çinler defineyi korur mu?

mamostedijvar

Editör
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
25 Eyl 2017
Mesajlar
653
Beğeni
55
Puanları
28
Konum
ÖĞRETMEN
Cinler Define'yi Korur mu?
Kurân-ı Kerîm'de cinlerle ilgili çeşitli bilgiler verilir. Peygamberimizin sahih hadislerinde de cinlerle ilgili az da olsa bilgi vardır. Hadislerdeki bilgi, Kurân-ı Kerîm ayetlerindeki bilgidir, daha fazla açıklama içermez. Ancak bazı uydurmayı seven kimseler, cinlerle ilgili yüzlerce sayfaya varan kitaplar yazmışlardır. Bu kitapların içindeki bilgilerin Kurân-ı Kerîm'e uyan kısmı doğrudur, geriye kalan kısmı uydurmadır.

Define arayanlar arasında cinlerle ilgili söylentiler vardır. Define konusunda yazılmış birkaç kitapta da cinlerle ilgili birtakım yazılar vardır.

Önce Kurân-ı Kerîm'de cinlerle ilgili bilgileri inceledikten sonra define konusunda cinlerle ilgili ortaya atılan konuları açıklayalım. Aşağıdaki ayetlerin verdikleri bilgilerin dışında cinler hakkında hikayeler uyduranlara itibar etmeyiniz.

“Cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etmeleri için yarattım. Onlardan bir rızık istemem; Beni doyurmalarını da istemem. Şüphesiz rızıklandıran da, güç ve kuvvet sahibi olan da Allah'tır.” (Zariyat 56-58) Allah, Cinleri İnsanlardan Önce ve Ateşten Yarattı

“O, insanı pişmiş çamur gibi kuru balçıktan yaratmıştır. Cinleri de yalın bir alevden yaratmıştır.” (Rahman 14-15)


“Andolsun ki, insanı kuru balçıktan, işlenebilen kara topraktan yarattık. Cinleri de, daha önce dumansız ateşten yarattık.” (Hicr 26-27)
Cinler doğruyu bilmezler ve yalan uydururlar, çoğu yanlış yoldadır, bir kısmı doğru yolu buldu, cinlerden yardım isteyen insanlar azgınlardır ve yanlış yoldadırlar.1. De ki: "Cinlerden bir topluluğun (Kurân-ı) dinlediği bana vahyolundu; onlar şöyle demişlerdir: "Doğrusu biz, hayrete düşüren bir Kurân dinledik."

2. "Doğru yola iletiyor, ona inandık; Artık biz, Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız."

3. "Doğrusu Rabbimizin yüceliği her yücelikten üstündür. O, zevce ve çocuk edinmemiştir."

4. "Doğrusu aramızdaki beyinsiz, Allah'a karşı yalanlar uyduruyordu."

5. "Doğrusu insanlar ve cinlerin Allah'a karşı yalan uydurabileceklerini sanmazdık."

6. "Gerçekten, birtakım insanlar, cinlerin bir takımına sığınırlardı da onların azgınlıklarını artırırlardı."

7. "Doğrusu, onlar da sizin, Allah'ın kimseyi yeniden diriltmeyeceğinizi sandığınız gibi zanda bulunmuşlardı"

8. "Doğrusu biz göğü yokladık; onu sert bekçiler ve kayan ateşlerle doldurulmuş bulduk."

9. "Doğrusu biz, göğün dinleyebileceğimiz bir yerinde otururduk; ama şimdi kim dinleyecek olsa, kendisini gözleyen bir ateş buluyor."

10. "Yeryüzünde olanlara kötülük mü murat edildi ya da Rableri onlara bir iyilik mi dilemiştir, doğrusu biz bilemeyiz."

11. "Doğrusu aramızda iyiler de vardır, bundan aşağı bulunanlar da vardır. Biz, türlü türlü yolda olan topluluklardık."

12. "Yeryüzünde kalsak da Allah'ı aciz bırakamayacağımız, başka yere kaçsak da, O'nu aciz kılamayacağımız gerçeğini şüphesiz anladık."

13. "Şüphesiz, doğruluk rehberini dinlediğimizde ona inandık; kim Rabbine inanırsa, o, ecrinin eksiltileceğinden ve kendisine haksızlık edileceğinden korkmaz."

14. "İçimizde, (Allah'a) teslim olanlar da, yoldan sapanlar da vardır. (Allah'a) teslim olanlar, işte onlar, doğru yolu arayanlar, ona layık olanlardır." (Cin suresi 1-14)

“(Allah) hepsini toplayacağı gün, "Ey cin topluluğu! İnsanların çoğunu yoldan çıkardınız." der, insanlardan onlara uymuş olanlar, "Rabbimiz! Bir kısmımız bir kısmımızdan faydalandık ve bize tayin ettiğin sürenin sonuna ulaştık." derler. "Cehennem, Allah'ın dilemesine bağlı olarak, temelli kalacağınız durağınızdır." der. Doğrusu Rabbin hakimdir, bilendir.” (Enam 128)
Kurân-ı dinleyen cinler doğrunun farkına vardı, öbür cinler Allah'ın muradının önüne geçemez.
“Kurân-ı dinleyecek cinlerden bir takımını sana yöneltmiştik. Onlar dinlemeğe hazır olunca birbirlerine: "Susun." dediler. (Kurân) okunması bitince, uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.”

30. Şöyle dediler: "Ey milletimiz! Doğrusu biz, Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekileri doğrulayan, gerçeği ve doğru yolu gösteren bir Kitap dinledik."

31. "Ey milletimiz! Allah'a çağırana uyun ve O'na inanın da (Allah) sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı azaptan korusun."

32. Allah'a çağırana uymayan kimse bilsin ki, (Allah'ı) yeryüzünde aciz bırakamaz; onların O'ndan başka velileri de bulunmaz; işte onlar apaçık sapıklıktadırlar. (Ahkaf 29-32)

"Ey cin ve insan topluluğu! Size ayetlerimi anlatan, bu günle karşılaşmanızdan sizi uyaran elçiler gelmedi mi?" "Kendi hakkımızda şahidiz." derler. Dünya hayatı onları aldattı da kafir olduklarına, kendi aleyhlerinde şahitlik ettiler. (Enam 130)Cinlerle uğraşan ve onlardan medet umanlar zalimlerdir:
39. De ki: "Doğrusu Rabbim, kullarından dilediğinin rızkını hem genişletir ve hem de ona daraltıp bir ölçüye göre verir; sarf ettiğiniz herhangi bir şeyin yerine O daha iyisini koyar, çünkü O rızk verenlerin en hayırlısıdır."

40. (Allah) bir gün onların hepsini diriltip toplar, sonra meleklere: "Bunlar mı size tapıyordu?" der.

41. Melekler: "Haşa, Seni tespih ederiz, bizim dostumuz onlar değil Sensin. Hayır; onlar bize değil cinlere tapıyorlardı, çoğu onlara inanıyorlardı" derler.

42. Zalimlere: "Yalanladığınız ateşin azabını tadın, bugün birbirinize fayda ve ne de zarar verebilirsiniz." deriz. (Sebe 39-42)

Cinleri -O yaratmışken- kafirler (Allah'a) ortak koştular. Körü körüne O'na oğullar ve kızlar uydurdular. Haşa O onların vasıflandırmalarından münezzehtir ve yücedir.” (Enam 100)210. Onu (Kurân-ı) şeytanlar indirmemiştir.

211. Bu onlara düşmez, zaten güçleri de yetmez.

212. Doğrusu onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.

213. O halde sakın Allah'ın yanında başka tanrı tutup ona yalvarma, yoksa azap göreceklerden olursun. (Şuara 210-213)Şeytan cinlerdendir, hem Allah'ın hem de insanların düşmanıdır. Şeytan'dan ve onun soyu olan cinlerden dost olmaz. Tek dost Allah'tır. Allah cinleri hiçbir işte kendine yardımcı edinmedi.50. Meleklere: "Adem'e secde edin." demiştik. İblisten başka hepsi secde etmişti. O, cinlerden idi. Rabbinin buyruğu dışına çıktı. Ey İnsanoğulları! Siz beni bırakıp onu ve soyunu dost mu ediniyorsunuz? Halbuki onlar size düşmandır. Kendilerine yazık edenler için bu ne kötü değişmedir!

51. Oysa Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılmasında ve ne de kendilerinin yaratılmasında hazır bulundurdum. Saptıranları hiçbir işte asla yardımcı da edinmedim.

52. O gün (Allah): "Bana ortak olduklarını iddia ettiklerinize seslenin." der. Onları çağırırlar, fakat hiçbirisi onların çağrılarına gelmez. Aralarına bir cehennem deresi koyarız. (Kehf 50-52)
60. Ey Ademoğulları! Ben size, "Şeytana tapmayın, o sizin için apaçık bir düşmandır" demedim mi?

61. Bana kulluk edin, bu doğru yoldur, diye bildirmedim mi? (Yasin 60-61)

“Şeytan şüphesiz sizin düşmanınızdır; siz de onu düşman tutun; o, kendi taraftarlarını, çılgın alevli cehennem yaranı olmaya çağırır.” (Fatır 6)
12. Gündüz estiğinde bir aylık mesafeye gidip, akşam estiğinde bir aylık mesafeden gelen rüzgarı buyruğu altına verdik. Onun için su gibi erimiş bakır akıttık. Rabbinin izniyle, yanında iş gören cinleri onun buyruğu altına verdik ki, bunlar içinde buyruğumuzdan çıkan olursa ona alevli ateşin azabını tattırırdık.

13. Süleyman için, o ne dilerse, mabetler, heykeller, büyük havuzlara benzer çanaklar ve taşınması güç kazanlar yaparlardı. Ey Davud ailesi! Şükredin! Kullarımdan şükredenler pek azdır.

14. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, ancak değneğini yiyen kurt onun ölümünü cinlere fark ettirdi. O, ölü olarak yere düşünce, ortaya çıktı ki, şayet cinler gaybı bilmiş olsalardı alçak düşüren bir azap içinde kalmazlardı. (Sebe 12-14)
Kurân-ı Kerîm'de bir- ikisi müstesna cinlerle ilgili ayetlerin tamamı bunlardır. Peygamberimizin önemli hadis kitaplarında bulunan cin ile ilgili hadislerinin sayısı çok az olup bir kaç tanedir ve yukarıdaki ayetlerden daha değişik bir bilgi içermezler. Ama cinlerle ilgili uydurulan şeyler çoktur.

Define arayanlar arasında cinlerle ilgili söylentiler vardır. Define konusunda yazılmış kitaplarda cin konusuna da yer verilmiştir. Define ile ilgili yazılmış bir kitapta cinlerle ilgili birtakım yazılara ve şöyle anlatımlara rastladık

[*]Defineyi gömenler, defineyi 24 saat koruyamayacakları için cin çağırıyorlar ve onlara bekçilik yaptırıyorlar.
[*]Kilisenin papazları kilisenin paralarını gömerken kara büyü - papaz büyüsü yaparlar.
[*]Bazı paralar, cinler padişahının koruması altındadır.
[*]Besmelesiz gömüde ve eşkıya parasında cin vardır.
[*]Kazı öncesinde pek çok definecinin tercihi, cin istihdam eden kişilere başvurarak yerin doğruluğunun tespitini istemektir.
[*]Hoca, şüpheli araziden getirilen bir avuç toprağa bakarak arazide define olup olmadığını söyler. Paranın cinler tarafından sahipli olup olmadığını da söyler. Paranın miktarını ve derinliğini söyler.
[*]Cinler ellerinde olan defineyi vermemek için uğraşırlar, çeşitli engelleme yöntemlerine başvururlar.
[*]Cinlerin koruduğu para etrafında kazıdan önce çevirme yapılır. Çevirme siyah kemik saplı bıçak ya da nar ya da gül dalıyla kazılacak yerin etrafında dua okuyarak daire çizmektir. Bu arada tütsü yakılır, daire içinde 5 köy yumurtası kırılır; bu cinleri bir bomba gibi korkutur.
[*]Eğer kazıda define bulunursa, bu paranın bir kısmı kazılan çukurda cinler için bırakılır. Bu şekilde cinler görevlerine devam edebilirler.


Buna benzer konular bu kitapta onlarca sayfa anlatılıyor. Bu anlatımların hepsi mesnedi olmayan sözlerdir. Meleklerle, cinlerle, ahiret dünyası ile ilgili bilgileri bize ancak Yüce Allah ve onun Peygamberi verebilir. Yüce Allah'ın ve sevgili Peygamberimizin bize öğrettiklerinde yukarıda anlatılan şeylerin zerresi bile yoktur.

Yüce Allah Kurân-ı Kerîm'de kendini "Hayrü'r-râzikîn"
De ki: "Doğrusu Rabbim, kullarından dilediğinin rızkını hem genişletir ve hem de ona daraltıp bir ölçüye göre verir; sarf ettiğiniz herhangi bir şeyin yerine O daha iyisini koyar, çünkü O rızk verenlerin en hayırlısıdır." (Sebe 39)Rızkı ve rızkın bir çeşidi olan "defineyi" de Allah'tan istemek gerekir. Bu arada define bulmak için cinlerden medet umanları da doğru yola davet ediyoruz. Cinlerle uğraşmaktan vazgeçsinler.
Şeytan Da Cinlerdendirİnsanlar, Allah taraftarı ya da Şeytan taraftarı diye ikiye ayrılır. Allah taraftarı olalım ve Yüce Allah'ın Fatiha suresinde bize söylettirdiği: "İyyake na'büdü ve iyyake nesta'in" "Sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım dileriz" görevini yerine getirelim.

Cinlerden yardım istemek yanlıştır. Definenin yerini cinler söylemez. Yüce Allah dilerse bir sebep yaratır ve sizi oraya götürür. Define ararken cinlerden korkulmaz, tek korkulacak varlık Allah'tır. O Kurân-ı Kerîm'de; “Yalnız Ben'den korkun!” dedi:
“İşte o şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde, eğer iman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın, benden korkun.” (Al-i İmran 75)Yüce Allah dilemezse de kimsenin başına bir musibet gelmez. Ancak korkunun önüne geçilemezse, Yüce Allah, bu durumda kullarının kendisine sığınmalarını emretmiştir. Kurân-ı Kerîm'in son iki suresinde Yüce Allah bize şöyle söylettiriyor:

De ki: "Sığınırım ben tan yerini ağartan Rabbe. Yarattıkların şerrinden, Bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, Düğümlere nefes eden (üfürükçülerin) şerrinden, Haset ettiği zaman hasedçilerin şerrinden. (Felak 1-5)Nas Suresi

De ki: "Sığınırım insanların Rabbine, İnsanların hükümranına, İnsanların Tanrısına, O sinsi vesvesecinin şerrinden. İnsanların kalplerine vesvese (kuruntu, kuşku) sokan, (Bu vesveseciler) İnsanlardan ve cinlerdendir." (Nas 1-6)
 

bozoklu

Super Moderator
Süper Moderatör
Katılım
15 Ağu 2017
Mesajlar
3,247
Beğeni
126
Puanları
63
Konum
Ankara
Emeğine sağlık. güzel bir yazı olmuş. cinlerle define yeri buluyorum diyenlerin %99,9 u yalan söylüyordur bu noktada hemfikiriz. çünki o cinler kafir cinlerdir ve yalan söyler. Müslüman cinlerle irtibatı olan biriside (büyük mertebede ehli müslüm bir zat olur ki) dünyalık işlerle uğraşmaz. Ama bazı yerler vardır ki cinler mesken tutmuştur. Onlardan çekinmeyin, size zarar veremez demek yanlıştır. yazının son 2 satırında felak, nas surelerinin mealini de yazmıssın. Ne diyor; şerrinden Allaha sığının. yani onların şerrine maruz kalıyoruz. kurtuluşu işe gene kuran. selametle.
 

uçanhollandalı

Editör
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
7 May 2014
Mesajlar
710
Beğeni
86
Puanları
28
Güzel bir yazı olmuş.yalnız kısmen katılmadığım yerler var.birincisi Kuran ve hadislerde herşeyin yazmasını,her konudan bahsedilmesini bekleyemeyiz.dolayısıyla define ve define cin ilişkisi gibi bir konudan bahsedilmemiş olması,veya cinlerin insanlar üzerindeki etkilerinin ayrıntılarına girilmemiş olması bunları yok saymalıyız anlamına gelmez.cinden korkmuyorum demek bir çözüm değildir.arıdan korkmuyorum deyipte gidip arının kovanına çomak sokarsan korkup korkmaman fazla birşey değiştirmez.
Her açıklanamayan olayı da cinle bağdaştırmak yanlıştır.definecilikte sıkça yapılır bu.ama ne hikmetse olağanüstü şeylerde hep definecilerin başına gelir.
Tılsım denilen inkar edilemez bir durum var.define ve cinlerle birebir bağlantılı.definecilikte yaşanan olağanüstü olayların büyük çoğunluğuda tılsımla alakalıdır.
Ayrıca sadece felak nas gibi sureleri okuyarak cinlerden kurtulamazsınız.ben bizzat cinler tarafından çarpılan hafız tanıyorum.evet hafız.yani kuranı ezbere bilen.kendisi rahmetli oldu.günün yarısını kuran okuyarak geçiren bir insan cinler tarafından çarpılıyorsa,kimse kusura bakmasın ama, biri felak nas ihlas okudu diye cinlerden kolay kolay kurtaramaz kendini.
 

mamostedijvar

Editör
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
25 Eyl 2017
Mesajlar
653
Beğeni
55
Puanları
28
Konum
ÖĞRETMEN
Havas ilmini inkar etmiyorum ama bazilarimiz bu işi çook abartiyor. Sizlerin dediklerine de katiliyorum. Her konuda bilgi sahibi olmak temkinli davranmak iyidir. Diyorum. Vesselam.
 

BulursamKader25

Yaptigim Yorumlar Resmi Kazilar İcin Gecerlidir.
Yönetici
Co Admin
Katılım
27 Ocak 2016
Mesajlar
8,940
Beğeni
805
Puanları
113
Yaş
51
Konum
Konya-Kırıkkale
Once ikaz ederler.
Sonra korkuturlar
Sonra carparlar
Bazan doverler
Bazan insanin akli gider
6 ay-1sene hasta yatarsin.
####
Zorlamayacaksin.
Ya anlasacaksin
Yada orayi terkedeceksin.

Aramizda kuregi kafasina yiyen cok arkadas vardir.
 

Blackjest

Aktif Üye
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
6 Eyl 2015
Mesajlar
124
Beğeni
0
Puanları
16
Once ikaz ederler.
Sonra korkuturlar
Sonra carparlar
Bazan doverler
Bazan insanin akli gider
6 ay-1sene hasta yatarsin.
####
Zorlamayacaksin.
Ya anlasacaksin
Yada orayi terkedeceksin.

Aramizda kuregi kafasina yiyen cok arkadas vardir.
Haklısın ustam, okkalı bi tokat yiyende var:),hemde hiç olmayacak insana,bi okadarda tedbire ragmen
 
 
Üst