Sayfa 1/2 12 Son
 1. #1
  zaferr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  229
  Tecrübe Puanı
  24
  Rep Derecesi: **

  Emin Ağa Değirmeni Efsanesi

  Sarı gölün bir yanı kayalık bir yanı açıklıktır. Bu açıklık alanda durup göle doğru bakarsak ortasında bir adacık halinde bir kayalık görürüz.Bu kayalığın üzerinde tek bir çeşme taşı dikilidir. Üzerinde bir güvercin su içer diğeri suyunu içmiş başını havaya kaldırmış halde resim görürüz. Resmi gördüğümüz nokta taş döşeme kaldırımdır.Kaldırım kenarında bir kesme taş üzerinde tek bir güvercin bu iki güvercine bakar haldedir. Kaldırım taşın yanından ince bir su gölden gelip kıbleye doğru akar taş kaldırım boyunda ilerlersek 40 kaldırım taşı sayarız. Kırkıncı kaldırım taşının dibinden bu su çatlağa girip kaybolur. Bin adım kadar aşağıda bu su yatağından çıkar ve harami dereye karışır. Bu suyun harami dereye karışmadan önce ana arkı 18 adım olan bir değirmene geliriz. Değirmene gelmeden su arka girer ark komple ana kayadan oymadır. Arkın oyulduğu taşın rengi kahverengiye çalan sarıdır. Bu değirmenin karşı tarafındaki kayalar gri ve beyazımsıdır. Ark ile aşağıdaki derenin yüksekliği 4 adam boyu kadardır. Arkın içinden bir insan yürür. Bir kişi sarı gölden bu ark başına gelene kadar hiç su görmez. Ark başına inip ark boyundan 18 adım geldiğinde değirmene gelir. Değirmende arkı gibi ana kayadan oyulmuştur. Değirmen altında domuzluk tabir edilen çarka suyun vurduğu yerde ana kayadan oymadır. Değirmenin namı eminağa değirmenidir. Eminağa romanyalı bir ermeni dir. Sarayda veznedarlık yapmış daha sonra saray hazinesini çalarak buraya kadar getirmiş bu bölgedede kendi ile birlikte gelmiş olan yeniçeri dönmeleri ile eşkiyalık yapmıştır. Değirmen kapısına geldiğimizde değirmen içine girmek istersek 3 basamak merdivenle bu değirmene ineriz Basamaklar taş örmedir.Bu taş örme merdivenler sökülecek olursa rus çarlığınındevlet-i aliye ye hediye ettiği altın işlemeli 3 tabancayı burda buluruz. Değirmen içi normal değirmene göre dardır. Değirmenin savak yerine 9 basamak merdiven ile çıkılır. Savak başı değirmene gelmeden sert kavis yapar iki çatal sudur. Burada bir adam duracak şekilde bir kısım mihrap gibi oyulmuştur. Bu noktaya hiç güneş gelmez. Sürekli yosunludur. Savak başına çıkarken 9 basamaktan 8 tanesi argın kayasından oyulmadır. İlk basamak merdiven altındaki kayanın dibi hafif oyulmuş yarım bir değirmen taşının geniş tarafı bu kayanın altına sokulmuş dar yuvarlak kısmı dışarı bırakılmıştır. Bu değirmen taşının rengi yeşil - beyazlıdır. Bu bölgede bu renkte taş bulunmaz. Bu değirmen taşını girdiği kayadan sökersek arkasında bir ufak bakraç içinde 27 okkalık küçük bir mebla vardır. Paralar savaş ganimeti karışık paralardır. Bu değirmen taşının olduğ basamaklı kayaya sırtımızı verip karşıya baktığımızda 21 adım mesafede ufak düzlük içinde tek bir kaya görürüz kayanın değirmene bakan tarafı keski ile düzeltilmiş üstüde düzdür. Diğer tarafları yamuktur. Düz olan tarafının 4 köşesine burgu delikleri açılmış. İçlerine 20 şer adet sultan mahmut küçük altın paralarından konmuştur. Üstünde ince bir sıva vardır. Bu büyük taş binek taşıdır. Bu taşada çıkmak için daha ufak bir taş vardır. Bu taşı 6 kişi yerinden kaldırabilir. Binek taşı sarımtrak diğer taş ise gridir. Bu taşı kaldırdığımızda ucu değirmene bakan tek bir kılıç vardır. Bu kılıç bölgenin işaretidir. Asıl değirmenin burası olduğunu gösteren asıl işaret bu kılıçtır. Bu taştan değirmen istikametine baktığımızda değirmen üzerinde tek büyük bir kaya görürüz. Bu kayayı devirsek değirmeni kapatır. Değirmenin ana duvarları haricindeki yapma olan duvarının önüne gelirsek tek bir istavroz görürüz. İstavroz iki karışlık bir duvar taşı üstünde kabarmadır. Bu istavrozun olduğu taşa sırtımızı verip bir uzun adım ve bir tam ayak atarsak ( yönümüz doğu olacak ) yarım boy derinlikte kıl heybeler içinde karışık soygun paramızı buluruz. Değirmenden çıkan suyu takip edip değirmenin altına gireriz. Burda değirmenin suyunun çarka vurduğu yere geliriz. Sağımıza başımızı çevirdiğimizde 9 yavrulu tavuk resmini buluruz. Tavuğun civ civlerinin bir tanesi kendi başının üzerindedir. Bu tek civ civede bir yılan saldırır haldedir. Yılan ile civ civ arasındaki bölüm kırıktır sıva ile kapatılmıştır. Burayı kazırsak içinden tek bir tane mahmudiye altını çıkar. Bu taşı sökersek bir kişinin sürünerek gireceği mahsene gireriz. Buradaki para kervan soygunlarından getirilen paralardır. Bir kısım değerli eşyada yine bu mahsende gömülüdür. Burdan akan su ile aşağı dereye doğru devam ettiğimizde suyun dereye karışacağı yere geldiğimizde sağ tarafa doğru bakarsak karşımızda topal ayı resmini görürüz. Topal ayı ve ayıcısı bir arada resmedilmiştir. Ayıcı elinde tefi ile ayıyı oynatır haldedir.Ayıcının sopası yanındadır. Ensesine sigara çubuğu sokulmuştur. Ayının yönü dere yönüdür. Buradan baktığı yönü adımlarsak 23. adımda ayının topal ayağı bir kara taş üzerindedir. Çerçeve içinde tek ayaktır. Bu taşın kendisi kapaktır söküldüğünde ufak bir taş oyma kuyu içinde bir kazan para buraya saklanmıştır. Burada bir kara taş daha vardır. Aynı taştan kesilmiştir. İkinci kara taşın üzerinde yani kesik ayaktan sonra gelen kara taşın üzerinde bir kahve tepsisi resmi ve fincanları resmedilmiştir. Aynı resim tepe üzerinde başka bir yerde daha vardır ama asıl olanı budur. Bu taşın altında bir altın tepsi üzerinde bölgenin haritası kalem işlemedir. Üzerine bir gümüş işleme piştol tabanca konmuştur.


