  Kabartma olması her iki yılan arasında haç veya çarpı işareti olması büyük hazineyi temsil eder.


  13- Bazı şekiller yılanı andırmakta ise de gerçekte hakikaten o şekil bir yılan resmi olmayabilir.
  Yılan figürüne baktığın zaman şeklinin yılan olduğunu hemen fark edersin. Bu durumda yılanı iyice incelersin Yılan düz mü kıvrımlı mı? Dili dışarıda mı ? Hareket halinde mi yoksa durgun vaziyette mi? veya bir tümseğe mi çıkıyor? Bu gibi vaziyetleri iyice incelenmelidir yorumu da ona göre yapılır. Hareket halinde bir yılanın parası kolay alınır ama hareket halinde olmayan çöreklenmiş bir yılan işaretinin emaneti biraz zor alınır. Bu arada yılanların yaşamı ve yılanların hareket tarzları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir ki şekillerden bir mana anlam çıkarabilesin.


  14- Yılan tehlikelidir ağzı açık mı kapalı mı yani dili dışarıda mı değil mi ağzı açık ise yılanın boynunu ölç ve adımla mal önünde demektir burada kapalı mağara aramak gerekir. Ama yılanın ağzı kapalı ise bundan malı yılanın boyunca arkaya adımla demektir. Bu işaretin malını da emanetini toprakta arayacağız.


  15- Yılanın kıvrımlı olması ve yanında kalp işareti olması halinde çevrede kalbe benzer yükseltilmiş toprak bir alan yada kayalık bir alan aramalıyız.


  16- Yılanın kaç adet kıvrımı var ise o kıvrım kadar işaret vardır. Fakat her bir kıvrım duruş yönünün dilinin ağzının açık kapalı olmasının farklı anlamı vardır.Yılanın baktığı yönde bir dere yatağı var mı? Dili dışarıda mı ? Üzerinde pulları var mı? Varsa pulu dolu olan var mı? Öncelikle yılanın boyunun tam olarak ölçün eğer yılanın arkasında bir yuvarlak işareti veya haç, put oyma yada kabartma varsa ki bu paranın en belirgin işaretidir. Her cm ölçüyü 72-78 cm ile çarpın (ortalama) yani her cm bir adım,ve baktığı yöne doğru yürüyün ve karşınıza gelecek taş yığını veya toprak yığınının altında araştırma araştırın. Eğer dere kenarında ise derenin kıvrım yaptığı yerde bir kaya veya kaya gurubunun altına veya ulu ve büyük ağaç olan bir alanda olabilir.Batı tarafına mezara odaklı araştırmanızı yönlendirin.


  17- Yılanın dili dışarıda ise dere yatağı varsa dere yatağı takip edilir dereye yılanın baktığı istikamette bir dere daha birleşecek birleşen noktada taş yığınları olacak orayı kazın asıl mal değil ama hediyesinin bula bilirsiniz.Yani dili istikametinde,dildeki çatal iki derenin birleşmesini de ifade ediyor. Üzerinde pul varsa diyelim yılanın boyunu enine olarak beş pul kesiyor pullardan biri dolu yılanın baktığı istikamette tümülüs veya kayalarda mağara veye oda var sadece bir tanesi dolu diğerleri boş ve tuzaklı,dolu odaya boşlardan girebiliyorsunuz.Dilinin uzunluğu bize iki derenin uzaklığını ve hediyesini anlatıyor yılanın boyu ise asıl gömüyü gösteriyor çok dikkatli olmalısınız.Etrafında yılanın gireceği büyüklükte bir delik olmasının yılanın kabartması ve oymasının v.s bir çok şeyin önemi var diye biliyorum.


  18- Eğer yılan kıvrılmış ve kafasının havaya kaldırmış ise baş kısmının istikametinde 200 m mesafeye kadar alan araştırılır ilerde bir su kaynağının çeşme veye benzeri bir oluşum aranır bu yerde iyi bir gözlem sonucu neticeye ulaşılır ve rahatsız edilmemesi anlamındadır.


  19- Eğer yılanın kuyruğu kayanın alt ucuna kadar kıvrılarak uzanıyorsa ve kuyruğun uç kısmı bir çizgiyle ayrılıyorsa para o kayanın altında bir odada demektir.


  20- Kartal şahin gibi bir yırtıcı kuş tarafında yakalanmış bir yılan olan işaretin olduğu yerin altına bakmak gerekir.Yırtıcı bir kuş yılanı yakaladığında yukarıdan aşağı bırakarak ölmesini sağlar. Yüksekten çevreye bakıp yılana benzeyen bir şey bulmaya çalışalım sonuç verecek mi yüksek bir noktada yılana benzer bi şey bulursanız bir ihtimal o yılana benzettiğiniz şeyin altında olabilir.


  21- Oyma yılanlar uğraşmak çok zordur fakat tehlikesi azdır kabartma yılanlar çoğunlukla Bizanstır. Rumlar’dan da kalmadır fakat tehlike oranı yüksektir . Zehirli gazlar veya buna benzer kimyasallar parayı korumaya almış olabilir kabartma yılan,mağara göstermez mezar para ve kral yollarının üzerine resmedilmiştir. Her zaman para anlamına gelmeyebilir.


  22- Eğer su yılanının su kenarında ve ya suyun içinde kayalarda resmedilmiş ise bu demek oluyor ki suyun içinde bir emanetin daha olduğunu bize anlatıyor.


  -yilan-kafasijpg


  Yılan Anlamı Devamı


  Yılan en büyük tılsımdır, yılan tılsımına çarpılırsan en az 6 ay hoca, hoca gezersin. yılanın parasını almak her babayiğidin harcı değildir, yılan varsa orada mutlaka dere vardır, öpüşen yılan genelde dere yatağında olur girişi yılanların tam ortasındadır, yılan S yapıyorsa buradaki derede S yapıyordur, yılan aslında derenin kroki-sidir, Yılanlı kayaya iyi bak para derenin neresinde anlarsın.


  Çöreklenmiş yılanın parası çok uzak olmaz, yılanın sıçrama mesafesi kadardır, yılan genelde paraya bakar vaziyette çöreklenmiştir.


  Yılan; Yılan işareti en sık rastladığımız işarettir genelde mezar için resmedilen işaret olarak bilinsede bazen direk gömü anlamınada gelir, tılsımı en güçlü olan işarettir insan kanıyla yapıldığı bilinmektedir; bazen insan kurban edilerek yapılan tılsımlarda yılan işareti koyularak bölge koruma altına alınır. bu M.Ö. olan yılanlar için geçerlidir M.S. 3. yüzyıldan sonra yılan güç kaybetmeye başlamış liderliğini haç işaretine bırakmıştır. arazide görülen en güçlü tılsım haç işaretidir.


  Yılan definesi; yönü doğuya bakan yılanların defineleri hafif rampa yapan tepeye doğru çıkılarak aranmalıdır, yönü batıya bakan yılanların defineleri ise aşağı doğru sallanıp dereye inmeden giriş aranmalıdır. Her yılan bir olmayabilir yılanların çözümünde şekilsel tasarım ve ölçüleri çok önemli olup, nerede ve nasıl araştırma yapacağımızı anlatan şifrelerle doludur.


  1: Üst üste 3 mezar der.


  2: Sal taşı üzerindeki işarete yönlendirir.


  3: Her boğum 1 mezar der, mezarlar yılanın baktığı yöndedir.


  4: 2 derenin kesiştiği yerdeki kara taşı bul altına bak.


  5: Yılanın baktığı yerde taş yığını vardır yer burasıdır.


  6: yılanın boyu ölçülür 1 cm 68 cm olarak hesaplanır karşıya gidilir yer orası.


  7: Öpüşen yılanın sargı sayısı derinlik verir, her sargı 70 cm dir yön veren işareti bul malın ne kadar derin olduğunu bilirsin..


  8: Bayroslu tepeye çık güneşin hem doğuşunu hem batışını buradan görürsün yer orasıdır, toprak zemine dikkat et..


  9: Yılanın yönü kuzeye bakar vaziyette ise malı önündedir, boyunu ölç 1 cm si 68 cm önüne bak.


  10: yılan yanında yuvarlak oyma varsa mezardır yılan mezara bakar vaziyettedir.


  11: Kabartma yılanın gömüsü derin olmaz dereye in suya yaklaş.


  12: Saldırır vaziyette yılan dere suyunun karşısında yontma kayayı verir bu kaya kışın dere çok aktığında suyun altında kalır.


  13: Yılan patika yolu verir, yolun kıvrım yaptığı nokta önemlidir, yılan tasarımı yol ile aynıdır. Yolun kıvrım yerlerindeki dağın burun yaptığı alanlar mutlaka bakılır.


  -yilan-ve-oymajpg


  Not: Defineci arkadaşlar işaret çözerken öncelikle işaret olan coğrafya çok iyi etüt edilmelidir, işaret yapıldıktan sonra geçen zaman göz önüne alınırsa coğrafi yapıda değişiklik gözlenebilir. yardımcı işaretler tahrip edilmiş olabilir, çözüm sürecinde negatif her konu göz önünde bulundurularak, gerektiğinde yardım alıp sonuç aranmalıdır.


  Öpüşen Yılan Define İşareti


  Öpüşen yılanlar eşlerin birlikte gömüldüğüne işarettir aynı anda ölen eşler, ruhlarını aynı gün teslim ettikleri için hiç ayrılmadıklarını zamanın sonuna kadar beraber olacakları düşünülerek resmedilmiştir, Burada değerli 2 mezar olduğunu bu mezarlarda yüklü miktarda değerli eşya olduğunu anlatır. Yanında başka işaret yoksa giriş burasıdır varsa o işaret sizi girişe gönderir özellikle ayak izi olan yılanın yönü doğuya bakar ise önün rampaya gelir şekilde olur dere arkada kalır.


  1- Öpüşen yılan dere yatağında ise burası giriş yeridir, muhtemelen dağın etek yaptığı yer, burada dağın altına giden bir mahzen olmalı bu mahzen girişi yılanların hemen üzerindedir giriş kesme taşlarla kapalı olup açmak için ciddi şekilde insan gücü gerektirir.


  2- Öpüşen yılan işareti varsa emaresinin ne olduğunu yanındaki işaretler belirler. yanında kare oyma, yuvarlak oyma yada ayak işareti varsa kesin aile mezarıdır, mezar karı ve kocadan oluşan mezardır. oymalar ve ayak işareti bize yön bulmamızda yardımcı olacak işaretlerdir. Yanında herhangi bir işaret olmayan yılanlar ise define işareti olarak yorumlanır, eşkıyalar yada Ermeniler tarafından kullanıldığı görülmemiştir, direk eski medeniyetlere ait işaretlerdir, emaresine ulaşabilmek için uzman arkadaşların arazide birkaç gün çıplak gözle araştırma yapması gereklidir.


  3- Öpüşen yılan eşkıya işareti ise burada bir dere vardır dere suyu yolunda başka işaretler olup karşı hakim tepede büyük bir mezar vardır, biz buraya mal mezarı deriz mal toplamı 3 katırdır.


  4- Öpüşen yılan yanında haç varsa burası put dağıdır bu dağız zirvesi tıpkı kadın memesi gibidir. Bu dağın yarma yapan yerinde giriş vardır giriş 7 kişinin kaldırabileceği doğal kaya ile kapatılmıştır, kaya kaldırıldığında 7 basamaklı merdivenle inilir dikkat edin 3 basamakta tuzak var, tuzak bertaraf edildikten sonra geniş bir odaya girersin bütün mallar buradadır; unutmayın burası put dağıdır tılsımlıdır buradan mal çıkarmak kolay değildir.


  5- öpüşen yılan bağlılıktır, karşı cinslerin birleşimiyle ilahi güce kavuştuklarına inanılır bu genelde karı kocadır; gelir düzeyi oldukça yüksek olan mezar başına yapılır mezar doludur içeriden her şey çıkar.


