görünüşü

  1. nik

    Cinlerin Görünüşü ve Şekillendiği Biçimler,33.

    Cinlerin Görünüşü ve Şekillendiği Biçimler,33. Materyal güvenirliği: Zayıf, halk inanışları. Cin, dumansız ateşten yaratılmış bizimle beraber aynı yer ve mekânda fakat başka bir boyutta yaşayan canlılardır. Dumansız alevden yaratılmışlardır. Cinler, insanlar yaratılmadan evvel yaratılmışlardı...
Üst