• Soru sorabilmeniz için KAYIT olmalısınız.

Emin Ağa Definesi Gizemini Hala Koruyor

Hoplit

Bilgili Üye
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
1 Ağu 2017
Mesajlar
220
Beğeni
396
Puanları
63
Emin ağa değirmeni

Sarı gölün akabilmesi için açılmış olan hendek var, arkı göl ucunda yan işlenmiş taş duvarlıdır. Bu hendekten akıp giden su Harami dereye karıştıktan sonra dereyi aşağıya doğru takip edersek yakın mesafede ve derenin sağında içine 3 basamakla girilen, savak başına 9 basamağı olan her bir tarafı hatta arkı bile taştan oyma Emin Ağanın değirmenini görürüz. Savak başı ark içinde 7 tane civciv olan bir kuluçka tavuk, civcivlere saldıran bir de yılan resmi vardır. Değirmene çok yakın bir kayada Topal Ayı ve ayının baktığı istikamette askıda bir mağara, içerisinde sağ duvarında bir çiftçi öküzlerini çocuk yatar vaziyetindedir. Ayının ayağının noksan kısmı kaşının üzerindedir. Buradan geriye Harami dereyi yukarıya takip edersek, derenin solunda sarı meşe ormanlarına rastlarız.

Emin ağa değirmeni daha ayrıntılı Yazı:

Ballı kayadan yarım saatte kara Hasan köprüsüne ineriz. 1 saatte çukur cambaz köyü kara hıdır köyü yolu takiben buyuk kebir kestan köyünü sağa tahtalı köyü içinde çatlı dere köyü altından, çingene köyünün içinden altın gümüş dereye varırız, dereyi takiben ak köprüye çıkarız kazan dağını sola bırakıp ak su köyünü ortalayıp, ak köprüden geçip 2 saatte Yörük yaylalarına varırız. dikkat edin ak köprü 3 gözlüdür. Yörük yaylasından 1 saatte erikli arasında 2 adet dere vardır. doğudan gelen dere harami deredir batıdan gelen dere şeytan deredir. şeytan dereden 1 saat sağa 1.5 dönüm kadar sarı göl vardır bu gölün ince bir ayağı haramı dereye karışır. tam karıştığı merkezde veznedar emin beyin değirmenini buluruz.

Bu dağ. 3 tarafı kaya kesme olup, 9 basamakla üzerine çıkarız 3 basamakla içeriye gireriz. sağ üzerinde oluk basında dokuz yavrulu tavuk ananın üzerinde bir yavru yavruyu yılan kapacak şekilde karsısında bir kız tavuklara yem atar vaziyette. değirmen karsısında derenin öbür yakasında 10 adım oynayan ayı topaldır. ayının topal bacağından 25 adım ileride yarık kaya üzerinde ayının kopuk bacağı mevcuttur. bu kayada v yavrulu tavuk yavrunun birisi ananın üzerinde tavuğun karşısında kartal uçar halde altında 2 kılıç çatık halde, karşısında dağ. arkın üzerinde küçük bir mağara. bir çocuk öküzleri çeker halde bu değirmende bir güneş resmi değirmenin altında altında horasan duvar burayı açıp mağaraya gireriz burası veznedar emin beyin 3. selim han zamanından İstanbul soygunundan kalma 111 torba altın buradadır ana meblağ budur .

Emin ağa değirmeni yer tespiti için bize gerekli olan kudret kayadır, kudret kayadan güneye baktığımızda sırasıyla emin ağa değirmeni, sulu dere, Hora tepe, ayran pınarı, kapı kaya, baskılı kaya, sarı göl, sarı meşelik, iki öküzler, harami dere, şeytan dere, büyük şarlak ve topal ayıları görürüz. Bu değirmenin içine 3 basamakla inilen merdiven vardır, içeriden Savak yerine 9 basamakla çıkılır. İlk basamak kırıktır. Domuzluğa yakın sağ duvarın içinde 9 civciv ile bir tavuk, tavuğun başı üzerinde bir civciv vardır, Bu civcive bir yılan saldırır vaziyettedir. emin ağa değirmeninin güney doğu tarafına baktığınızda mağara görünür. ortalama 15 dakika mesafe sürecek kadar uzaktadır, bu mağaranın tam karşısında emin ağanın mezarı vardır. Aynı bölgede ali bey değirmeni, şeytan değirmeni, ali papazın değirmeni, sarsam kaya değirmeni, uzun Hasan değirmeni ve darağcık değirmeni vardır bunlar emin ağa değirmeni ile karıştırılmamalıdır.

Emin ağanın değirmenini ayırt etmek için sarı gölden suyu gelir değirmen ve en yukarıdaki değirmen taştan oyma olacaktır. Ve suyun geldiği yerde oyma olacaktır. Değirmenin dokuz basamaklı iki tane pınarı olacaktır. Biri tatlı biri acı su. Sularda yarım ay resmi olacak. Değirmen taşı olacak. Kanlı mağara, kanlı mağarayı bilmeniz için altı tane tekne resmi elimizle yaptık. Sağ tarafında düz kayada ayak resmi olacak sol tarafında üç basamak olacak , değirmenin alt ve sağ aşağısında topal ayı olacak, kırk okka kan mağarada 99 okka kantarda mağaranın karşısında bir kızıl kayada olacak derenin yanındadır.

Emin ağa değirmeni harici de bu kuru derede 4 adet daha değirmen vardır. Burada aramanız gereken oyulma sureti ile yaptığımız 6 adet 20×20 dikdörtgen oyukludur. Ortada olanların altında oyularak mevcut meblağ kondu ve üzeri horasanla ile kapatıldı. Kanlı mağara değirmene yakın olup ili kaynaktan suyunu alır.

Emin ağa değirmeninden 55 dakika yukarı harami ve şeytan dere çatağında ali bey değirmeni vardır. Burada anlamanız gereken ali bey değirmeni ile emin ağa değirmeni arası 1 saatten az sürer.

Emin Ağa Definesi

Emin Ağa şahsına ait defineleri osmanlı kuvvetlerinden korumak için saklamaya karar verdi ve önemli eşkiya başlarını topladı. Hasköy – Filibe – Rodop bölgesinde toplanan eşkiya başlarının isimleri şunlardır.

Emin Ağa – Güller – Valko – Ride – Ahmed Ağa – Hesein – Hyuskyu – Raşhid – Gyundyuz Ali Osman – Bekir – Uzun Milko – Humair İdriz – Dimitur Karagatla – Mümin Kudukuzlu – Ahzhem Mustafa – Kara Ali – Kara Welle – Hudulu George – Uzun Karagöz Mitre – Tatar Halil – Paşa Molla Mustafa Ali Garib ve Kayıtları tutmak için Pop Martin.

Bu mekana diri ölülerin mekanı denir. Burası yazın bile soğuktur. 35 metrelik bir şelale yukardan düşer suyu savrulur. buranın önü düz çayırdır. Öğlen saati büyük kayaların gölgesi bu çayıra vurur. İnsan saçı gibi gölgesi görünür. Bir büyük haçı bu çayırın bitiminde bulursun. Önünde düz bir sedir kaya vardır. Üzerinde bir adam resmi tek bacaklıdır. Adamın sağ kolu sol kolundan kısadır. Önünde bir ufak pınar vardır, pınar göbek seviyesindedir, su içmek için iki diz üzerine çökmek gerekir. Yol bu taşın önünden geçer 3 e ayrılır. İlk yol güneyden kuzeye gider İkinci yol ise batıdan doğuya gider 3. ayrı bir yol ise batıdan kuzeye doğru devam eder. Bir dirsek yapar.

Emin Ağa Definesi Mezarlar

Burada dirseğin doğusunda bir mezar vardır; sarı kum taşından öbeklenmiştir. İçinde 3 kişinin kemikleri ve onun altında ise bu bölgenin bir krokisi vardır. Plakadan sonra yarım metre daha kazarsanız bir kapak taşa gelirsiniz bu taşın altında 3 basamak merdivenle inilir yana girilir bir basamak daha inilir. Burası mahsendir. 37 okkalık bir meblağ para bu kişilerin parasıdır.

Burada ayrı bir yerde bir dikme taş daha vardır. Bu sahte mezar olup bu mezar taşının altında da bir deri çanta içinde 23 okka para vardır. Bu taşa geldiğimizde sırtımızı taşın yazılı yüzüne verip geri dönersek tam güneyde 2 ağaç görürüz. ağaçlar birbirinin aynısıdır, sarmaşıklıdır. Bu ağaçlara gelip doğuya dönersek boş mezarı görürüz. Bu mezarın güney tarafını 5 metre kazarsak 17 okkalık az bir para ile diğer paraların yerini gösterir krokiyi buluruz. Bu kroki sizi kazan kayasına götürür. Bu taşın altı mühürlü kapalı mağaradır. Büyük definelerimizden biri buradadır. Yalnız bu kroki işlemlidir. Kroki ve yanındaki anahtarını karanlık bir yerde bırakın güneşe çıkarmayın karanlıkta parlayacaktır. Krokinin üzeri siyah bir bezle kaplıdır. Karanlıkta açtığınızda parlar okunur. Pop martin tarafından yazılmıştır.

Kuş Kaya

Buradaki kazan kayasının boyu 70 metredir. Bir diğer adı kaş yada kuş kayasıdır. Üstünde 3 tane koltuk taşı sarmaşıklıdır. Güneyinden çıkılır. ortasında kırmızı bir taşla tıkanmış bir yer vardır etrafı beyaz taşlarla doldurulmuştur. Mağaradır mağara önünde ufak bir tepe vardır.Buraya parayı taşıyan peçenek ve tatarların birbirine bağlı cesetleri bu tepenin altındadır. Bu işlemleri gören bir keçi çobanında gözlerini oydular ve dilini kestiler. 21 Çanta dolusu para bu mağara-dadır. Mağaranın önü duvar örmedir.

Hurşit Paşadan Emin Ağa'ya Büyük İşkence.

Emin Ağanın hazinesi (gizemliliğini hala koruyor)

1813 yılında Hurşit paşa 50.000 askeriyle Haskoye doru yola çıkmış Kırçalıları yok etmek için. Emin ağa bunu öğrenince anlamış ki bu defa sıyıramayacak ve karar vermiş bütün hazinesini toplayıp bir yere gizlesin. Emin ağa etrafa çok miktarda altın gömmüş, gömüş olduğu altınları çıkartırmış öküz arabalarına doldurmuş ve Meriç nehrine yakın bulunan eski bir kaleye doğru yola çıkmışlar. Kalede artık 250 kırcalı çalışıyormuş ve onları da 300 silahlı kırcalı korumalığını yapıyormuş. Kazı esnasında çok büyük bir roma dönemine ait hazineye denk gelmişler Emin ağa emir vermiş hazineye dokunulmasın diye, onların üzerine Emin ağanın hazinesini de koymuşlar, çok büyük miktarda altın gümüş ve değerli taşlardan oluşan, üzerine büyük kirişler koyarak toprak ve kayalarla kapatmışlar. 250 çalışanı öldürerek orada yakın bir yere gömmüşler. Oradaki izleri tamamen yok ettikten sonra davul zurna eşliğinde Gedikliye doğru yola çıkmışlar, burada Emin ağa çok paralar dağıtmış, ve çok dikkatli izliyormuş oradakilerden kimse kaybolmasın diye, onlara çok büyük bir ziyafet vermiş ve içtikleri şarabın içine zehir koyarak hepsini zehirlemiş. Gece yarısı Emin ağa bir tabur kırcalı çağırarak şaraptan zehirlenenlerin hepsini kestirmiş, ve onlara iki yük altın vermiş.

Çok geçmeden Hurşit paşanın askerleri gelmiş orda bulunanları kırcalıları kesmiş ve kaçan kaçmış dağlara. Emin ağa da saklanmış ama birleri tarafından ele verilmiş ve yakalanmış. Askerler çok acımasızmışlar Gedikliden Hasköye kadar kollara gererek götürmüşler, yolda Emin ağanın ne kadar acı ve ızdrap çektiğine bakıyormuş kırcalılar ve Emin ağanın korumaları. Günlerce onu başı aşağı asılı tutmuşlar ama Emin ağa söylememiş nereye gömdüğünü hazineyi. Emin ağanın kellesini keserek Vezire göndermişler vücudunu da bir kazığa geçirmişler.
kaynak bulgaristan.
 
       

Hoplit

Bilgili Üye
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
1 Ağu 2017
Mesajlar
220
Beğeni
396
Puanları
63
hepsini bir araya topladım şimdi bu emin ağa definesi bide volçan definesi var bunların hangisi fazla. burada bi kale adı geçiyor bu kale nerdedir. bak burda meriç nehri diyor sizce bu emin ağa definesi nerdedir.
 
       

The Thing

Süper Moderatör
Süper Moderatör
Katılım
27 May 2017
Mesajlar
7,160
Beğeni
6,458
Puanları
113
Meriç nehrine yakın bulunan eski bir kale.
Harita, Bulgaristan-Edirne arası diyor.

001.png
 
       

poseidon2023

Operatör
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
3 Ağu 2016
Mesajlar
5,186
Beğeni
573
Puanları
113
bu kadar yazıyı ilk okulda okusaydım şimdi mühendis olurdu her hal iyikide okumamışım

cukur canbaz emin ag deyirmeni BURSA dadır
 
       

cici264

Yeni Üye
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
27 Haz 2019
Mesajlar
7
Beğeni
0
Puanları
1
bursada nerde bu. ben hiç duymadım. bu işleri koşturuyorum
 
       
Üst Alt