Kara tepe de denizi ardımıza almak sureti ile 1 saat 45 dakika mesafedebulunan kayalık alanda
sağda bir tüfek mermisinin ulaşabileceği uzaklıkta bir mağara var. 7 basamaklı olan bu birinci
mağara da paralarımız 7 ayrı yerde gömülmüş olarak bulunuyor.
Mağaranın ağızından 800 adım uzaklıkta bulunan bir oyuktan tatlı su
çıkar bu suya bir adım mesafede bir miktar emanetimiz gömülmüştür
bu tatlı suyun solunda 3 mezar var ortada bulunanın içi doludur.
İkinci mağara bu suyun 300 adım doğusunda olup içine doğru üç basamaklı
olup bu
mağaranın
işareti üstünde iki bacalı üç direkli bir geminin resmi bulunan
bir taştır.
Taşın yan tarafında üç karış boyunda oyuk olup bu oyuk içinde üç parça
altın var. İçerisine
üç basamakla
girilen 4 köşe kare şeklinde üç basamaklı mağarada bir posteki deri
içerisinde bir küp altın emanetimiz gömülmüştür
Buraya yakın bir mezar olup mezar taşının altında 9 küp altın paramız vardır.
Burada bulunan hisarın karşısındaki toprak yolun altında bulunan taş
ocağının yakınlarında bulunan dikili taşın güneyine 3 adım mesafede bir
gömülmüştür.
Uzaktan bakıldığında sırtını yalayan bir öküze benzeyen taş bu taştan
kuzeye doğru 7 adım
ilerdeki taşın altına emanetlerimiz gömülmüştür
yatan iki öküze benzeyen iki mezar taşının altında bir miktar emanetimiz
vardır.
Paraların bazıları bacakta hayvanın but kısmındadır.