1. #1
  ÜstaD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Engellendi
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  1.673
  Tecrübe Puanı
  0
  Rep Derecesi: **

  Lightbulb Anadolu Başka Nasıl Anlatılır

  SİKKELERİN IŞIĞINDA ANADOLU
  1-)Efes

  GREK
  Ephesos (İÖ 480-450)
  Gümüş drahmi, 14 mm, 2.84 gr.
  Öy.: Yuvarlak kanatları açık arı; solda E; sağda Ø
  Ay.: Incusum
  Env. No.: ITK – CN-GIo62-00478
  Ref. No.: BMC 14.48, 7-9


  2-)Zeugma

  ROMA ŞEHİR
  KOMMAGENE
  Otacilia Severa (I. Philippus’un karısı) (İS 244-249)
  Zeugma (Belkıs)
  Bronz, 29 mm, 16.69 gr
  Öy. MAP (WT) AKIL CEOVHPAN CEB
  İmparatoriçenin büstü, sağa.
  Ay. ZEVGMATEWN
  Yüksek bir kaide üzerinde (Peribolos’lu), dört sütunlu (tetrastyle) tapınak, içinde giyimli bir figür. Altta capricornus, sola.
  Env. No.: ITK – CN-RPCo5-00469
  Ref. No.: BMC 20. 128, 33


  3-)Niksar'da Basılan Para

  ROMA (Şehir Sikkesi)
  PONTOS
  III. Gordianus (İS 238-244)
  Neocaesarea (Niksar)241-242
  Bronz/bakır, 26 mm, 15.96 gr.
  Öy.: AU K M ANT G(OR)DIANOC CEB
  İmparatorun defne çelenkli büstü, sağa.
  Ay.: KOIPONTMH(NE)OKAICAPIAC
  Kesimde ETPOH
  Agonistik masa üzerinde içinde palmiye olan kupa, altında amfora.
  Env. No.: ITK – CN-GRPo8-00472
  Ref. No.: BMC 13.14,12


  4-)Artukoğulları - Kentavros

  ARTUKOĞULLARI
  Nasır el-Din (Nasreddin) Artuk Arslan (1200-1239, H. 597-637)
  Mardin
  1202, H. 5(99)
  Bakır . 25-27 mm, 11.98 gr.
  Öy.: Kentavros, sağa, geriye doğru ok atıyor
  Env. No.: ITK – CN-10-k1f-00064
  Ref. No.: BMC III, 429 (var.); Butak 41


  5-)Edessa-Ruha-Şanlıurfa

  ROMA ŞEHİR
  MESOPOTAMIA
  X. Abgaros (İS 242-44)
  Edessa (Şanlıurfa)
  Bronz, 24 mm, 8.62 gr
  Öy.: AVTO(K) ( K M ANT OP) DIANOC CEB
  III. Gordianus’un defne çelenkli büstü,sağa. Önde yıldız.
  Ay.: (ABG)AROC BACILEVC
  X.Abgaros’un büstü, sağa. Başında tiara, arkada yıldız.
  Env. No.: ITK – CN-RPMe25-00479
  Ref. No.: SNGCopPalestine, 225; BMCArabia, s. 114, 144 vd


  6-)Pyramos

  GREK ROMA
  KILIKIA
  Hierapolis-Kastabala (Bedrum) (İÖ. 1. yüzyıl)
  Bronz, 19-22 mm, 7.72 gr
  Öy.: Şehir tanrıçasının büstü, sağa.
  Ay.: (IEROPOV) ITWN
  (TWNP) ROSTWI P(U)RAMW(I)
  Nehir tanrısı Pyramos; sağa doğru yüzüyor, sağ elinde meşale tutuyor.
  Env. No.: ITK – CN-GRCi134-00296
  Ref. No.: BMC 21. 83


  7-)Lidya - Zeus

  GREK ROMA
  LYDIA
  Sardes (Sart) (İÖ 2.-1. yüzyıl)
  Bronz, 21 mm, 7.32 gr
  Öy.: Tykhe’nin büstü, sağa.
  Ay.: Zeus Lydios, ayakta, sola; sağ elinde kartal, sol elinde asa tutuyor.Arkada; SARDINWN
  Ön boşlukta; monogram
  Env. No.: ITK – CN-GRLy150-00485


  8-)Selçuklu

  ANADOLU SELÇUKLULARI
  Rükneddin Kılıçarslan [I.Saltanatı – 1248-1249, (H. 646-647)
  Sivas
  1248, H. 646
  Gümüş dirhem, 23 mm, 2.80 gr.
  Öy.: Ortada; yürüyen at üzerinde, sağa ok atan Sultan; sağ omuz hizasında ay figürü.
  Çevrede; El Sultan el azam Rükn el dünya veldin Kılıçarslan bin Keyhüsrev kasim emir el müminin/Büyük Sultan, dinin ve dünyanın temel direği, Keyhüsrev’in oğlu Kılıçarslan,inananların emirinin ortağı).
  Ay.: Ortada; El imam el Mustasim billah, emir el müminin/(İmam Mustasim billah, inananların emiri. Çevrede; Sene site ve arbain ve sittemiye, durube haza el dirhem bi Sivas/(bu dirhem altıyüz kırkaltı senesinde Sivas’ta darb edildi).
  Env. No.: ITK – CN-10-h21-00117
  Ref. No.: BMC III, 245, Artuk I, 1129


