idrar

  1. nik

    Müslüman Cinler Nerelerde Yaşar?

    Müslüman Cinler Nerelerde Yaşar? Nesei ve Müsned'de Abdullah b. Sercis'ten nakledilen bir rivayette de Hz. Peygamberin deliklere idrar yapılmasını yasakladığı belirtiliyor, ünlü müfessirlerden Katade'ye, deliklere idrar yapmanın niçin yasak olduğu sorulduğu zaman, onun. "Delikler ünlerin...
Üst