  İlk binek taşımıza geri gelirsek bu taşın ortasında bir ince çatlak görürüz.Çatlak bitimine tek bir köpek izi resmi yapılmışır. Bu taşa çıktığımızda arkamızı değirmene döner karşıya bakarsak 4 adam yükseklikte askıda küçük bir mağara ağzı görürürüz. Bu mağara ağzına çıkış yoktur. Askıdadır. Buraya soldan sağa doğru ince kesme bir yol gider aşağıdan belli olmaz sol tarafımızdaki kayalığa çıkar ordan tutuna tutuna geçeriz. Kapı girişi dar ince uzun bir çatlak gibidir. İki kişi yan yana bu girişe anca sığar Mağaraya girdiğimizde sağ tarafımızda bir çıkıntı şeklinde oturak yeri vardır. Buraya oturunca karşımızda bir resim yapılmıştır. Bir çocuk iki öküzü çeker halde bir resimdir. Kabartmadır. Öküzlerin kuyrukları birbirine bağlı olarak resmedilmiştir. Çocuk öküzleri çekmek ister çekemez haldedir. Burada Öküzlerin olduğu taş tek parça kapaktır. Öküzler bütün olarak yerinden sökülür. yarım arşına yarım arşın kapaktır bir kişi rahat içinden geçer. Buradaki mahsende selim han zamanının posta soygunundan getirilen 111 torba altın para vardır. Paralar iki oda halindeki mahsenin ikinci odasında sağ tarafta taş sanduka içindedir. Sandık üzeri kapaklıdır.


