Kudret Kale, Ceneviz Kale, Çimenika Kalesi, Arnavut Recepin Kalesi

Koray Kor

Admin
Administrator
Katılım
9 May 2017
Mesajlar
567
Tepkime puanı
951
Puanları
11
Kudret Kaya Dersadetin güneyinde tam yedi saatle yelkenli ile ulaşan Aksu Boğazı, Dikenli Boğaz, Yeni köy ormanları Kayacık Köyüne ve boğazına çok yakın, dört köyün ortasındadır.


Kudret Kaya Nın Coğrafyası köyler:


1- KARA HASAN KÖYÜ
2- TAHTALI KÖYÜ
3- ÇUKUR CAMBAZ KÖYÜ
4- KAYACIK KÖYÜ


Kudret kaya 14 metre yüksekliğinde önü ovaya açılan bir yer altı kalesidir. Kudret kayanın batı üstünde tarafımızdan yapma 4 basamak merdiven vardır. Alttaki merdivenin altında bir teneke altın vardır. Kudret kalenin coğrafi yeri şöyledir.:


DERSAADETin güneyinde o zamanlar dersaadet ten tam 7 saatte yelkenliler ile ulaşılan Aksu, Ak çay boğazı; dikenli boğaz Yeni köy ormanlarınca Kayacık köyü ve boğazına çok yakın, 4 köyün ortasında 1-Kara Hasan köyü (Çan), 2-Tahtalı (Seyran) köyü, 3- Çukur cambaz (Çalı) köyü 4- KAYACIK KÖYÜ ve (Boğazı). Kayacık köyünün her iki tarafı sarımtırak ve kabamsıdır. Toprağı deve tüyü rengindedir. Ve deniz kenarında Yeni köy ormanlarında kuru bir derede sarp bir yerdedir.


Kudret kalenin doğusunda: Sarı kaya, Pamukçu yokuşu, Kirazlı yayla, kel tepe, kara tepe, vezir tepe, kuru dere, tarihi bent, kuru duvar, top koru, büyük yığma, sihirli kuyu bunlar tamamen doğudadır.


Kudret kalenin güneyinde: Emin ağa değirmeni, sulu dere, ayran pınarı, hora tepe, 7 baskılı kaya, kapı kaya, sarı göl, iki öküzler, sarı meşelik, harami dere, şeytan dere, büyük şarlak, topal ayılar.


Güney batısında: dere çatağı, büyük ayı, şarlak, 3 çakıl yığını, isli mağara, dağarcıklı değirmeni, ceneviz kalesi, çimenika kalesi, suyu ayakta içilen taş oluklu çeşme, top koru, 7 mezarlar.
Batısında: Kiremitli mandıra, kömür kuyusu, kız çeşmesi, iki yol ağzında bir çeşme, iki yol ağzında bir mezar.


Kuzey batısında: Kurt kaya-kale, 21 kulaç derinliğinde dört köşe kuyu, dibek taşı, kılıç insan kafası, Kudret kaleye sadece batıdan doğuya girilir kaleye çıkarken yanda bir mağaranın kapısının sağında bir yarım kılıç, solda bir yarım kol, mağaranın kapısının üzerinde 2 adet palyoza şişe, içlerinde 40’ar adet beşibirlik ve bir harita bu mağaraya aittir, mağaranın içinde bir derviş oturur durumda karşıdaki bir taş yatağa bakar, bu yatağın ortasında bir heybe fındık altını horasanla kapanmıştır.


Mağaranın solunda duvarında ateş yanan ocak altında beşi bir yerde 1-bir heybe dolusu, horasanla kapatılmıştır. Kalenin üzerinde taş kaldırım çevrili bir mezar vardır. Bu mezarın ayak ucunda bir heybe altın konmuştur. Mezarın dört köşesinde birer heybe Reşat altını konmuştur. Bu mezardan 72 basamakla su yoluna inilir.


