Hazine istiharesi.

nik

Süper Moderatör
Süper Moderatör
Katılım
22 Şub 2015
Mesajlar
2,384
Tepkime puanı
1,373
Puanları
17
Yaş
64
HAZİNE İSTİHARESİ

Bir yerde define olup olmadığını anlamak için rüya ile istihare yapılması icin uygulamalar denenmiştir.!

Önce iki rekat istihare namazı kılıp, her iki rekattada bir Fatiha ve kırk defa İhlas suresini oku. Namazdan sonra kıbleye karşı yönelip iki diz üzerine otur ve üçyüz (300) defa şu Ayeti i oku:

بÙ￾سْمÙ￾ اللهÙ￾ الرّÙ￾Ø*ْمÙ￾Ù†Ù￾ الرّÙ￾Ø*Ù￾يمÙ￾ ÙˆÙ￾الّÙ￾Ø°Ù￾ينÙ￾ آمÙ￾Ù†Ù￾وا ÙˆÙ￾عÙ￾Ù…Ù￾Ù„Ù￾وا الصّÙ￾الÙ￾Ø*Ù￾اتÙ￾ Ù„Ù￾Ù†Ù￾ÙƒÙ￾Ù￾Ù‘Ù￾رÙ￾نّÙ￾ عÙ￾نْهÙ￾مْ سÙ￾يّÙ￾Ø£Ù￾تÙ￾Ù‡Ù￾مْ ÙˆÙ￾Ù„Ù￾Ù†Ù￾جْزÙ￾ ÙŠÙ￾نّÙ￾Ù‡Ù￾مْ اÙ￾Ø*ْسÙ￾Ù†Ù￾ الّÙ￾Ø°Ù￾Ù‰ ÙƒÙ￾انÙ￾وا ÙŠÙ￾عْمÙ￾Ù„Ù￾ونÙ￾

Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine amenu ve amilus salihati lenükeffiranne anhüm seyyiatihim velenecziyennehüm ahsenellezi kanü ya’melun.

Daha sonra dünya kelamı konuşmadan kıbleye karşı sağ yanın üzerine yat. Rüyanda ruhanilerden iki kişi gelip, o definenin nerede olduğunu ve oradan nasıl çıkarılacağını sana söylerler.

Bu ilime başlamanın şartları:
Kurani Kerimde Mü’min Sure'sinin 60. Ayeti Kerime’sinde şöyle buyurur:

بÙ￾سْمÙ￾ اللهÙ￾ الرّÙ￾Ø*ْمÙ￾Ù†Ù￾ الرّÙ￾Ø*Ù￾يمÙ￾ اÙ￾دْعÙ￾ونÙ￾Ù‰ اÙ￾سْتÙ￾جÙ￾ب ْلÙ￾ÙƒÙ￾مْ

Bismillâhirrahmânirrahîm. Udûnî istecib leküm.
( Bana ibadet ve dua edinki, karşılığını vereyim ).
Bu Havas ilmiyle amel etmenin bazı şartları olup, bu şartlar yerine getirilmediği sürece yapılan bir amel asla gerçekleşmez. Bu mübarek ilmin şartlarıda şöyledir:

1. Kesin karar: Yapacağın bir amelden hiçbir zaman şüphe etmemek. Çünkü şüphe yapılan bir ameli bozar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

اÙ￾دْعÙ￾Ùˆ الله Ù￾ÙˆÙ￾اÙ￾نْتÙ￾مْ Ù…Ù￾وقÙ￾Ù†Ù￾ونÙ￾ بÙ￾اْلاÙ￾جÙ￾ابÙ￾ةً

Üdullâhe ve entüm mûkinûne bil icâbeh.
( Allah’a dua ederken kabül olacağına inanarak dua ediniz).
Bu hadisi şerife uyarak, imanı kamil ile amele başlamak ve kalben inanarak Allah (Celle Celalüh) a yönelmelidir.

2. Sabır etmek: Bıkmadan, yorulmadan, usanmadan, tam sabır ve rabıta ile başlamış olduğun işin muvaffakiyetle neticelenmesine kadar devam etmelidir. Allah Teala hazretleri Kuran-ı Kerimde şöyle buyurmuştur:

ÙŠÙ￾ااÙ￾يّÙ￾Ù‡Ù￾ا الّÙ￾ـذÙ￾ينÙ￾ آمÙ￾Ù†Ù￾وا اصْبÙ￾رÙ￾وا ÙˆÙ￾صÙ￾ابÙ￾رÙ￾وا ÙˆÙ￾رÙ￾ابÙ￾Ø·Ù￾وا ÙˆÙ￾اتّÙ￾Ù‚Ù￾وا اللهÙ￾ Ù„Ù￾عÙ￾لّÙ￾ÙƒÙ￾مْ تÙ￾Ù￾ْلÙ￾Ø*Ù￾ونْ

Yâ eyyühellezîne âmenus birû ve sâbirû ve râbitû vette kullâhe lealleküm tüflihûn.
(Ey İman edenler! Sabredin ve sabırlı olma yarışında ileri geçin ve bütün varlığınızla Allah c.c. a bağlanınız. Ve Allah’tan korkunki, kurtuluşa erişesiniz. Sure-i Al-i İmran, Ayet 200 ).

Çünkü çalışan amacına ulaşır ve her çalışanında bir nasibi vardır. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (sa.v.) şöyle buyurmuşlardır:

Ù…Ù￾نْ صÙ￾بÙ￾رÙ￾ ظÙ￾Ù￾Ù￾رÙ￾

Men sabera zafera.
(Sabır eden zafer bulur).

3. Sır saklamak: Ne yapacağını ne okuduğunu veya üzerinde çalıştığın bir işi hiç kimseye söylememek ve sezdirmemek lazımdır. Hazreti Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

اÙ￾سْتÙ￾عÙ￾ينÙ￾واعÙ￾Ù„Ù￾Ù‰ Ù‚Ù￾ضÙ￾اءÙ￾ Ø*Ù￾ÙˆÙ￾ا ÙŠÙ￾جÙ￾ÙƒÙ￾مْ بÙ￾الْكÙ￾تْمÙ￾انْ

İsteînû alâ kadâi havâyiciküm bil kitmân.

(Hacetlerinizin husule gelmesi için, sırrınızı saklamakla yardımcı olunuz). Ameli tenha ve kimsenin görmediği bir mahalde yapmak. Hiç kimseyede şöyle böyle yaptım yahutta şunları bunları yaparım deme! Hazreti Ömer r.a. in “Sırrını saklayan kendinden emin olur “ sözü meşhurdur.

4. Müttaki olmak: Manevi yolda yükselmek ve başarıya ulaşmak takva ile olurki, Cenabu Hak Taha Sure'sinin 132. Ayeti Kerimesinde:

ÙˆÙ￾الْعÙ￾اقÙ￾بÙ￾Ø©Ù￾ Ù„Ù￾لتّÙ￾قْوÙ￾Ù‰

Vel âkibetü littakvâ.
(Güzel akibet takva ile elde edilir).

diye buyurmuştur. Bunlarda haram yememek, helal yiyip içmek, giybetten kaçınmak ve gıybet etmemek, yalan söylememek, sıdka ve nasihata önem vermek, kötü gözle bakmamak, insanlara eziyet etmemek ve eziyete dayanmak, insanlara şevkat ve merhametle bakmaktır.

5. Acele etmemek: Yapacağın bir ameli acele etmeden huzuru kalb ile yapmak, zihnindeki bütün düşüncelerden (Aile, mal, sevinç, korku, üzüntü vb.) uzak olup, kuvvetini himmetini, iradeni ve arzunu bir noktada toplaki, muradın hasıl olsun. Yaptığın işi severek ve isteyerek yap. Alelade baştan savma yapılan işlerden hayır gelmez.
ALINTIDIR.

SAYGILAR.
 

nik

Süper Moderatör
Süper Moderatör
Katılım
22 Şub 2015
Mesajlar
2,384
Tepkime puanı
1,373
Puanları
17
Yaş
64
arapça yazıları site kabul etmiyor.zengin olmak

tamamen kalbine bağlıdır.
 
Son düzenleme:

sevdalı

Süper Moderatör
Süper Moderatör
Katılım
23 Ocak 2014
Mesajlar
229
Tepkime puanı
369
Puanları
9
Yaş
46
بÙ￾سْمÙ￾ اللّٰهÙ￾ الرÙ￾Ù‘Ø*ْمٰنÙ￾ الرÙ￾Ù‘Ø*۪يمÙ￾
Ù‚Ù￾لْ اÙ￾عÙ￾وذÙ￾ بÙ￾رÙ￾بÙ￾Ù‘ النÙ￾ّاسÙ￾Û™ ï´¿Ù¡ï´¾ Ù…Ù￾Ù„Ù￾ÙƒÙ￾ النÙ￾ّاسÙ￾Û™ ﴿٢﴾ اÙ￾لٰهÙ￾ النÙ￾ّاسÙ￾Û™ ﴿٣﴾ Ù…Ù￾نْ Ø´Ù￾رÙ￾Ù‘ الْوÙ￾سْوÙ￾اسÙ￾ الْخÙ￾Ù†Ù￾ّاسÙ￾Û™ ﴿٤﴾ اÙ￾Ù„Ù￾ّذ۪ي ÙŠÙ￾ÙˆÙ￾سْوÙ￾سÙ￾ Ù￾ÛªÙŠ صÙ￾دÙ￾ورÙ￾ النÙ￾ّاسÙ￾Û™ ﴿٥﴾ Ù…Ù￾Ù†Ù￾ الْجÙ￾Ù†Ù￾ّةÙ￾ ÙˆÙ￾النÙ￾ّاسÙ￾
 

tncysmn

Aktif Üye
Katılım
2 Tem 2015
Mesajlar
175
Tepkime puanı
33
Puanları
4
Yaş
54
Allah ilmi isteyene parayi istedigine verirmis.ol der ve olur hic suphe yok istemek dua etmek samimi olmak gerek.
Ancak, sene 2016 yolda mini etekle taytla gezeni gorup de harama bakmamak mucize kredi karti kullanip kredi kullanip haram yememek mucize. Bu kurtlar sofrasinda giybet etmemek kirmamak uzmemek cok zor. Gercekten salih bir insan olmak salih amellere sahip olabilmek acaba dedirtiyo insana.
Hz. Omer Ahir zamanin evliyalari 5 vakit namazini kilan genclerdir buyurmus. Bulundugumuz zamanda evliya olmak aslinda cok kolay ama evliya olan yok demekki zaman kotu.
Gercekten takva sahibi olmak tam anlamiyla ibadetleri yerine getirmek icin issiz bir dagin basinda yasamak lazim bu devirde.herseyden uzak allaha yakin olmak icin.
Ama dua etmeli her zaman bilinmez herseye gucu yeten odur.
Allah hayirliysa nasip etsin cumlemize
 
Üst