develer

  1. Koray Kor

    Deve Define İşaretleri Anlamları

    2 deve varsa büyük devenin arkasına bağlı yoz deve bu işaret ana kayada olmalı, insan boyundan yüksektir, Devenin birinin hörgücü var, diğeri kasa yüklüdür yoz deve dediğimiz hörgüçlü devenin yavrusudur. yoz deve yanında 2 istavroz varsa devenin 11 arşın gerisine 19 teneke altın...
Üst