1. #1

  Bana Yardım edin Aslan işareti var Bilgi lütfen

  Aslan işareti var sadece burada ne yapmalıyım Aslan yukarı ve hafiften sağ tarafa doğru bakıyor sizin dikkatinizi ne çekiyor bana yardımcı olur musunuz
  Ekli Küçük Resimler Ekli Küçük Resimler Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: images (4).jpeg
Görüntüleme: 497
Büyüklüğü: 22.7 KB (Kilobyte)
ID:	169449   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: images (2).jpeg
Görüntüleme: 472
Büyüklüğü: 25.3 KB (Kilobyte)
ID:	169450   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: images (1).jpeg
Görüntüleme: 461
Büyüklüğü: 33.8 KB (Kilobyte)
ID:	169451   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: images (3).jpeg
Görüntüleme: 463
Büyüklüğü: 23.6 KB (Kilobyte)
ID:	169452  


 2. #2

  Bana Yardım edin Aslan işareti var Bilgi lütfen

  Selamun aleykum Bu aslan işareti nedir neye isarettir ne yapmaliyim Aslan Yukari ve hafiften sağ tarafa doğru bakıyor yardımcı olun lütfen
  Ekli Küçük Resimler Ekli Küçük Resimler Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: images (3).jpeg
Görüntüleme: 441
Büyüklüğü: 23.6 KB (Kilobyte)
ID:	169454   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: images (4).jpeg
Görüntüleme: 438
Büyüklüğü: 22.7 KB (Kilobyte)
ID:	169453   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: images (2).jpeg
Görüntüleme: 442
Büyüklüğü: 25.3 KB (Kilobyte)
ID:	169455   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: images (1).jpeg
Görüntüleme: 438
Büyüklüğü: 33.8 KB (Kilobyte)
ID:	169456   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: images.jpeg
Görüntüleme: 446
Büyüklüğü: 22.4 KB (Kilobyte)
ID:	169457  


 3. #3
  ragıp - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tecrübe Puanı
  92
  Mesajlar
  4.600
  ASLAN HEYKELİ:
  Çayırcık mahallesinde, Roma dönemine aittir. Ancak, daha önceki dönemlere de ait olabileceği değerlendirilmektedir. Aslan: kralın asilliğini göstermektedir. Dolayısı ile, Çayırcık mevkiinde bulunan bu aslan heykeli, eski dönemlerde buranın önemli bir yerleşim alanı olduğunu kanıtlamaktadır.

  yeterli mi?
  İzinsiz kazı, Gayri Yasaldır.
  Bilgi, paylaşıldıkça güzeldir, çoğalır.

 4. #4

  Bana Yardım edin Aslan işareti var Bilgi lütfen

  Aslan heykeli var kayadan yapılmış Başı Hafif sağ tarafa dogru bakiyor Ne yapmaliyim ne yapmaliyim bana lütfen yardımcı olun
  Ekli Küçük Resimler Ekli Küçük Resimler Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: images (4).jpeg
Görüntüleme: 441
Büyüklüğü: 22.7 KB (Kilobyte)
ID:	169458   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: images (3).jpeg
Görüntüleme: 434
Büyüklüğü: 23.6 KB (Kilobyte)
ID:	169459   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: images (2).jpeg
Görüntüleme: 437
Büyüklüğü: 25.3 KB (Kilobyte)
ID:	169460   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: images (1).jpeg
Görüntüleme: 438
Büyüklüğü: 33.8 KB (Kilobyte)
ID:	169461   Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: images.jpeg
Görüntüleme: 437
Büyüklüğü: 22.4 KB (Kilobyte)
ID:	169462  

  yakamoz67yy Bunu beğendi

 5. #5
  ragıp - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tecrübe Puanı
  92
  Mesajlar
  4.600
  bu arada konularını birleştirdim
  buradan devam edebilirsiniz

  selametle
  İzinsiz kazı, Gayri Yasaldır.
  Bilgi, paylaşıldıkça güzeldir, çoğalır.
  dadas_25, nik Bunu beğendi

 6. #6
  Aynen bu konulari biliyorum ama tünel olma şansı veya tümülüs nedir kral mezari oldugundan eminim

 7. #7
  Tarih boyunca pek çok kültürde aslan figürüne rastlarız. Aslan, mitolojide karşımıza kutsal addedilen mekânların ve hükümdar tahtlarının bekçisi, tanrı/tanrıçaların biniti ve koruyucusu, hayvanlar kralı, güneş sembolü olarak çıkabilmektedir.
  Mısırlılar korunma amacıyla kapılarını kükreyen aslan motifleriyle süslemiş ve tapınaklarında da aslan figürleri kullanmışlardır (1). Budist gelenekte yasaları koruyan aslandır (1). Aslan, Budist mitolojide bazen Tanrı’yı, bazen de hükümdarın kendisini ya da oturduğu tahtı simgeler. Buddha, Sakya’nın aslanı olarak anılır ve vücudunun duruşu aslana, konuşmalarıysa insanları uyaran aslan kükremesine benzetilir (2). Buddha, “Sakya’nın Aslanı” (2); İsa, “Yahuda Soyunun Aslanı” (3); İmam Ali de “Allah’ın Aslanı (Esedullah)” olarak adlandırılmıştır.
  Baring ve Cashford’a göre, aslanlar tanrıçanın kutsallığının en eski tezahürlerindendir (4). Babil mitolojisinde aşk ve savaş Tanrıçası İştar, yanında bir aslanla tasvir edilir (1). Sümer mitolojisindeki aşk ve savaş Tanrıçası İnanna, yedi aslan tarafından çekilen bir savaş arabasının içinde ya da kendisi aslan formunda tasvir edilir. Burada aslanın, İnanna’nın savaşçı yönünü temsil ettiği söylenir (4). Mısır’da savaş ve yıkımın tanrıçası Sekhmet de dişi aslandır (4). Mısır mitolojisinde tanrıça Tefnut (Tefnet), nem tanrıçası olarak bilinir ve aslan başlıdır (1). Ana tanrıça Kibele, her iki yanında bulunan aslanlarla tasvir edilir (1). “Hayvanların Hanım Efendisi” olarak nitelendirilen Kibele ile Meryem figürü arasında benzer motiflere rastlandığına işaret edilmiş ve on dördüncü yüzyıla ait bir tabloda, tanrıça Kibele’nin tasvirlerinde olduğu gibi, Meryem’in de aslan başlı bir tahtta oturduğu belirtilmiştir. İki aslanın bekçilik ettiği bir dağda gözüken Bakire Meryem tasvirleri de mevcuttur (4).
  İskit mitolojisinde aslan, tanrı Arti-pasa’nın sıfatı ve güneş tanrısı Oestosyru’nun bir vasfıdır (5). Hitit mitolojisinde de tanrıların arabalarını aslanların çektiğine inanılır (1). Çin mitolojisinde aslan, genellikle, dünyayı temsil ettiği düşünülen bir küre ya da bir top ile birlikte düşünülür (1). Aslan, Hindistan ve Mezopotamya’da tanrıçanın olağan binek hayvanıdır (4). Aslan, Anadolu evliya menkıbelerinde erenlerin biniti olarak da tasvir edilmiştir (6).
  İbrani geleneğine baktığımızda aslanın bir anlamıyla haklı savaştaki yenilmezliğin, adaletin ve cesaretin sembolü olduğunu görürüz. Fakat aslan, öfkeli, yırtıcı ve açgözlü olabildiği için aynı zamanda zayıf kişilikleri temsil etmekte de kullanılmıştır. Gücünü şeytandan alan, yedi başlı, on boynuzlu vahşi deniz canavarı “aslan ağızlı” olarak tasvir edilir (3). Aslanın, gücü sembolize ettiği kadar vahşiliği ve yok ediciliği de sembolize ettiği de ifade edilir (4).
  Selçukluda aslan güneşle özdeşleştirilir (7). Güneşin yaratıcı kudret, yaşam kudreti olduğunu düşündüğümüzde aslanın bir anlamıyla yaşamı sembolize ettiğini söyleyebiliriz. Türk mitolojisinde genellikle iyinin kötüyü yenmesinin ve kudretin simgesi olmuştur (2). İslamiyetten sonraki minyatürlerde, barışın, huzurun, adaletin, mutluluğun simgesi olarak kullanılır (5). Anadolu’daki Türk halk hikâyelerinin incelendiği bir çalışmada “Kirmenşah” adlı hikâyedeki aslan figürü, kahramanın sevdiğine kavuşabilmesi için aşması gereken engellerden biri olarak betimlenir (8). Benzer biçimde, Dede Korkut hikâyelerinden olan Kan Turalı’nın öyküsünde, aslan Kan Turalı’nın sevdiğine kavuşabilmesi için öldürmesi gereken canavarlardan biri olarak tasvir edilir (9). Burada aslanı öldürmek, insanın kendindeki zarar verici birtakım psikolojik niteliklerden kurtulması olarak yorumlanabilir. Fakat öldürme fiilini, öldürülen şeyin niteliklerini içe alabilmek, onlara sahip olabilmek için gerçekleştirilen bir eylem olarak ele alırsak, aslanı öldürmek aslında onun temsil ettiği, cesaret, kudret, irade gibi nitelikleri kişinin kendi benliğinde aktive etmesi şeklinde de yorumlanabilir.
  Tüm bu bilgilerden hareketle, aslan sembolünün bir anlamıyla hükümdarlığı, iradeyi ve adaleti temsil ettiğini söyleyebiliriz. Hükümdarlık emir vermektir. Emir vermek ise ancak irade yani “yapabilme gücü” ile mümkün olabilir. Bir hükümdarı diğer varlıklardan ayırt eden en önemli niteliği, iradesi yani bir anlamda hüküm verme yetkisidir. Düşünür İbn Arabî, “Hüküm hikmete bağlıdır,” der. Bir hükümdarın vereceği hüküm de onun hikmet bilgisine bağlıdır diyebiliriz. Doğru hüküm “adalet ilkesi”ne göre verilen hükümdür. Adalet ilkesi, her şeyin hakkını gözeterek, her şeye hakkını verebilmektir. Ancak adaletle yönetilen bir sistem dengesini (homeostatis) dolayısıyla varlığını koruyabileceği için, kralın da hükümranlığını sürdürebilmesi için adil olması gerekir diyebiliriz. Adaletin, yani dengenin tesis edilemediği bir sistem çökmeye mahkûmdur. Adaletle hüküm verebilmek ise hikmetleri görebilmeye bağlıdır. Ancak hikmetle görebilen bir göz adil kararlar verebilir. Adalet ilkesi gözetilmeden verilen hükümler zulüm olarak adlandırılabilir.
  kraltaym, nik, Pscyhe Bunu beğendi

 8. #8
  Bugün panoramio dan alıntılar günü herhalde

  https://www.google.com.tr/search?tbs...HoLcFO5pxYGfBA

 9. #9
  Pscyhe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tecrübe Puanı
  0
  Mesajlar
  2.411
  Fantezi güzel internetten resim indir "sonra burda ne yapcam" güzel is valla..
  APOLLONUS, tatar26 Bunu beğendi

 10. #10
  tatar26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tecrübe Puanı
  58
  Mesajlar
  3.838
  Alıntı Pscyhe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Fantezi güzel internetten resim indir "sonra burda ne yapcam" güzel is valla..

  ya bu nokta atışı cümlelerin harika... bi ara bilgisayarın monütöründen kurt emen iki çocuk romulus ve remus heykelinin resmini dağda zirvede buldugunu tek elle çektiğini anlatan biri vardı.. la monütörden çekmişsin diyorum ha öyle mi demişti allahım bu site neler gördü bunuda gördü ya hadi hayırlısı.
  APOLLONUS, Cenat, Pscyhe, İrem Bunu beğendi

 11. #11
  Şirvan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tecrübe Puanı
  45
  Mesajlar
  2.773
  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: 20171130_221450.png
Görüntüleme: 130
Büyüklüğü: 302.4 KB (Kilobyte)
ID:	169553 burayı görmek lazim merdivene benziyor.

 12. #12
  Hahahaaa

 

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş