Sayfa 1/5 1234 ... Son
 1. #1
  teeery - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  243
  Tecrübe Puanı
  27
  Rep Derecesi: **

  önemli topal ayi ve diğerleri

  Kara tepedeki işlerimizi bitirdikten sonra vezir tepeye vardık.Tam zirvede etrafı kaldırım taş döşeli 22 adım boyunda bir vezir mezarı yaptık. 13 metre derinlikte büyük mahsen vardır. Bu Tepede 4 köşe bir taşta çıplak sol ayak resminin altına bir kazan altın yerleştirilmiştir. Burada kayada yay ok resmi vardır.Tepede bir taşın üzerinde bir tabanca resminin altında bir kazan altın koyduk. Suyun karıştığı yerden biraz aşağıda anakayaya hark ile domuzluğu oyularak ,hargın boyu 18 adımdır.Eminağa değirmeni namında bir değirmendir.Bu değirmenin içine 3 basamakla inilir, savak yerine 9 basamakla çıkılır.ilk basamak kırıktır,basamağın altına bir bakraç altın konmuştur.Domuzluğa yakın sağ duvarın içinde 9 civciv ile bir tavuk tavuğun başının üzerine bir civciv yaptık.Bu civcive bir yılan saldırır vaziyettedir. Bu civcivin başında bir mahmudiye altın yerleştirilmiştir.Domuzluğun altına çarkın altına bir kazan altın yerleştirilmiştir. Değirmenden çıkan suyun sağında ve biraz aşağıda bir yerde bir ayağı kırık AYIYI ,ayıcıyı yaptık. Ayıcı ayıyı oynatır halde ayıcının sopası yanında dayalı elinde defi sigara çubuğu ensesine sokulu. Ayının topal ayağının altında bir kazan altın horasan ile konmuştur. Ayının 23 adım karşısında ayının topal ayağının resmi yapılmıştır.Bir kara taştır. Bu kara taşın altında bir kazan altın konmuştur. Bu taşın yanında ikinci bir karataş, bu taşta tepsisi resmi ve fincanları vardır. Bu taşın altında hakiki gümüş tabanca ve altın tepsi mevcuttur. Değirmenin önünde bir yarık kaya ile köpek izli bir taş vardır.Bu taş binek taşıdır altında bir bakraç altın vardır. Bu taşın üzerine çıkıp arkanı değirmene verip karşıya bakınca küçük bir mağara görülecektir. Bu mağara askıdadır, kapının yanına kesme bir yol yaptık,mağaranın kapısından iki kişi girecek genişliktedir.İçinde bir çift öküzü bir çocuk çeker vaziyette yaptık. Öküzler burada mahsen kapağıdır. Değirmeni doğusunda bir kaynak arkası duvarla yapılıdır. Bu duvarın arkasında bir kazan altın konmuştur. Değirmenin önünde çayırda bir incir ağacı ve dibinde ufak taş yığını vardır, bu taş yığınının altında tersine konmuş bir şişe içerisinde bu çevrenin haritası vardır. Emin ağa değirmeninin güney doğusuna 15-20 dak.mesafede 7 basamakla çıkılan bir mağara. Bu mağaranın kapısının üzerinde 6 civciv yerde bir civciv tavuğun üzerinde , bu civcive bir yılan saldırır halde. Bu yılanın kuyruğunda bir kahve değirmeni, yılanada bir şahin kuşu saldırır haldedir. Bunların yanında bakraçlı bir kız resmi vardır. Tavuğun tepesindeki civcivin başında tek bir mahmudiye altını ve tavuğun göğsünde bir tokmak elmas konmuştur. Yılanın kuyruğundaki kahve değirmeninde altı okka fındık altını konmuştur. Bakraçlı kız burada ana kapıdır, içeride çok miktarda heykel ve külçe vardır. Yanlız bu kız görünmez ıslanacaktır. Mağaranın tavanında bir çatlak bu çatlak tan sol el ile alınacak bir harita vardır.Bu çatlağın bittiği yerden iki adım geride yerde horosan ile kapalı Emin ağaya ait kanlı gömleğin cebinde 3 adet altın ve bir gümüş tabanca vardır. Bu mağaranın kapısının karşısında 40 adım mesafede Emin ağaya ait mezar, bu mezarda 3 adet çok kıymetli taşlardan işlenmiş o zamanlar her biri yüz bin kuruş değerinde kemer konmuştur. Bu mezarın başında siyah putlu bir taşın altında bir kazan altın konmuştur. Bu mağaranın önünden geçen patika yolun üzerinde 12 dikili taş vardır, 7.taş putludur, bu taşın altında bir kazan altın vardır. .Harami dereye SARI gölün suyunun karıştığı bir noktadan yukarı doğru yürürsek aynı suyun ayağından dönen 3 değirmeni görüp geçeceğiz. Dereyi daha yukarı takip edersek dağın alan kısımlarında SARI MEŞELİĞE geliriz. Sarı meşeliğin tam ortasında iki öküzü kıç kıça yatar vaziyette yaotık.