bazilika

  1. ÜstaD1

    Şapel - Bazilika - Kilise - Manastır - Katedral Nedir? Kısaca

    Çok tanrılı pagan inanışlara sahip eski Avrupalılar, bilhassa Romalılar Hıristiyanlığa geçtikleri zaman geliştirmiş oldukları dinî mimariyi yeni inançlarıyla harmanladılar. Genelde eski tanrılara adanmış tapınakları kiliseye çevirme ya da aynı tapınakların yerine yeni kiliseler inşa etme yoluna...
Üst