Deve Define İşaretleri Anlamları

Koray Kor

Admin
Administrator
Katılım
9 May 2017
Mesajlar
565
Tepkime puanı
944
Puanları
11
2 deve varsa büyük devenin arkasına bağlı yoz deve bu işaret ana kayada olmalı, insan boyundan yüksektir, Devenin birinin hörgücü var, diğeri kasa yüklüdür yoz deve dediğimiz hörgüçlü devenin yavrusudur. yoz deve yanında 2 istavroz varsa devenin 11 arşın gerisine 19 teneke altın vardır. Malın üzeri komple taş öbeğidir. bu parası alınmış devedir.


Diğer kaynak: Faytona koşulu 2 deve varsa 12 okkalık ağırlığı öndeki devenin önüne vuracaksın altı boştur yer sallanıyor, deprem oluyor sanırsın korkmayın ! devenin tam önünden 13 basamaklı mahzene inilir burada bulunan zenginlik krallığa aittir. 30 hayvan arabası ile kaldırılamaz altın doludur.


Ekli dosyayı görüntüle 203937


Diğer görüşler: Deve işareti oyma kabartma yapıldığı gibi kayanın kendi-side deve yapılabilir, Oyma ya da kabartma deve resimleri kesin define işareti olarak yorumlanır. İleri doğru git anlamına gelir, üstte bulunan murç işareti zaten yönü vermektedir. Genelde ortalama 40 ile 50 adım ilerisinde ikinci bir işaret daha aranmalı. kayanın kendisi deve yapılmışsa hörgücü-nün altına bakma birlikte hemen altında-da kasa olabilir. bu bazen anıt olsun diyede yapıldığı görüşmüştür. basit ince kanallarla yapılan deve işaretleri çoban işi gibi görülse-de ermeni işareti olma ihtimalide oldukça yüksektir.


1- Duran Deve : Gömüsü olduğu yerdedir. Kalın ve büyük olan ayağın baktığı yön dikkate alınır. Deve yüklü ise konaklama yeri ara (pınar, çeşme han gibi). Mağara içinde deve varsa definesi mağara içindedir.


2- Oturan Deve: Gömüsü bataklık, kayaya ya da mağaraya gömülmüştür.


3- Yürüyen Deve: Gömünün daha ilerde, duran deve gömünün hemen orada olduğu şeklinde bir yorumla açıklanmaktadır. Devenin üzerinde yük varsa yakında gömü olduğu iddia edilmektedir. Deve resim veya figürleri çok çeşitlidir. Yürüyen, duran, ayağı havada, kafası havada, hörgüçlü, hörgüç-süz, tek hörgüçlü, çift hörgüçlü vs.dir. Deve belli bir hazineyi veya değerli eşyaları simgeler. Çok iyi incelenmeli diğer figürlerle birlikte düşünülmeli ve çözümlenmelidir. Develer para anlamı taşıdığı gibi deve ile taşınabilecek eşyaları da simgeler.


1- Deve oturuyor ise: Bu durumda define saklan-tısı kesinlikle işarete yakın bir yerdedir. İkinci bir işareti bulmak kaçınılmaz olmuştur. Bu işaret bir taş, bir çukur, bir yükselti veya bir ağaç yanı olabilir.


2- Deve yürür halde ise: Takip edilmesi gereken bir mesafeden söz edebiliriz. Devenin yürüyüş yönünde düz bir çizgi üzerinde araştırma yapılmalıdır. İkinci bir işaret aranmalı. Bu işaret devenin oturuyor hali olabileceği gibi haç (istavroz),mezar oyması, kayaya monte edilmiş oyuk, yemin işareti olan çarpı veya nal benzeri bir işaret olan omega işareti olabilir.


3- Bahsi geçen ikinci işaret arazi şartlarına göre 11, 21 veya 40 adımda bulunabilir. Deveyi çeken bir çoban veya merkep işareti varsa ve zincir halkaları sayılabilir durumda ve zincir gergin ise bu zincir halkaları kadar adım mesafede iyi bir araştırma gerektirir.


4- Çoban veya merkeple deve arasındaki zincir gergin değil U harfi biçimindeyse çevrede bir yer gömüsü vardır. Üzeri çakıl veya molozla kaplanmıştır.


5- Çobanın veya devenin üzerinde bazı işaretler bir rakam sistemini işaret ediyor olabilir.


6- Devenin hörgücü çok özentili yapılmışsa bu bir tümülüsü ifade ediyor olabilir. Burada küçük tümülüslerden bahsediyoruz. Hörgüç tekli ise tek tümülüs vardır. İki tane ise iki tümülüs vardır. Bunlardan biri sahtedir. Hörgücün yapısı küçük tümülüsün yapısı hakkında çok önemli bilgiler içeriyor olabilir.


7- Devenin üzerinde yük varsa mutlaka defineye işarettir. Burada han, çeşme, pınar, yol ayırımı vb. şeyler aranmalıdır.


8- Mağara içindeki deve figürü mağaradaki definenin varlığına işarettir.


9- Devenin kulağı gömüyü işaret eder.


Ekli dosyayı görüntüle 203938


Diğer deve anlamları


Her devenin parası aynı yerde olmaz, devenin şekline göre para yerleri değişir, Definecilikte deve çeşitleri arasında çökmüş deve, yürüyen deve, uyuyan deve, yoz deve, çobanlı deve, eşekli deve, 7 deve, hörgüçlü deve, tek hörgüçlü ve çift hörgüçlü gibi bir çok çeşitleri bulunmaktadır.


Yürüyen Deve: Develer mantık olarak yolculuğu anlatır, sizi yoracak mesafeyi verebilir; bunun en basit örneği görünen hakim tepedir, bu tepenin zirvesinde ana para aranır, bu tepeye çıkış sürecinde devenin tökezlediği yer olarak tabir edilen noktalarda hediyeleri bulmak mümkündür. bu hediye yerlerinde oymalar bulunmaktadır bu oymalar biraz kalbe benzer ama aslında deve ayak izidir yani toynaklarıdır. her toynak yerinde bir hediye almak mümkündür. Deve parasının miktarı belirsizdir, deve yük hayvanı olduğu için parasıda yüklü miktarda olduğuna işarettir.


3 – 7 Deve: Develer 3 yada 7 sayısına karşılık geliyorsa burada bir namaz taşı olmalı bu taş en az 5 kişinin kaldırabileceği büyüklüktedir bir miktar para bu taşın altından alınır.


Eşekli Deve: Eşekli deve varsa deve sayısı en az 3 tanedir bu develerin biri küçüktür yavru deve görünümdedir ama aslı yoz devedir; işte para yerini alacağımız deve budur. bu işaretin hepsi tek kayada dikey vaziyette olmalı. buradaki yoz deve çoban taşına bakar çoban taşıda mağaraya bakar vaziyettedir. dikkat bu mağara tuzaklıdır.


Çökmüş Deve: Çökmüş deve en sık rastlananıdır, genelde kayanın kendisi devedir, bu kaya hörgüç şekli verilmişse para devenin içindedir, kayanın altı ve içi boşsa burada patika yol aranır bu yol deve yoludur yol üstünde han varsa para buradadır, yoksa develerin konakladıkları yerler bulunup araştırılmalıdır.


Tek ve Çift Hörgüçlü Deve: Eğer deve tek hörgüçlü ise devenin tam baktığı yerde farklı bir kaya 2. hörgüç kabul edilebilir; para bu kayanın altında yada içinde aranmalıdır. Devenin hörgücü önde ise 2. hörgüç arkada; arkada ise önde aranmalıdır. Kısacası bir hörgüç sırtında ise 2. hörgüç mutlaka oralarda biyerdedir. Aradığınız kayanın yapısı hörgüce benzesede biraz ince yapılı olması gerekli, kaya rengi ise siyahtan beyaza doğru değişen renk türündedir. Tek hörgüçlü deveye hecin deveside denir. çift hörgüçlü develer ise çift toynaklıdır. Ayrıca tek hörgüçlü develer çift hörgüçlü develerden çok daha hızlıdır.


Çobanlı Deve: Deve önünde çoban varsa çobanın sopası önemlidir dikkat edin bu sopa karşı yamaçtaki tepeyi işaret eder vaziyettedir işte malın bir miktarının alınacağı tepe budur. çoban yürür vaziyette ise gidilmesi gereken mesafe vardır ileride mağara yada han gibi yerler aranır. Çoban develeri yularla çekiyorsa bu yular ağzı açık U harfi olarak yorumlanır buda açık mağaranın habercisidir.


Develer tümülüs höyük ve kaya mezarı türünden mezarla ilişkilendirilmez; yük hayvanı olduğu için yüklü miktarda altından bahseder. Deve işareti çözümünde her hangi bir eş anlamlı başka hayvan figürüne rastlamadık. mesela aslan ile höyük kral mezarına işarettir bunlar eş anlamlı sayılabilir yada diğerleri ama devede eş anlamlı figür bulunmamaktadır.

Ekli dosyayı görüntüle 203939


Deve Anlamı Devamı


Deve dedinmi yüklü miktarda hazineye hazır olun, deve hörgücü ne kadarsa hazine büyüklüğü bu hörgücü dolduracak kadar büyüktür.


Oturan devenin parası hörgüçte değilse altındadır eğer altındada yoksa bu para buradaki konaklama alanından dışarı taşmayacak kadar yakındır. Bulunduğu çevre, bulunduğu tepe yada bulunduğu alan içinde araştırma yapılmalıdır.


Develer birden fazla sıralı vaziyette ise içlerinde küçük olanları vardır, bu küçükler buduk değil asıl yelek yoz devedir, buna arabistan deveside denir, esas para bu develerdedir 7 deve yükü mal bu develer için geçerli olur. bunların önünde birde çoban varsa bu çobanın asası vardır bak bakalım asa nereyi gösteriyor. en çok karşıdaki tepeyi gösterir. eğer çoban yoksa ileride buralarda han gibi bir konaklama alanı varmı ona bakılır.


Develer sürü halinde ise burada birde deve bağırtan yokuşu vardır, bu yokuş çok diktir eski deve yoludur develer bu yokuştan çıkarken zorlanıp inledikleri için buranın adı deve bağırtan yokuşudur sürü develerin paraları genelde deve bağırtan yokuşunda aranır.


Develerin çeşidine göre anlam değişir, her devenin parası aynı yerde olmaz, 3 deve varsa bunun biri arkaya bakar vaziyettedir asıl para öndeki develerde olup arkaya bakandan sadece müjde alınır.


Deve midesi 3 gözden oluştuğu için tek develerde 3 olan aranmalıdır, bu genelde 3 tepe şeklinde olur, işte burada kutsal üçlemedeki mantık bize yardımcı olacaktır. baba, oğul ve kutsal ruh yani paranın hangi tepede olduğunu başka yardımcı işaretlerle anlayacağız.


Ekli dosyayı görüntüle 203940


Eşkiya belgelerinde deve.


Tepenin arkasında 3-4 adım büyüklükte bir kurt resmi vardır. Ağzı açık kafası yola bakar şekildedir. Bu kurdun baktığı yolu izlersek bir tepeye varırız tepe üzerinde sivri bir mezar var. Bu mezar sahtedir mezara yakın bir taşta bir istavroz vardır. Bu taş vezirtepesinden buraya getirilmiştir. Bu taşın altında bir kazan büyük para vardır. Burası 27. Bölgenin işaretidir. 140 Gün burada oyalandık. Mevsim uygun olunca buradan harami deresini aşıp bağdat yoluna geldik bu yol üzerinde bir yokuş var bu yokuşa devebağırtan derler. Burada bir gün konakladık. Bu civarda bir deve resmi arayın. Üzerinde yükü önünde bir diğer deve yükünü boşaltmış ona bakar haldedir. Bunlarında önünde bir sıpa resmi vardır. Bunun parası altındadır.


Diğer belge: DEVE BAĞIRTAN yokuşuna geldiğinizde ve buradan iki deve bir eşek devenin arkasına bağlı yoz deve ve bu resimler ana kayada’dır. Bir boy yüksektedir.


Bir eşek iki deve arkadaki deveye bağlı yoz devedir. Yani üçü’de bağlıdır. Deve bağırtan yokuşunun boyu 1,5 saat sürer. Bir hakin tepedir. Buradan buluruz. Osmanlı kasabasına yani bu dünya servetini Haçlı Orduları tarafından konuldu. Balık resmi şahin kaya. Bu 3 deve PAMUKÇU YOKUŞU ndadır. Devenin biri çuval yüklü, birisi kasa yüklü yoz deve de yavrusudur. Bu develerden sonra mıntıka’mızın içinde döner dururuz. Döner yollara kavuşuruz. Yolları takip edince Şahin kaya, Kartal kaya muhit’ne inebiliriz. Buradan kudret kaleye çıkarız. KUDRET KALE CENEVİZ KALESİ nin tam doğusundadır. Şahin kaya ve kartal kaya Ceneviz kalesinin tam kıble tarafındadır. Araları 40 dakikadır. Lazara yeni ismi Tazala köyünden başlar.


Diğer belge: Burada sivri bir mezar vardır. ve aynı yolu takip edersek merkezi hükümetlik yapan Osmanlı şehri Hüdavendigar’a birbuçuk saat sürer. Bu yokuşun hakim bir yerinde 3 deve resmi vardır. biri çuval yüklü ikincisi sandık yüklü, üçüncüsü boş ve arkasına bakar vaziyettedir.


Bunun ilerisinde tatlı bir yokuş vardır. adına pamukçu derler. Bu yokuşta yedi adet taş dikilidir. Yokuşun üzerinde dama taşı vardır. Dama taşının 200 uçurum tarafında 2 mezar vardır. pamukçu yokuşunun bitim noktasında bir balık, bir ok, bir nal , balık oka ok nala bakar vaziyettedir. Bu işaretler dama taşının ve mezarların işaretidir. Orada bir değirmen vardır. bu dere kuru deredir. Şeytan değirmenidir.


Ekli dosyayı görüntüle 203941
 
Üst