öncesi

  1. nik

    İslam Öncesi Türklerde Cin Kavramı

    İslam Öncesi Türklerde Cin Kavramı Anadolu folklorundaki biçimiyle cinlerden hüddam edinme inancının, Türklerin Müslümanlık öncesi inançlarında da yer aldığını söylemek pek mümkün değildir. Türk Şamanizm'inde, doğaüstü varlıklarla ilişki kuran kişiye “kam”veya Kırgızlar'da hâlâ kullanıldığı gibi...
Üst