  Değirmene gelirsek bu değirmenin doğusunda su kaynağı vardır. İçilecek tatlı su burda bir kayanın dibinden çıkar. Kaya sergen dik bir kayadır. Kayaya geriden bakarsak kaynağın hemen arkasında yerden yarım boy kadar yüksekte yapma bir kasa gömülüdür. Önü örme duvardır. Duvar kırıldığında içinden bir yemek bakracı para çıkacaktır. Değirmen önüne gelirsek değirmenin önündeki düzlükte binek taşından sonra bir tane incir ağacı yaşlı ve tektir Buradaki düzlüğün taşları toplanmış bu ağacın dibine yığılmıştır. Bu yığını açarksak beyaz bir taş altında tersine konmuş bir büyük şişe içerisine bir harita yapılmış ağzı sıvanmıştır. Bölgeyi gösteren yer haritası bu şişe içerisindedir. Bu harita ile bölgede kaybolmayız.


  Bu değirmenden karşıdaki tepe üzerine güney doğu istikametine doğru 15-20 dakika kadar yürürsek tek bir mezar görürüz. Bu mezarın taşında bulgara eminağa yazısını görürüz. Yazının üzerinde tek bir haç işareti vardır. Mezarın bir yanı düz alan bir yanı kayalıktır. Bu mezarı açarsak altında büyük bir kapak taşı çıkar kapak taşı arkadaki büyük mahene girişi kapatır. Taşa gelene kadar bir miktar para ile o devirde çok para eden 3 adet altın kadın kemeri çıkar. Bunlara aldanmayıp kazmaya devam edersek kapak taşına geliriz. Burası tuzaklıdır. Kapak açıldığında bir yay boşalır ve açanı öldürür. Mağara eminağanın yatak mağarasıdır. Mağaraya girdiğimizde eminağaya ait kanlı gömlek duvardaki bir çiviye asılı haldedir. Gömlek cebinde 5 adet altın para vardır.Kemeri ve diğer elbiseleride burda çividedir. Kemeri üzerinde bir gümüş tabanca vardır. Karşısındaki duvarda bir at başı kesilip kurutulmuş duvara asılmıştır. Ortada bir taş masa vardır. Masanın dört yanında oturak taşları vardır.Masa üzerinde kap kacak ve bir tuzluk vardır. Tuzluğu açarsak içinde bir avuç elmas çıkar. Mahsenin bir yannda ufak bir ocaklık yapılmıştır. Duvarda 3 adet mumluk yeri vardır. Bu mağara içinde iç tarafta dar bir merdiven görürüz. Çıkması zordur. Üst tarafında ince bir delik kısım vardır. Burasına çıkarken deliğe girmek istersek ordada bir tuzak yay olduğunu görürüz. Bu mağara içinde zemin ve duvarlarda pek çok işaret görürüz.İşaretleri takip edip mahsen içinde ilerlersek. Aramamz gereken işaret Duvarda bakraçla su taşıyan kız resmidir. Bu resim ıslatılınca ortaya çıkar. Bu işarete gelene kadar sırası ile kuluçkaya yatmış tavuk ve av köpeğini görmemiz gerekir.
  Burada kızı bulunca tam karşısında yine ıslatılınca ortaya çıkan kurt başını buluruz. Kurt başının baktığı yönde kapı taşı görülür. Kapı taşı yerinden söküldüğünde iki odalı mahsene gireriz. Buranın asıl hazinesi bu odalardadır iki odada komple dolu altındır. Sarayın hazinesinden çalınan para buraya taşınmıştır.Hepsi geçer altın ve gümüş paralardır.


  Bu mahsenden çıktığımızda arkadaki ikinci bir tepe var bu tepeye çıkarız. Bu tepe üzerinde zirvede taş tan yapılmış bir bizans kilisesi vardır. Kilise ufaktır 3 tarafı uçrum bir tarafı açıklık ve düzlüktür. Bu kiliseye girdiğimizde papazın ayin yaptığı yerde üzerne çıktığı bir taş vardır. Bu taşı ters çevirip altındaki sıvasını kırarsanız ufak bir harçlık parası ile bölgeye ait bir kroki bulursunuz. Kilisenin aşağısında hemen kiliseye yakın bir su kaynağı vardır. Su kaynağı iki parçalı iki olukludur.

  başbey, colombo, SelçuK, the escape, Türk Bunu beğendi

 2. #2
  zaferr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  229
  Tecrübe Puanı
  24
  Rep Derecesi: **
  bu belgede yazan ne varsa birebir eksiksiz burda var ustalar sizce uydurma olabilir mi yer samsun
  Alaattin, colombo Bunu beğendi

 3. #3
  zaferr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  229
  Tecrübe Puanı
  24
  Rep Derecesi: **
  evet ustalar yardım bekliyorummm

 4. #4
  brave heart - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  353
  Tecrübe Puanı
  23
  Rep Derecesi: **
  güzel bilgi adı gecen yer neresiydi tesk.

 5. #5
  MendereS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Uzman
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  8.379
  Tecrübe Puanı
  125
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: **
  http://www.definesohbeti.com/showthr...de%C4%9Firmeni

  şu konuya göz atın bakalım ip ucu varmı.
  brave heart, the escape Bunu beğendi

 6. #6
  zaferr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  229
  Tecrübe Puanı
  24
  Rep Derecesi: **
  ya tamam ustacım işte burası bende sadece değirmenin taştan oluğu yenilenip betondan yapılmış sarıgöl hala duruyor üstündeki çeşme taşıyla beraber taş kaldırımlı yolları bile duruyor hala

 7. #7
  brave heart - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  353
  Tecrübe Puanı
  23
  Rep Derecesi: **
  ustam bu belge nerde geciyo bilgilendirirmisiniz..

 8. #8
  zaferr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  229
  Tecrübe Puanı
  24
  Rep Derecesi: **
  ustat ben samsunda oturuyorum baba köyümüz eski ermeni ve rumlara mekan olmuş bi köydür bu belgenin orjinaliyle birlikte çevrilmiş hali elinde olan bi ermeni kadın geldi köye bizden bu yerleri istedi gitti daha haber alamadık kadından yeri bulduk ama ne yapacağımızı bilmiyoruz sonra bi arkadaş bunuböyle sitelere koydu aldı yürüdü ama çevrili belge hala köyde bi abimizdedir

 9. #9
  zaferr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  229
  Tecrübe Puanı
  24
  Rep Derecesi: **
  yani ustalar ya bu belge gerçek ve yeeri belli yada bu belgeyi bizim köyden birisi yazıp bu ermeni kadına verdi seçim size kalmış hangisi daha mantıklı

 10. #10
  Gökcan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Member
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  47
  Tecrübe Puanı
  19
  Rep Derecesi: **
  Bence belge gercektir samsun da yasayan eskiyalar vardi deniyor tabi ben cok yeniyim bu konuda bakin isaretler varsa takip ediyorsa izin alin bende termede eskiden rumlardan kalan yerlerimiz var Dut incir taflandan ucgen cikiyor suan hic bilgim yok bilgi edinmeye calisiyorum yapi olarak hicbirsey kalmamis kismet artik bizim koyede yillar once rumlar gelmisti birsey bulamadan gittiler malum islenen Toprak aradigini bulmak zor insallah bizimde nasipte vardir

 11. #11
  GLaDioMaN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Engellendi
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  0
  Tecrübe Puanı
  0
  Rep Derecesi: **
  Okumaya bile tenezzul etmedim uydurma evraklar...

 12. #12
  SelçuK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  DogacıyıZ
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  9.081
  Tecrübe Puanı
  155
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **
  Emeğine sağlık
  sarıkayalar Bunu beğendi

 13. #13
  impossibleman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kıdemli Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  103
  Tecrübe Puanı
  29
  Rep Derecesi: **
  Bu bilgiler bencede doğru. 98 yaşında ki dedemize gelen yabancıların gösterdikleri haritalardaki bilgiler ile uyuşuyor. Ama yerleri bulamamışlar zaferr kardeşim. sarıgöl bizim orda diyen çok kişi ile tanıştım ama hala güvercinleri göremedik bizde. hayırlısı araştırmaya devam
  sarıkayalar Bunu beğendi

 14. #14
  sarıkayalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Operatör
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  4.183
  Tecrübe Puanı
  64
  Rep Derecesi: **
  Alıntı impossibleman Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bu bilgiler bencede doğru. 98 yaşında ki dedemize gelen yabancıların gösterdikleri haritalardaki bilgiler ile uyuşuyor. Ama yerleri bulamamışlar zaferr kardeşim. sarıgöl bizim orda diyen çok kişi ile tanıştım ama hala güvercinleri göremedik bizde. hayırlısı araştırmaya devam
  Bulamazsin dedigin isaret burda var guvercin yani bi su icer bir havaya bukar dogrumu dedigin golise kurumus simdi tarla yanliz belgeler biraz karismis galiba
  impossibleman Bunu beğendi

 15. #15
  Theseus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Bilgili Üye
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  909
  Tecrübe Puanı
  32
  Rep Derecesi: **
  İşaretler doğru ama çoğu şaşırtmaca, doğru olanlarsa belge üzerinden şifreli. Birçoğu aslında roma kral mezarı ve tapınağını işaret eder, eşkiyalar da topladıklarını üstüne eklemiş. daha sonra da kaşıramadıklarının yerlerini değiştirmişler.
  impossibleman Bunu beğendi

Sayfa 1/2 12 Son

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş