• Soru sorabilmeniz için KAYIT olmalısınız.

Defineyi Gömenlerle Arayanlar Konusu

Hoplit

Bilgili Üye
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
1 Ağu 2017
Mesajlar
220
Beğeni
396
Puanları
63
Gömüler bilerek, zorunlu ya da sel, deprem vb. tabii afetler sonucu yeraltında kalanlar olmak üzere düşünülmelidir.

Dini Gömüler:

Eski uygarlıkların kilise veya benzeri tapınak yöneticilerinin zenginlikleri bilinir. Kiliseler belli dönemlerde Osmanlı topraklarındaki her tür bilgiyi kayıt altına almakta idiler. Halkın zenginliği-fakirliği, toprak sahipleri, ekilen-biçilen mahsul ve miktarları onlar için önemli idi. Osmanlı merkezi idareleriyle metropoliten ve bağlı birimleri arasındaki bütün bölgelerin irtibat ve münasebetleri gibi daha pek çok durum kilise kayıtları altında bulunmaktaydı. Kiliselerin içinde çoğunlukla var olan gizli bölmeler, papazların hem giriş çıkış noktaları ve hem de bu yerler saklama mekânı olarak kullanılmakta idi. Dolayısıyla ani saldırı ve işgaller esnasında bu tür belge ve paralar kaçırmaya fırsat bulunamadan çoğu zaman bulundukları yerlerde bırakılmışlardır. Kilise gömüleri içinde çoğu zaman ele geçen İncil ve haçlar, kilise cemaatinin bağışları olan paralar, papazların şahsi birikimleri, kiliseye yapılan devlet ve vakıf yardımları vb. gibi saklantılar olabilmektedir. Özellikle yukarıda bahsettiğimiz doküman vb. Kayılı bilgiler daha ziyade papazların evlerinde ve gizli tünellerinde olabilmektedir.

Papaz ve haham ağırlıklı olmak üzere elde mevcut hazinenin diğer dinlerdeki insanların eline geçmemek için tekrar alınmak üzere akıllı ve planlı bir şekilde gömmeleridir. Bu durum genelde savaş, istila, korsan-çete baskını, önceden tahmin veya duyum, iç çekişmelerden kaynaklanır.

Bu insanların dönemin akıllı, kurnaz ve alim sayılan insanlar olduğu unutulmamalıdır. Bu durum hazinenin alınma şartlarını ağırlaştırır.

Böyle kişilerin hazinelerini ele geçirmek için ilgili dinde mevcut işaret ve kültürel değerleri iyi tahlil etmek gerekir. Anlatılmak isteneni iyi anlamak gereklidir. Aksi takdirde çalışmalar boşa gidecektir.

Ermeni Gömüleri:

Osmanlının son dönemlerinde ve Kurtuluş savaşı esnasında Ermeni, Yunan ve Rumların kaçarken ya da tehcir esnasında bırakmak zorunda oldukları para ve kıymetli eşyalardır. Çok az ve işaret yerine nirengilerle kayıtlı olan Rum terekelerine mukabil Ermeni gömüleri, çok büyük olasılıkla paranın yakınlarına ustaca bırakılan işaretlerle bilinirler. Gerçekten dünyada en iyi saklama metotlarına sahip olan milletlerden birisidir Ermeniler. Genellikle bir gömünün çevresine birden fazla ve -çok rastlanan şekliyle- en az üç adet işaret bırakırlar.

Savaş Gömüleri:

Avrupa, Asya ve Afrika üçgeni üzerinde tarihin her döneminde stratejik özellikleri bulunan Anadolu toprakları, sayılamayacak pek çok cazibesi sebebiyle birçok kavmin ilgi odağı olmuştur. Üzerinden asırlarca pek çok ordunun geçtiği bu topraklarda aynı zamanda pek çok savaşlar yapılmış, sayısını bilemediğimiz uygarlıklar kurulmuştur.

Savaşların yapıldığı bir coğrafyada elbette ki soygunlar ve gasplar en doğal olan şeylerdir. Bir köyden, kasabadan, şehirden işgal gücü olarak geçen orduların askerleri yaptıkları talan ve soygunlardan elde ettikleri ganimetleri gidecekleri ileri merhalelerde yanlarında taşıma imkânına sahip olamayabiliyorlardı. Çıktıkları savaş yolculuğundan geri dönerken almak üzere muhariplerin belli noktalara yaptıkları gömüler Anadolu'muzun pek çok yerinde mevcuttur.

Bu tür gömüler soygunların yapıldığı yerleşim bölgelerinin hemen en yakınındaki uygun arazi şartları içine saklananlardır. Savaşçı, elde ettiği ganimeti önündeki uzun yolculuğunda beraberinde taşıyamayacağı için gömme ihtiyacı duymuştur. Bunun için de ya yerleşim bölgesinde uygun bir noktaya, ya da yerleşimi terk eder etmez en yakın bir münasip yere gömüsünü yapacaktır.

Fethe gidenler yol üstünde mevcut yerleşim yerlerinden topladıkları ganimetlerin hepsini götüremeyeceğinden belli noktalara sonradan gelip almak şartıyla kimsenin bulamayacağı belli noktalara gömmüşler ancak birçoğu geri gelinip alınmamıştır.

Gömen savaşçıların kültürel yapısı çok önemlidir. Örneğin Araplar ile Avrupalı savaşçıların gömüleri iz ve işaretleri ile tuzak ve aldatmacaları farklıdır. Buralarda özellikle tuzaklara çok dikkat edilmesi gerekir. Bir savaşçı gibi düşünmelisiniz ona göre hareket etmelisiniz.

Şahıs gömüleri:

Antik dönemlerde Bankalar yoktu. Bu nedenle insanlar ellerindeki paralarını küp, kese, veya benzeri şeyler işinde muhafaza ederlerdi. Burada muhafaza edilen paralar o insanın sermayesidir, harcayacak, fazla kazancını ilave edecektir. O zaman bu insan elindeki sermayesini götürüp bir arazide muhafaza etmez. yaşadığı mekan içinde ya duvar yada tabana gizli bir bölme yaparak saklayacaktır. Yerleşim alanlarından buna dikkat etmek gerekir. Dağda ve arazide şahıs gömüsü aramak akıl ve mantık işi değildir.

Eşkiya Gömüleri:

Yaşantı olan mağara içleri ve çevresi, Su kaynakları çevresinde gibi alanları kullanmışlardır. Defineci arasında dolaşan eşkiyalar hakkında bu güne kadar sonuca ulaşanı görülmemiştir.

Define aramak, definelerle ilgili şeyler araştırıp, öğrenmek veya duymak birçok insan için maceradan öte, heyecan ve adrenalin nedenidir. Hatta bazıları için hastalık haline gelmiştir definecilik. Çoğu insan için definenin kendisine ulaşmak yeterli iken, bazıları içinse defineyi bulmanın önceside önemlidir. Mesela bulduğu define kime aittir, kim neden oraya gömdü gibi soruların cevabını merak eder. Bizde uzmanportal.com olarak bu soruya cevap bulmaya çalışacağız.


Her gömü aynı olmadığı gibi tuzak ve aldatmacalar, iz ve işaretleri de farklı olabilir. Kazıya başlamadan önce bu konunun iyi etüt edilmesinde fayda vardır. Gömü veya define hangi çağda yıllarda gömüldü ise o çağın kültürel yapısını incelemek, gömen şahıslar bazında kim gömdü ise ona göre fikir yürütmede fayda vardır.

Korsanlar

Kara veya denizde mevcut çete ve korsanları bölgelerinden topladıkları ganimetleri kendilerinin kolay sizin zor bulacağınız bir şekilde gömdüklerini biliniz.

Korsanlarda savaşçılar gibi hazinenin kolay alınmaması için çok fazla tuzakla hazineyi beslerler. Bu uzakları anlamak gerçekten zordur. Anlık hayallere kapılmayıp tuzakları uzman kişilerce aşılmasında fayda vardır. Boşuna riske girilmemelidir.

Burada önemli olan siz kendinizi onun yerine koyarak “Ne Yapar” sorusunu kendinize sorunuz. Nereye gömer ve nasıl iz ve işaretlerle nasıl tuzak ve aldatmacalar hazırlar. Sorusu önemlidir. İyi bir makine, iyi bir uzman etüdü ile kanunu arkanıza alarak problemleri teker teker aşınız. Riske girmeye hiç ama hiç gerek yoktur.
Korsanların yıllar sonra bu hazineyi alacağı değerlendirerek belli iz ve işaret koymaları şarttır. Bu iz ve işaretleri iyi tahlil etmek gereklidir.

Korsanların iz ve işaretleri savaşçılarınkinden farklılıklar gösterir. Korsanlar genelde su, güneş ve denizden kara görüntülerini kullanırlar. Bu konu işaretler bölümünde detaylıca incelenecektir.

3. Dönemin Yöneticileri

İşgallere karşı hazinelerini korumak veya çocuklarının yeniden iktidar veya krallık kurmaları için gerekli finansman çok gizli bir yere konularak gelecek için yatırım yapmışlardır. Bu hazinenin çok planlı ve iyi bir yere saklamalıydılar ki uzun yıllar boyunca kimse ulaşamasın.

Burada önemli olan yine “Ben olsam nereye koyardım” sorunsudur. Bu kişiler akıllı, kurnaz ve planlı çalışan insanlar olduğu unutulmamalıdır. Etüdü iyi yapıp gözden hiçbir şey kaçırılmaması gerekir. Belki siz çözemezsiniz ancak çözülmeyecek define etüdü olmadığı unutulmamalıdır.

Yönetim kargaşaları ve iktidar mücadeleleri sonucundaki çekişmelerden kendini garanti altına almak, ailesi ve kendisi için iyi bir yerde kendi ve ancak birkaç kişinin bildiği bir miktar hazineyi sigorta olarak koymak.
Burada unutulmayacak bir şey vardır. O da çaresiz kalmaktır. Çaresiz insanların gömü yaparken göz önüne alabilecekleri tehlikeleri anlatmaya gerek yoktur. Çünkü “kedinin kuyruğuna basarsınız tırmalar” atasözünü anımsayınız. O anda o kadar çaresiz olabileceklerini unutmayınız.

4. Şahsi Gömüler

Buradaki gömüleri istediğiniz kadar sınıflandırabilirsiniz. Önemli olan hazineyi düşünmenizdir. Şahsi gömüleri bulmak çok kolay diğerlerine göre daha risksiz ancak değer bakımından diğerlerinden daha fakirdir.

Bir insanın serveti ile bir savaşçı, korsan, kral, bey, ağa vs. serveti karşılaştırılamaz. Şahsi servetlerin bir bölümünü ele alıp inceleyelim.

Göç

Kendi istekleri veya zoraki göçe tabi tutulan köy veya kasabalılar bütün mallarını yanında götüremeyecekleri için oturup titizlik içerisinde hazineleri toplu olarak gömmüşlerdir. Buradaki amaç tekrar geri döndüklerinde bu hazineyi alıp tekrar eski yaşantılarına dönebilmeleridir. Bunların büyük bir bölümü tekrar geri dönmemişlerdir.

Bütün halkın hazinesi tek bir yerde toplanıp gömülmesi düşünülemez. Parça parça ama önemli büyüklükte olmalarıdır. Bu gibi definelerde gömünün hediyesi sizi yanıltmasın. Etüdünüzü iyi yapmalısınız.
Burada dikkat edilmesi gereken siz olsaydınız hazineyi tek bir yere mi gömerdiniz. Bence hayır 3-4 parça şeklinde gömerdim. Bunların bulunma olasılığı daha düşüktür. Biri bulunursa diğerleri bulunamaz. Şeklinde düşünürdüm. Ama mutlaka hediyesi yanıltıcı çalışmalar ve tuzaklarla gömüyü beslerdim. Paramı kolay kolay kimseye yar etmezdim.

c. Yaşlı insanlar

Bir hayat boyu çalışıp uğraştıktan sonra yaşlanan insanlar eğer çocukları yoksa eldeki değerli eşyalarını kimse bulamasın diye saklamalarıdır. Bu hazineler genelde küçük ölçekli olup şahsi eşya ve paralarından ibarettir.

Genelde ev, işyeri, bahçe, tarla, ahır veya kuyularına gömerler. Tuzak ve aldatmacası azdır. Genellikle tarihi ve kültürel değer açısından önemlidir.

d. Ölülere saygı

Eski dönemlerde kültür değerleri içerisinde ölü ile birlikte değerli eşyalarını da beraberinde gömmek vardır. Buradakiler şahsın şahsi eşyaları ve paralarıdır. Önemli bir şahsiyet değilse genelde ufak tefek şeyler gömerlerdi. Buralarda kayda değer eşyalar genelde olmaz.

Mezarlar önemli yerlerdir. Hazine var diye mezarla kazılmamalıdır. Çünkü hangi mezarda hazine olduğu belli olup, orada da ölü yoktur.

Burada yapılacak kazılarda kesinlikle izin alınmalı ve kanuni yapılmalıdır. Doğada mevcut güzellikler bozulmamalıdır.
Mezar kazıları iyi etüt edilmedi ise kesinlikle yapılmamalıdır. Etüt edilemiyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.
Hazine veya defineyi kim gömerse gömsün iyi etüt edilerek risksiz çıkarılacağı bilinmelidir. Önce araştırma (yapılamaz ise uzmana başvurulmalı), sonra makine (maden analizinden arazi özelliklerine, doğal veya yapay durumuna), sonra kanuni izinle hazine rahatlıkla çıkarılıp zengin olmamak mümkün değildir. Ama önemli olan akıllı hareket etmektir. Profesyonelce davranmaktır.

Her Figür Define İşareti Değildir

Epigrafi sanatı; Eski yunan kavimlerinden Bizans’ın son dönemlerine kadar devam etmişlerdir, Yunan kavimleri ayak bastıkları her yerde bu sanatın gelişmesine devam etmişler, bu sanatla uğraşan sanatkarlar; kaya,mermer seramik gibi cisimlerin üzerine çeşitli şekiller resimler semboller yaparlardı, İslam tarihindeki hattatlar gibi… Epigrafi sanatı sadece define şifrelemekle meşgul olmamışlardır. Genel olarak süsleme yazma gibi işlerle meşgul olmuşlardır.

Mezar taşlarına ve mezar yakınlarda bulunan ana kayalara yazılan yazılar, yapılan şekiller semboller genelde mezarda yatan insan hakkında bilgi vermektedir. Buna benzer bir kavim hakkında, inanç ve mezhepleri hakkında bilgi verilirken yazı işle değil de bir şekille izaha çalışıldığı görülmektedir.

Maalesef definecilik yapan insanlar, bilgi noksanlığı içerisinde olduklarından her gördükleri işaretleri, sembolleri define olarak yorumlamaktadırlar,

Resmi yolla yapılan kazı çalışmalarında nerdeyse tüm çalışmaların boşa çıkması bize taşlar, kayalar seramik ve mermer gibi cisimlerin üzerine yapılan her şekil, her sembol defineyi ifade etmediğini öğretmektedir.

Define Arayanlar İşareti Çözmek İçin bunlara Bakın

Bilgilerimin ölcüsünde isaretleri cözerken dikkat edilmesi gereken konulara deginecegiz.

