MS 1. yy`da 50.yılında Romalılar tarafından Göksu deresi üstünde kutluca köyü ile duranlı köyü arasında yapılmış olup taş köprü adı verilmiştir. Tarihi ipek yolu ile Nikomedya`ya ulaşan yolun üzerinde olan köprü daha sonra bölgede yaşayanlar tarafından taş köprü adıyla anılmaya başlamış
karayakuplu divanı, küçükyazır büyükyazır karayakuplu Osmanlı divanı, dürbeyler osmanlı duranlı cumadivanı,ürkütlü cumaoruşlu kıdışıllı eyimsallı çıraklı kesimler aksalar naibler divanı, elmacık naib kaşıkçıdivanı, hocaoğlu kaşıkçı fakılar sarı aliler kayalar çarmıklar hacıibrahimler nezirler gargalıdivanı, orhanlı gargalı yağcılar değirmençayırdivanı, viyran değirmençayırı kunca orçunlu yaka ozellı çengilli hasanlı bahsıllı sarıkavır demırcılı hunlu şemsettindivanı, şemsettin kocalardivanı çukurcak kocalar sinanlar alacılardivanı, alihocalar dikenli kozlucainebeyli fakılar yarımcadivanı mezbur balıköy belenköyü derince divanı, çınarlı yolu kıran cobanıs kırcalıdivanı / adıbeşdivankazası yine sultan abdülmecid dönemindeki kayıtlara göre şöyledir.
turasdivanı kocoğlu kekler garacalı turas tahtalıdivanı aşağısofular yukarısofular
kumbaracı turgut omurlar kolludivanı davulcular kollu balkancılar geredelidivanı doğancılar pamuklar osmanlı otandivanı akçakılısı(alaca)kepekli(geyikli)
yacıllık(yakcılık )
KARAHASAN KÖPRÜSÜ.
ikinci kemer üzerinde karaca(oğlak başı) şuan kırılmış vaziyette (sağlam kalması mucize olurdu herhalde)bazı kayıtlarda büyük kemerde bazı kayıtlarda küçük kemerde bazı kayıtlarda ikinci kemerde diye geçer
su sadece büyük kemerden geçer çok su olursa ikinci kemerden geçer
su geçen kemerde suya yakın kısımda sandık biçimli taş halen yerindedir
hemen yanındaki değirmen(yıkılmış) ve kanalı yerinde duruyor
25 metre yakınında suya yakın kısımda kuyu yerine duruyor

Karahasan Köprüsü
Kocaeline bağlı İzmit, körfez ve kısmen gebze ilcelerinin sınırları içersinde bulunan 70 köyden oluşan bir bölgenin adıdır. İsmini yine bölge içinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu bilinen kemer köprüden almaktadır. Taşköprü bölgesi köylerinde Türkmen kökenli Manavlar yaşamakta ve ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. Köylerin büyük bir çoğunluğunun il ve ilçe merkezlerine yakınlığı sebebiyle şehir sosyal yaşamından kopuk olmayan bölge halkı aynı zaman da ilçelerde yaşayan hemşerileriyle kordineyi sağlamak ve sosyal yardımlaşmayı sağlamak adına Taşkaprü Dernekleri kurmuşlar ve bu dernek vasıtasıyla her yıl sonbahar aylarının başında Hasat sonu festivali altında bir dizi etkinliklerle bir araya gelip kutlamalar yaparlar.Bölgede dümbüldek suyu ismi verilen şifalı bir su bulunmakta ve böbrek taşlarının düşürülmesinde çok etkili olduğu bilinmektedir.
İzmit Taşköprü olarak anılan yöre aynı zamanda ilk Türkmen yerleşimlerinin olması bakımından önem taşımaktadır. Kendilerinin yaklaşık olarak 1350 senesinden beri orada oluğunu belirten insanların yaşam biçimleri aynı zamanda İzmit`in yerli halkı olması sebebiyle de önemlidir.
Kocaeli çevresi üzerine atfedilen giyim kuşam gelenekleri sanılanın aksine gerek Adapazarı ve çevresindeki giyim kuşama gerekse de Bursa ve çevresindeki giyim kuşama benzemeyen kendine özgü bir biçim sergilemektedir. Manav olmalarının yanında kendi değimleriyle ziraatla uğraşmaları ve rençberlikten başka bir şey düşünmediklerinden gündelik giyimleri yaşam tarzlarını yansıtacak kadar sadedir.
İzmit`in yerli halkı olması açısından İzmitli yerli halkın kültürünü belirleyecek olan Taşköprü Havalisi yine manav olma özelliklerinden kaynaklanan kendi kendine yetme güdüsüyle giyim kuşamını kendisi sağlayan bir görünüm çizmektedir.
Erkek ve kadın giyimi olarak iki alt başlıkta incelenen giyim kuşam
kültürü yörede tüm Taşköprü Havalisinde benzer özellikler taşımaktadır. Gündelik giyim çerçevesinde işlenen bildiride farklı giyim kuşamlarla kendilerinde farklı statü yaratan giyim kuşam detaylarını da ele alınacaktır.
TAŞKÖPRÜ`NÜN KONUMU MS 1. yy`da 50 yılında Romalılar tarafından Göksu deresi üstünde Kutluca köyü ile Duranlı köyü arasında yapılmış olup Geudos adı verilmiştir. Tarihi ipek yolu ile Nikomedya`ya ulaşan yolun üzerinde olan köprü daha sonra bölgede yaşayanlar tarafından Taşköprü adıyla anılmaya başlamış ve civar köyler kendilerini "Taşköprü Divanı" olarak belirlemişlerdir.
Divan yerleşim tarzı daha çok manav yerleşim birimlerinde gözlemlenen bir yapılanma tarzı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendi başına muhtarlık olamayacak dağınık durumdaki birbirine yakın üç ve daha fazla yerleşim yeri bir araya gelerek bir köyü ve her yerleşim yeri de o köyün mahallelerini oluşturmaktadır. Ancak bu durum 1980 öncesinde muhtarlığı olmayan küçük köylerin birleşerek "divan" olarak adlandırdıkları yerleşim birimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün idari yapılanmada kullanılmayan bu kavram halen yöre insanın köy tabirlerinde kullandıkları bir kavram olarak yaşamaya devam etmektedir. Karayakuplu Divanı, Tahtalı Divanı, Gerede Divanı, İshakçılar bunun en güzel örnekleridir. Ancak "Taşköprü Divanı" olarak anılan yerleşim yerinde Taşköprü adında ne bir merkez ne de bir köy yer almaktadır.
Bugün Körfez ve Derince İlçe sınırlan içinden geçerek İzmit`i İstanbul`a bağlayan ve Eski İstanbul adıyla anılan yolun kuzeyinde İstanbul il sınırına kadar olan bölgede yaşayanlar kendini manav ve "Taşköprülü" olarak tanımlamaktadır.
Kıyırlı, Sevindikli, Osmanlı, Hayrettinli(Hayradınlı), Kuşluköy, Kıdışıllı, İshakçılar, Tahtalı, Gerede, Dümbüldek, Karakadılar, Karagöllü, Sofular gibi yaklaşık olarak gerek Körfez ilçe sınırları içinde gerekse Derince ilçe sınırları içersinde yer alan yirmi beş kadar köy ve bunların mahalleleri Taşköprü adıyla anılmaktadırPapaz köyünün batısında bir kadı mezarı vardı. Buradan kırk dakika aşağıda Gülle Köyü vardır. Üç Kayalar ve Çimenika Kalesi içinde bir havuz, birde kapalı kuyu vardır. Bizans’tan kalama bu kuyuda hazine vardır. Sandık Kaya Üç Kayalara yakındır. Dere sonunda ve Papaz köyü deresinde üç gözlü köprü, köprüde bir put, üç köşeli taş, bunun yakınında meşe ağacı meşe ağacının yakınlarında mezar taşına benzeyen bir taş ve altında 1646 tane karışık para vardır. Yine bu civarda köyün doğusunda, ana kayaya yapılmış olan bir değirmen. Yedi basamakla oluk başına çıkılır. Bu değirmenin batısında bir leğen, bir ibrik, bir tilki, bir yılan, bir ördek , üç balık resimleri olacak.bu resimlerin bazıları oyma bazıları kabartmadır. Değirmenin alt tarafında kapalı mağara var. Mağaranın ağzında çöreklenmiş bir yılan. Üstünde doksan dokuz okkada duran bir kantar. Burada 99 okka altın vardır. Yine bu civarda avcı köpeği, avcı ve karaca resimleri olacak. Avcı diz çökmüş bir Yunan askerine benzer çarıklarının üzeri püsküllüdür. Yine unun yan tarafında gelen üstü kapalı üç gözlü Kara Hasan köprüsü. Bu köprü 12. Kara Hasan köprüsüdür.

7. Kara Hasan Köprüsü yolun üzerindedir. Üstü açık gözü biridir. Esas köprü kapalıdır. Açık Kara Hasan Köprüsünden dokuz dakika yukarısındadır. Kapalı köprünün yukarısında siyah bir taş vardır. Üstü muska gibi üç köşe ovulmuştur. Onunda karşısında dört köşe yontulmuş bir taş olup, üzerinde “VA” rakamı vardır işte hazinemiz buradadır. Son koymamızdaki meblağ 2600 okka dır. Köprünün doğu karşısında hora tepesi 43 dakika mesafededir, Horatepe’de nişan olarak iki dikili taş ve birinde kemençe resmi vardır. Yerde yatan dört köşe hazır taşı hazine biraz yanındadır.