  Tılsımlı Yılan İşareti


  Çelişkilerin hayvanı yılan, aynı zamanda da iyi bir koruyucu. Birçoğumuzun korktuğu, adının geçmesinin bile insanları ürperttiği yılan , Çağlar boyunca önemli bir tılsım simgesi ve işareti olarak kullanılmıştır. Yılan şeklinde dolanmış yüzükler, yılan figürlü bilezikler ve kolyeler altınla birleşerek takı dünyasında önemli bir yer kaplamışlar-dır. bir diğeri-de bölgesel tılsımlardır. kayalara yontularak yapılmış yılan işaretleri, birbirine sarılmış yılanlar yine tılsımın önemli habercilerindendir. Yılanlı tılsımların hastalıklara karşı çok kuvvetli bir tesiri vardır. Yılanı ölümsüzlük sembolü olarak da gören toplumlar vardır. Bugün Tıp dünyası bile bilinen bu ölümsüzlük yakıştırmasından dolayı yılanı amblem olarak seçmiştir. bulduğunuz yılanlı objeler yada işaretlere dikkat etmeniz için hazırlanmış konudur.


  -yilan-definesijpg


  Yılan tılsımının çözümü: Yılanın malını almak öyle kolay değildir işinin ehli ciddi hocalardan destek almanız bizim tavsiyemizdir eğer hoca desteğiniz yoksa itikadını yüksek tutup sürekli ayetler okuyarak çalışma yapmanız önerilmektedir. Okunacak ayetlerin başında Ayet-el Kür-si, Fatiha, İhlas, Felak ve Nas sürelerini gelir bildiğiniz başka ayetler varsa onlarıda okuyun. Bunun dışında safsata çözüm yöntemleri ile tılsımı çözme yolları aramayın, özellikle bu yollarda egosunu tatmin etmek isteyen bir yığın çakma hocalar var bunlarla iş birliği içine girip yeşil sedirler oluşturma, 5 köşeli yıldızlar yapma gibi tılsımın çözüleceğini sanarak 7 büyük günahtan birini işlemiş oluruz. Biz defineciler öncelikle mantığınızı bilimsel gerçekler üzerine inşa etmeliyiz.


  Yılanlar içerisinde malının en kolay alınacak olan öpüşen yılandır, yer olarak 2-3 metre çevresinde girişi olup çok zorlu bir çalışma gerektirir yerin belli olmasına rağmen meblağa ulaşmak oldukça zordur. yılan tılsımına çarpılıp aylarca hoca hoca gezen defineci arkadaşlarımız var, bu yılanda tılsım varmıdır diye çelişkide kalmanıza gerek yok her yılan kesin ve net tılsım vardır. M.Ö. 400 yılına ait tüm yılanlar tılsımların en güçlüsü olup, M.S. 400 de en güçlü tılsım haç işareti 2. sırada yine yılan işaretidir. Bulduğunuz her yılanın yanında mutlaka su vardır en çok akar dere şekliden görünen bu sular bazen pınar, çeşme şeklinde görünür.


  Yılan tılsım çeşidi 3 harflilerin sonradan sahiplenmesi değil askerin nöbet bekler gibi meblağ başında nöbet tutmasıdır, bunu eski din adamları veya büyücüler kan akıtarak yaparlar bu tılsım zamanın sonuna kadar devam eder. sizin yapmanız gereken aklın ve mantığın kabul ettiği çözüm yöntemidir safsata hocalardan destek almayın ya işin ehli hoca olacak yada iradenize sahip olup çalışmanıza devam edeceksiniz. çalışma yaptığınız kadro içerisinde itikadı zayıf eleman varsa işte bu tılsımın musallat olacağı kişidir, çocuk ağlamalarını, yer sallanmalarını, değişik uğultuları hep bu adam görür, duyar tüm ekibin dengesini alt üst eder. iş kazaları artar doğru düşünce yapınızı kaybeder meblağa doğru giderken bir anda yön değiştirir meblağdan uzaklaşırsınız. Bu şekilde günler geçerken kazı iştahınızı kaybedip bölgeyi terk edersiniz. Bu şekilde köstebek yuvasına çevrilmiş kazı bölgesine kimse rağbet göstermez, ne arayacağını nerede arayacağını bilmediği için ilgisini çekmez yer öyle kalır sonuç tılsım galip çıkar.


