Belgelerde Adı Geçen Bazı Yerler

Koray Kor

Admin
Administrator
Katılım
9 May 2017
Mesajlar
567
Tepkime puanı
951
Puanları
11
KATIR BOĞAN GÖLÜ:

CUMA OVASININ Güney doğusunda dağın zirvesinde ormanın içinde küçük bir göl olacak gölün içi sık taşlıktır bu göle katırboğan gölü diyorlardı yedi tane katır boğan gölü vardır bu göl yedi gölden biridir ayrı ayrı bölgelerde bulunurlar 3 tanesi boşturdolu olanlarda değişik olarak yapılmış haç ve ok vardır buradaki para iki çelik kasa içindedir kasalar ziftle kaplıdır alttan suyun içine kayanın altına konmuştur 170 okkadır gölün suyu az vede süzme akar çevreden bağlanmıştır.


DÖRT ATLI FAYTON:

Dağarcık değirmeni yanındaki koca mağaranın içinde bulunur kapıya karşı olan okunun üzerinde(+) ve üç adet zil çanı mevcuttur faytonun iki espiti kırıktır yoktur paytonun arkasındaki duvarda bir çift öküz koşuludur ve bunları geçince bir salona çıkarız geriye baktığımızda demir halkaya bakan bir kız görürüz birde etrafı nakışlı 4 köşe taş ile 7 basamaklı bir merdiven göreceğiz birinci basamakta az miktar para ve ziynet vardır.


KUDRET KALE:

Alucra ile Çamoluk arasındaki kurt derede ağzı açık salyaları akan bir kurt bulunur kurt derenin başıdır kurdun baktığı 30 adımda boş bir mezar vardır kurdun aşağısı deredir arkasında kara kayalık vede bir açık mağara bulunur girişte 3 adet iri oyna vardır biraz daha yukarıda toprak yığma bulunur kurda yakın bir yerde kaynak vardır burada 5 okka kadar mal vardır kurdun diğer malı bir adet yakuttur 7 adım yanında bir madalyon vardır bunun alt ucuna bir arşın mesafede horasanla sıvalıdır kurdun baktığı yerden aşağı giden yola devam edersek bir boğazda yatıp uyuyan ikinci kurdu buluruz buraya yakın kurdun odası vede kapak vardır ilerisi ceneviz kale karşısı kudret kaledir deredeki değirmenler zengindir kalede 3 adet yapma gibi duvarlar bulunur bunların ortasında gömülü taşların altı iyidir birde şelale vardır yanında kasa gizlidir burada birde koltuk vardır uçurumdadır 3 adet basamakla koltuğa inilir yönü doğudur koltuk burada kapaktır içerideki varlık cenevizlilere ait olup tamamı 18bin okkadır tuzaklıdır 72 basamakla odalara inilir içeride yol ikiye ayrılır birde içeride yavrulu tavuk vede topal ayı bulunur kralın odası vede lahiti içeriyi aydınlatır tepede bir kuyu vardır 80 arşın kadar derindir kapağı üzeride bir yatır bulunur buradan kalenin mahzenlerine iniş yolu vardır 66 arşında 3 adet tuzak bulunur buradan işaretli taş çekilip az miktar emanet alındıktan sonra 100 adım ileride yerde yatan bir yılan bulunur yılan yaklaştıkca hareket eder vede geçiti kapatır girişten 70 adımdaki yeri temizleyip oradaki kolu çekersek tuzak bozulur yılan safi altın platin vede gümüştür altından 12 odalı yere girilir buradaki mal safi külçe olup 140 bin okkadır.SARIMSAK DEĞİRMENİ (PAPAZ SAMSARKANIN YERİ):

Buradaki dereye sarımsak deresi denir uzun dereye akar gavurluk yaylanın başıdır bu derede altın ocakları bulunur asırlıktaki madenden gelen altınlar burada işlenir Fransızlar tarafından işletilmiştir iki kemer köprü önde bir şelala ardında yapma yedi şelale şelale doğusunda hemen başında değirmen burası dere çatı az yukarıda ayı eli 3 metre kadar şelale saltaşı daha yukarıda derede yapma bent ve savak yeri buradaki yeri bilmek için dereyi savmak gerek emanet suyun içinde buraya az bir suda başka dereden karışır az yukarıda der boyunda papazın ev yeri kilise çeşme eski bina yerleri alt alta iki sofra taşı karşılarında balık taşı iki oyma dibek gibi oyuk az yukarıda çerçeve gibi nişanlı kaya saçaklı şekilde karşısında eğilip su içilen pınar pınarın doğusunda bir miktar emanet değirmenin batısında taşla çevrili mezar yeri yanında üçgen vari taş altında az miktar karışık para değirmenin doğusunda dereden karşıda oturak kayası bir kişi zor oturur buradan değirmen vede batan çıkan su gözükür batan suyun üzerindeki kaya doludur der yukarıda 40 arşın şelale başında oyma nişanlar değirmen vede şelale arası dar boğaz şelaleye giden patika vede değirmenden giden yol iki mağaraya gider mağaraya yakın dere çatı burası iyidir mağaranın ağzı 3 gen varidir ateş yakılan yer iyidir değirmenin başındaki kaya yıkılsa değirmeni harap eder burası kral mezarıdır burada da bir oturak taşı bulunur yönü doğudur buradan bakınca gözüken yolda keskin bir yerde mezar vardır tepede düzde dibek taşları buradan da ilerideki yerde bir dibek 3 mezarlık vardır mezarlıkların ikisinin ortasından dere geçer dibeğin kuzey batısındaki mezarlık iyidir dibek taşının yakınındaki çevrili yerdeki kuyu da bir miktar emanet vede mezar bulunur dibekten doğudaki tepede semer kaya bulunur arası 600 adım kadardır bu kayanın güneyindeki düzlükte bir mezarlık alanında 3 adet farklı mezar bulunur altı mahzendir.


NALBANT ALANI:

Bu alan çok güzel vede düzlüktür düzlüğün tam ortasında 19 adım aralıkla üçgen şekilde 3 dikili taş bulunmaktadır her birinin üzerinde 3 rakamı vardır buranın doğusunda keçi deresi ise siyah bir taşta yavrularını emziren 7 domuz vardır bu taş şelale başında vede sarp bir yerdedir nalbant alanında bir han yeri vede nalbant dükkanı vardır ana kervan yolu buradan geçer kemer köprüden hemen çıkışta bulunur burada bir adet de çeşme vardır 3 yalaklıdır doğudaki yalaktan 7 adım aşağıda bir çömlek gömülmüştür birde bu muhitte bir yığma bulunur yığma ile yaşlı ağacın tam orta yerinde bir sandık vardır 3 arşın derindir yığmanın altı mahzendir işi zahmetlidir köprünün yakınında bir değirmen vede önünde suyun içinde üzeri oyuk bir taş bulunur su bu taşın üzerinden geçer altı doludur hanın bahçesindeki 40 kadar at bağlanacak bir at bağlama yeri vardır hancının odasından buraya giriş bulunur girişte üzeri delikli bir taş altında 300 adet altın para buradan bir kapak açılır 11 basamakla mahzene inilir.


BABAESKİ ORUÇLU MUHİTİ TARİHİ DUT AĞACI:

Oruçlu köyü sınırları içinde bir su kaynağı kenarında ulu dut ağacı çok yaşlı vede kalındır ağaca yakın bir kaynak vardır kaynağın ağaç tarafına doğru 21 adımda bir çömlek ağacın güney kısımına doğru 10 adımda bir oda doludur ayrıca burada birde gizli kuyu olup çok eskidir kuyudan odalara gidilir bizanstan kalmadır.


ÇARKLI MAĞARA:

Karatepenin eteğinde bir dere içindedir. Yan yan girilebilir. İçeri girince küçük bir sahanlık vardır.Bu sahanlıktan aşağıya doğru 39 basamak merdiven vardır. İçerideki su sesi sizi korkutmasın. Merdivenlerden 14. basamağa kadar ininiz. Sol tarafınızda kesme bir yol göreceksiniz. Kesme yoldan yapma şelalenin üstüne çıkınız orta kısımda bir halka var. Halkayı çekiniz su başka bir mecraya akar. Tekrar merdivene geliniz 17. basamağı basmadan atlayınız, Tuzaklıdır. Aşağıya indiğinizde karşınızda bir çark göreceksiniz. Önce önünüzdeki havuzda bir halka daha var. Bunu da çekiniz. Su boşalır önünüze çarka giden bir yol göreceksiniz. Çarkın yanına vardığınızda arkasında bir kapı göreceksiniz. Bu kapıdan girdiğinizde burası darphanedir. Burada basılmış ve basılacak mal göreceksiniz.


ÖKÜZ İNİ DERESİ:

3 tepeler ve 3 kaynaklar orta tepenin dibinde bağdat yolu geçer kül yığmasıdır yapma tepelerdir ve bu tepelerin altında birer su kaynağı vardır..3 adım arkasında paramız vardır 3 adet kül tepenin üçüde doludur bu tepelerin girişleri su kaynağının olduğu yerden girersek odalara ulaşırız.. toplam meblağ 250 tondur. ve orta tepenin 40 adım altında gelemiş kariyesine açık bir mağara mevcuttur ve mağaranın sağ duvarında 7 yavru sol duvarında 9 yavru tavuk resimleri ve orta yerine gelen yerde 2 yılan birbirine sarılı kafalarının arasında istavroz yılanın birinin kuyruğu topuzludur topuzlu yılanı kırın kırılacak mağaranın içine girerken 3 basamak olacak basamağın içinde müjdesi vardır..ve üçüncü basamağın altında mahzen vardır mağaranın içine girdiğimizde sağda bir çizgi vardır çizgi aşağıya bakar baktığı yeri kırıp 7 basamakla mahzene gireriz içerisi doludur üçüncü basamağın karşı önünde solda koltuk oturak koltuğa oturduğumuz zaman sol eli konacak yere koyup kol istikametine 80 adım gidilecek ve orada bir çift öküz birisi beyaz birisi gök renginde araları 9 adımdır beyaz öküzün boynunda ay resmi gök öküzde balta resmi olacak öküzlerin altı mahzen ve beyaz öküzün boynundaki ay resminin 24 adım karşısında bir mezar vardır ve buradan dereye doğru 40 adım gidilecek bir kayada topal ayı kabartma topal ayının altında parası geçerlidir..topal ayının 10 adım önünde ayının baktığı yerde 2 tane balık balığın biri aksi yöne bakacak. Baktığı yere 7 adım gidip bir mezar dolusu paramız geçerlidir. 2.ci balığın altındadır oda bir mezardır bu iki balığın birinde 80 numara olacak..bu balığın baktığı yerde 40 adımda koltuk olacak bu koltuğun sağında 4 adımda 28 okka paramız olacak bu koltuktan 40 adım altında büyük bir kaya olacak kayada kurt başı olacak bu kurt başının kapalı değirmene bakacak o değirmenin sağı ve sol köşelerinde birer mahzen sağdaki altın soldaki gümüş bu değirmenin üzerine ana kaya düşürülmüştür değirmenin kapısından 40 adım zeker ferç olacak bunların altında 3 basamak olacak ferç kırılacak içinde parası geçerlidir 3 basamağın ortasındakinde geçerlidir basamağın sonunda altta mahzene girilir.


GİRESUN GEDİKKAYA(KARTAL KAYA):

Burada çok eski tarihlerden kalma odalar vede mezarlar bulunur fatih Giresun'u kuşatmadan önce papazın önderliğinde kiliselerin önemli eşyaları vede halkın ileri gelenlerinin bir kısım malları buraya saklandı işaret olarak 3 yılan iki kılıç 11 haç 11 oyma bir kartal 5 adet ok yaptılar.


KAZAN KAYASI:

Giresun da kaleye gelen yolun yukarısında vede doğuda kazan kaya bulunur çok büyük vede göze batan bir kayadır kayanın üzerinde basamaklar vede değişik oymalar vardır kayanın altında büyük bir mahzen vardır.


Arşivden çıkarılmıştır doğruluğundan emin değiliz.
 

Navi

Yeni Üye
Katılım
4 Nis 2017
Mesajlar
20
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Arşivde bir şeyler yerine oturmuyor. İki öküzler Kudret kayada, Vezir tepede ve Ok kaya mevki için de geçiyor. İmanım gevrildi yerleri bulacam diye. Sonuç:çorba:S:
 

ragıp

Uzman
Katılım
19 Kas 2016
Mesajlar
2,844
Tepkime puanı
244
Puanları
12
Konum
ÇANAKKALE
@Koray Kor

emeğine sağlık,
güncellenmesi gerekiyordu
iyi etmişsin
devamını da bekleriz

selametle
 

Nalbant

Engellendi
Katılım
8 Eyl 2018
Mesajlar
21
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Nalbant ve üç tepeleri aksuyu iyi biliyorum daha detaylı birşey varsa lütfen bana ulaşınız...
 
Üst