EŞKİYALAR YÜZÜNDEN GÖÇ KARARI

Atalarımız, Bulgaristan’ın Ortaköy’üne (İvaylovgrad) bağlı Balcıbük (Maden buk) köyünde yaşamlarını sürdürürken, 1927 yılı ve öncesinde Bulgar eşkiyalarının köylerine yaptığı baskınlar, arazilerinde köylülere kurulan pusular yüzünden tedirginlikleri ve huzursuzlukları artmış, can güvenliklerinin kalmadığını anlayan Balcıbük’lüler, köy ileri gelenlerinden olan Tiryaki Ali Ağa, Recep Ağa, Osman Ağa, Ahren Ağa, Ali Ağa, ve Ömer Ağa’lar 1928 yılı başında köy odasında Muhtar Yusuf TÜRKMEN’in başkanlığında bir toplantı yaparak Türkiye’ye göç etme, yer alma ve yerleşme kararını almışlardır.

FİRUZ ÇİFTLİĞİNİN ALINIŞI

Alınan karar gereği köy ileri gelenleri, aralarında yaptıkları toplantı sonunda, Kadir Efendi (ÖZDEMİR), Ali Ağa (BAŞER) ve Osman Ağa (TEZER)’i Türkiye’ye göndermek, arazi satın almak ve kurulacak köy yeri için araştırma yapmak üzere görevlendirnişlerdir.
Görevlendirilen kişiler önce, Türkiye’nin Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi, İslambeyli köyüne gelerek, bu köye Balcıbük’ten daha önce gelen ve bu köyde ikamet eden Osman Pehlivan (ELATAN) ile buluşarak arazi satın alma konusunda görüşünü almışlar, daha sonra Silivri İlçesi Ortaköy’e giderek, bu köyde ikamet eden Ali Çavuş (TURHAN) ve Mehmet Ali Efendi’yi yanlarına alarak birlikte Bursa yöresine gitmişlerdir. Burada birkaç çiftliği gezmişler, ancak, gördükleri çiftlikleri beğenmeyerek İstanbul’a geri dönmüşlerdir.
O dönemde, Yeşilköy yöresinde satılık olan Ayamama Çiftliği, Yeni Çiftlik, Şamlar köyündeki Osman Bey’in Resneli Çiftliğini gezmişler, son olarak gezdikleri Firuz Çiftliğini beğenerek satın almaya karar vermişlerdir. Çünkü, gezdikleri çiftlikler içinde tarım araçları ve tesisleri bakımından en uygun olanı Firuz çiftliğiymiş.
Çiftlik alınacak haberini alan Balcıbük’lüler, aralarında topladıkları (40.500.-) Kırbinbeşyüz lirayı köy halkından Ali Baba Halil (MALKOÇ) ve Helvacı Hüseyin Pehlivan (ULUDAĞ) ile Türkiye’ye, Firuz Çiftlik arazisini satın almak üzere göndermişlerdir.
Çiftlik, 1928 yılı Mayıs ayında sahibi Necip Bey’den, arazisi ekili ve çiftlikteki bütün tarım araçları ile birlikte “Tapu ve diğer masraflar hariç” (40.500.-) Kırkbinbeşyüz liraya satın alınmıştır. Köylüler, Balcıbükte aldıkları karar gereği çiftlik arazisinin tapusunu Kadir Efendi (ÖZDEMİR)’in üzerine yapmışlardır.