BURÇLAR, ZİKİR VE ESMA-ÜL HÜSNA

Zikir beyninize ve genetiğinize yerleştirilmiş kodları aktive ederek enerji açığa çıkarmanızı ve manyetik alan oluşturmanızı sağlar. Böylelikle zikrettiğiniz esmanın manalarını idrak etmenizi ve gücünüzü ortaya çıkarmanıza faydalı olur.


Evren matematik üzerine oturmuştur. Her şey matematikseldir.
Size çok spritüel gelen, ruhani gelen pek çok şey aslında matematiksel ve fizikseldir. Evrenin her yerinde altın oran vardır, yaşadığımız dünyada zaman ölçülür, kuantasal (parçacıksal) bir yapıya sahip olan bu evren belirli
ritimlerle titreşir aynı notadan gelen müzik sesi gibidir ve matematikseldir. Ses bir titreşimdir ve yaydığı frekanslar da belli bir müzik ritmindeki ritim gibidir, ölçülebilir. Esmaların tekrarı ile ortaya çıkan enerjilerin frekansı kendiyle eş olan frekansla eşleşmektedir. Yani siz elinizdeki kumandayla nasıl X kanalını tuşladığınızda karşınızda X kanalını bulur ve seyrederseniz, zikrettiğiniz esmanın da yaydığı frekans kendi manasının içeriği olan frekansla eşleşecektir. Bu eşleşmeyi gerçekleştirmek için beyinden yayınlanacak dalganın belirli bir doygunluğa erişmesi gerekmektedir ki beyinden çıkan ışınlar(fotonlar-kuantalar) etkili hale gelebilsin. Beyin bir kelimeyi tekrar etmeye başladığında beyin önce belirli bir bölgesinde sonra genelinde aydınlama yani aktivasyon başlar, bu nöro kimyasal bir olay olarak bilim tarafından da ortaya konmuştur.


Bu araştırmaya göre beyin aynı kelimeyi,belirli bir süre tekrarlamaya devam ettiğinde beyinin genelinde güçlü bir nöron aktivasyonu gösterdiği ve beyinden dışarı doğru hertz cinsinde güçlü frekanslar yani ışınlar yaydığı tespit etmiştir.


Bir esmayı tekrar ederek zikretmenin beyinde güçlü bir ışıma
oluşturduğu ve evrene yayın yaptığı anlaşılıyor. Bu nedenle tekrar etmek önemli çünkü; ışıma ne denli güçlü olursa esmanın manasıyla ilgili kozmik enerji alanıyla bağlantı o denli güçlü oluyor.


Nasıl ki kapınızın anahtarını her anahtar açamaz, sadece o kapının anahtarı
açarsa, nasıl ki her kilidin beli bir şifresi varsa Esmalarında
belli bir şifresi vardır. Siz belirlenmiş sayıda esmanızı zikrettiğinizde
beyninizden çıkan ışın kozmik enerji alanında kendisiyle bağlantılı olanla eşleşiyor ve kilit açılıyor. Ben buna “kozmik kapıdan geçmek” diyorum. Kozmik kapıdan geçtiğinizde artık ilgili esmanın manası devreye giriyor ve esma hangi
niyetle çekilmişse, o niyetin oluşumu gerçekleşmeye başlıyor.
Bu kadim bilgiler de bir gün gelecek ve bilimsel biçimde açıklanacak
çünkü evren tamamen matematik üzerine kurulu.
Zikretmek, yerçekimi yasası gibi, güçlü ve zayıf çekirdek yasası gibi, suyun kaldırma gücü gibi tamamen evrensel yasa ile bağlantılıdır. Siz inansanız da inanmasanız da bir objeyi yere atarsanız yerçekimi yasasından dolayı yere düşecektir. İnansanız da inanmasanız da içi hava dolu bir objeyi suya bıraksanız suyun üzerinde yüzecektir. Çünkü evrensel kuvvetler söz konusudur. Zikrettiğinizde de aynı durum geçerlidir. İnansanız da inanmasanız da belirli bir esmayı belirlenmiş sayılarla zikrettiğinizde yayılan manyetik enerjinin
etkisiyle esmanın manası ve işlevi harekete geçecektir.
Zikretmek sadece inanç meselesi değildir tamamen bir yasadır.


