yukarışında

  1. A

    Üzüm salkımı

    Dagda bir yerde bir çeşme var çeşmenin 50 60 metre yukarışında kayanın üzerinde kabartma bir salkım üzüm var bu nedir ustalar
Üst