süleyman

  1. nik

    Cinler Haberleşmede Kullanılıyor.14.

    Cinler Haberleşmede Kullanılıyor.14. Cinlerin insanların emrine girebilecekleri konusunda İslam bilginleri arasında tam bir görüş birliği yoktur. Kur'ân-ı Kerim'de zikredilen bazı ayetlerden yola çıkılarak önlerin insanların emrine girebileceği görüşünü savunanlar olduğu gibi. bunun Süleyman...
Üst