1. #1
  Koray Kor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator
  Durumu
  Çevrimiçi

  Mesajlar
  551
  Tecrübe Puanı
  10
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **

  Tarihten Günümüze Define Kanunları

  Define bulma tutkusu insanoğlunun geçmiş uygarlıkların bıraktıkları işaretlere olan ilgisini artırmıştır. Çok eski zamanlardan kalma, saklı, sahibi bilinmeyen ve kıymetli taşınır bir değerli olarak tanımlanan define kavramı Türk halk kültürünün içinde çok önemli bir yere sahiptir. Define ile eski eser veya bu terimin yerine son 32 yıldır kullanılan kültür varlığı kavramı ilişkisi tarihsel süreçte varlığını devam ettirmiştir.

  Tanzimat ile birlikte Osmanlı döneminde başlayan reform girişimleri sürecinde ele alınan antik eser anlayışı Avrupa’dan örnek alarak gelişmiştir. Avrupalı araştırmacılar eski eser bakımından zengin Osmanlı coğrafyasını yağmalamaya başlamışlardır. Bu çerçevede, Osman Hamdi Bey dönemine kadar antik eserlerin araştırılması ve yurt dışına çıkarılmasını önlemeye ilişkin yapılan çabalar istenilen düzeyde olmamıştır. Avrupa’da gelişen müzecilik anlayışının beraberinde getirdiği kültür varlığı talebi çerçevesinde, Osmanlı devletinin kültür varlığı kaçakçılığından en çok zarar ve tahribat gören ülke haline geldiği belirtilebilir.

  8 Eylül 1805 tarihli belgede, 19.yüzyıl başlarında Osmanlı yönetiminde eski eser anlayışı politikalarının anlaşılması bakımından önemlidir. Kütahya’da Bayram oğlu isimli kişinin gizlice yaptığı define aramalarında 559 adet eski Ceneviz sikkesinin bulduğunun öğrenilmesinin ardından tutuklandığı belirtilmektedir. Darphane-i Amire tarafından sikkeler üzerinde yapılan incelemede mali değerinin fazla olmaması nedeniyle hazine tarafından el konulmasına gerek görülmediği anlaşılmasıyla anılan kişi serbest bırakılmıştır.

  Osmanlı döneminde çıkarılan kültür varlıkları ve korunması ilk özel hukuki düzenleme olan 1869 yılında çıkarılan Eski Eser Tüzüğü olarak adlandırılan Asar-ı Atîka Nizamnamesinde definecilik ile ilgili hükümlere rastlanmamaktadır. Definenin cinler tarafından korunduğuna, defineyi almak içinde cinlerle anlaşmak gerektiğine inanılan ve definecilikten ilk kez bahseden hukuki metin eski eserlerin yurt dışına kaçırılmasını kolaylaştırmakla eleştirilen 1874 yılında çıkarılan Asar-ı Atîka Nizamname sidir.

  1874 yılında çıkarılan Asar-ı Atîka Nizamnamesinin 4. maddesi “eski eser” veya “define” araştırması yapmak isteyenlerin, doğrudan ya da mahalli idareciler aracılığıyla Maarif Nezaretinden izin almaları gerektiğini hükme bağlamaktadır. Defineciliğin nasıl ve ne şekilde yapılacağı ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler içermese de, definecilikten eski eser mevzuatı içinde ilk kez bu Nizamname aracılığıyla bahsedilmiştir. Osmanlı devletinde Osman Hamdi Beyin öncülüğünde 1884 yılında yeni bir Asar-ı Atîka Nizamnamesi çıkarılmış ve bu nizamname ile eski eser tanımı yapılarak, eski eserlerin yurt dışına çıkarılması yasaklanmıştır. İlk olarak define ve definecilikle ilgili sınırlı hükümler içeren Asar-ı Atîka Nizamnamelerinin kapsamı zamanla genişletilmiştir. Son nizamname Cumhuriyet döneminde uzun bir süre geçerli olmuştur. Defineciliğin yeniden yasal düzenlemeye bağlandığı 1973 tarihli ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu, Cumhuriyet döneminin ilk koruma yasası olarak kabul edilmiştir.

  Türk Medeni Kanununda define arama vatandaşlara bir hak olarak verilmiştir. 1710 sayılı kanun Cumhuriyet tarihinde ilk kez defineciliği yasa kapsamına almış ve 46. maddesiyle Kanunun 1.maddesinde belirtilen eski eser kapsamına giren taşınmazlar ile mezarlıklar dışında define aranması izni hükme bağlanmıştır. Kanuna göre define arama ruhsatı Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek olup, arama sırasında biri İçişleri Bakanlığı, biri Maliye Bakanlığı, biri de Milli Eğitim Bakanlığından olmak üzere üç temsilci hazır bulunacaktır. Bu konu, Kanunun anılan maddesi ile bir yönetmeliğe bağlanmış ve başvuranın aynı şekilde kazı izinlerinde olduğu gibi bazı şartlara haiz olması gerekliliği belirtilmiştir (1710 sayılı Eski Eserler Kanunu, 46.madde).

  1983 yılında yürürlüğe konulan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ise definecilik ile ilgili 1710 sayılı Kanunun getirdiği mevcut hükümleri koruyarak daha da geliştirmiş ve yasanın 50. maddesinde definecilik konusu ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 50.madde). 1984 yılında define arama usul ve esaslarını belirten “Define Arama Yönetmeliği” çıkarılmıştır.

  Definecilik için ilk olarak 1710 sayılı kanunla “eski eser sayılan taşınmazlar ve mezarlıklar dışında” izin verilen alandan 2863 sayılı kanunda “tespit ve tescil edilen sit alanlarının da çıkarıldığı görülmektedir. Bu alan koruması açısından kaydedilen gelişmeye işaret etmektedir. Diğer bir gelişme ise yevmiye, yolluk ve zaruri giderlerin define arayan kişiden peşinen tahsil edilmesi ile ilgilidir. 1710 sayılı kanunda düzenlenmesi yönetmeliğe devredilen bu işlem, 2863 sayılı kanunda kanun hükmüne bağlanmıştır. Definecilik ile ilgili diğer düzenlemelerde 1710 sayılı kanununun çizdiği genel çerçevenin korunmasına özen gösterilmiştir. Türkiye’de eski eser korumacılığı ve definecilik ile ilgili hükümlerin temelinin 1710 sayılı kanunla atıldığını söylemek mümkündür. 1987 yılında 3386 sayılı yasa ve 14.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5226 sayılı ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ çerçevesinde 2863 sayılı kanunun bazı maddeleri değiştirilmiş 4 ve yeni maddeler eklenmiştir. Bu kanunda define arama da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından izne tabi tutulmuştur.


 2. #2
  CANADALI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  282
  Tecrübe Puanı
  21
  Rep Derecesi: **
  İzinsiz araştırma, kazı ve sondaj yapanlar diyerek define arayanlarıda buna eklediler sene 2008 de.
  Hükümet kanun maddesi değişikliği yapmıştı.
  Ve kanun maddesi yüzünden çok kişi yasal olaylar yaşadı.Hapse girende olmuştur.
  Ve gene yürülükte diye biliyorum.Konuya ekleyelimde okuyan ona göre tedbirli davranır diyelim.  Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ilgili kanun maddesi;


  İzinsiz araştırma, kazı ve sondaj yapanlar:
  Madde 74 –(Değişik: 23/1/2008-5728/416 md.)


  Kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ancak, kazı veya sondajın yapıldığı yerin, sit alanı veya bu Kanuna göre korunması gerekli başka bir yer olmaması halinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir.


  İzinsiz olarak define araştıranlar, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, bu fiillerin yurt dışına kültür varlıklarını kaçırma amacıyla veya kültür varlıklarının korunmasında görevli kişiler tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza iki katına kadar artırılır.


  Kişinin bu maddede tanımlanan suçları işlemek suretiyle bulduğu kültür varlığını soruşturma başlamadan önce mahallî mülkî amire teslim etmesi hâlinde, mahkeme verilecek cezada üçte ikisine kadar indirim yapabilir.


  İzinsiz olarak define araştıran kişinin, hakkında kovuşturma başlayıncaya kadar, kendisini bu fiili işlemeye gerekli cihazları temin etmek suretiyle sevk eden kişilerin kimliklerini açıklaması ve yakalanmasını sağlaması hâlinde, mahkeme verilecek cezada indirim yapabileceği gibi, ceza verilmesine yer olmadığına da karar verebilir.


  Elkoyma ve müzeye teslim (1)


  Madde 75 – (Değişik: 23/1/2008-5728/417 md.)
  Bu Kanun kapsamında kalan suçlar nedeniyle elkonulan taşınır kültür ve tabiat varlıkları müzeye teslim edilir.
  dadas_25, Mirkut, S:W:A:T Bunu beğendi

 3. #3
  Hezarfen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Member
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  49
  Tecrübe Puanı
  10
  Rep Derecesi: **
  @CANADALI hocam yani makineyi aldım, elimdede 15 cm kürek var minik tektekçiyim ben, öyle sallıyarak geziyorum buda mı suç ?
  TATVANLI Bunu beğendi

 4. #4
  CANADALI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  282
  Tecrübe Puanı
  21
  Rep Derecesi: **
  @Hezarfen

  Kanuna göre suç arkadaşım.


  Dedektörle araştirma yapmak suç olmaktan çikarildi


  Dedektörle araştirma yapmak suç olmaktan çikarildi | Define Sohbeti - Define İşaretleri Çözümü

  siteye böyle bir konu açılmış.Ama hata şuda yargıtay kararı alınıp efendim işte o karara göre define aramak serbest denip millete gazı vermiş konuyu açanda adamın mesaj sayısına dikkat.Birde acaba bunun konuya göre paket olan oldumu 5 sene geçmiş yani.Ve vebal aldımı soru bu olmalı.mesele şu son tarafa konuda gelirsen orda biri yazmış alıntı yapalım.

  Alıntı Hilal07 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Benim arkadaşı makine aldı ertesi gün test yaparken aldılar makinası 2. Seferinde de içeri atacakları söylüyorlar nasıl oluyor bu
  Sanırm vatandaş ihbar yemiş büyük ihtimal jandarma gelmiş.dedektörü alıp bunu bırakmışlarda orda ne diyor aba altından sopayıda göstermişler.

  Gelelim soruna sana tavsiyem kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde ara.İşte olurki ihbar olursa üsteki adamın başına gelen % 100 seninde başına gelir.Helede üstünde 3-5 paslı sikke çıkarsa artık mahkemelerde sürünürsün.
  Tek tavsiyem dikkatli olmanız yönündedir.
  Hezarfen Bunu beğendi

 5. #5
  CANADALI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  282
  Tecrübe Puanı
  21
  Rep Derecesi: **
  @Hezarfen

  Kanuna göre suç arkadaşım.


  Dedektörle araştirma yapmak suç olmaktan çikarildi


  Dedektörle araştirma yapmak suç olmaktan çikarildi | Define Sohbeti - Define İşaretleri Çözümü

  siteye böyle bir konu açılmış.Ama hata şuda yargıtay kararı alınıp efendim işte o karara göre define aramak serbest denip millete gazı vermiş konuyu açanda adamın mesaj sayısına dikkat.Birde acaba bunun konuya göre paket olan oldumu 5 sene geçmiş yani.Ve vebal aldımı soru bu olmalı.mesele şu son tarafa konuda gelirsen orda biri yazmış alıntı yapalım.

  Alıntı Hilal07 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Benim arkadaşı makine aldı ertesi gün test yaparken aldılar makinası 2. Seferinde de içeri atacakları söylüyorlar nasıl oluyor bu
  Sanırm vatandaş ihbar yemiş büyük ihtimal jandarma gelmiş.dedektörü alıp bunu bırakmışlarda orda ne diyor aba altından sopayıda göstermişler.

  Gelelim soruna sana tavsiyem kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde ara.İşte olurki ihbar olursa üsteki adamın başına gelen % 100 seninde başına gelir.Helede üstünde 3-5 paslı sikke çıkarsa artık mahkemelerde sürünürsün.
  Tek tavsiyem dikkatli olmanız yönündedir.

 6. #6
  eski - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Uzman
  Durumu
  Çevrimiçi

  Mesajlar
  814
  Tecrübe Puanı
  49
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: **
  Kanun koyucular.
  Definecilikte haklarımızın iadesi talebimizdir...

 7. #7
  TATVANLI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Engellendi
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  33
  Tecrübe Puanı
  0
  Rep Derecesi: **
  Takma kanunu kanun kanunlu iş yapmıyor sizde yapmayın
  Bunu herkes biliyor kimse kusura bakmasın
  Benim bir cekingenligim yok
  Kimseden korkumda yok
  Bulduğum hiç bir bulguyu
  Ben şu şartlarda
  Bırakın müzelere götürmeyi
  Cebime koyup müzenin önünden dahi geçmem

  Sebep ....
  O derece kazik yedim ben bu devletten
  Sadece şu defineyle alakalı

 8. #8
  TATVANLI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Engellendi
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  33
  Tecrübe Puanı
  0
  Rep Derecesi: **
  Senin benim öyle bir hak talebimiz dahi söz konusu de yil
  O yuzden onların prosedorleri varsa
  Sende kendi bildiğini yapacaksın
  Gözünü seveyim kaçak kazinin

  Komşunun bahçesinde kiraz var
  Ama benimde bahcemde var
  Ve benim bahcemdekiler komsununkinden çok daha güzel
  Sif kaçak girmenin zevkine bana ne tatlı geliyor bir bilseniz bir bilseniz

 9. #9
  Hezarfen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Member
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  49
  Tecrübe Puanı
  10
  Rep Derecesi: **
  Alıntı CANADALI Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  @Hezarfen

  Kanuna göre suç arkadaşım.


  Dedektörle araştirma yapmak suç olmaktan çikarildi


  Dedektörle araştirma yapmak suç olmaktan çikarildi | Define Sohbeti - Define İşaretleri Çözümü

  siteye böyle bir konu açılmış.Ama hata şuda yargıtay kararı alınıp efendim işte o karara göre define aramak serbest denip millete gazı vermiş konuyu açanda adamın mesaj sayısına dikkat.Birde acaba bunun konuya göre paket olan oldumu 5 sene geçmiş yani.Ve vebal aldımı soru bu olmalı.mesele şu son tarafa konuda gelirsen orda biri yazmış alıntı yapalım.  Sanırm vatandaş ihbar yemiş büyük ihtimal jandarma gelmiş.dedektörü alıp bunu bırakmışlarda orda ne diyor aba altından sopayıda göstermişler.

  Gelelim soruna sana tavsiyem kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde ara.İşte olurki ihbar olursa üsteki adamın başına gelen % 100 seninde başına gelir.Helede üstünde 3-5 paslı sikke çıkarsa artık mahkemelerde sürünürsün.
  Tek tavsiyem dikkatli olmanız yönündedir.
  Ustacım o zaman dedektör satanlara sattırmıyacaklar, iyi adam satsın ben elime alayım iki gezdireyim suç ne kadar saçma, bence araştırmak youtube kanallarındaki avrupalı yada abdliler gibi sahilde dolaşmak yasak olmamalı, biz doğaya tarihi yapılara hiç bir şeye zarar vermiyoruz, bu bizim hobimiz benim işin sikke çıksın bozuk para çıksın çivi çıksın seviniyorum bu benim hobim neden böyle bir şey yapıyorlar anlamıyorum, kurunun yanında yaşta yanıyor demekki, ben anlamıyorum abi.
  CANADALI Bunu beğendi

 10. #10
  CANADALI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  282
  Tecrübe Puanı
  21
  Rep Derecesi: **
  Alıntı Hezarfen Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ustacım o zaman dedektör satanlara sattırmıyacaklar, iyi adam satsın ben elime alayım iki gezdireyim suç ne kadar saçma, bence araştırmak youtube kanallarındaki avrupalı yada abdliler gibi sahilde dolaşmak yasak olmamalı, biz doğaya tarihi yapılara hiç bir şeye zarar vermiyoruz, bu bizim hobimiz benim işin sikke çıksın bozuk para çıksın çivi çıksın seviniyorum bu benim hobim neden böyle bir şey yapıyorlar anlamıyorum, kurunun yanında yaşta yanıyor demekki, ben anlamıyorum abi.


  Devlet işte bu dedektör olayını kasıtlı yapıyor.Neden derseniz.İthal dedektörden gümrük vergisi alır.Üretenden vergi alır.Sonuçta öylede böylede devlet bu işte en kazançlı çıkan taraf.Vergiyi kazanıyor.Bir yerde okumuştum tahmini ülkede 2.000.000 dedektör olduğu söyleniyordu artık yazan rakam ne kadar doğru ise.Sonrada işte kazı araştırma yasağı olayı var.Bazısı diyecek define aramak serbest derde işte değil kardeşim.Yada sizin anladığınız şekilde dedektörü alır dağlara çıkar ararım dersinde ihbar olursa yukarıda yazılan olaylar başınıza gelme olasılığı yüksektir.


  Define araştırmak görünen şöyle.
  Şimdi diyelim bir yerde define var diyelimki 1 metrede 1 küp altın var.İşte öncelikle ben bu noktayı tam emin olmam için orayı araştırmam lazımda mesele işte denilen yere devlet gözü ile bakınca dedektörle bakmak kanuna göre yasak kardeşim.


  Çünkü izin alman lazım izin alacan ama işte müzeninde sana dedektörle oraya bakma izni verme yetkisi yok.İstediğiniz müzeye sorun cevap bizim böyle bir izin verme yetkimiz yok…


  Müzeden alınan izin tam noktayı biliyorsan sana 100 metrekare alana 1 ay süre içinde kazı izni çıkar.Orayıda 1 ay içinde kazarsın devletin kontrolunde ne çıkarsa bahtına olayı işte millet zaten bulamıyor tahmini kazı yada duyuma göre kazı olursa sonuçta hüsran olur.Birde olduki kazdın heykel çıktı yada 1 tane lahit çıktı onuda unut derler.Neden dersen kültür varlığı derler.İşte işi bilenler zaten resmi kazıda başına neler geleceğini biliyor.Gene bir yerde okumuştum.Son 10-15 yılda yapılan resmi kazılarda hiç bişey çıkmamış 1-2 sindede kültür varlığı denen olay olmuş ve devlet kazan kişiye tabiî ki doğal olarak ödeme yapmamış.Ve define için yapılan tüm masraflar bizim gibi uğraşanlara yük olarak sırtımıza yüklenmiştir.


  Ama işte biz o 100 metrekareye içine küpü almak için nasıl emin olacaz soru bu.
  Görünen işte kanun maddesi yazılırken lastik şeklinde yazıldığı için istediğin yere çek oraya gider.Oda Yargıtay kararlarında işte hakimler karar verirken bu dediğim ön araştırma olayından dolayı kararlar vermişte o kararlar sadece o davayı etkiler.


  Ama sonra yakalanıp paket olanı etkilemez onlar gene kaçak izinsiz kazı sondaj 2008 yılındaki maddeden dava açılıryargılanır.
  İşin özeti mahkemelere gidip gidip gelinecek özet bu.


  Fazla yazıp baş ağrıtmaya gerek yok.
  Onun için dedektörle tektek yapan varsa kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde yapmasını tavsiye ediyorum.Saygılar…..

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş