sıcak

  1. nik

    Cinlerle İlgili İnanış ve Uygulamalar 45

    Cinlerle İlgili İnanış ve Uygulamalar 45 Aşağıdaki düşünceler, sadece halk arasında cinler hakkındaki inançlardır. Birçoğu, gerçeklik belirtmez... 1. Bir şeye rast gelmiş, cin çarpmış veya korkmuş kimseler bir hocaya veya nefesi geçen bir kimseye götürülür okutulur, su içirilir veya...
Üst