Define Arama Yönetmeliği !

LaTahzeN

Member
Katılım
5 Ara 2016
Mesajlar
75
Tepkime puanı
0
Puanları
2
Define Arama Yönetmeliği
(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)
(Resmi Gazete Tarihi: 27 Ocak 1984 Resmi Gazete Sayısı: 18294)

Amaç
Madde1:
Bu yönetmeliğin amacı; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda belirtilen yerler dışında define aramalarında uyulacak esasları belirlemektedir.

Kapsam
Madde2:
Bu yönetmelik, define arama ruhsatının verilmesine, define arayıcıdan istenecek belgelere, aramanın nasıl yapılacağına ve çıkan defineden arayıcıya tanınacak haklara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde3:
Bu yönetmelik 2863 sayılı Kanun'un 6 ve 50 nci maddeleriyle, Medeni Kanun'un 696 ve 697 nci maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kısaltmalar
Madde4:
Bu yönetmelikte geçen:
"Bakanlık", "Kültür ve Turizm Bakanlığını,
"Müze"; Eski eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Müzeleri, ifade eder.

Müracaat
Madde5:
Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amire bir dilekçe ile müracaat ederler.

Madde6:Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilir. Ayrıca bu yerin ekili, dikili, meskun, gayrimeskun, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanır.

Madde7:
a)Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş, İl Bayındırlık Müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli tasviye münhanili haritası veya krokisi,

b)Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı,

c)Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları,

d)Define aranacak yer sahipli ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısı,
eklenir.

Madde8: Define aranacak yer 100 m2yi geçemez. Bu yer verilecek fotoğraflarla harita veya krokiler üzerinde işaretlenir.

Madde9:Mülki amir, define aranacak yerin 2863 sayılı Kanun'un 6ncı maddesinde belirtilen yerler ile tesbit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar içinde olup olmadığını, define aranmasından sakınca bulunup, bulunmadığını, en yakın müze müdürlüğüne tesbit ettirir.Madde10: Müze Müdürlüğünce, müracaat uygun bulunduğu takdide define arama ruhsatı verilir. Ruhsatname bir yıl sürelidir. Define araması aralıksız en çok bir ay devam eder. Hava muhalefeti veya tabii afetlerden dolayı bu süre içinde bitirilemezse bir defaya mahsus olmak üzere mülki amirce en çok bir ay daha uzatılabilir.

Madde11: Define araması, define aranacak yere en yakın müzeden görevlendirilecek ihtisas elemanı başkanlığında, Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakanlıklarının mahalli birer temsilcisi gözetiminde yapılır.

Genel Hükümler
Madde12:
Define aranacak yeri incelemeye gidecek müze ihtisas elemanı ile, aramada bulunacak ihtisas elemanı, Maliye, Gümrük ve İçişleri Bakanlıkları temsilcilerinin yol masrafı ve birinci derece devlet memuru harcırahı üzerinden yevmiyeleri define arayıcısı tarafından ödenir. Bu yevmiler günlük zorunlu giderleri karşılamadığı takdirde, aradaki fark yevmiyelerin %50'sini geçmemek şartıyla define arayıcısı tarafından ayrıca ödenir.

Madde13:Define aramasından doğacak zarar ziyan ve kazı yapılan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili masraflar define arayıcısına aittir. Bu masrafların tahmini tutarı ilgili müze müdürlüğünce tesbit edilir.

Madde14:Define arama yerini incelemeye gidicek müze ihtisas elemanın harcırahı önceden 12 ve 13. maddelerde yazılı diğer harcamalar ise arama başlamadan önce arayıcı tarafından bir devlet bankasına müze müdürlüğü adına yatırılır.

Müze Müdürü aramadan önce görevlilere avans öder.

Hizmetin yerine getirilmesinden sonra görevlileri verecekleri hakediş belgelerine göre kesin hesap yapılır. Artan para aracıya iade edilir.

Madde15:Çalışmalar, görevliler ile arayıcının imzasını taşıyan tutanaklarla günü gününe tesbit edilir. Bu tutanaklar ve arama sonunda tanzim edilecek nihai tutanak Bakanlığa gönderilir.