Bununla beraber siz zikretmeye başladığınızda yaşadığınız deneyimlerden dolayı zaten Yaradan’ın varlığına ve Yaradan’ın muhteşem düzenine ve işleyişine inanırsınız. Kuantum fiziği ve mekaniği deneylerle ispatladı ki; Yaşadığımız
evren her zerresiyle enerjiden ibarettir. Salt enerjiden oluşmuş bu evrende bedenlerimiz dahi yoğunlaşmış enerji formudur. Dokunduğunuzu zannettiğiniz şeylere bile dokunamazsınız aslında elinizin elektronları dokunduğunuz objenin
elektronlarını iter sizin hissettiğiniz sadece duygudur.


Duygular ise zihnimizde enerjileri harekete geçiren kimyasallardır.
Beş duyu algımızla üç boyutlu olarak algılıyoruz evrenimizi.Bu demektir ki; aslolan sadece bilinçtir, geri kalan her şey yönlendirilmeye ve şekillendirilmeye hazır enerjilerden ibarettir. Enerjileri yönlendiren ve onu var algılattıran sadece bilinçtir, zihinlerimizdir. Zihinlerimizde bilincimizde dünya formatına uygun olan program yerleşiktir. Bu program sayesinde algılarız içinde var hissettiğimiz evrenimizi. Bize dışarıda gibi gelen sesleri, görüntüleri, kokuları da bu program aracılığıyla algılarız. Aslında biz sadece zihnimizdeki bilinciz.


Kendi yıldızınıza ait olan Esma’ları zikretmek sizin tabiatınıza dair olan gücünüzü arttırır ve yaşam deneyimlerinizi kolaylaştırır.


Astroloji anne karnında iken ve doğduğumuz an ve yere göre çıkan beyin haritamızda (horoskop) bizim yaşam boyunca seyir halindeki gezegenlerden hangi yaşam alanımıza(evler) hangi türden enerjileri alacağımızı anlatan ilim dalıdır.Beynin bir bölümünün proglamlandığı bu harita bizim kimlik karakter ve yeteneklerimizi ve yaşamdaki duruşumuzu belirler.Beynin kullanmadığımız henüz programlanmamış bölümünü de kişisel gelişimizle veya ESMA'ÜL HÜSNA ları belli sayıda ve ritimde zikrederek atıl durumdaki nöronları mana istikametinde programlayıp devreye sokabiliriz.Bunu haritamızdaki gezegenleri ve açıları yayılımı hesaplayarak bulabilir,yaşamımızı daha olumlu geliştirebiliriz.


Burcumuzun yaşamımıza kolaylık veren, kişisel gelişmemize destek verecek esmalarını çekerek o tür etkileri güçlendiririz.


Bunları bize yakın aynı elementten burçların esmaların destekleyici etkisi ile dengeleyebiliriz.


Her esmanın sayı adedince çekilimi ‘zikir edilmesi’30 derecelik açı etkisi yapar. Horoskoptaki sert açılarla yaşamımızda manayı sert yaşayacağımız konuları bu açı açılımları ile dengeleyebiliriz.


Her burcun, gezegenlerin konumlanmasından kaynaklanan bazı zorlayıcı kişisel özellikleri olabilir. Esmalar ise, öne çıkan negatif özellikleri
dengeleyecek etkilere sahip. İşte Levent Akkaya'nın burçlara göre okunmasını tavsiye ettiği esmalar…


