derinliği

  1. edirne22

    *** GPR / JeoRadar hakkında bilgiler ***

    GROUND PENETRATING RADAR / JEORADAR Yeraltı Radarı veya genel adıyla Jeoradar (GPR: Ground Penetrating Radar) yöntemi, yakın yüzey araştırmalar için kullanılan yüksek frekanslı elektromanyetik prensip ile çalışan bir jeofizik yöntemdir. Yakın yüzey tanımı özellikle jeoteknik çalışmalar...
Üst