Önce işaret gerçekmi, sahtemi doğalmı onu anlamalıyız.

a: isaretin gercek mi yoksa gogal bir olusum oldugu nu iyi tesbit etmek gerekir.. isaretin dogal olmadigi kanisina varilirsa asagidaki dataylari iyice arastirmaya koyula biliriz. isaretin dogal felaketlerden etkilenip etkilenmedigine öncelikle dikkat etmeliyiz.. kayanin yer degistirme ve asinma ihtimali olan kayalara isaret yapilmayacagini bilmeliyiz.. yani ana kayalara (yerli kayalara) yapilmis isaretler üzerinde yogunlasmaliyiz..

b:isaretin belirli bir figürü tam anlamiyla ifade etmesi gerekir,insan , hayva ve belirli simetrik sekiller vb....

İşaret doğal değilse

a: işaretin bulundugu kayada gizli işaret olup olmadığını kontrol etmek...

1. kayayı komple ıslatarak gizli isaretler açığa çıkartılır varsa tabi.. (böylelikle işaretin de ayrıntılarını da daha net okunur hale gelir..)

2. güneş yansimasıyla açığa çıkan işaretler ..bunları yakalmak ancak bir tesadüf eseri olabilir yada isareti güneşin işarete vurdugu yada vurmaya yakin zamanlarda gözlemlemek..böylelikle gizli isaret varsa açığa çıkar. ki bunlar kilit işaretlerdir..

NOT: her işarette gizli işaret olması söz konusu değildir..

b:. hiç bir işaret yalnız başina olmaz ikinci, ücüncü ve hatta dördüncü işarette olabilir..

c: işaretin çevresindeki yaşantılardan, işaretlerden hangi uygarliga ait oldugunu arastirmak ,

d: işaretin hangi uygarlığa ait oldugunu ögrendikten sonra inanç ve kültürleri hakkinda bilgi edinmek..

e: işaretin bulundugu cografi yapiyi , yani dogaya aykiri olusumlari iyi gözlemlemek..tümsek, cukur , düzlenmis kaya vb..

f: işaretlerin anlatmak istedigi yön, derinlik, mesafe mezar yada gömü olup olmadığı işaretlerden yola çıkarak komple bir biçimde iyi anlamak..

g: eşkiya işaretlerin de belgelerden faydalanmak..yanlız belgelerin dogruluguna dikkat edilmesi gerekir..

Mümkünse teknolojiden yararlanın (ama bunu yaparken iyibir makina ve saglam bir ekonomi sart. AILESININ NAFAKASINI BU ISE YATIRANLAR SONUNDA AILESINIDE KAYBEDEBILIR ALLAH korusun cünkü makinada kesin cözüm degildir hangi makina nasil is yapar iyi makinaysa bile dogru kullana biliyormusunuz.. makina kiraladınız diyelim nekadar güvenli bir tespit yapıyor kısacası zaman ve para kaybetme ihtimali çok yüksek)
 
 
Son düzenleme:

The Thing

Süper Moderatör
Süper Moderatör
Katılım
27 May 2017
Mesajlar
7,155
Beğeni
6,448
Puanları
113
Bu bir yerde daha olması lazım bu konu.
 
 

Mal bulanındır

Moderatör
Moderatör
Katılım
27 Nis 2018
Mesajlar
10,588
Beğeni
9,998
Puanları
113
Konum
Yaşamın olduğu her yer
hocam nereye dikkat edecez anlamadım biraz açarmısın.
harita kroki sembol kahve muhabbeti gibi istismara acik olan mevzulara dikkat et.
bu eskiya islerini efsanelerini ermeni yahudi rum ve arkeolar piyasada canli tutarlarki milleti asil roma asur urartu likya lidya pagan gomulerinden uzak tutmak icin....aksini kimse iddaa edemez
 
 
Üst Alt