Madde16:Define aramasının mevzuat hükümlerine göre ilgililerce durdurulması halinde arayıcı hiçbir hak, zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.

Define aramalarında kültür ve tabiat varlığı bulunduğu takdirde arama derhal durdurulur ve durum Bakanlığa bildirilir.

Arayıcı bulunan kültür ve tabiat varlıkları üzerinde hiçbir hak iddia edemez.

Madde17: Define aramasında çıkan buluntular Bakanlıkça tayin edilecek en az üç kişilik bir uzman heyetine incelettirilir. Elde edilecek buluntular kültür ve tabiat varlığı ise müzelere, define ise Maliye ve Gümrük Bakanlığına teslim edilir.

Madde18: Bulunan definenin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilir. Define Hazineye ait arazide bulunmuşsa %50'si arayıcıya, özel veya tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa, %40'ı arayıcıya, %10'u ise mülk sahibine verilir.

Kaldırılan Hükümler
Madde19:
14 Eylül 1973 gün ve 14855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Define Araştırılması İle İlgili Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde20:
Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde21:
Bu Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanı, Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

Ben kendi adıma bir araştırma yapıyordum sizlerinde görmesini istedim bilenler var ben gibi bilmeyen arkadaşlarımızın da olduğuna inanıyorum iyi forumlar.

Not : http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14407/yonetmelikler.html Alıntıdır.
 

Mimar Biri

Yeni Üye
Katılım
21 Ara 2016
Mesajlar
17
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yönetmeliğin özü şöyle;
Size define aratmamak için elimizden geleniz yaparız. :zuhaha:
 

LabarNa

Bilgili Üye
Katılım
5 Tem 2016
Mesajlar
295
Tepkime puanı
13
Puanları
4
Konum
Antalya
Bana göre değerli ve herkesin bilmesi gereken güzel bilgiler.
Araştırmaların için çok sağol
.
 

LabarNa

Bilgili Üye
Katılım
5 Tem 2016
Mesajlar
295
Tepkime puanı
13
Puanları
4
Konum
Antalya
Burada Yönetmelik Cömert DavranmışMadde18: Bulunan definenin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilir. Define Hazineye ait arazide bulunmuşsa %50'si arayıcıya, özel veya tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa, %40'ı arayıcıya, %10'u ise mülk sahibine verilir.
 

neonkratos

Yeni Üye
Katılım
2 Ocak 2017
Mesajlar
20
Tepkime puanı
36
Puanları
2
Arsa sahibi kendimiz olmasak dahi arama yaptırmamıza olanak sağlanıyor mu ? Bir kaç şüphelendiğim yer var ama tapu'su başkasına ait diye izinli kazı düşüncem kalmamıştı.
 

Bursa16

Member
Katılım
14 Ocak 2017
Mesajlar
68
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Herşey iyi güzelde bu ruhsatı alıp başlamak için ne kadar ücret ödeniyorki
 

PiSaGoR

Engellendi
Katılım
19 Kas 2016
Mesajlar
594
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Konum
İSTANBUL_TATVAN_ERZURUM_
Bunlar fasa fiso uygulamalar
Ben kendi kurallarimin dışına çıkmam
Ama su maddelerle ve geniş kapsamlı iceriklilik detayları olan su maddelerle
Resmen devlet
Hey ...! Siz amatörler size izin yok demekten se
O madde bu madde su madde diye uzatıp gitmişler

Devlet kolaylık tanisa
Imkan verse ...
Zorluk yasatmasa
Bulana mükafatını teri sogumadan verse...

Ya hoş hoş bizde o kadar salak değiliz çok affedersiniz özür dileyerek
Kendi memleketimde
Kendi müzelerinde sunulması gereken tarihi de yer taşıyan bir bulguyu
Goturupte yabancılara satmaya

Ama ...
Ama ilk önce devlet müze ve müze yetkililerine bir çeki düzen verip hirliyi hırsızı
O müze kapılarındaki cakallari bir temizlese ilk önce

Bu konu uzar gider
Şimdilik beden Bu kadar
Bu şartlarda benim
Ne bu müzelere nede devlete su şartlar altında verecek bir sikkem dahi olmaz
Kusura bakmayın ...
 
Üst