Önemli Bilgi NECROPOL

Vatan

Bilgili Üye
Katılım
18 Ağu 2018
Mesajlar
210
Tepkime puanı
40
Puanları
5
Ekli dosyayı görüntüle 216105Ekli dosyayı görüntüle 216106Ekli dosyayı görüntüle 216107
NECROPOL OLAN YERİN İPUÇLARI

Nekropol alanlarının tarım arazileri içerisinde bulunmaktadır.
3 yerde çeşit necropol olur kuzey,güney doğu ve güney batı
Necropollerin 2 Km. batısında, tepelerin eteklerinde birden fazla küçük tümülüs bulunur.
Güney batısında lahitler bulunur
Her girişte yazıtlar mutlaka vardır bunları işaretler ile karıştırmayın
Nekropoller, kentin ana yolları etrafında gelişecek şekilde tasarlanmıştır
kentler, çeşitli doğal afetlerden korunmak ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için yamaçlarda kurulmaktaydı. Bunların yanı sıra nekropollerin konumları ve nekropolün dizaynı, bölgenin topografyası ile de doğrudan bağlantılıdır.
Oda mezarlarda düşük kotlu alanlarda tamamen zemine inşa edilir,eğimli ve yüksek topografyada kısmen ana kayayla birleştirilerek inşa edilmiştir.
Kaya mezarlar, bazı oda mezarlar gibi mezar tiplerinin 50-60 metre yükseklikteki yamaçlara yapılır.
NEKROPOLLERDE MEZAR TİPLERİ
ANIT MEZARLAR
Dönemin yönetici, zafer kazanmış önemli kişiler, sporcular veya soylu sınıfına mensup kişileri veya zenginleri için inşa edilmiştir
KAYA MEZARLARI
Kaya oyuğu ya da kaya aralığı mezarları, yerli büyük kaya kitlelerinin tabii oyuk ya da anakayaya direkt oyularak yapılan mezar tipidir.Kaya mezarlar kuzeygüney yönünde olur.
LAHİT MEZARLAR
Küçük mezar evler olarak da bilinmekte olup genelde 2-3 mt uzunluğundaki bütün ceset koruyucu kaplar lahit olarak adlandırılabilmektedir.Ölünün yatırıldığıahşap, pişmiş toprak, taş, kireç taşı ve Mermerden yapılırdı.Batı,Doğu-Batı,Kuzey-Güney yönünde olurlar
ODA MEZARLAR
Batı Nekropol alanında olurlar.Antik dönemin en yaygın mezar tiplerinden biri de oda mezarlarıdır.Oda mezarların bu denli yaygın olmasının nedeni ise yapımında
kullanılan moloz veya dere taşlarının, tuğla ve kireç harcının antik kentleri nekropol alanlarına yakın alanlarda yerel malzemelerden kolay biçimde sağlanabilmesidir.Basit yerel işçilik ve malzeme kullanılarak oda mezarlar inşa edilmiştir.
Yükseltinin fazla olduğu ana kayanın olduğu alanlarda oda mezarlar kısmen ana kayaya oyulmuş ve gerekli görülen yerden itibaren yerel moloz taşlarla örülerek inşa edilmiştir.
İnsanoğlu gerçeklerle yüzleşmesini her daim bilmiş ve bu gerçeklere çözüm aramaktan vazgeçmemiştir. Doğum, yasam ve ölüm üçgeninde ölüm geçen serüvenin bilinmeyeni ve merak edileni haline gelmiştir.
Ölüm, hayatın öteki dünyada da devam etmesi gibi bir umudu ya da bir teselliyi kendi içerisinde barındırsa2 da, geçmişten günümüze gelen bir süreç içinde, giden
için ağlanmış, gelen için ise sevinilmiştir. Çağlar boyunca ölüm insanlar için sevdiklerinden ayrılmak ve onu bilmediği bir yere göndermek anlamına gelmiştir.
Bu bağlamda öleni anmak için bir mezar yaparak ona ulaşabilecekleri bir yer yapma düşüncesi ortaya konmuştur. Yerleşik hayata geçen insan çevresindeki araziyi kullanırken mezarların yerleşim yeri içine gömü anlamına gelen -intramural gömülerden planlı şehirlerin gelişmesiyle birlikte yerini -ekstramural- gömülerebırakmıştır. zaman içinde mezar kavramı ve çeşitleri kültürlere ve dönemlere göre farklılıklar göstermiştir. Bu mezarlar toplumların sosyal ve kültürel yapılarını ve
ölüme bakış açılarını incelemekte bizlere değerli ipuçları sunarlar. En basit anlamda bir çukur açarak bedeni toprağa gömmekle başlayan süreç, içinde anıtsal nitelikteki mezarların da olduğu pek çok farklı tipte mezarın ortaya çıkmasını sağlamıştır.
ölülere hem saygı duyulmuş hem de ölümün yasayanlar üzerindeki kirletici etkisinden korkulmuştur. Bu nedenler ölülerin kentlerin dışına gömülmesinde kentleşme gibi diğer faktörler kadar olmasa da etkili olmuş ve yerleşim dışına gömü kanunlarla belirlenen katı bir uygulama haline getirilmiştir. Bu süreçte “Nekropolis”ler doğmuştur.Nekropol Yunanca Nekros: Ölü, Polis: Şehir, kelimelerinden oluşan ve ölüler şehri anlamına gelen bir sözcüklerden oluşmaktadır.

NECROPOL OLAN YERİN İPUÇLARI

Nekropol alanlarının tarım arazileri içerisinde bulunmaktadır.
3 yerde çeşit necropol olur kuzey,güney doğu ve güney batı
Necropollerin 2 Km. batısında, tepelerin eteklerinde birden fazla küçük tümülüs bulunur.
Güney batısında lahitler bulunur
Her girişte yazıtlar mutlaka vardır bunları işaretler ile karıştırmayın
Nekropoller, kentin ana yolları etrafında gelişecek şekilde tasarlanmıştır
kentler, çeşitli doğal afetlerden korunmak ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için yamaçlarda kurulmaktaydı. Bunların yanı sıra nekropollerin konumları ve nekropolün dizaynı, bölgenin topografyası ile de doğrudan bağlantılıdır.
Oda mezarlarda düşük kotlu alanlarda tamamen zemine inşa edilir,eğimli ve yüksek topografyada kısmen ana kayayla birleştirilerek inşa edilmiştir.
Kaya mezarlar, bazı oda mezarlar gibi mezar tiplerinin 50-60 metre yükseklikteki yamaçlara yapılır.

NEKROPOLLERDE MEZAR TİPLERİ

ANIT MEZARLAR
Dönemin yönetici, zafer kazanmış önemli kişiler, sporcular veya soylu sınıfına mensup kişileri veya zenginleri için inşa edilmiştir.


KAYA MEZARLARI
Kaya oyuğu ya da kaya aralığı mezarları, yerli büyük kaya kitlelerinin tabii oyuk ya da anakayaya direkt oyularak yapılan mezar tipidir.Kaya mezarlar kuzeygüney yönünde olur.

LAHİT MEZARLAR
Küçük mezar evler olarak da bilinmekte olup genelde 2-3 mt uzunluğundaki bütün ceset koruyucu kaplar lahit olarak adlandırılabilmektedir.Ölünün yatırıldığıahşap, pişmiş toprak, taş, kireç taşı ve Mermerden yapılırdı.Batı,Doğu-Batı,Kuzey-Güney yönünde olurlar.

ODA MEZARLAR
Batı Nekropol alanında olurlar.Antik dönemin en yaygın mezar tiplerinden biri de oda mezarlarıdır.Oda mezarların bu denli yaygın olmasının nedeni ise yapımında
kullanılan moloz veya dere taşlarının, tuğla ve kireç harcının antik kentleri nekropol alanlarına yakın alanlarda yerel malzemelerden kolay biçimde sağlanabilmesidir.Basit yerel işçilik ve malzeme kullanılarak oda mezarlar inşa edilmiştir.
Yükseltinin fazla olduğu ana kayanın olduğu alanlarda oda mezarlar kısmen ana kayaya oyulmuş ve gerekli görülen yerden itibaren yerel moloz taşlarla örülerek inşa edilmiştir.

SANDUKA MEZARLAR
Oda mezar ve sanduka mezar tiplerini ayırt etmede zaman zaman sorun yaşadığı bir mezar tipidir.Taştan inşa edilmiş bazı oda mezarın boyut ve duvar yapım Teknikleri bakımından taş örgü sanduka mezarı ile belirgin farklılıklar göstermemesidir. Bu farklılıkların oluşmamasının en önemli nedeni ise bir oda mezarın boyut, yükseklik, duvar tekniği, giriş gibi temel özelliklerin nasıl olması ve bunların standartlarının ne olması gerektiği konusunda ortak bir noktanın bulunmamasıdır.
Sanduka mezarlar oda mezarlarından öncüsü niteliğinde olmakla birlikte bireysel gömüler için kullanılmıştır. Sanduka mezarlar birçok nekropolde görülmekle beraber anakayaya oyulmuş olarak yapılan tipi en yaygın olanıdır. Ana kaya üzerine oyularak yapılan sanduka mezarın yanı sıra yerel özellikler gösteren tek parça büyük plaka blokların bir araya getirilmesi suretiyle oluşturulan sanduka mezarlarda nekropol alanlarında görülmektedir
KENOTAPHION MEZAR
Antik çağda, cesedi bulunmayan ünlü kişilerin anısına yapılan içi boş olan mezar tipine “Kenotaphion” denilmektedir.bedeni başka bir yere gömülmüş veya nerede olduğu bilinmeyen kişiler adına inşa edilmiş olduğu için bir tür anıt mezar olarak da değerlendirilmektedir ve Kuzey Güney yönünde olurlar.
 
Son düzenleme:
Üst