birebir

  1. Asil

    av zamanı stresse birebir.

    Konstantin. Ms. Diğer yüz nike.
  2. Asil

    Nadir sikke sınıfından.

    Birebir aynısını bulamıyorum. İskender dönemine ait olma ihtimali var.
Üst