Sismik Yöntemler

ÜstaD1

Bilgili Üye
Katılım
12 Mar 2015
Mesajlar
386
Tepkime puanı
15
Puanları
0
Yaş
47
Sismik Yöntemler
Tespit türleri arasında yer alan Sismik ölçüm yöntemi, en temel tabiri ile yeriçine kaynak olarak ses dalgalarının gönderilmesi ve geri dönen bu akustik dalgaların jeofon denilen alıcılar ile toplanarak gidiş-geliş zamanlarında meydana gelen sonuç anomalilerinin (izlerin) incelenmesi prensibine dayanmaktadır. Jeofizik arama yöntemleri içinde önemli bir yeri olan aletsel sismik ölçümleri ülkemizde gerçekleştirilen imar amaçlı zemin etüdlerinde gerektiğinde doğru akım elektrik ve fiziksel sondajlar ile beraber standart olarak yer almaktadır.Kırılma sismiğine bir örnek. Bu profil bir tepe üzerinde inşaası planlanan bir villanın oturum yapacağı zeminin mühendislik özelliklerinin bulunması amacıyla alınmıştır. Sismik profilde kırmızı ile gösterilen çizgilerden her biri bir süreksizliği temsil etmektedir. Yeşil renk ile gösterilen ve yaklaşık 20 metre derinlikteki ana kaya sınırındaki atımlar bu süreksizliklerin ana kayaya ulaştığını ve ortamın stabilitesini bozduğunu göstermektedir.
-Akustik empadansa (yeriçinin hız ve yoğunluk bileşenine) dayalı jeofizik yöntemler olan ve özellikle EM Elektromanyetik ve/veya Elektrik yöntemlerinin yeraltının yüksek iletkenlik / düşük çözünürlük özelliklerine bağlı olarak olumlu sonuç vermemesi durumlarında başvurulan sismik yöntemler, araştırılmak istenilen bölgeye ve amaca yönelik olarak iki şekilde uygulanmaktadır.

Sismik Yansıma (Seismic Reflection) denilen yöntemde, adından da anlaşılacağı üzere, yeraltına kaynak olarak verdiğimiz ses dalgalarının yeriçindeki yapı sınırları ve nesnelerden yansımaları ölçülmektedir. Yer altına ait yapısal / stratigrafik enkesitlerin oluşturulmasında en önemli metodlardan biri olan sismik yansıma yöntemi:Mühendislik yapılarının (büyük binalar, barajlar, karayolları, demiryolları, vb.) oturdukları zeminlerde olası ana kaya (temel) problemlerinin çözümü ve yolların güzergah analizleri, Arkeolojik değere sahip gömülü yapıların haritalanması,Jeotermal kaynak araştırmaları,Kömür gibi yataklı madenlerin yataklarının ve geometrilerinin araştırılması, Doğalgaz / petrol kaynak ve rezervlerinin tespiti,Deniz ve akarsu tabanlarının ayrıntılı batimetri ve istif (çökel) haritalanması,Büyük ölçekli bilimsel projelerde yer kabuğu kalınlığı araştırılması Faylanma ve heyelanların incelenmesi konularında tüm dünyada aktif olarak kullanılmaktadır.Sismik Kırılma (Seismic Reflection) metodunda ise yeraltına gönderilen ses dalgalarının yeriçindeki yapı sınırlarında meydana gelen kırılma özellikleri üzerinde durulmaktadır. Sismik kırılma metodunda zemine ait jeolojik birimlerin (tabakaların) sismik hızlarının (dolayısıyla sağlamlık parametrelerinin) ve bu tabakaların derinliklerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi mümkündür.

Sismik kırılma yöntemi:Zeminlere ait mühendislik parametrelerinin bulunması amaçlı, inşaat öncesi ve sonrası gerçekleştirilen tüm zemin etüdlerinde, P dalgalarının karakterize edilmesi ve dolayısıyla Sökülebilirlik ve Kazılabilirlik belirlenmesinde,Yerleşim bölgelerindeki sismik risk ve depremsellik çalışmalarında,Gömülü fayların ve heyalan sınırlarının araştırılmasında,Yeraltı suyu geometri, derinlik ve sınır tespitlerinde,Arkeojeofizik çalışmalarda aktif olarak kullanılmaktadır. Yeraltının Elektrik iletkenlik(veya tam tersi özdirenç) özelliklerine bağlı olmadan akustik empedans temelli çalışan sismik yöntemler, özellikle yanal ve düşey süreksizliklerin ayrıntılı bir şekilde haritalanmasına imkan vermektedir.

Örnek konulara ve detaylara aşağıdaki linklerden bakabilirsiniz.
SİSMİK YÖNTEMLER

Örnek cihaz incelemesi için aşağıdaki konuya bakabilirsiniz.
TS2000 Resistivite ( Rezistivite )
 
Üst