  Eşkiya Belgelerinde Yılan


  1- Sarı gölün bir ayağı harami dereye karışır. Suyun karıştığı yerden biraz aşağıda anakayaya hark ile domuzluğu oyularak ,hargın boyu 18 adımdır. Eminağa değirmeni namında bir değirmendir. Bu değirmenin içine 3 basamakla inilir, savak yerine 9 basamakla çıkılır.ilk basamak kırıktır,basamağın altına bir bakraç altın konmuştur.Domuzluğa yakın sağ duvarın içinde 9 civciv ile bir tavuk tavuğun başının üzerine bir civciv yaptık. Bu civcive bir yılan saldırır vaziyettedir. Bu civcivin başında bir mahmudiye altın yerleştirilmiştir. Domuzluğun altına çarkın altına bir kazan altın yerleştirilmiştir.


  2- Emin ağa değirmeninin güney doğusuna 15-20 dak. mesafede 7 basamakla çıkılan bir mağara. Bu mağaranın kapısının üzerinde 6 civciv yerde bir civciv tavuğun üzerinde , bu civcive bir yılan saldırır halde. Bu yılanın kuyruğunda bir değirmeni, yılanada bir şahin kuşu saldırır haldedir. Bunların yanında bakraçlı bir kız resmi vardır. Tavuğun tepesindeki civcivin başında tek bir mahmudiye altını ve tavuğun göğsünde bir tokmak elmas konmuştur. Yılanın kuyruğundaki değirmeninde altı okka fındık altını konmuştur. Bakraçlı kız burada ana kapıdır, içeride çok miktarda heykel ve külçe vardır. Yanlız bu kız görünmez ıslanacaktır. Mağaranın tavanında bir çatlak bu çatlak tan sol el ile alınacak bir harita vardır.Bu çatlağın bittiği yerden iki adım geride yerde horosan ile kapalı Emin ağaya ait kanlı gömleğin cebinde 3 adet altın ve bir gümüş tabanca vardır. Emin Ağanın değirmenini şöyle tanırsınız. Değirmenin Savak başı ark içinde 7 tane civciv olan bir kuluçka tavuk, civcivlere saldıran bir de yılan işareti vardır.


  3- Kudret kalenin doğusunda büyük bir yığma vardır, bu yığma kaleye kervan gelen bütün varlıkları buradan içeri soktukları mürettebaat cümle kapısıdır. Bu yığma taş yığınıdır, buradan demir kapılara girilir çok tuzaklıdır,


  Bu taş yığmanın hemen altında yan giden zehirli bir kuyu vardır, yani 730- kişinin zehirlendiği horasan duvarlı ranzalı mürettebaat yatak hanelerine gider, burada ilelebat payidar olacak 170- adet herbiri bir ton altın alan küpler horasanla duvarlara yerleştirilmiştir, demir kapıların önünde yerde bir sofra üzerinde 90- kilo altın alan bir tuzluk tavanda çöreklenmiş yılan büyük bir değirmi taştadır, yılanlı taş tuzaktır, sofraya üç basamakla çıkılır, birinci merdiven sökülerek altındaki mekanik tuzak geri kendine doğru çekilerek tuzak iptal olur, demir kapının tuzağı çözülür, bu olay 10 dakikada işerin bitmesi gerekir aksi halde kapı kapanır içerdeki ölür, içeride tahminen 300 tona yakın heykel ve külçe altınlar bulunmaktadır. Buranın yolunda bir arap elinde kılıç, bir kız karşısında bir erkek bu amblemler alibey ile kızının heykelleridir.


  4- Kazana benzeyen kavis çizen yoldan sola giden yolu takip edersek buradan Kapı kayaya varırız. Güğümden su döken kız kabartma olarak yaptık. Bu kızın su döktüğü yerde 1 arşın derinlikte 3900 adet beşibirliK önünde 3 adım 1 arşın derinlikte 5900 adet mahmudiye altını gömülmüştür. Kapı kaya geçidini 7 kişi yan yana dursun bu geçit kapanır. Kapı kayanın sağ tarafında kiremit ocağı vardır. Bu ocakta 2000 okka gümüş para geçerlidir. Kapı kayanın sol tarafından dere geçer. Kapı kayanın solunda 3,5 arşın uzunluğunda bir yılan resmi bu yılanın altı mahzendir.