  9-)Selçuklu

  ANADOLU SELÇUKLULARI
  II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1245, H. 634-643)
  Konya
  1241, H. 639
  Gümüş dirhem, 22 mm, 2.91 gr.
  Öy.: Arslan üzerinde güneş, (Şir-i Hurşit); üzerinde El imam el Mustansır billah Emir ül müminin / ( İnananların Emiri, imam Mustansır billah) Alt sırada; Durube haza el dirhem Konya / (bu dirhem Konya’da darp edilmiştir)
  Ay.: Es Sultan el azam / Gıyased Dünya ved-din / Keyhüsrev bin Keykubad / (Büyük Sultan Keykubad’ın oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev)
  Çevrede; Sene tis’a selasin/ve sittema’e / (sene 639
  Env. No.: ITK – CN-10-h19-00494
  Ref. No.: Hinrichs 423-428


  10-)Erciyes

  ROMA (Şehir Sikkesi)
  KAPPADOKIA
  Marcus Aurelius (161-180)
  Kaisareia (Kayseri)
  Gümüş didrahmi., 20 mm, 6.80 gr.
  Öy.: AYTOCP ANTWN(E)INOC CEB
  İmparatorun defne çelenkli büstü, sağa.
  Ay.: YPAT OC G
  Erciyes (Argaeus) Dağı
  Env. No.: ITK – CN-GRCa162-00497
  Ref. No.: BMC 169


  11-)Hasan Keyf - Artukoğulları

  ARTUKOĞULLARI
  Nasır el-Din (Nasreddin) Mahmud (1200-1222, H. 597-619)
  Hısn (Hasankeyf)
  1213, H. 610
  Bakır, 28-30 mm, 15.38 gr.
  Öy.: Yüksek kabartmalı stilize edilmiş kanatları açık olan çift başlı kartal figürü; göğsünde Artukluları simgeleyen boy damgası, çevresinde; durube el Hısn sene 610 (610 yılında Hısn’da darbedilmiştir).
  Ay.: Ortada; el melik el Salih, Mahmud bin Artuk, el melik el adil, Ebu(Bekir)/(Faziletli hükümdar Artukoğlu Mahmud, adil hükümdar Ebu(Bekir).
  Çevrede; el İmam el Nasır emir el müminin/(İnananların Emirinin yardımcısı, imam).
  Env. No.: ITK – CN-10-k2g-00051
  Ref. No.: BMC III, 349; Artuk I, 1212.


  12-)Bitlis’li Şemseddin

  ŞEREF HANLAR (13.-17. yüzyıl)
  Şems el-Din (Şemseddin) bin Ziya el-Din (? – ?)
  Bitlis
  Gümüş, 28 mm, 4.20 gr..
  Öy.: Lailahe illallah / Muhammed / resulullah / duribe Bidlis / (Allah’tan başka tanrı yoktur. Muhammed onun elçisidir. Bitlis’te darp edildi)
  Ay.: Altıgen içinde; Halledallahu / Şems el-Din bin Ziya el-Din / Mulkehu /(Ziyaeddin’in oğlu Şemseddin / Allah mülkünü devamlı kılsın)
  Env. No.: ITK – CN-11-c11b-00278
  Ref. No.: Artuk II, 2516


  13-)Karamanoğlu Beyliği

  KARAMANOĞLU BEYLİĞİ
  Mehmet II (bin Alaeddin), H. 805-822 (M.1402-1419)
  H.811
  KONYA
  Gümüş, 19-22 mm, 1,66 gr
  Öy.: Ortada kare şeklinde kufi yazı ile;
  La-ilahe-il-lallah Sellal-ü-aleyh
  Çevrede:Ebubekir, Ömer, Osman, Ali
  Ay.: Çevrede, sene H.811 (M.1408), duribe Konya
  Ortada: Es-Sultan-ül Azam
  Mehmet bin Ala-ed-din
  Halladallah-ü Memlekete
  Env. No.:İTK- CN-11-c1t-01086
  Ref. C.Ö. Cilt 8, No.: Krmn 70


  14-)Tanrı Gallos

  ROMA (Şehir Sikkesi)
  PHRYGIA
  Trajan Decius (İS 249-251)
  Philomelion (Akşehir)
  Bronz/bakır, 23-24 mm, 7.85 gr.
  Öy.: AVT K G MEC K TRAI DEKIO CE
  İmparatorun büstü, sağa.
  Ay.: FILOMHLEON EP EVTVOC(VC) Sol boşlukta B
  Nehir tanrısı, Gallos; sola doğru uzanmış; sağ elinde bereket boynuzu(cornucopiae) tutuyor, içinden su akan, ölü küllerinin saklandığı kap üzerinde dinleniyor.
  Env. No.: ITK - CN-RPPh39-00473
  Ref.No.: BMC 25. 360, 42.


