cinlerin

 1. nik

  Müslüman Cinler Nerelerde Yaşar?

  Müslüman Cinler Nerelerde Yaşar? Nesei ve Müsned'de Abdullah b. Sercis'ten nakledilen bir rivayette de Hz. Peygamberin deliklere idrar yapılmasını yasakladığı belirtiliyor, ünlü müfessirlerden Katade'ye, deliklere idrar yapmanın niçin yasak olduğu sorulduğu zaman, onun. "Delikler ünlerin...
 2. nik

  Kurân ve Arap-İslam Kültüründe Cin Kavramı

  Kurân ve Arap-İslam Kültüründe Cin Kavramı Sanıldığının aksine, Kuran'da - aynen ruh, melek, şeytan, öte alem konularında olduğu gibi - cinlerle ilgili konuda da yeterince açıklayıcı bir bilgi yoktur. Genellikle aynı tanımlamaların tekrarları yapılmıştır. Konu ile ilgili önemli sayılacak...
 3. nik

  Etrafımızda Bir Cinin Olup Olmadığını Nasıl Anlayabiliriz?

  Etrafımızda Bir Cinin Olup Olmadığını Nasıl Anlayabiliriz? Eğer kişi kulağının dibinde fısıltı halinde sesler duyuyorsa ve bir tarafa bakarken gözünün yan tarafında gölgeler, karartılar geçtiğini hissediyorsa, o zaman o kişinin yakınında cin var demektir. Eğer cin fizik olarak o kişiye...
 4. nik

  Eski Toplumlarda Cinlerle İlgili İnanışlar 50.

  Eski Toplumlarda Cinlerle İlgili İnanışlar 50. İnsanlar tarih boyunca Tanrı dışında görülmeyen, olağanüstü başka varlıklara da inanmışlar, çeşitli devirlerde ve coğrafî bölgelerde bu varlıkların iyilerine ve kötülerine değişik isimler vermişlerdir. Bunlar bazen tanrılaştırılmış ya da ikinci...
 5. nik

  Cinlerle İlgili İnanış ve Uygulamalar 45

  Cinlerle İlgili İnanış ve Uygulamalar 45 Aşağıdaki düşünceler, sadece halk arasında cinler hakkındaki inançlardır. Birçoğu, gerçeklik belirtmez... 1. Bir şeye rast gelmiş, cin çarpmış veya korkmuş kimseler bir hocaya veya nefesi geçen bir kimseye götürülür okutulur, su içirilir veya...
 6. nik

  : Cinler Alemi

  Kategori: Cinler Alemi Kehf sûresi 50. âyetinde mealen "Şimdi siz beni bırakıp da düşmanınız olduğu halde onu ve neslini dost mu edinirsiniz?" [1] denmektedir. Ayette geçen nesil kelimesi, cinlerin evlendiğinin burada sahih olduğu söylenmiştir.[2] Hatta onlar, aile bağları açısından...
 7. nik

  Cinlerle Evlilik 42

  Cinlerle Evlilik 42 Kategori: Cinler Alemi Kehf sûresi 50. âyetinde mealen "Şimdi siz beni bırakıp da düşmanınız olduğu halde onu ve neslini dost mu edinirsiniz?" [1] denmektedir. Ayette geçen nesil kelimesi, cinlerin evlendiğinin burada sahih olduğu söylenmiştir.[2] Hatta onlar, aile bağları...
 8. nik

  Cinlerin Yaratılma Sebebi ve Sorumlulukları.41.

  Cinlerin Yaratılma Sebebi ve Sorumlulukları.41. Hiç şüphesiz cinlerin yaratılış sebebi insanlarınkinden farklı değildir. İnsanlar da, cinler de Allah'a kulluk etmek için yaratılmışlardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de; “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye...
 9. nik

  Cinlerin Vesvesesine Dikkat Edin,40.

  Cinlerin Vesvesesine Dikkat Edin,40. Sitedeki gerek Agarta ve gerekse diğer ruhsâl celseleri incelediğinizde, Bilgi Kitabı'nda da sık sık kendisini gösteren CİNLER'in varlığını seziyoruz. Tesadüf ki, Türk-Yabancı ayrımı olmadan birçok arkadaşımızın başından bu benzer deneyimler geçmiş. Karabasan...
 10. nik

  Cinlerin ve UFO'cuların Düştüğü Çelişkiler,39.

  Cinlerin ve UFO'cuların Düştüğü Çelişkiler,39. Cinlerin, insanları küçük, zavallı durumlara düşürmek, alay konusu haline gelmelerini sağlamak için, seçilmişlik duygusunu zirveye taşıdıkları, hatta isi komediye dönüştürdükleri bir olayda “yıldız insanları- yıldız yardımcıları” denilen, daha...
Üst