Öküzlerden birini siyah diğerini ise beyaz taşa yaptık. Öküzlerden birinin boynunda 7 lokmalı zincir diğerinde bir çan vardır, bu çanda 3 adet altın vardır. 7 lokmalı zincirli öküzün böğründe harita ve 500 adet altın bulunmaktadır. Beyaz öküzün baktığı yerde tam 51 adım ilerisinde yere yakın bir taşta bir kız elinde bir tutam ot öküze uzatır vaziyettedir. Bu taşın 4,5 arşın altında 900 okka gelen bir kazan altını yerşleştirdik. Bu oyalandığımız yerler, VEZİR tepenin batı istikametidir. Biraz daha yukarıdaki kısımlarda KİRAZLI YAYLAda 1 tek öküz boynunda ÇAN ile otlar vaziyette görülecektir.
  Bu çanda 500 adet mahmudiye altınla bu bölgenin haritası konmuştur. ERİKLİ yaylaya yakın bir yerde TOPKORU içinde HAMİLE bir kadını elinde bir çocuk ile beraber yaptık. Kadının karnı doludur. Çocukta 300 adet altın vardır. Topkoruda 7 adet mezar vardır. Bu mezarlar aslında bir yığmadır. Ortada ki yığmanın tam ortasından , kıbleden kuzeye bir kaldırım yol gider. Yığmanın tam ortasında mahsen vardır. Tam 7 heybe altın konmuştur. TOPKORU ardıç ağaçlıdır. Bu topkoru alanı girişinden geriye dönüp HARAMİ derenin yukarı kısmını takip edince dere ikiye ayrılır. Sağ kola gideni ŞEYTAN deredir. Şeytan derede 3 tarafı ana taştan hargı(ark) dahi ana taşa oyulmuştur. Hargı 5 adımdır. Bu değirmen ALİBEY değirmenidir.
  Değirmen ile dere arasında üç(3) basamakla çıkılan bir sofra kaya vardır. 1,5 balık, 7 kaşık, 7 çatal, 1 su bardağı, 3 baklalı zincirli bir çerkez kaması yaptık. Bu sofrayı kapadık. Bu sofranın ortasında bir tabak içinde 7 adet beşibiyerde, basamağın birincisinin altında bir bakraç altın. Zincirlerin önünde 3 adım 125 cm altında 3900 adet beşibirli. Zincirin döküldüğü yerde bir arşın derinde gümüş kaşıklara sarılı 36 tonluk varlığın haritası. Bu harita hiç gün görmeden bir ay bekletilecektir. Bu sofranın 21 adım batısında siyah topraklı bir yerde 3 metre derinlikte sofranın ana mahseni vardır. Sofradan aşağıda 200 adım 3 kireç kuyusu vardır. Biri derenin sağ tarafında, diğerleri sol tarafındadır. Derenn taşları mermer kireç taşlarından olup derenin diğer yakasında kızılcıklık ve ıhlamur ağaçları vardır. Dereden aşağıda siyah kırmızılı topraklık ve karşısında ak topraklık vardır.
  Alibey değirmeni 3 tarafı ana taşa oymadır. 3ü sağa, dördü sol tarafta kiriş delikleri vardır. Değirmenin içine 3 basamakla girilir. İçinde sol tarafta bir ocak şömine vardır. Şöminenin içinde bir put vardır. Altında bir bakraç altın konmuştur. Değirmenin duvarında bir kandil konacak yerde 180 okka altın vardır. Değirmenin kapısının sağında bir metre boyunda ,bir putun içinde 3,5 okka altın vardır. Değirmenin sol tarafında 7 basamakla savak başına çıkılır. Birinci basamakta 3,5 heybe 7 nci basamakta 3,5 heybe altın konmuştur. Savak yerinin ortası sarı horasanlıdır. Bu horasan yerinin altında 40 cm. Kapalı yengeçli taşta altı okka mücevherat alındıktan sonra altından değirmenin ana mahsenine girilir. Bu mahsende bir odada üç yığın altın tamamı 26 tondur. Değirmenin kapısına karşı muska bir çayır, bir dönüm kadar bahçesi vardır.