  15-)Marmara Denizi

  ROMA ŞEHİR
  THRAKIA
  Annia Galeria Faustina (Junior) (Marcus Aurelius’un karısı) (İS 145-176)
  Byzantion (İstanbul)
  Bronz, 26 mm, 9.60 gr
  Öy. ANNIA FAVCTEINA CEBAC(T)H
  İmparatoriçenin büstü, sağa.
  Ay. BVZIANTIWN EPITYXHCPO(V)EWC
  İki ton balığının (sağa ve sola) arasında yunus, sola.
  Env. No.: ITK – CN-RPTh38-00471
  Ref. No.: BMC 3.100, 66


  16-)Selçuklu

  ANADOLU SELÇUKLU
  İkinci Gıyaseddin Keykavus (H.655-664, M.1257-1265)
  Konya
  H. 658
  Gümüş dirhem, 21-22 mm, 3.01 gr
  Öy.: Ortada, El izzete lillah
  Çevrede: duribe bi medinete Konya, fi sene seman hamsin sittema’e
  Ay.: Es Sultan el azam İzzeddünya ved-din ebu el feth Keykavus bin Keyhüsrev
  İTK No.: CN- 10-h20-01100
  Ref.: Artuk 1142


  17-)Aydınoğulları Beyliği

  AYDINOĞULLARI BEYLİĞİ
  Anonim (1300-1424, H. 700-829)
  Tire
  Bakır mangır, 10-12 mm / 11 mm, 1.02 gr / 1.03 gr
  Öy.: Balık figürü, sağa.
  Ay.: Hullede Mülkehu / durube Tire / (Mülkü ebedi olsun / Tire’de darp edildi).
  Env.: No.: ITK – CN-11-c4h-00498 / 00499
  Ref.: No.: Ölçer 5, 0 371


  18-)İkizler-Gemini

  ARTUKOĞULLARI
  Necm el-Din (Necmeddin) Alpi (1152-1176, H. 547-572)
  Bakır, 33-34 mm, 14.14 gr.
  Öy.: Profilden yüzyüze bakan, iki insan büstü;
  Üstte; Necm el-Din (Necmeddin),
  Altta; Melik-i Diyar Bakr (Diyarbakır Meliki)
  Kesimde; Artukoğulları boy damgası
  Ay.: Sağda, başı haleli Meryem, soldaki İmparatoru taçlıyor, her ikisi de ayakta.
  Çevrede; Ebu-ül Muzaffer Alpi / bin / Timurtaş bin İlgazi bin / Artuk /
  (Artukoğlu İlgazi oğlu Timurtaş oğlu zafer kazananların babası Alpi)
  Env. No.: ITK – CN-10-k1c-00056
  Ref. No.: BMC III, 368; Butak 23


  19-)Athena

  GREK
  PONTOS
  VI. Mithridates Euphator Dönemi (İÖ 120 – 63)
  Amisos (Eski Samsun)
  Bronz, 30 mm,19.08 gr
  Öy.: Athena’nın başı sağa; miğferi pegasos, dört at protomu ve aplustre ile süslü.
  Ay.: AMISOY
  Perseus ayakta, cepheden; sağ elinde harpa, sol elinde medusa’nın başı kesik bedeni, sağa. Sol boşlukta A/E, sağ boşlukta S.
  Env. No.: ITK – CN-GPo7-00495
  Ref. No.: BMCPontus, s.16, 30; SNGvAulPontus, 63; SNGvAulPontus, Nachtrage I,
  6722; BMC 13.16, 32-3


  20-)Justinian

  BİZANS
  II. Justinian (669- 10 Temmuz 685; 705 – 4 Kasım 711)
  Constantinople (İstanbul)
  Altın semissis, 16 mm, 2.11 gr.
  Öy.: D. N. Ihs. Chs. ReX REGNANTIUM
  İsa’nın büstü, önden; başının arkasında haç; saçları kıvırcık, çember sakallı, pallium ve colobium giyiyor; sol elinde İncil tutuyor.
  Ay.: D. N. IUSTINIANUS MULTUS AN’
  II. Justinian’ın büstü, önden; kısa sakallı; taç ve loros giyiyor; sağ elinde 3 basamak üzerinde potent haç; sol elinde küre üzerinde PAX yazan patrik haçı tutuyor.
  Env.: No.: ITK – CN-Bc13,16-00457
  Ref.: No.: DO, – .

  kıraçlı, Sakin Adam, TRİPOD, ıYı Bunu beğendi

 2. #2
  şisel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  şisel
  Guest
 3. #3
  cosby - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Uzman
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  1.055
  Tecrübe Puanı
  29
  Rep Derecesi: **
  yüreğine sağlık ustam
  philippusdede, ÜstaD Bunu beğendi

 4. #4
  philippusdede - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Uzman
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  1.383
  Tecrübe Puanı
  44
  Rep Derecesi: **
  teşekkürler güzel bilgiler.
  ÜstaD Bunu beğendi

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş