ekrem

  1. nik

    Bediuzzaman Said-i Nursi Hazretleri, Cinler Hakkında Ne diyor?

    Bediuzzaman Said-i Nursi Hazretleri, Cinler Hakkında Ne diyor? Son asrın yetiştirdiği fedakar ve cefakar alimlerden Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri de risalelerinde cinlerden bahsetmektedir. Said Nursi, Sözlerde, "İşte beşerin, sanat ve fennin imtizacından süzülen, maddi ve manevi fevkalâde...
Üst