mistik

  1. nik

    Psikiyatrinin Cinlere Bakışı-74.

    Psikiyatrinin Cinlere Bakışı-74. Tarihsel Süreçte Cinler ve Ruh Hastalıkları Tıp tarihini, özellikle de psikiyatri tarihini incelediğimizde, insanların tarih boyunca, herhangi bir rahatsızlık için ilk önce mistik birtakım çareler aradıkları ve çözüm bulamadıkları hastalıkları kötü ruhlarla...
Üst