  5- Mağaranın tabanı toprak döşelidir. Tam ortada kapak taşı ile mahzene girilir. 17 tondur tamamı. Köprünün doğusunda 42 dakikalık mesafede 3 mezar vardır. Ortadaki mezarın başında sarıklı bir kellenin alnında bir yılan resmi vardır. Bu mezarın içinde köşede gümüş kutu içinde bir harita vardır. Bu harita Sarı Recebin kuş kayasının haritasıdır.


  6- ALİBEY değirmeni vardır. bu değirmende çok zengin değirmendir. bu değirmene üç basamakla girilir. birinci basamağın altında bir bakraç altın vardır.değirmenin savak başına 7 basamakla çıkılır.birinci basamağın altında bir bakraç altın vardır.bu değirmenin savak yerinde bir YENGEÇ resmi vardır. bu taş aslında çanak taşıdır. bu taştan değirmenin ana mahzenine girilir. değirmenin önündeki binek taşında köpek izi.altında bir bakraç altın vardır.değirmenin karşısında çayırda meralıkta civcivli tavuk.birbirine sarılmış iki domuz ve bir yılan vardır.bu civarda bir mağara kapısında iki yılan biri delikten içeri girer diğeri delikten çıkar vaziyettedir.diğer mağaralarda arslan ve kaplan resimleri vardır.bu mağaralar kapalıdır. batık gemi olayı ise geminin olduğu yer horasan ile kapalıdır.tam 2.5 ton altın buradadır.

  7- Leskovec koyun çevresinde ve Goliama Kuilovina bölgesinde, bir kaya bulacaksın bu kayanın altına sığınakmış gibi girebilirsin !!! bir kulübeyi andırır gibi … kulübenin tavanında bir domuz işareti göreceksin .. Bu domuz işareti bir tapadır. Tapayı kır çokça altın müjdesi vardır, altın paraların düştüğü yeri kazmayı unutma asıl define ayaklarının altındadır. Derince kaz.


  Ayni bölgede bir başka kayada bir gayde işareti göreceksin. Buraya yakin bir başka kayada bir kartal işareti bulacaksın. kartalın ayaklarında birde yılan vardır. Burayı derince kaz ve mahmudiye altınları ile dolu 25 torba bulacaksın.


  8- Papazlı mağaranın doğu kısmında 2 yılanlı ve 7 halkalı mağara mevcut, bu halkalara katırları bağlıyorlardı, bir bakir mevcut. mağara içinde 2 çember mevcut, bunların yılanın birinin kuyruğunda + işareti, hemen batıda 117 adımda kuyruklarında + işareti olan çift yılanlar, Göletin yanında iri bir ağaç mevcut, 4 adim doğuda küçük bir gömünün işaretini bir kayada görebilirsin, hemen kayanın altında, bunlar hep güneş işaretinin yanında.


  -yilan-isaretleri-anlamlarijpg


 2. #2
  timur964 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Super Moderator
  Durumu
  Çevrimiçi

  Mesajlar
  8.937
  Tecrübe Puanı
  154
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **
  Takl kuyrugumadiyorlar diyorlarELİNE EMEĞİNE SAĞLIK@Koray Kor USTA

 3. #3
  Mal bulanındır - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Operatör
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  7.282
  Tecrübe Puanı
  117
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **
  Teşekkürler
  Acemi_ gezgin Bunu beğendi

 4. #4
  Mal bulanındır - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Operatör
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  7.282
  Tecrübe Puanı
  117
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **
  Teşekkürler @Koray Kor ustam görsel ve bilgiler için.. Yanlız O. Yılanda kuyruk acısı. bizdede dönem yimişşş acısı. olduğu müddet. Anlaşamayız biz o yılanlarla.))))
  Acemi_ gezgin Bunu beğendi

 5. #5
  nasip ya hu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Yeni üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  5
  Tecrübe Puanı
  0
  Rep Derecesi: **
  Emeğinize sağlık teşekkürler
  Mal bulanındır, timur964 Bunu beğendi

 6. #6
  epy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  epy
  Super Moderator
  Durumu
  Çevrimiçi

  Mesajlar
  2.694
  Tecrübe Puanı
  116
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **
  gerçek fotolar ve kaliteleri mükemmel. detaylı anlatım süper olmuş.emeğinize sağlık ustam.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 12 kullanıcı var. (0 üye ve 12 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş