katlar

  1. kazama

    Avdalaz Kalesi Kaya Yerleşimleri ve Mezarlar

    Avdalaz Kalesi Kaya yerleşimleri - Afyonkarahisar Avdalaz Kalesi Frig Vadisi Afyon İhsaniye İlçesi Ayazini kasabası ile Yeşilmahalle arasında bulunmaktadır. (Ayazini kasabasının doğusunda bulunmaktadır.) Tüf kayaya oyulmuş çok katlı ve odalı yerleşim birimidir.Kaya kütlesinin üst girişinde...
Üst