KOÇ
HALİM (88 KEZ): Sinirlenmeye, merhametsizliğe ve heyecanlanmaya karşı.
METİN (500 KEZ): Direnci arttırmak ve gücü korumak için.
HAKİM (78 KEZ): Neyin nereye varacağına ve onu nasıl kontrol edebileceğinize dair açılımlar yapar.
BOĞA
BASİR (302 KEZ): Olayları oldukları gibi algılamak için.
BASIT (72 KEZ): Hem fiziki hem ruhi olarak sıkışmış tüm özellikleri feraha çıkartır.
KADİR (305 KEZ): Yapabilme gücünü ön plana çıkarır.
İKİZLER
REŞİD (514 KEZ): Olayları hedefe vardırmak için zikredilir.
KAYYUM (156 KEZ): Her anda ve her oluşta hayat bulan her ne varsa düzenli ve tüm diğer etkilerle uyumlu bir şekilde var olmasını sağlar.
YENGEÇ
KUDDÜS (170 KEZ): Biriken negatif etkilerin temizlenmesinde büyük etkisi görülür, sezgileri de güçlendirir.
MUSAVVİR (336 KEZ): Yaşamınızda yeni şeyleri var etmek yolunda kullanabilirsiniz…
CEBBAR (206 KEZ): Yaşamınızda uğraş isteyen konularda hükmünüzü arttırmak için zikredilir.
ASLAN
HALİM (88 KEZ): Sakinlik ve yumuşaklık kaynağıdır.
VEDUD (200 KEZ): Yaşamınıza daha fazla aşk ve sevgi çekmenize yardımcı olur.
MÜHEYMİN (145 KEZ): Güven duygusunu hissetmek istediğiniz her durumda kullanabilirsiniz.
BAŞAK
KAYYUM (156 KEZ): Düzen istediğiniz her durum için…
BASIT (72 KEZ): Maddi manevi sıkıntıları giderir.
MUHYİ (68 KEZ): Ruhen ve bedenen sağlık verir.
TERAZi
METİN (500 KEZ): Güç ve sağlamlık kazandırır.
REŞİD (514 KEZ): Yaşamınızda sonuca ulaştırmak ve gelişimini sağlamak istediğiniz her yönde kullanabilirsiniz.
AZİM (1020 KEZ): Kendi varlığımızdaki değeri anlayabilir, bunu yükseltebilirsiniz.
AKREP
MÜTEALİ (551 KEZ): Hem ruhsal tekamül açısından hem maddi, manevi bütünleniş açısından kendinizi tamamlanmaya doğru yöneltmenizi sağlar.
NAFİ (201 KEZ): Bolluk ve bereketi çekmek için zikredebilirsiniz.
GAFFAR (1281 KEZ): Tüm evrende negatif oluşları silen bir rahmet kapısıdır.
YAY
RAHİM (258 KEZ): Yaşamınızda korumak, kollamak ve büyütmek istediğinizi her olay için.
AZİZ (94 KEZ): Bu esmanın manasında Allah'ın hiçbir şartta mağlup edilemeyeceği, her şeyin onun lehine döneceği betimlenir.
HAKİM (78 KEZ): Kontrol eden, her olayı ve oluşun izleyeceği süreci bilen ve müdahale edebilen anlamını taşır.
OĞLAK
NUR (256 KEZ): Yaşamınızda ışığın o muhteşem gücünün devrede olmasını istiyorsanız bu esmayı sıkça kullanın.
NAFİ (201 KEZ): Maddi ve manevi size faydalı olan şeylere kapı açmak için faydalıdır.
VEDUD (200 KEZ): Yaşamınıza daha fazla aşk ve sevgi çekmenize yardımcı olacaktır.
KOVA
MÜTEALİ (551 KEZ): Olduğunuz bilinçten çok daha derin bir bilince ve anlayışa akmak isterseniz bu esma harika bir anahtardır.
LATİF (129 KEZ): Yaşamınıza güzellikleri çekmek adına kullanabilirsiniz. Hayırlı haberleri ulaştırır.
BASIT (72 KEZ): Tüm darlıkları giderir, gönlü ferahlatır.
BALIK
KAVİYY (116 KEZ): İrade gücü ve ruhsal kuvvet de söz konusudur. KADİR (305 KEZ): Bu esmada yapabilme gücü ön plandadır, kontrol vardır.
MELİK (90 KEZ): Yaşamınızda maddi, manevi sahip olmak istediğiniz oluş ve durumlarla ilgili bu esmayı zikredebilirsiniz.


Nasıl ki biz hastanın kan değerlerini ölçüp, ne eksik ne fazla bakıp ona göre ilaç ya da vitamin takviyesi yapıyoruz, esmalar için
de aynı şey geçerlidir. Örneğin bir insanda Cebbar esması çok fazlaysa Halim esmasını zikrederek bunu dengeleyebilir. Sözcüklerin
enerjisi vardır, esmalar da birer enerjidir ve zikredilince kişide potansiyel olan esma özellikleri açığa çıkar. Tıpkı elektrik düğmelerinden hangisine basarsanız ona ait olan odanın ışığının yanması gibi. Tüm sıfatlarımız Allah'tan gelir, o sıfatların kişide soruna yol açmalarının nedeni fazla ön plana çıkmış olmalarıdır. Tıpkı ilacın fazlasının zehirli olmajsı gibi.


**
"GÜNÜMÜZ İNSANINDA HAKİM SIFATI EKSİK"

Alıntıdır