Kudret kayanın güneyinden üzerine çıkılırken bir sahanlık su toplama yeri vardır burası mahzen kapağıdır. Kudret kayanın doğu kısmında kayada çıkıntıda birbirine bağlı 7- adet put kuş resimleri ve 3- adet mağara delikleri vardır. Bu deliklerin ikisine merdiven dayanabilir. Kayanın güney kısmında bir çerçevede üç adet oynayan kızlar resmedilmiştir. Bu çerçeveden ana mahzenlere inen bir yol vardır, fakat çok zahmetli ve tehlikelidir.


Alttaki resim kudret kalenin coğrafyasını açık şekilde göstermektedir.


Ekli dosyayı görüntüle 249120


CENEVİZ KALE:


Alaslı ak koca ceneviz kalesi muhiti kalenin çevresinde 27 basamak merdivenli kaya kayaya 55 adım sağına gelen bir yerde dikili bir taş taşta 3 adet delik orta delik mahzendir. I.. adım önü kapalı kuyudur 11 basamakla tünele ineriz içeriye yürürüz içeride tek bir odabuluuruz sergenler 6 sıra dolu durve ortada yığın halinde buyuk bir zenginlik vardır İLELEBET PAYIDAR KALACAKTIR.


Ceneviz Kale nin Coğrafyası


Manukyan belgesindeki Ceneviz kale yer olarak kudret kale kadar ilgi çekici olmasada belge üzerinde önemli rol oynar. peki nerede bu ceneviz kalesi ? bu kale kudret kaleye çok fazla uzak değil yön olarak kudret kalenin güney batısına düşer, bunu resimde örnek olarak gösterdim. kudret kaleden sonra güney batıya doğru izleyeceğiniz adımlar şunlar,, öncelik 3 dere çatağı, büyük ayı ve şarlak çakıl yığını, devamında isli mağara, dağarcık değirmeni ve ceneviz kalesine gelirsiniz.

Bu kalenin üzerinde yedi adet mezar vardır. bu kaleye güney batıdan girilir. Yolun sağında 2 adet kule yığını sol tarafta bir adet kulenin taşları içeri yıkılmıştır. Bu yıkıntı taşların altında bir ayak izi vardır. bu kalenin kayalarında kömür gölcüğü resmi yapılmıştır. Bu kalenin üzerinde taşta tabanca resmi yapılmıştır. Bu kaleye gelen yolun solunda bir çeşmenin suyu diğer bir kaynak suyu ile aşağıda birleşir. Birleştiği yerde su kapalı bir teknenin altından kaybolur. Bu batan su Kudret Kalesine giden gizli sudur.


kudret kalenin güney batısında 35 dakika mesafede Ceneviz kale mevcuttur. Bu kalenin üzerinde yedi adet mezar vardır. bu kaleye güney batıdan girilir.


Yolun sağında 2 adet kule yığını sol tarafta bir adet kulenin taşları içeri yıkılmıştır. Bu yıkıntı taşların altında bir ayak izi vardır. bu kalenin kayalarında kömür gölcüğü resmi yapılmıştır. Bu kalenin üzerinde taşta tabanca resmi yapılmıştır. Bu kaleye gelen yolun solunda bir çeşmenin suyu diğer bir kaynak suyu ile aşağıda birleşir. Birleştiği yerde su kapalı bir teknenin altından kaybolur. Bu batan su Kudret Kalesine giden gizli sudur. Kudret kalenin üzerinde yedi adet değirmen taşı üst üstedir. Kudret kalenin kuzeyinden bakıldığı zaman tabiat görünümlü 3 adet set vardır. kudret kalenin eteklerinde , saçakları altında 40 hayvan bağlanacak ve ahırlık mevcuttur.


