candaroğulları beyliği hakkında neler var elimizde tarihten?
sonradan osmalıya biad ettikleri biliniyor,
müslümanlık süreçleri ?
yiyip içtikleri onların olsun zengimiydiler? ve sikkeleri genellikle neydi?