ruhların

  1. nik

    İyi Saatte Olsunlar

    İyi Saatte Olsunlar İyi saatte olsunlar dediğimiz çağrışımlar, doğaları gereği tanımlanmaları zor gelip gitmelerdir. Ortada bir tuhaflık olduğunun dışında hemen her şey belirsizdir. Bir yer, bir anda size geçmiş bir olayı çağrıştırabilir ve zaman, ansızın beklenmedik biçimde geriye gidiverir...
Üst