Tabanı taş döşelidir. Bu ahırda halka ve yemlikler vardır. mağaranın sol tarafında çobanın odası vardır. duvarda ateş yanan bir delik vardır. bu mağaranın kapısı önünde yedi adet dikili taş vardır. kazana benzeyen kavis çizer. Yoldan sola giden yolu takip edersek buradan kapı kayaya varırız. Kapı kayada güğümden su döken kız kabartmaları yaptık. Kapı kaya geçidine yedi kişi yan yana dursun bu geçit kapanır. Kapı kayanın sağ tarafında kiremit ocağı vardır. Bu ocakta 2000 okka gümüş para geçerlidir. Kapı kayanın solundan dere geçer.


Not: Bu kalenin (ceneviz kale) içinde duvarda MANDA gibi siyah taş var.


bu kaleyi bulduğunuzda neyin nerede olduğunu elinizdeki belge daha ayrıntılı şekilde anlatacaktır.


Eşkiya Belgelerinde ÇİMENİKA KALESİ


Ekli dosyayı görüntüle 249119


Yolun devamını izliyerek MAĞARA’dan çıkarız patika yoldan izlerseniz yol ikiye ayrılır bir yol bağdat yoluna gider diğeri aynı şekilde ters dönüp dolaşıp halkalı kayama ulaşır biz bağdat yolunu takip ettik kıble cihetinde ilerliye ilerliye akşam gün batarken vezir köprüsünden geçtik vezir hanlarına konakladık bol tavuk eti ile şarap içtik ve yedik eğlendik sabahleyin çimenika kalesine vardık bu kalede agzına kadar dolu kör bir kuyu ile ortada bir sandık dolusu altınımız bulunan 7 adet yar yaptık tam o sırada bizi izlemeye kalkan hancıyıda öldürerek kuyuya attık kuyunun üstü taşlarla örtülü olup zahmeti gerektirir ağzı dört köşe olup 21 kulaç derinliğindedir.


Kurt kalesi çimenika kalesinden gelen yol ikiye ayrılırken sağa gidenin dibinde kurulmuştur ulu bir kaledir, terk edilmiştir kalede 8 teneke altın paramız olup tarafımızdan yapılmış ve dört basamaklı merdivenin altına yerleştirilmiştir kalenin eteğinde sıra sıra kayalar vardır kırk kırk beş kadar hayvan bağlanacak yerler önlerinde… ramlikler bu kaladedir tabanı taş döşemedir çimenika kalesinden gelen yolun sol cenabını izleyerek diğer adamlarım kapı kaya adını verdiğimiz mevkiye kadar gitmişlerdi kapı kayanın sol tarafında görürseniz kabartma olarak yapılmış Bizans resmi görürsünüz bu güğümden su döken kızın resmidir.


Çimenika Kalesi içinde bir havuz, birde kapalı kuyu vardır. Bizans’tan kalama bu kuyuda hazine vardır. Sandık Kaya Üç Kayalara yakındır. Dere sonunda ve Papaz köyü deresinde üç gözlü köprü, köprüde bir put, üç köşeli taş, bunun yakınında meşe ağacı meşe ağacının yakınlarında mezar taşına benzeyen bir taş ve altında 1646 tane karışık para vardır. Yine bu civarda köyün doğusunda, ana kayaya yapılmış olan bir değirmen. Yedi basamakla oluk başına çıkılır. Bu değirmenin batısında bir leğen, bir ibrik, bir tilki, bir yılan, bir ördek , üç balık resimleri olacak.bu resimlerin bazıları oyma bazıları kabartmadır. Değirmenin alt tarafında kapalı mağara var. Mağaranın ağzında çöreklenmiş bir yılan. Üstünde doksan dokuz okkada duran bir kantar. Burada 99 okka altın vardır. Yine bu civarda avcı köpeği, avcı ve karaca resimleri olacak. Avcı diz çökmüş bir Yunan askerine benzer çarıklarının üzeri püsküllüdür. Yine unun yan tarafında gelen üstü kapalı üç gözlü Kara Hasan köprüsü. Bu köprü Kara Hasan köprüsüdür.


