ifritler

  1. S

    Cinler vede ifritler

    Cinler ve ifritler afife alınıcak varlıklar değiller burda çok konuşan var insanları yanlış yönlendirmeyin vebali ağırdır sakın böyle atağlar yapmayalım arkadaşlar
  2. nik

    Periler, İfritler ve Hüddâm-73.

    Periler, İfritler ve Hüddâm-73 Periler Çok üstün enerjileri vardır Bir yerden bir eşyayı götürme, bir kişiyi başka bir mekana iletme gibi üstün yetenekleri vardır. İnsanlarla tam temas içerisinde bulunmazlar. Tek veya birkaç kişi halinde, su kenarlarında, ıslak zeminlerde, eski mezarlıklarda...
Üst