  Bu çayırın her üç köşesinde demir kazıklar çakılıdır. Çayırın tam ortasında küçük bir mezarda 300 okka altınla beraber değirmenin mahsenine ikinci giriş yeridir. Bu giriş yeri en sağlıklı ve tuzaklıdır. Bu değirmenin doğusuna rastlayan dağın birinci tepesini aşarak kazan dereye gireriz. Kazan derede de her bir tarafı ana taştan oyulmuş ve bizler tarafından kapatılan bir DAĞARCIKLI değirmeni ni yaptık. Domuzluktan dökülen suyun altına bir domuz resmini yaptık. Bu domuzda tek bir mahmudiye altını koyduk. Bu domuzun altına tuğla kemerle örtülü yerde bir kazan altın gömdük. Bu değirmenin ortasında bir kapak taşının üzerinde bir put resmi vardır. Bu taşın altına tam 7000 okka altını buraya boca ettik. Buradaki işleri bilen 8 kişiyi kestik paranın üzerine koyduk. Üzerine moloz taşları doldurduk. Bu değirmenden biraz aşağıda 5 arşın kadar yükseklikten dökülen suyun altında şelale gölcüğü havuzunda 400 okka altının üzerinde bir güğüm altın koyarak burayı taşlarla ve horasanla kapadık. Üzerine demir bir kazıkla halkayı çaktık. Havuza yakın bir yerde bir oturak koltuk taşı vardır. Bu taşın karşısında 30 cm boyunda bir put yaptık. Bu putun bir ucu uzun olan yerde tek bir bulgar altını koyduk. Bu putun üst kısımların(dan) a baktığımız zaman bir mağra göreceğiz. Bu mağaranın üstünde bir taş çakılıdır. Bu taşı çıkardıktan sonra altından bir karış dere çakılının altında bir teneke ingiliz altınını koyduk. Bu şelalenin bulunduğu dere suyunda ala balık yaşamaktadır. Şelaleden yukarıda kayanın yüzünde bir balık resmi vardır. Bu kayada, değirmenin doğusunda bir fırın ağzı şeklinde bir yer vardır. Bu fırın ağzında tam 80 kazan altını biz yerleştirdik. Dağarcıklı değirmeninin önünde bir muska taşı vardır. Bu taş kılavuzludur taşın altında 7 kulplu bir kazan tam 40 kişi buraya indirdi. Bu kazanda tam 30 ton altın vardır. Üzerinde konstantin zehiri diye bir zehir vardır. Bu zehir yüz(100) metreden gözü kör eder. Değirmenin önünde yarım dekarlık bir çayır vardır. Orada bir binek taşı vardır. Onun yanında karpuz biçiminde bir taş vardır, yarığın ortasında kurt resmi vardır. Bu kurt kafası kılavuzludur. Altında bir miktar mücevherat vardır.
  Değirmene gelen bir kaynak su tam 200 arşın mesafeden gelmektedir. Bu sudan su içerken dizimizi dayadığımız beyaz taşta küçük bir put vardır; altında bir bakraç altın vardır. Suyun geldiği yerde bir duvarın içinde 7 heybe ziynet konmuştur.  Arkadaşlar bu metinde gördüğünüz siyah yazılı yerleri buldum.Ve bu yerlerin resimlerini en kısa zamanda tek tek yükleyeceğim.Sırası ile.Bu resimlerin önce orjinal çekilmiş hallerini sonra siz arkadaşların daha iyi görmeleri için bilgisayarda renklendirilmiş hallerini resim olarak atacam.Resimler ​in hemen hepsi metinde de belirtildiği gibi çizimdir.Ben bunları bulmak için sadece bu metne bağlı kalmadım başka metinlerden de yararlandım.Bu metinde olmayan Emin ağanın köpeğinin resmi , tekerleği kırık devrilmiş atlı araba gibi resimleri de buldum.Diğer metinlerde ve bu metinde belirtilen 200 ü aşkın done veya kriteri de ya buldum veya gözlemledim.Mesela bir yazıda buranın yaşayan ölüler mekanı olduğunu ve yaz kış soğuk olduğu için böyle denildiğini yazıyor.doğru .Buranın rakımı 2450 m.Mayıs ayının sonuna kadar kar var burada. SELAMLAR