Güzergah:


Yolları takip edince Şahin kaya, Kartal kaya muhit’ne inebiliriz. Buradan kudret kaleye çıkarız. KUDRET KALE CENEVİZ KALESİ nin tam doğusundadır. Şahin kaya ve kartal kaya Ceneviz kalesinin tam kıble tarafındadır. Araları 40 dakikadır. Lazara yeni ismi Tazala köyünden başlar.


Arnavut Recepin Kalesi Rumi sene 1204.


Yani kantarın tutacak sapı üç çeşit has’ki var sakın aldanmayalım ve işte bu tutacak sap ilen çengel ve bundan 40 adım önünde bir taşa nöbetçi çakıl yığmasının içinde mermer taşının malını yaptık ve bu taşın altında. Ayrıca üzerindedir. Bu mermer taşın altında 500 okka has’ki var. Nöbetçi mahzenin has’ki kantar ile çakıl yığmanın içinde bir + oklu istavroz var arası 40 adımdır.


Dikkat mermerin okun ucu has’kiye bakar üç adım üzerinde bir istavroz bu taşın önünde parası ve bu NÖBETÇİ yeri bizlere EMİN (Ermin) ağanın mezarının altında kuzey tarafında dere, derenin dedik bu mezarın içinde xxxxxxxx var. Yapı yerinin yamacında burada makalesi yok. Bu kalede değirmenden kazıldı, maden kuyusudur. İçinde tavanında değirmeni ispat edici bir 200 okka’dır. Maden kuyusunun taşı var. Bu taşta şu yazılar yazılı yakın semtinde 2 taş var. 7 şer rakam rakam zatı Ermeni mezarıdır. Bu işte tam yazılı bu 7 rakamın 049J gah vardır. Dikkat 700 şer yüz okka parası var. Yani Ermenilerin bütün varlığı buradadır.


Buradan bunlar atıldıktan sonra ve Arnavut RECEP’ in kalesine mağarasına geliriz. Ermeni değirmeninin tavanında asılıdır. Çeşitli paranın yani ermin şudur ki yani içindedir. Cesedi altındadır, parası. Değirmene ineriz arası 100 burası 7 KESKİLER DERE’ sidir. Aslında sıl adı ve bu değirmende 12 ton parası budur. 7 şer kazan para burasını buluruz. Bu değirmenin üzerinde baş değirmendir. Bu görünüşü değirmen şeklidir.
 
Son düzenleme:

feyza

Yeni Üye
Katılım
2 May 2021
Mesajlar
19
Tepkime puanı
3
Puanları
1
ceneviz kale Kara tepe bursada mi arkadaslar
 

Danieli

Member
Katılım
6 Kas 2017
Mesajlar
81
Tepkime puanı
8
Puanları
2
Kalaja Shqiptare e Rexhen Rumit, viti 1204.

Pershendetje miku im. Unë jam nga Shqipëria dhe do të doja të dija nëse një shtet që ndodhet aktualisht në Shqipëri përmendet për shqiptarin “Rexhep shqiptar” të bandës së Pop Martin Voivoda.
 

Mstfbt54

Yeni Üye
Katılım
9 Şub 2022
Mesajlar
8
Tepkime puanı
4
Puanları
1
Sakarya kocaali yakinlarinda bi ceneviz kalesi var ama o mu bilemem
 

Danieli

Member
Katılım
6 Kas 2017
Mesajlar
81
Tepkime puanı
8
Puanları
2
Përshëndetje. A njihni ndonjë shtet ku rexhepi shqiptar kalon nga Shqipëria?
 

Aşık

Yeni Üye
Katılım
21 Mar 2021
Mesajlar
13
Tepkime puanı
10
Puanları
2
Samsundan selamlar Kudret kalesi veya kudret kayasi sacagina 40 at baglancak.yer ve magara kapi uzerinde 2 adet balyoza şise olan yer saygilar.
 

Ekli dosyalar

Üst