kurur

  1. M

    Bir soru

    Dere de veya yazın kurur kışın akar bir su yatağına gömülmüş define ne kadar derinde olur tahminen
Üst