jeolojik

  1. kazama

    3B Jeolojik Modelleme

    3B Jeolojik Modelleme Jeolojik uygulamalarda tabakalara ait kalınlık veya derinlik bilgileri daha genel itibariyle üçüncü boyut (z) oldukça önemlidir. Jeolojik birimlerin görselleştirilerek birbirleri ile olan ilişkilerinin daha sağlıklı anlaşılabilmesi ve bunun yanında enine kesitlerin...
Üst