 2. #2
  BulursamKader25 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Super Moderator
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  10.800
  Tecrübe Puanı
  165
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **
  Hosgeldiniz.
  Kardasim bunlari bulduguna gore resimleri burada paylasmanin mantigi yok.
  Sakladiklarini nereye sakladiklari ve ne kadar oldugu hepsi belli.
  Size dusen bir planlama dahilinde isleme gecmektir.
  Bizden talebiniz ne olacak bunu anlayamadim?
  Net olarak yazarsaniz sevinirim.

  Tavsiye:
  Ayrica bunlari bulduysaniz resimleride burada yayinlamayin derim. Bu eskiya isi diger islere benzemez.
  RESİM NASIL ÇEKİLMELİ BU LİNKTEN OKUYUNUZ LÜTFEN :
  Fotoğraflama nasil olmali..!!! - çözüm için en önemli konu: | Define Sohbeti - Define İşaretleri Çözümü


  Yaptığım Yorumlar Resmi İzin Alınma Aşaması Öncesi Bilgilendirme Amaçlıdır.


  " SEVELİM SEVİLELİM, BU DÜNYA KİMSEYE KALMAZ."


  KORK O MAHKEMEDEN, HAKİMİN KENDİSİ ŞAHİTTİR.

 3. #3
  Pscyhe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Engellendi
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  3.441
  Tecrübe Puanı
  0
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **
  Bulasmak isteyecegim en son iş eşkiya isi.getirisi guzel ama o isaretleri cozmek malina ugrasmak cok zor.birde ahlı para zor iş neyseki benim bolgede eskiya yokta kafam rahat..

 4. #4
  bozoklu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Super Moderator
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  3.486
  Tecrübe Puanı
  44
  Rep Derecesi: **
  Pscyhe ustam aynı düşünüyoruz, pis adamların pis paraları. Kimlerin ahı var o paralarda. Hayır getirmez. Hiç ilgilenmedim ve dünyanın serveti olsa el sürmem.

 5. #5
  teeery - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  243
  Tecrübe Puanı
  27
  Rep Derecesi: **
  -sam_3997jpg
  -sam_3996-1jpg
  çıplak sol ayak, tabanca, ok yay vs... ORJİNAL RESIMLER.
  Ekli Küçük Resimler Ekli Küçük Resimler -sam_3996jpg  

 6. #6
  teeery - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  243
  Tecrübe Puanı
  27
  Rep Derecesi: **
  -sam_3986jpgyakın plan
  Gönül_Eri Bunu beğendi

 7. #7
  teeery - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  243
  Tecrübe Puanı
  27
  Rep Derecesi: **
  -img_20180108_104917-1-1jpg-img_20180108_110634jpg-img_20180108_110741jpg-img_20180108_111230jpgBunlarda renklendirilmis halde,sizlerin daha iyi görmeniz için. .Selamlar
  hatif Bunu beğendi

 8. #8
  teeery - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  243
  Tecrübe Puanı
  27
  Rep Derecesi: **
  Evet arkadaşlar yorumlarinizi bekliyorum.
  Gönül_Eri Bunu beğendi

 9. #9
  mayhem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Co Admin
  Durumu
  Çevrimiçi

  Mesajlar
  7.110
  Tecrübe Puanı
  132
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **
  Alıntı teeery Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Evet arkadaşlar yorumlarinizi bekliyorum.
  İşcilik göremedim işaretde yok neye göre bu eşkiya yerlerine benzetdiniz anlamış değilim . kayalık bölge sonuçta doğal olmaya bilir etrafta sunak veya yaşanmışlık aramakta fayda var etraflıca resimleri varsa bu bölgenin konunuza ekleyin iyi forumlar .

 10. #10
  sevdalı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Moderator
  Durumu
  Çevrimiçi

  Mesajlar
  839
  Tecrübe Puanı
  46
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: **
  Alıntı teeery Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Evet arkadaşlar yorumlarinizi bekliyorum.
  eşkıya işimi bilmem ama gerçekten güzel bir yer
  Hak geldi batıl zail oldu

 11. #11
  kerti17 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  249
  Tecrübe Puanı
  12
  Rep Derecesi: **
  Ben hiç birşey göremedim kusura bakmayın. Doğal olduğunu düşünüyorum
  abc123w, Gönül_Eri, ozanmelih Bunu beğendi

 12. #12
  ysndgn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Engellendi
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  17
  Tecrübe Puanı
  0
  Rep Derecesi: **
  güneyinde tek bir tepe var onuda incele mağaraya ulaşman gerek yüklü bir miktar vardır, eğer bu tepe güneydeki tepe ise burada bir mağara olması gerek iyi bak.
  Ekli Küçük Resimler Ekli Küçük Resimler -sam_3986jpg  

 13. #13
  teeery - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  243
  Tecrübe Puanı
  27
  Rep Derecesi: **
  Bu çizdiğiniz kayanın hemen arkasında bir aralık var.yazıya göre bir para yeri orası. Bir para yeri de yeşillik alanın solundaki taşın hemen altında. Paranın miktarı yazıda yazıyor.
  Gönül_Eri, oguzkagan, ysndgn Bunu beğendi

 14. #14
  teeery - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  243
  Tecrübe Puanı
  27
  Rep Derecesi: **
  -sam_3504-6jpg-sam_3504-4-1jpg Bu resimler de başka açıdan çekilmiş haklaridir.

 15. #15
  papşen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Member
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  88
  Tecrübe Puanı
  8
  Rep Derecesi: **
  tavşan ve tavuğu bir tek ben mi görüyorum ?
  a_g_x_14, DefineHaritasi Bunu beğendi

Sayfa 1/5 1234 ... Son

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş