Yunan sanatının büyük ustalarının sonuncusu olan Lysippos, aynı zamanda Hellenistik dönemin en ileri gelen portre sanatçı­sıdır. En çok sevdiği konu, genç erkek figürü, yani Kuros' dur.

Lysippos, Polycletos'un insanla ilgili ölçülerini (1/7) değiştirmiş, 1/8 ola­rak belirtmiştir. Günümü­ze kadar gelen İskender heykelleri, Lysippos'un kopyalarıdır. Tunçtan atlet heykelleri de döktüren Lysippos, insanları gerçekte göründükleri gibi göstermiştir. Ki­şilerin yüzü, sanki zihnî bir şeyle meşgulmüş izlenimi verirler. Önemli eserleri arası­na Apoksiyomenos adlı çıplak heykel veri­lebilir. Kirlenen vücudunu temizleyen bir atlet gösterilmiştir

M.Ö. 323 yılında başlayan Hellenistik dönemde, pek çok heykeller yapılmıştır. İs­kender'in başlattığı yayılma sonunda, Yu­nan kültürü Orta Akdeniz'den Hindistan'a kadar yayılmıştırBergama, Efes ve Rodos'ta Yunan sanat merkezleri kurulmuş­tur. Hellenistik dönem heykeltıraşlığında Bergama ekolü, özel bir öneme sahiptir.

İskender Bası ve Bergama-Galatya savaşlarının amsına yapılan anıtlar {Devler Frizi) Bergama'da yapılmışlardır.

Bergama'da yapılan kabartma fıgürlerdeki ihtiras ve heyecan telkin eden ifadeler, M.Ö. I. yy.'da Rodos'ta da devam etmiştir.

Rodos ekolünün ve aym zamanda Yunan sanatımn son büyük eseri Laokoon Heykel Grubu’dur. Bu heykel grubunda Laokoon ve oğulları yılanlarla korkunç bir mücadele vermekte, büyük acı çekmektedirler. keyifci.comBunlarda insanın anatomik yapısının en küçük ayrıntıları büyük bir incelikle işlenmişlerdir. Ancak, vücutlarda gerçek canlılık ve hareket fazla görülmemekte, durgun bir hâl göze çarpmaktadır.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan ''İskender Lâhdi", Suriye'nin Sayda kenti yakınındaki bir mağarada bulunmuştur. Lahit, İskender'in ölü­münden sonra Fenike'de hüküm süren ve kendini İskender gibi göstermek is­teyen yerel krallardan birine aittir. Lâhitte Makedonya-Pers savaşları, İs­kender'in aslan avlaması konu edilmiştir.Resim: İskender LâhdiTahtını Büyük İskender'e borçlu olan Soyda kralı tarafından yaptı­rılmıştır. Hem bir lahit (sarkofaj) hem de iskender'in başarılarını yansıtan bir anıttır. 11 zerindeki kabartma ve heykeller, iskender'in hayatından bazı sahneleri anlatmaktadır. Bunlar arasında Penslerle. yapılan bir savaş ve bir av partisi de vardır, üslûp olarak ve özellikle kullanılan modeller açısından, IV. yy. 'in en büyük heykeltıraşı sayılan Lysippos 'un büyük ölçüde, etkisini yansıtmaktadır. IV. yy. sonunda yapılan eserin Skopas grubu arasından bir sanatçının olabileceği de ileri sürülmektedir. Tasvirlerin hepsi yüksek kabartma tekniğinden yapılmış olup, boyalıdır.